Šta je novo

Revizija softverskog paketa
02. April 2020. 17:32h - ukupno linija: 16999

Revision: 2066
Author: aca
Date: 31. decembar 2018 13:58:38
Message:
Komercijalno:
-U sifarniku objekata ocitavanja dodata kartica objekta i kartica vlasnika objekta (Metaling)
----

Revision: 2065
Author: aca
Date: 31. decembar 2018 10:24:02
Message:
Komercijalno:
-u import PC narudzbenica uvedena kontrola u koju godinu importuje (Autoplaneta)
----

Revision: 2064
Author: aca
Date: 31. decembar 2018 10:17:14
Message:
Admin tools:
-otvaranje nove baze vise ne izbacuje poruke o neispravnim karticama. Samo ih loguje i na kraju izbaci broj neispravnih. (Vlada)

Komercijanlo:
-u importu PC narudzbenica oboguceno masovno (F11) obelezavanje / razobelezavanje narudzbenica za prebacivanje u dokumente (Autoplaneta)
----

Revision: 2063
Author: aca
Date: 28. decembar 2018 16:13:38
Message:
Admin tools:
-resen problem sa sredjivanjem kartica PP ako se ne otvara pocetno stanje PP (mi)
----

Revision: 2062
Author: aca
Date: 28. decembar 2018 11:14:58
Message:
Komercijalno:
-PC promenio format json fajla: sredjeno (Autoplaneta)
----

Revision: 2061
Author: aca
Date: 28. decembar 2018 09:34:42
Message:
Komercijalno:
-radovi na prenosu PC narudzbenica se privode kraju (Autoplaneta)
-zapusene sve rupe za one koji nemaju prava da vide dokumente tudje ekspoziture (Pionir filters)

----

Revision: 2060
Author: zoka
Date: 26. decembar 2018 11:37:57
Message:

----

Revision: 2059
Author: aca
Date: 26. decembar 2018 11:31:05
Message:

----

Revision: 2058
Author: aca
Date: 26. decembar 2018 10:54:13
Message:
Komercijalno:
-Jos izmena na prenavivanju PC narudzbenica u 32: sada se pamti i datum (Autoplaneta)

----

Revision: 2057
Author: aca
Date: 25. decembar 2018 13:55:55
Message:
Komercijalno:
-utegnuta prica sa dupliranjem 'A da je kupac' (Extra auto)
----

Revision: 2056
Author: aca
Date: 25. decembar 2018 13:34:29
Komercijalno:
-ocitavanja: prebrojavanje stanova i zgrada u dokumentu (Metaling)
-ocitavanje: xml za toplane nie nema minusna ocitavanja (Metaling)
-ocitavanje: dafult je po elamoratu (Metaling)
----

Author: aca
Date: 25. decembar 2018 11:53:25
Message:
Komercijalno:
-nastavljeni radovi na importu PC narudzbenica (Autoplaneta)
-resen problem sa radom pakovanja kada je ukljucen mod minimalnog seta dugmica (Autoplaneta)
-reseno prenacivanje dve. kalk. u ponudu (Extra auto)
-spreceno 2x Ako je kupac (Extra auto)
-resen problem prebacivanja stavki predracuna sa - kolicinom u mp racun (Autoplaneta)
-dodat novi ID vezan za zaposlenog: PCID (Autoplaneta)
----

Revision: 2054
Message:

----

Revision: 2053
Author: aca
Message:
Komercijalno:
-zavrsen import polcar narudzbenica (Autoplaneta)
-profaktura sada moze da se pretvori i u dokument VRP Razduzenje (Top Level)
-sredjeno masovno dodavanje stavki za jednog dobavjaca (Vudim)
-sredjen odredisni magacin kod wizarda za prebacivanje proracuna u int. mp. otp. (STKR DELTA DARKO NIKOLIC)
----

Revision: 2052
Author: zoka
Date: 12. decembar 2018 11:45:36
Message:

----

Revision: 2051
Author: aca
Date: 12. decembar 2018 11:08:44
Message:
Komercijalno:
-poceli radovi na setupu definisanja konta u izvodu (Top Level)
----

Revision: 2050
Author: zoka
Date: 11. decembar 2018 11:31:13
Message:
Stampa analitike POPDV ya sve brojeve
Stampa izvestaja za vojsku
----

Revision: 2049
Author: aca
Date: 11. decembar 2018 09:28:40
Message:

----

Revision: 2048
Author: aca
Date: 11. decembar 2018 09:03:13
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj za VP: dodate nove kolone (Patrimons)
-Nova opcija: Kraj dana (Auto reno extra)
-Doradjen zbir dokumenta Pazar u tabelranom pregledu dokumenata (Extra auto)
-Resen problem sa korekcijom u dev. kalk kada se troskovi unose rucno (Ferotehna)

AdminTools:
-WO salje i podatke o poljima koja imaju default vrednosti u tabelema mysql baze (Ferotehna)

----

Revision: 2047
Author: aca
Date: 3. decembar 2018 15:31:24
Message:
Komercijalno:
-i rucno dodata stavka sa minus kolicinom se sada prebacuje kako treba u novi dokument (Extra auto)
----

Revision: 2046
Author: aca
Date: 29. novembar 2018 09:16:59
Message:
Admin tools:
-WO sada azurira datum poslednjeg azuriranja stanja web partnera i vazenje njihovih ugovora i posle rucnog update-a. (Vudim)

----

Revision: 2045
Author: aca
Date: 28. novembar 2018 13:43:10
Message:
Komercijalno:
-Za MK KEPU knjiga se stampa nasa ako je stiklirano 'Stara KEPU knjiga' (Oto trade)

Admin tools:
-Wo sada ume da broji partnere kojima updatuje ugovor na web-u (Vudim)
----

Revision: 2044
Author: zoka
Date: 28. novembar 2018 09:30:56
Message:

----

Revision: 2043
Author: aca
Date: 27. novembar 2018 11:25:49
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod prikaza istorije izmena poslovnog partnera u bazi koja ima puno kategorija PP (Vudim)
-Tabelarni pregled placanja poslovnih partnera sada izlistava i vrdok=32 za p_tab=1 (Extra auto)
-Pregled zamenskih artikla sada je moguc iz svake vrste dokumenta (Lukena)
----

Revision: 2042
Author: aca
Date: 20. novembar 2018 16:09:50
Message:
Komercijalno:
-dodato logovanje izmene flaga PROMET_BEZ_NAKNADE (Bimida)
-stikliran fleg PROMET_BEZ_NAKNADE na nekom dokumentu se sada prikazuje crvenom bojom (Bimida)
-zabranjeno prebacivanje storniane stavke i stornirajuce stavke iz 4,32 u 15,13 (Autoplaneta)
-objekti ocitavanja: sada se lakse unosi zgrada tj nadredjeni objekat (Metaling)
-prilikom import ocitanih podataka iz objekata iz xls fajla izlazi obavestenje o preskakanju za objekat koji nema datum ocitavanja. (Metaling)
----

Revision: 2041
Author: zoka
Date: 15. novembar 2018 14:02:03
Message:
Komercijalno:
Stampa POPDV analitike
Na dokumentu 40 POPDV obrazac vodi racuna o 'Utice na porez'
POPDV za interne obracune kad dobavljac nije PDV obveznik
----

Revision: 2040
Author: aca
Date: 15. novembar 2018 12:57:08
Message:
Komercijalno:
-na POPDV obrscu ispravljeno pojavljivanje 40 - dato knjizno odobrenje ako mu nije stiklirano 'Utice na izmenu poreza' (Patrimons)
----

Revision: 2039
Author: aca
Date: 8. novembar 2018 10:03:51
Message:
Komercijalno:
-sredjena greska broj 1 u Pakovanju
----

Revision: 2038
Author: zoka
Date: 6. novembar 2018 09:03:24
Message:
Komercijalno:
na stampu ulazne fakture za usluge dodato ima/nema pravo na poreski odbitak
----

Revision: 2037
Author: aca
Date: 5. novembar 2018 16:11:58
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod birsanja svih stavki sa kolicina = 0 jer se sada kontrolise privilegija D a ne M kako je bilo do sada. (Ceremonija)

----

Revision: 2036
Author: aca
Date: 5. novembar 2018 15:52:01
Message:
Komercijalno:
-uvedena privilegija za one koji ne mogu da brii stavku profakture ili fakture da mgu da je storniraju (Autoplaneta)
-pakovanje sada sluzi i za prijem robe (Autoplaneta)
-rucno pravljen dokument Isporuka vodi racuna da li je linija ulazna ili izlazna (Autoplaneta)
-u definiciji linija dodato novo polje: ulazna ili izlazna linija (Autoplaneta)

----

Revision: 2035
Author: aca
Date: 23. oktobar 2018 15:06:22
Message:
Komercijalno:
-na VP povratnici kupca Sredi slog definise nabavnu cenu sa poveane fakture ako VP Pov Kupca definise cenu (Best auto)
-u ostale sifarnike uveden sifarnik tipova promena u blagajni i mogucnos definisanja konta za svaki tip (Mi)
----

Revision: 2034
Author: aca
Date: 23. oktobar 2018 14:15:07
Message:
Komercijalno:
-u pripremi za fakturisanje ekspedicije dodata kolona za sortiranje partera tj definisanje redosleda kojim se generisu racuni (Octopus)
-u dokumentu za isporuku omogucene prebacivanje racuna iz jednog naloga za isporuku u drugi (Vudim)
-Pakovanje: novi paramatar: minimalan set dugmica. Za one koji ne rade pakovanje kako treba (Autoplaneta)
-Otklonjena greska kod definisanja imena excel fajla iz praDETabela (Extra auto)

----

Revision: 2033
Author: aca
Date: 16. oktobar 2018 09:45:30
Message:
Komercijalno:
-zabranjen obracun i ostale stvari u popdv edit formi kada se dodaje nova prijava ili menja postojeca (Agro arm)

----

Revision: 2032
Author: aca
Date: 16. oktobar 2018 09:35:29
Message:
Komercijalno:
-uveden novi parametar koji omogucava zakljucavanje predracuna posle prebacivanja u mp racun (Autoplaneta)
-zabranjeno brisanje tekucih racuna poslovnih partnera ako postoje u dokumentu izvod. To se odnosi samo na PP koji su ujedno i vlasnici firme (Best auto)

----

Revision: 2031
Author: aca
Date: 15. oktobar 2018 14:03:27
Message:
Komercijalno:
-uvedene default popdv sifre za dokumente kojima je promet bez naknade = 1 (Mediport)
----

Revision: 2030
Author: aca
Date: 15. oktobar 2018 13:42:07
Message:
Komercijalno
-uveden novi paramatar: posle prebacivanja proracuna u mp racun zakljucaj ga (Autoplaneta)
----

Revision: 2029
Author: aca
Date: 15. oktobar 2018 10:59:41
Message:
Komercijalno:
-pokuaj da se rese i informacije koje sistem poreske uprave izbaciju pre prihvatanja nase xml popdv prijave (CTP).
----

Revision: 2028
Author: aca
Date: 15. oktobar 2018 10:36:48
Message:
Komefcijalno:
-sprecena masovna izmena cena i fiskalizacija mp proracuna (Extra auto)
----

Revision: 2027
Author: aca
Date: 15. oktobar 2018 10:16:46
Message:
Komercijalno:
-resen problem sa exportom popdv prijave u xml fajla za tromesecnog obveznika (CTP)
-mp proracun tj 32 je sada ravnopravan sa ostalim izlaznim dokumentima po pitanju pakovanja
----

Revision: 2026
Author: aca
Date: 12. oktobar 2018 13:21:02
Message:
Komercijalno:
-valjda je otklonjena greska koju je izazivala stampa qrcode na deklaracijama (menjan je short date format) a koju je prijavilo vise klijenata
----

Revision: 2025
Author: aca
Date: 12. oktobar 2018 12:48:19
Message:
Komercijalno:
-ispravljena nelogcnost u kodu vezanom za POPDV prijavu kod sifre 5.5 (sanja Tocak)

Plate:
-ispravljena greska kod otvaranja ibmastdata.qryData a menja se firma u programu (Snja Tocak)
----

Revision: 2024
Author: aca
Date: 11. oktobar 2018 08:46:33
Message:
Komercijalno:
-u dijalog za generisanje dokumenata nivelacija iz ulaznih dokumenata (sa ciljem nivelacije cena i u ostalim magacinima) dodate opcije za brisanje (nepotrebnih) stavki novih nivelacija (Extra auto)
----

Revision: 2023
Author: aca
Date: 9. oktobar 2018 11:58:32
Message:
Komercijalno:
-uveden paramatar za definisanje uplate na mp racunu ako se prebacuje iz proracuna (Extra auto)
-u OW omoguceno dodavanje artikala vise proizvodjaca sa boljom cenom (Bimida)

----

Revision: 2022
Author: aca
Date: 8. oktobar 2018 09:45:59
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod prebacivanja 32 u 15 i odmah dodavanja uplate kad 32 nije imao PPID (Ceremonija)
----

Revision: 2021
Author: aca
Date: 5. oktobar 2018 12:26:51
Message:
Komercijalno:
-u nalog za rastavljanje dodata opcija generisanja praznog dokumenta interne VP otpremnice iz magacina naloga. (SG)
-sredjeno ime excel fajla u koji se exportuje iz praDETabela (Extra auto)
-najzad moze da se nivelisu cene i u magacinima tudje expoziture (Extra auto)
-u izboru robe u magacinu dodata i kolona 'Cena za kupca info' ako je ukljuceno prikazivanje cena za kupca (Extra auto)
----

Revision: 2020
Author: aca
Date: 26. septembar 2018 08:58:44
Message:
Komercijalno:
-i dok 4 i 32 dodati u listu dokumenenata koji se boje u crveno ako su dodati u nalog za isporuku (Autoplaneta)
----

Revision: 2019
Author: aca
Date: 25. septembar 2018 13:39:25
Message:
Plate:
-sredjena stampa isplatnog listica (Mineral Pro)
----

Revision: 2018
Author: zoka
Date: 25. septembar 2018 09:54:13
Message:
POPDV Avansni racun pod brojem 8b.7 treba da ide i u 8e.2
Iz tabelarnog pregleda je moguce pozvati zbir dokumenata 95 - ugovori
Stampa QRCoda na etiketama - izmenjen format datuma
----

Revision: 2017
Author: aca
Date: 21. septembar 2018 10:23:45
Message:
Komercijalno:
-na dokumentu Narudzbenica [33] uvedena opcija da se prikazuje sifra dobavljaca u stavkama dokumenta (Lukena)
----

Revision: 2016
Author: aca
Date: 17. septembar 2018 14:54:48
Message:
Komercijalno:
-sredjena VP povratnica dobavljacu
----

Revision: 2015
Author: aca
Date: 12. septembar 2018 16:20:30
Message:
Komercijalno:
-sredjeno presabiranje popdv prijave (lukena)
-na svim dokumentima sada se vidi i suma kolicine stavki ako je ukljuceno prikazivanje broja stavki (BGB)
----

Revision: 2014
Author: aca
Date: 30. avgust 2018 14:39:30
Message:
Komercijalno:
-u izboru robe u magacinu i na svim dokumentima uskladjeno prikazivanje boje artikla i artikla koji ima akcijsku cenu (Vudim)
----

Revision: 2013
Author: aca
Date: 29. avgust 2018 11:50:08
Message:
Komercijalno:
-u popdv obrazac dodata opcija da 39-primljena knjizna odobrenja mogu u sifre 6.2.3 6.2.2 (Vudim)
-u tabelaran pregled dokumenta dodata jos jedan filter: Ima vrednost (EA)
-doradjen export narudzbenice za dobavljaca: moze da se bira kog dobavljaca sifre idu e excel i kako izgleda excel fajl (Lukena)

----

Revision: 2012
Author: aca
Date: 24. avgust 2018 13:53:49
Message:
Komercijalno:
-na stapmi otpremnice id radnog naloga servisa dodata kolona Pozicija u magacinu (Auto Beba)
-kod prebacivanja 165->15 naziv artikla ili usluge zavisi od paramatra vezanim za stampu 165 (Auto Beba)
-kada se usluga dodaje na dokument i ona vodi racuna o parametru iz vrste dokumenta vezanom za naziv za stampu
-resen problem za Raspolozivim stanjem u Zalihama
----

Revision: 2011
Author: zoka
Date: 23. avgust 2018 14:00:26
Message:
Komercijalno:
-stampa QRCoda na deklaracijama
----

Revision: 2010
Author: aca
Date: 23. avgust 2018 12:48:27
Message:
Komercijano:
-expedicija: dva nova izvestaja, jedan iz exp a drugi iz pripr. za kalk. (OT).
----

Revision: 2009
Author: aca
Date: 22. avgust 2018 09:56:57
Message:
Komercijalno:
-na dokumentu Faktura omogucena izmena datuma pdv tj datuma prometa dobara i usluga (Vetprom EI)

----

Revision: 2008
Author: aca
Date: 21. avgust 2018 15:11:30
Message:
Komercijalno:
-U tabelarnom pregledu stanja partnera sad figurira i p_tab za [32] (EA)
-u pivot izvestaj o robi bez prometa dodata opcija da se prikazanim artiklima dodeli akcijska cena, grupa i boja (Vudim)
-u POPDV obrazac [14] sada moze i u 3.2 (Mediport)
-u analitickom prikazu kucice POPDV obrasca sada se za klasu 8 vidi i checkbox za PPO polje (Mediport)
-u radnom nalogu servisa spreceno unosenje delova koji za rabat imaju null (Patrimos)
-u izv. o masovnoj izmeni cena na [15] dodata analitika preskocenih dokuemata i preskakanje dok. tudje exp i vec meciranih (EA)
-na [15] dodate opcije za korekciju popust3dana i ostalih polja vezanih za M (EA)
-u tabelarnom pregledu [32] za p_tab = 1, neprebaceni u [15] se prikazuju boldirani (EA)
-kod prebacivanja [32] u [15] odmah se ubacuje i uplaceni iznos: gotovinom (EA)
-u sumi dok. iz tabelarnom pregleda dodat poseban tab za p_tab = 1 (EA)
----

Revision: 2007
Author: aca
Date: 16. avgust 2018 14:18:40
Message:
Komercijalno:
-izmenjena realna kartica (EA)
-prilikom masovne definicije cena na [15] preskacu se dok. bez vrdnosti (EA)
-na svim dokumentima sa partnerom isti se moze izabrati direktnim kucanjem u kucicu, ali samo kada se definise novi dokument (EA)
-omoguceno prikazivanje neto cena za kupce u izboru robe u magacinu bez obzira na cenu u magacinu (EA)
-dorade izvestaja o sumama iz tabelarnog pregleda dokumenta (EA)
----

Revision: 2006
Author: aca
Date: 15. avgust 2018 16:08:58
Message:
Komercijalno:
-I devizna knjizna odobrenja i zaduzenja sada se dobro pojavljuju u POPDV obrascu
-na izvoznoj fakturi sada moze da se menja datum_pdv-a
----

Revision: 2005
Author: aca
Date: 15. avgust 2018 15:02:44
Message:
Komercijalno:
-i Odjava komisione robe dodata u POPDV
----

Revision: 2004
Author: aca
Date: 15. avgust 2018 11:10:16
Message:
Komercijalno:
-finalne izmene na ekspediciji vezane za generisanje vp kalk (Oct)
----

Revision: 2003
Author: aca
Date: 15. avgust 2018 10:15:56
Message:
Komercijlno:
-tek sad su sredjeni trigeri za [14] tj izvoznu fakturu
----

Revision: 2002
Author: aca
Date: 14. avgust 2018 16:44:50
Message:
Komercijalno:
-sitne ispravke na trigerima i logici rada pazara, izvosnih faktura i datih avansnih racuna

----

Revision: 2001
Author: aca
Date: 14. avgust 2018 13:16:46
Message:
Komercijalno:
-na svim dokumentima koji ulaze u popdv obrazac dodato info dugme (?) koje prikazuje gde se sve taj dokument pojavljuje u popdv obrascu

----

Revision: 2000
Author: zoka
Date: 14. avgust 2018 12:34:40
Message:
KOmercijalno:
-POPDV prijava - izmene vezano za Izvoznu fakturu kad nije potvrdjen iznos iz zemlje
-mogucnost stampe QRcoda na deklaracijama
----
Revision: 1999
Author: aca
Date: 14. avgust 2018 09:22:07
Message:
Komercijalno:
-Expedicija sada moze da se pretvori i u VP kalk (Octopus)
----

Revision: 1998
Author: aca
Date: 13. avgust 2018 17:40:38
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika rada sa avansima u POPDV obrascu
----

Revision: 1997
Author: aca
Date: 13. avgust 2018 11:16:25
Message:
Komercijalno:
-Izbor robe u magacinu: sortiranje i pretrazivanje po sifri dobavljaca ako je zadata u filteru (Lukena)
----

Revision: 1996
Author: aca
Date: 10. avgust 2018 13:36:50
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kada se u popdv obrascu zada ekpozitura pa onda vrati na Toplevel
----

Revision: 1995
Author: aca
Date: 10. avgust 2018 12:11:27
Message:
Komercijalno:
-na primljenom avansnom racunu se vise ne vidi deo za povezivanje za fakturu (jer i ne treba da se vidi)
----
Author: aca
Date: 10. avgust 2018 11:12:03
Message:
Komercijalno:
-POPDV obrazac sada dobro radi sa knjiznim zaduzenjima koji su na sifri 8v.2 a nemaju pdv (jer je u pitanju kamata za kredite) (MR group)
----

Revision: 1993
Author: aca
Date: 10. avgust 2018 09:50:03
Message:
Komercijalno:
-POPDV: nabavka sa internim obracunom pdv-a cija osnovica ide u 8b.2 a pdv u 3a.3 sada pdv upisuje i u 8e.2 (MR group)
----

Revision: 1992
Author: aca
Date: 10. avgust 2018 09:14:19
Message:
Komercijalno:
-ubrzanje POPDV obrasca
-POPDV obrazac: u polje 8e.1 vise ne ulazi pdv sa ulaznih dokumenta koji su povezani sa primljenim racunima (42) iz prethodnog perioda (Centrohem)
----

Revision: 1991
Author: aca
Date: 9. avgust 2018 12:30:15
Message:

----

Revision: 1990
Author: zoka
Date: 9. avgust 2018 12:18:49
Message:

----

Revision: 1989
Author: aca
Date: 9. avgust 2018 12:16:25
Message:
Komercijalno:
-na primeljenom avansu sredjeno sumiranje dokumenta kada se menja polje koje kaze da li ima pdv-a ili je interni obracun ili placa kupac
-POPDV obrazac ume da se smadje i sa ino 41 koji imaju interni obracun kao i da stornira taj prv kad se takav avans veze za izvoznu fakturu (Hemtex)
-POPDV obrazac ume da se snadje i sa [6] na kojima ima placenog pdv-a a vezane su za internu VP kalk jer roba dolazi iz carinskog magacina (Agro arm)
-POPDV sad ime da povratnice VP kupaca razvrstava: osnovicu pod datumom dokumenta a pdv pod datumom pdv-a (Lukena)
----

Revision: 1988
Author: aca
Date: 8. avgust 2018 13:39:15
Message:
Komercijalno:
-export u xml fajl POPDV prijave je izmenjen i tip podnosioce je uvek 1 tj Poreski obveznik
----

Revision: 1987
Author: aca
Date: 8. avgust 2018 12:20:41
Message:
Komercijalno:
-u POPDV obrazac uvedena mogucnost presabiranja dokumenta posle rucne izmene podataka

----

Revision: 1986
Author: zoka
Date: 8. avgust 2018 09:44:22
Message:

----

Revision: 1985
Author: aca
Date: 8. avgust 2018 09:36:05
Message:
Komercijalno:
-sitna izmena masovnoj obradi 15 tj da se ne prekida procedura ako dodje do greske (Vudim)
----

Revision: 1984
Author: aca
Date: 8. avgust 2018 09:12:17
Message:
Admin Tools:
-i dokumenti napravljeno kroz web orders trebalo bi da imaju popdv broj

Komercijalno:
-za dok knjizno odobrenje uvedena opcija da ne povlaci datum_pdv-a na novi dokument vec da ga ostavlja praznog (mediport)
-u tabelaran pregled dokumenta dodat filter preko statusa: dokumenti koji imaju/nemaju popdv broj
-sredjeno prebacivanje iz dokumenta profaktura i predracun u avansni racun
-POPDV: ispravljen obracun osnovice kod knjiznih odobrenja (nije bila dobra matematika)
za 6 koje imaju pdv placen pri uvozu a nisu vezane za dev kalk sada mogze da se desinise popdv broj
i da se pojave u popdv obrascu (nabavka usliga, reklamnog materijala,...)
ispravljeno sumiranje vrednosti kod 39 i 40 jer je duplirao iznos kada dokumeti imaju vise od jedne stavke
pokriven i slucaj kada 39 nema korekciju pdv-a vec samo osnovice (recimo nije overeno)
ispravljena i proverena (na testu) procedura expora u xml fajl i import istog na sajtu poreske uprave
delimicno ispravljena i stampa tj xls fajl kroz koji se stampa popdv obrazac ali tu ima jos problema
na 8dj, 8e.6 i 9 ali je 9 zbog 8dj

----

Revision: 1983
Author: zoka
Date: 1. avgust 2018 13:50:56
Message:
Nesto je Zoka cackala ali je otisla na odmor a nije zapisala sta je menjala... grrr
----

Revision: 1982
Author: aca
Date: 12. jul 2018 14:25:37
Message:
Komercijalno:
-ispravljena sitna greska u prikazu kartice PP (p_tab za 32) (Vudim)
----

Revision: 1981
Author: aca
Date: 12. jul 2018 09:46:12
Message:
Komercijalno:
-U pripremi za fakturisanje ekspedicija sada ogranicenje za maksimalan iznos 15 vazi i za jednu stavku (OT)

----

Revision: 1980
Author: aca
Date: 10. jul 2018 15:17:33
Message:
Komercijalno:
-omogucen import iz xml fajla u izvoznu profakturu (Autoplaneta)
----

Revision: 1979
Author: aca
Date: 10. jul 2018 12:14:46
Message:
Plate:
-dodata opcija definisanja popdv broja za vrstuzarade

Komercijalno:
-POPDV izvestaj sada vuce podatke i iz isplata cija vrstazarade ima definisan popdv broja

----

Revision: 1978
Author: zoka
Date: 9. jul 2018 15:18:43
Message:
Komercijalno:
-izmenjene poruke upozorenja o drzavljanstvu partnera
-u POPDV obrazac ulaze svi MP racuni i povratnice umesto pazara
-popis MP magacina se prikazuje na KEPU samo ako se magacin ne vodi po stanju
----

Revision: 1977
Author: aca
Date: 9. jul 2018 15:16:09
Message:
Komercijalno:
-u dev. kalk. dodata kolona 'troskovi po alt. jm' SG
-u tabelaran pregled 992 i 993 dodata kolona troskovi SG
-u tabelarnom pregledu 992 i 993 dodato sumiranje SG
----

Revision: 1976
Author: aca
Date: 29. jun 2018 15:24:36
Message:
Komercijalno
-omogucena izmena mp racuna nastalih iz ocitavanja (Metaling)
----

Revision: 1975
Author: aca
Date: 29. jun 2018 14:12:33
Message:

----

Revision: 1974
Author: zoka
Date: 29. jun 2018 13:25:35
Message:
Komercijlano:
ispravljene greske na sabiranju POPDV obrasca
----

Revision: 1973
Author: aca
Date: 29. jun 2018 13:21:17
Message:

----

Revision: 1972
Author: aca
Date: 29. jun 2018 13:00:18
Message:

----

Revision: 1971
Author: aca
Date: 29. jun 2018 12:11:31
Message:
Komercijalno
-u tabelaran pregled radnih naloga servisa dodata kolona sa brojem motora (MR Group)
----

Revision: 1970
Date: 28. jun 2018 13:09:10
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska kod dodavanja stavki u dati avansni racun
-Ispravljeno formiranje excel popdv prijave jer se uzdamo da zbirovi u excelu rade kako treba

----

Revision: 1969
Author: zoka
Date: 28. jun 2018 11:57:34
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1968
Author: aca
Date: 27. jun 2018 15:37:38
Message:

----

Revision: 1967
Author: aca
Date: 27. jun 2018 15:26:48
Message:
----

Revision: 1966
Author: zoka
Date: 27. jun 2018 09:07:55
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1965
Author: aca
Date: 27. jun 2018 08:56:55
Message:
Komercijalno:
-Export POPDV prijave u xml
-Sitne dorade na importu ocitavanja iz xls-a. Sada pita ako treba da otvori novi objekat. (Metaling)
-Korekcija imena artikla sada radi i kada je poslednji karakter treba da se koriguje (EA)

----

Revision: 1964
Author: aca
Date: 22. jun 2018 13:03:31
Message:
Komercijalno:
-Zoka menjala POPDV edit i nesto na stampi fakture koja je deo prometa bez naknade
----

Revision: 1963
Author: zoka
Date: 22. jun 2018 11:17:55
Message:
Komercijalno poslovanje:
POPDVID integer je postao POPDVBROJ varchar(10)
----

Revision: 1962
Author: aca
Date: 22. jun 2018 11:15:37
Message:
Komercijalno:
-na dok. ocitavanja uvedena opcija obracuna po elaboratu (Metaling)
-izmenjeno generisanje racuna iz dok. ocitavanja (Metaling)
-na detalje o usluzi dodata jos jedna sifra (katbrpro) (MR Group)
----

Revision: 1961
Author: aca
Date: 20. jun 2018 16:39:29
Message:
Komercijalno:
-sada se POPDV sifra dodeljuje i na novo knjizno odbrenje/zaduzenje
-na dokument Ocitavanje potrosnje dodata opcija Prover/izmeni prethodna stanja (Metaling)
-na objektima ocitavanja sada moze da se obrise vlasnik (Metaling)

----

Revision: 1960
Author: aca
Date: 20. jun 2018 13:45:00
Message:
Komercijalno:
-za MK fakture i mp racune iznos za uplatu se zaokruzeuje na bez decimala (OTO)
-na povratnici MP kupca ponovo se vidi kucica za unos broja fiskalnog isecka

----

Revision: 1959
Author: zoka
Date: 20. jun 2018 12:11:14
Message:
Komercijalno:
U POPDV obrazac ne ulaze dokumenti koji 'ne vaze'
----

Revision: 1958
Author: aca
Date: 20. jun 2018 12:08:47
Message:
Komercijalno:
-na stampi fakture koja je deo prometa bez naknade sada to i pise.
-posle masovne izmene cena na 15 prikazuje se detaljan izvestaj (EA)
-resen problem sa propagiranjem jednog ogranicenja na sve krisnike programa i grupe korisnika
----

Revision: 1957
Author: aca
Date: 20. jun 2018 10:01:11
Message:
Komercijalno:
-dodat param da se posle zakljucavanja ulaznih dokumenta nudi i nivelacija u ostalim magacinima (EA)
-dodat filter u poslovne partnere po PDV obveznik statusu
-dodat filter u poslovne partnere po statusu Rezident/...
-nivelisi robu u ostalim magacinima sada nudi i tudje magacine (EA)

----

Revision: 1956
Author: aca
Date: 19. jun 2018 14:44:38
Message:
Komercijalno:
-izmenjen izvestaj za knjigovodju (EA)
-u karticu PP uvedena opcija 'Stampaj prethodno stanje' (EA)
-u OW uvedena opcija da u promet gleda i 32 sa p_tab = 1 (EA)
----

Revision: 1955
Author: aca
Date: 19. jun 2018 09:32:15
Message:
Komecijalno:
-izmenjen izv za knjigovodju (EA)
----

Revision: 1954
Author: zoka
Date: 18. jun 2018 15:50:12
Message:
Komercijalno poslovanje
-izvestaj za knjigovodju
----

Revision: 1953
Author: aca
Date: 18. jun 2018 12:42:22
Message:
Komercijalno:
-u sifarnik robe dodate kolone Stanje i Raspolozivo ostalih ekspozitura (EA)
-ispravljena greska kod dodeljivanja jednog prava svim korisnicima i/ili grupama
----

Revision: 1952
Author: zoka
Date: 18. jun 2018 10:42:21
Message:
Komercijalno poslovanje:

----

Revision: 1951
Author: aca
Date: 18. jun 2018 10:39:08
Message:
Komercijalno:
-uvlacenje 'prometa bez naknade' u karticu partera samo za izlazne dok
-uvlacenje 'prometa bez naknade' u stanje partera samo za izlazne dok
-uvlacenje 'prometa bez naknade' u izvestaje o stanju partera samo za izlazne dok

- pamcenje chkDefCnu u dlgRasporedRobe (EA)


----
Author: aca
Date: 15. jun 2018 14:12:32
Message:
Komercijalno:
-Nastavak rada na POPDV po pitanju prometa bez naknade
-Uvedena opcija definisanja cene za novi artikal bez ulaza (EA)

----

Revision: 1949
Author: zoka
Date: 14. jun 2018 11:15:26
Message:
Komercijalno poslovanje
nastavak POPDV
----

Revision: 1948
Author: aca
Date: 14. jun 2018 11:12:18
Message:
Komercijalno:
-sitne izmene na kartici partnera (EA)
-pokusaj da se srede kolone u tabelarnom pregledu artikala (EA)

----

Revision: 1947
Author: aca
Date: 13. jun 2018 12:29:16
Message:
Komercijalno:
-nastavak rada na popdv-u tj uvodjenje def vrednosti za specijalne slucajeve...
----

Revision: 1946
Author: aca
Date: 12. jun 2018 14:47:09
Message:

----

Revision: 1945
Author: aca
Date: 12. jun 2018 14:43:21
Message:
Komercijalno:
-nastavka rada na POPDV obrascu
----

Revision: 1944
Author: zoka
Date: 12. jun 2018 09:46:10
Message:
Komercijalno poslovanje
nastavak POPDV
----

Revision: 1943
Author: zoka
Date: 11. jun 2018 12:27:31
Message:
Komercijalno poslovanje
-nastavak rada na POPDV
----

Revision: 1942
Author: aca
Date: 11. jun 2018 12:25:36
Message:
Komercijalno:
-nastavljen red na POPDV obrascu - privilegije, izbor, ... kozmetika
----

Revision: 1941
Author: aca
Date: 8. jun 2018 15:51:03
Message:

----
Revision: 1940
Author: zoka
Date: 8. jun 2018 15:42:51
Message:
Komercijalno poslovanje
-POPDV prijava
----

Revision: 1939
Author: aca
Date: 30. maj 2018 12:48:29
Message:
Komercijalno:
-ispravljen izvestaj posle masovne definicije prodajnih cena (EA)
-Wizadr za prebacivanje iy dokumenta u dokument sada vodi racuna da li u odredisnom dokumentu mogu da se dupliraju stavke (EA)
----

Revision: 1938
Author: aca
Date: 29. maj 2018 15:15:13
Message:
Komercijalno:
-izmenjena kartica kupca da prikazuje tacno stanje sa - mp racunima (EA)
-uveden default parametar za iskazivanje rabata vezan za kupca (EA)
-izmenjena procedura 'izmen cena' na mp racunima tj generisanja uplata (EA)
-zabranjeno prebacivanje 32 u 15 ako 32 ima negativnu vrednots (EA)

----
Revision: 1937
Author: aca
Date: 25. maj 2018 09:13:54
Message:
Komercijalno:
-poboljsan izvestaj vezan za masovno 'meciranje' (EA)
-u mp povratnici kupca vezanoj za 'meciran' 15 uvedena opcija realnog vracanja novca (EA)
-u brzom izvestaju sume dokumenta uveden % ruc za 13 (Tiki Vent)
-u svim tabelarnim pretrazivanjima ako Ctrl+A vrati rezultat fokus se seli na tabelu (AE)
----

Revision: 1936
Author: aca
Date: 23. maj 2018 12:30:34
Message:
Komercijalno:
-u kart PP dodat novi filter: samo nepretvoreni proracuni (EA)
-u Primljeni racun dodat parametar: Generise se na zakljucavanje ulaznog dokumenta (VrDokEd) (EA)
-u 165 tj radnom nalogu servisa otklonjena greska vezana za praDokument.BarCodeMode (OptimaM)

----

Revision: 1935
Author: zoka
Date: 23. maj 2018 10:51:38
Message:

----
Revision: 1934
Author: zoka
Date: 23. maj 2018 10:48:36
Message:
Komercijalno:
Nastavak rada na POPDV
Ispravljena greska na IzborDok
----

Revision: 1933
Author: aca
Date: 23. maj 2018 10:38:11
Message:

----

Revision: 1932
Author: aca
Date: 15. maj 2018 15:49:11
-ispravljena greska kod praDokumentIzlaz (Lable3)
----

Revision: 1931
Author: aca
Date: 15. maj 2018 15:30:49
Message:
AdminTools:
-sipravljena greska u procesiranju loga aktivnosti web kupaca (hemtext)

Komercijalno:
-omogucena alt. stampa iz mp proracuna (EA)
----

Revision: 1930
Author: aca
Date: 15. maj 2018 10:00:39
Message:

----

Revision: 1929
Author: aca
Date: 15. maj 2018 09:51:45
Message:
Komerijalno
-vezivanje mp racuna i povratice vraceno na staro (Mi)
----

Revision: 1928
Author: aca
Date: 14. maj 2018 09:23:50
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greks akod importa arikala po CR listi (Bimida)
-poceli radovi na opciji 'A da je kupac...' (EA)

----

Revision: 1927
Author: aca
Date: 10. maj 2018 15:24:10
Message:
Komercijalno:
-sredjan bug kod formiranja izvestaja vezanog za raspored troskova (SG)
-u izvestaj po utrosku materijala dodat filter po poslovnom partneru (SG)
----

Revision: 1926
Author: zoka
Date: 9. maj 2018 16:03:09
Message:
Komercijalno:
nastavak rada na POPDV prijavi
----

Revision: 1925
Author: aca
Date: 8. maj 2018 10:17:10
Message:
AdminTools
-sredjena web statistika da radi i sa use_td_data = 1 (Hemteks)

Komercijalno:
-sredjena prodajna cena na povratnici vezanoj za 'mecian' mp racun (Extra auto)

----

Revision: 1924
Author: aca
Date: 3. maj 2018 09:32:34
Message:
Komecijalno:
-u masovnoj izmeni cena mp racuna dodata Razlika kao deo izvestaja posle izmena (EA)
-u dok. VP zaduzenja nova opcija za dodavanje pozitivnih stavki iz sastavnica stavki sa negativnim kolicinama (NCC)

----

Revision: 1923
Message:
Komercijalno:
-sredjeno ponasanje dugmica za unos barkodova u Izbor robe u magacinu kada se nalaze u tool bar-u (Crm)


----

Revision: 1922
Author: aca
Date: 18. april 2018 13:59:55
Message:
Admin Tools:
-WO client: sada se pamti stikliranje skidanja Web statistike u automatskom rezimu (Vudim)

Komercijalno:
-NapraviFIBDokument: ispravljena greska: kada se za formiranje 4 ili 32 prenese magid onda se uzima taj preneti parametar a ne odmah iz vrstadok parametar koji kaze da li novi dok. rezervise robu (OTO)

----

Revision: 1921
Author: aca
Date: 18. april 2018 13:26:03
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska kada se iz Kase salje poruka na displej fp550 (Eta shop)
-U virmane se dodaje i ppid dobavljaca (Kes auto)
----

Revision: 1920
Author: aca
Date: 16. april 2018 14:09:04
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj za knjigovodstvo dodata provera prava korisnka da vidi nabavnu cenu i razliku u ceni (AP sporing)
-u dokumente internog transporta uvedena provera da li se vidi kolona marza ako korisnik nema prava da vidi nabavnu cenu (AP sporing)
-u dokumente int. vp kalk i int. mp kalk a i ostale dok. gde se vidi marza uvedena provera da li se vidi kolona marza ako korisnik nema prava da vidi nabavnu cenu (AP sporing)

----

Revision: 1919
Author: aca
Date: 5. april 2018 09:49:06
Message:

----

Revision: 1918
Author: zoka
Date: 28. mart 2018 09:28:51
Message:
Omoguceno da moze da se u]e u dokumente sa negativnim brojem (npr. pazari preneti iy prosle godine)
----

Revision: 1917
Author: aca
Date: 28. mart 2018 09:23:28
Message:
Komercijalno:
-ispravljen izvestaj o uslovima placanja za kase (iz fakture) kada je tip kase = 1 (po grupama) (Mediport)----

Revision: 1916
Author: aca
Date: 22. mart 2018 15:52:04
Message:
Komercijalno:
-na stampi naloga za prepakivanje dodat koemntar iz dokumemta (Lukena MK)
----

Revision: 1915
Author: zoka
Date: 22. mart 2018 10:55:01
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska kod stampe QRCoda na mp proracunima
ispravljena greska kod izbora konta za poredjenje sa KEPU
uveden parametar za default nacin prevoza kod unosa novog partnera
----

Revision: 1914
Author: aca
Date: 22. mart 2018 10:51:11
Message:
Komercijalno:
-podatak o prevozu robe na 32 - predracunu moze da se menja i ako je dok zakljucan (DrvoLux)
-Na stampi naloga za PREpakivanje stampa se i komentar (Lukena MK)
----

Revision: 1913
Author: aca
Date: 13. mart 2018 11:55:43
Message:
Komercijalno:
-Dok. narudzbenica sada dobro prkazuje zamenske artikle i kad se prvi put udje u nju. (Beba)
-U tabelarnom pregledu dokumenata uveden novi filter (ima stavku sa rabatom) i sumira se rabat za mp izlazne dok. (Pionir)

----

Revision: 1912
Author: aca
Date: 12. mart 2018 09:33:12
Message:
Komercijalno:
-malo izmenjena stampa uslova za kase (Mediport)
----

Revision: 1911
Author: zoka
Date: 9. mart 2018 12:51:36
Message:
Komercijalno:
Stampa QRCoda na MP proracunu
----

Revision: 1910
Author: aca
Date: 9. mart 2018 12:46:06
Message:
Komercijalno:
-izmenjana procedura za obracun raspolozivosti i obrta (Lukena)
-dodata nova stampa ma izvoznoj fakturi: Carinska naimenovanja (Autoplaneta)
-sitne izmene na OW (Lukena)
----

Revision: 1909
Author: aca
Date: 7. mart 2018 12:43:56
Message:

----
Author: aca
Date: 7. mart 2018 12:41:48
Message:
Komercijano:
-uvedena nova opcija za poslovne partnere: samo avans (Luneka)
-na stampi deklaracija sada se moze stampati i dobavljac ako se stampaju sa nekog ulaznog dokumenta (Provizon cg)
-zamenski artikli uvedeni u sinhronizaciju i uvedene zabrane izmena po opsegu artikla (Beba PA)
-Resen problem sa nabavnom cenom kod dodavanja jednog artikla u dokument Odjava komisione robe (Autoplaneta)
-Na stampi 165 tj radnog naloga servisa uvedeni parametri za nazive ili nazive za stampu artikala i usluga (Beba PA)

----

Revision: 1907
Author: aca
Date: 28. februar 2018 10:37:42
Message:
Plate:
-u obracun dodat tip 150 - Povremeni i privremeni poslovi (Patrimons)
----

Revision: 1906
Author: zoka
Date: 27. februar 2018 12:47:32
Message:
Komercijalno

----

Revision: 1905
Author: aca
Date: 27. februar 2018 12:45:58
Message:
Komercijalno:
-u nalogu za prepakivanje dodata pozicija artikla u magacinu (Lukena MK)
-u stampi naloga za prepakivanje dodata pozicija artikla u magacinu (Lukena MK)
----

Revision: 1904
Author: aca
Date: 26. februar 2018 14:33:36
Message:
Komercijalno:
-u dok. Isporuka dodata evidencija uplacenog po dokumentu i razlika za uplatu (Tim Tresnja)
-u dok. Popis dodata opcija dodavanja stavki iz drugih dokumenata popisa (Ceremonija)
-wizarad za prebazivanje iz dok u dok sada prvo skine rezervaciju sa polaznog dokumenta pa onda ide dalje... i za sada sve izgleda ok.
----

Revision: 1903
Author: aca
Date: 23. februar 2018 12:38:50
Message:

----

Revision: 1902
Author: zoka
Date: 23. februar 2018 09:46:45
Message:
Komercijalno:
ispravke u automatskom knjizenju
PrintMachine:
mogucnost stampe QRCoda
----

Revision: 1901
Author: aca
Date: 21. februar 2018 15:54:52
Message:
Komercijalno:
expedicija: aktivacija Umanjenja (OT)

AdminTools:
Web orders client: correctname(..., DrzavaID) (OTO)
----

Revision: 1900
Author: zoka
Date: 31. januar 2018 12:55:01
Message:
Komercijalno:
Ispravljen prikaz deviznog knjiznog odobrenja/zadauzenja na KPR
----

Revision: 1899
Author: aca
Date: 31. januar 2018 11:07:49
Message:
Admin Tools:
-poslednja izmena (nadam se) na exportu za APS web update (stanje = stanje i rezervisano) (AP)

----

Revision: 1898
Author: aca
Date: 29. januar 2018 11:15:09
Message:
AdminTools:
-izmenjen Product name za APS wen update csv fajl (APS)
----

Revision: 1897
Author: aca
Date: 29. januar 2018 09:21:43
Message:
Komercjialno:
-Izvestaj po dodatnim atributima nije dobro radio na dan razlicit od danasnjeg (Sg)

----

Revision: 1896
Author: aca
Date: 25. januar 2018 10:06:23
Message:
Komercijalno:
-ispravka OW-a za rad po optimalnim zalihama (Beba)
----

Revision: 1895
Author: aca
Date: 23. januar 2018 09:41:02
Message:

----

Revision: 1894
Author: zoka
Date: 23. januar 2018 09:34:26
Message:
Komercijalno: stampa kartice robe po nabavnoj ceni
----

Revision: 1893
Author: aca
Date: 22. januar 2018 14:47:53
Message:
AdminTools:
-u export podataka za AP web shop dodata opcija slanja na ftp (AP)

----

Revision: 1892
Author: aca
Date: 19. januar 2018 09:40:00
Message:
Komercijalno:
-u praDokIntTransport dodate kolone roba_stanje, roba_raspolozivo i rum_stanje i rum_raspolozivo (AP Sporting)
-u tableran pregled serija rokova dodata kolona ukupno stanje u svim magacinima tj roba.stanje (Ceremonija)

----

Revision: 1891
Author: aca
Date: 17. januar 2018 12:53:07
Message:
Komercijano
-novi pokusaj mk nacin placanja
----

Revision: 1890
Author: zoka
Date: 17. januar 2018 09:23:55
Message:
Komercijalno: aut.knjizenje dokumenata po mesecu
----

Revision: 1889
Author: aca
Date: 17. januar 2018 09:21:37
Message:
Komercijalno:
-za makedoniju izmenjena procedura prikaza roka placanja na fakturi i otpremnici (OTO)
-na kartici partnera uveden novi filter: samo neplaceni dokumenti (OTO)

----

Revision: 1888
Author: aca
Date: 11. januar 2018 13:20:11
Message:
Komercijalno polsovanje:
-u svim dokumetima koji su nasledjeni od praDokumenta kada se sredjuju kartice i izadje spisak neispravnih kartica. Sada taj spisak nije modal i 2x klikom na stavku program se pozicionira na stavku dokumenta (SG).
----

Revision: 1887
Author: aca
Date: 11. januar 2018 12:27:03
Message:
Komercijalno:
-Kloniranje naloga za secenje u sledecu godinu sada radi (SG)
-OW novi sad prikazuje magacine koji uticu na raspolozivo stanje i u Dodaj.Prodato tabulatoru (AP Sport)
-Masovno dodavanje stavki u 25 sada ima opciju da stiklira odredisni magacin za opciji dopune magacina na osnovu prodaje u nekom periodu (AP Sport)
-izmenjen triger na istupl da ispravno obelezava status i realizovan iznos virmana nastalog u prethodnoj godini a na izvodu placen u narednoj godini (Kes auto)
----

Revision: 1886
Author: aca
Date: 10. januar 2018 12:45:14
Message:
Komercijalno:
-Popis moze da se pretvara u visak manjak i ako je nastao pomocu web aplikacije tj u vrdokin mu pise 8 (SG)

----

Revision: 1885
Author: aca
Date: 10. januar 2018 12:05:55
Message:
Sinhronizacija:
-Pokusaj X da se spreci blokiranje sinhronizacije kad se gubi internet i/ili lokalna mreza... (AP)
----

Revision: 1884
Author: aca
Date: 5. januar 2018 09:51:51
Message:

----

Revision: 1883
Author: aca
Date: 5. januar 2018 09:42:55
Message:
Komercijalno:
-ispravljena procedura CorrectName za formiranje naziva artikla koji se fiskalizuje
----

Revision: 1882
Author: aca
Date: 4. januar 2018 12:43:02
Message:
Admin Tools:
-u otvaranja nove baze i prevlacenje pocetnih stanja sada ima progress bar za sve operacije (vazno za spore servere)
----

Revision: 1881
Author: aca
Date: 30. decembar 2017 12:15:46
Message:
Komercijalno:
-pojedinacno (a valjda i masovno) kloniranje dokumenata sada ima i opciju kloniranja komentara dokumenta.
----

Revision: 1880
Author: aca
Date: 30. decembar 2017 10:40:43
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1879
Message:
AdminTools:
-poslednje izmene na exportu u CSV fajl za web update (AP Sport)
----

Revision: 1878
Author: zoka
Date: 26. decembar 2017 11:49:28
Message:

----

Revision: 1877
Author: aca
Date: 26. decembar 2017 11:45:54
Message:
Komercijalno
-resen problem kod stampe datog avansnog racuna (koment_stavke)

----

Revision: 1876
Author: aca
Date: 23. decembar 2017 10:06:19
Message:

----

Revision: 1875
Author: aca
Date: 23. decembar 2017 10:03:22
Message:
Komercijalno:
-opet ispravka greske u WO (Lukena)
----

Revision: 1874
Author: aca
Date: 23. decembar 2017 09:32:46
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod racunanja %raspolozivosti kod default magacina (Lukena)
----

Revision: 1873
Author: aca
Date: 22. decembar 2017 15:49:12
Message:

----

Revision: 1872
Author: aca
Date: 22. decembar 2017 15:44:02
Message:

----

Author: aca
Date: 22. decembar 2017 14:25:42
Message:
Admin Tools
-novi alat za formiranje web update fajla za APS
----

Revision: 1870
Author: aca
Date: 22. decembar 2017 12:44:17
Message:
Komercijalno
-OW: dodata kolona % raspolozivosti izabranog magacina za raspolozivost i obrt (Lukena)
----

Revision: 1869
Author: aca
Date: 21. decembar 2017 09:21:15
Message:
Admin Tools:
-Novi alat: formiranje csv fajla za web update APS
-Za fiskalni printer: Varadarec uveden detaljni periodicni izvestaj (OTO)
-Promenjena logika OW: gornji magacini upicu na stanje a donji na prodaju, raspolozivost.. (Lukena)

----

Revision: 1868
Author: zoka
Date: 18. decembar 2017 10:10:46
Message:
Pocetak nove evidencije PDVa POPDV
----

Revision: 1867
Author: aca
Date: 18. decembar 2017 10:06:07
Message:
Komercijalno:
-sredjene sitnice na eCar-u kao sto je predstavljanje datuma u kome se neki model proizvodio i optimizovana pretraga (AP)
-OW novi: dodata opcija prikaza starih fabrickih cena koje se na zahtev korisnika 'vada' iz istorije izmena (Bimida)
----

Revision: 1866
Author: aca
Date: 12. decembar 2017 15:06:35
Message:
Komercijalno:
-zavrsena implementacija novog FP Varadarec za MK trziste (OTO)
----

Revision: 1865
Author: aca
Date: 12. decembar 2017 12:38:10
Message:
Komercijalno:
-prvi test za Vardarec FP (OTO)
----

Revision: 1864
Author: aca
Date: 12. decembar 2017 11:08:45
Message:
Komercijalno:
-sredjena greska kod prikazivanja napomena u kartici partnera (Lukena)
-Pocetak uvodjenja novog fiskalnog printera za MK trziste (OTO)
----

Revision: 1863
Author: aca
Date: 11. decembar 2017 15:18:26
Message:
Komercijalno:
-dorada formiranja naziva iz eCar-a i prikaz datuma pocetka i kraja proizvodnje nekog modela(AP)
-u izlaznim dokumentima dodata opcija izbora eCar naziva za naziv za stampu stavke (AP)
----

Revision: 1861
Author: aca
Date: 7. decembar 2017 09:27:46
Message:
Komercijalno:
-u karticu partnera u polje opis dodat broj primljenog racuna za ulazne dokumente (OTO)
----

Revision: 1860
Author: aca
Date: 6. decembar 2017 15:11:58
Message:
Komercijalno:
-import iz xml fajla: spreceno duplo otvaranje novih artikala koji se ponavljaju u xml fajlu (OTO)

----

Revision: 1859
Author: aca
Date: 6. decembar 2017 11:48:06
Message:
Komercijalno:
-OW: dodata mogucnost dodavanja zamenskih artikala u postojecu analizu (Lukena)
-Narudzbenica: dodaj vise stavki: dodata mogucnost izbora vise magacina iz kojih je prodavano za zadati period kao dopuna (Lukena)
----

Revision: 1858
Author: aca
Date: 6. decembar 2017 09:43:39
Message:
Komercijalno:
-OW: uvedena check lista za grupe i magacine koji se analiziriju (Lukena)
-U detalje o artiklu uvedena boja artikla (Lukena)
-Na sve dokumente uveden komentar stavke dokumenta koji se moze stampati a u njega ulazi naziv ili nazivzastamu artikla ili nista...(vetprom EI)

----

Revision: 1857
Author: aca
Date: 29. novembar 2017 12:44:36
Message:
Plate:
-zavrsena opcija za novu klasu prihoda: 999 - fizicka lica (AA)
----

Revision: 1856
Author: aca
Date: 29. novembar 2017 11:46:11
Message:
Plate:
-nova klasa prihoda 999 - prihodi fizickih lica (AA)

Komercijalno:
-novi filter u tabelarnom pregledu dokumenata za vrdok = 10: ima virman (Kes auto)
----

Revision: 1855
Author: aca
Date: 28. novembar 2017 11:41:13
Message:
Komercijalno:
-import iz excel fajlova: nova opcija: import PIN-ova (Lukena)
-pivot izvestaj o prometu: dodat % marze, % rabata i vrednost rabata (Lukena)
-podaci o artiklu: dodate boja artikla sa kojom se prikazuje u svim tabelarnim pregledima i izboru robe u magacinu (Lukena)
-u tabelaran pregled dokumenat dodat filter: rezervise robu (samo za 4 i 32) (Bimida)
-opet izmenjena procedura kontrole rezervisanih kolicina (OTO Trade)

----

Revision: 1854
Author: aca
Date: 22. novembar 2017 09:27:50
Message:
Komercijalno:
-u eCar dodat Ping mysql servera kao pokusaj da se odrzi konekcija sa serverom (Ap)
----

Revision: 1853
Author: aca
Date: 21. novembar 2017 11:31:25
Message:
Komercijalno:
-sitna greska na eCar ispravljena
----

Revision: 1852
Author: aca
Date: 21. novembar 2017 08:37:56
Message:
Komercijalno:
-u dokumentu ocitavanja ukinuto sortiranje stavki (Metaling)
-prva verzija eCar (Autoplaneta)


----

Revision: 1851
Author: aca
Date: 16. novembar 2017 12:35:41
Message:
Sinhronizacija
-uvedena opcija osvezavanja prava korisnika ako sinhro dovuce izmene prava
----

Revision: 1850
Author: aca
Date: 14. novembar 2017 11:25:45
Message:
Komercijalno:
-OW: analiza prodatih artikala u nekom periodu ali samo za jedan magacin (AP sporting)
-nastavak rada na eCar pretrazivanju (Autoplaneta)
-jos strozije uvedena privilegija za gledanje nabavne cene (AP sporting)
-uvedena opcija obaveznog unosa pib-a kod novog partnera ali sa opcijom zabrane dupliranja (Ap sporting)
-resen bug vezan za razstikliranje privilegija
-eCar pretrazivanje moze da se poziva iz sifarnika robe i Izbora robe u magacinu


----

Revision: 1849
Author: aca
Date: 7. novembar 2017 13:53:07
Message:
Komerijalno:
-nastavsk rada na eCar pretrazivanju
----

Revision: 1848
Author: aca
Date: 3. novembar 2017 10:44:05
Message:
Plate
-dva nova izvestaja PL_PPP_PD i PL_M_UN (Agro arm)

----

Revision: 1847
Author: aca
Date: 2. novembar 2017 10:03:26
Message:
Komercijalno:
-eCar: nova verzija (Autoplaneta)


Plate:
-stampa PPP-PD obrasca

----

Revision: 1846
Author: aca
Date: 30. oktobar 2017 10:34:01
Message:

----

Revision: 1845
Author: aca
Date: 29. oktobar 2017 22:32:33
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na eCar pretrazivanju
-uvedena definicija ekspoziture na nivou poslovnog partnera
-u pivot izvestaj o prometu robe dodata polja: podrazumevani dobavljac i ekspozitura poslovnog partnera

Plate:
-izmena na stampi isplatnog listica
----

Revision: 1844
Author: zoka
Date: 24. oktobar 2017 11:42:26
Message:

----

Revision: 1843
Author: zoka
Date: 24. oktobar 2017 11:41:17
Message:
Komercijalno:
-iz predloga kopmenzacije moze da se napravi dokument ugovor - kompenzacija
----

Revision: 1842
Author: aca
Komercijalno:
-Uvedena stampa K2 fakture u ekspediciji (OT)
-Uvedena stampa K2 pak liste u ekspediciji (OT)
-Uvedena mogucnost ponavljanja poslednje unete kolicine kod unosa novog artikla u dokumente (Ceremonija)
-Resen problem sa unosom barkodova u popis sa kolicinom 1 (ceremeonija)
----

Revision: 1841
Author: aca
Date: 18. oktobar 2017 15:43:58
Message:
Komercijalno:
-ogranicenje 'nikad popust' za grupu Usluge (Tiki vent)
-pokusaj za Import from excel radi i sa xlsx fajlovima (mi)
----

Revision: 1840
Author: aca
Date: 16. oktobar 2017 13:27:23
Message:
OS:
-izmene vezane za detalje o osnovnom sredstvu i parametre programa (AA)
----
Message:
Komercijalno:
-izmenjene procedura upisi web status (Tiki)
-izmenjeno parsiranje txt fajl i njegovo pretvaranje u xml (ublazena kontrola broja kolona u txt fajlu i grid-u) (Vudim)
-omoguceno da se iz storniranih profaktura posalje fajl za potvrdu kolicina Web Orders-u (Tiki)
----

Revision: 1838
Author: aca
Date: 2. oktobar 2017 09:39:40
Message:
Komercijalno:
-Ocitavanja: dodate tri decimale (Metaling)

----

Revision: 1837
Author: aca
Date: 28. septembar 2017 15:24:24
Message:
Komercijalno:
-uveden novi parametar za pakovanje: jedan magacioner tj nema odjave (Autoplaneta)
-prebacivanje svih numerickih podataka sa 15,2 na 15,3 u ocitavanjima Metaling)
-uveden status dokumenta Ocitavanje: korekcija - ne utice na stanje brojila
----

Revision: 1836
Author: aca
Date: 28. septembar 2017 11:30:16
Message:
Komercijalno
-u opstim izvestajima dodato zaokruzenje za izv po sravkama za mp racun (Octopus)
----

Revision: 1835
Author: aca
Date: 27. septembar 2017 11:59:49
Message:
Komercijano:
-omoguceno rucno dodavanje zgrada i podredjenih stanova u dokument obracuna (Metaling)
-u karticu objekta dodati jos neki podaci vezani za max, min i prosecnu potrosnju (metaling)
----

Revision: 1834
Author: aca
Date: 20. septembar 2017 13:31:34
Message:
Komercijalno:
-izmena izv o prihodima i troskovima da ispavno prikazenegativnu ruc (Vudim)
-Iz mp povranice kupca omogucen prenos u int. mp otp (AS Stoprting)
----

Revision: 1833
Author: aca
Message:
Komercijalno:
-uvedena opcija izmene prethodnog stanja u Ocitavanja (Metaling)

----

Revision: 1832
Author: aca
Date: 20. septembar 2017 08:51:24
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar koji definise da li se unosi analitika cekova prilikom naplate mp racuna. (AP Sporting)
----

Revision: 1831
Author: aca
Date: 18. septembar 2017 12:27:39
Message:
Komercijalno:
-dopuna izvestaja o prihodima i troskovima (Vudim)
-na VP kalk i dev kalk omoguceno masovno dodavanje popusta na stavke (Ferotehna)
-opet izmenjena logika rezervisanih kolicina (Drvo lux Ledine)
----

Revision: 1830
Author: aca
Date: 15. septembar 2017 13:03:36
Message:
Komercijalno:
-uveden sifarnik kartica lojalnosti (MR Group)
-uvedena mogucnost vezivanja poslovnog partnera za lojaliti karticu (MR Group)
-uvedena snaga motora (Tocak, MR Group)
-zavrsena implementacija privilegije za vidi detalje o PP-u
----

Revision: 1829
Author: aca
Date: 13. septembar 2017 11:24:16
Message:
Komercijalno:
-na dokumentu odjave komisione robe zabranjena izmena partnera ako dokument ima stavke (Lukena)
-na evidenciji radnog vremena dodat prikaz i internog komentara (MR Group)
-na izv. o prihodima/troskovima dodata opcija za filter po prometu sa + ruc i - ruc (Vudim)
-sitne izmene na ocitavanjima (Metaling)
-u pivot izvestaj o uslugama vezanim za radni nalog servisa dodati Tip vozila i Vlasnik vozila (MR Group)
-dodata nova privilegija: prava zakljucavanja dokumenata iz tabelarnog pregleda dokumenata (Termodom)
-ako korisnik nema prava da vidi detalje o partneru onda ni u tabelarnom izboru partnera ne treba da vidi te kolone (Termodom)
-izmenjena logika rezervisane kolicine artikla kod prebacivanja 32 u 15 kada imamo dupliranu stavku u 32. (Drvolux)

----

Revision: 1828
Author: zoka
Date: 6. septembar 2017 10:47:16
Message:

----

Revision: 1827
Author: aca
Date: 6. septembar 2017 10:45:05
Message:
Komercijalno:
-u exp. dodata opcija pamcenja cene po kg na nivou kupca (OT)
-uvedena Knjiga gostiju (GreenSet)


----

Revision: 1826
Author: aca
Date: 22. avgust 2017 14:51:13
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika nudjena pozicija serisjkih brojev/rokova tj ne nudi pozicija kojih nema na stanju (Vetprom EI)
-U dok. ocitavanja dodata opcija za obracun ispravke po speificnoj potrosnji za neispravna brojila (Metaling)
----

Revision: 1825
Author: aca
Date: 21. avgust 2017 09:38:08
Message:

----
Author: aca
Date: 20. avgust 2017 17:45:19
Message:
Komercijalno:
-Ekspoedicija: uvedene nove stampe: prevod fakture i prevod pak liste (OT)
-Ekspedicija: evedene neto tezina i prosiren broj pak liste (OT)

-Ocitavanja: uvedeno popunjevanje naloga za Toplanu (MetPlus)
-Ocitavanja: uvedeno formiranje racuna za naplatu ocitavanja (MetPlus)


----

Revision: 1823
Author: zoka
Date: 18. avgust 2017 12:16:18
Message:
Komercijalno:
stampa pak liste i fakture za ekspedicije Kina
----

Revision: 1822
Author: aca
Date: 18. avgust 2017 12:14:28
Message:
Komercijalno:
-expedicija: uvodi se CN: (OT)
-Izv. o utrosko materijal im novu kolonu: ukupni troskovi (SG)
----

Revision: 1821
Author: aca
Date: 7. avgust 2017 09:26:36
Message:
Komercijalno:
-omogucena izmena importa txt fajla u dokument popis. (Dren)
----

Revision: 1820
Author: aca
Date: 14. jul 2017 14:11:29
Message:
Komercijalno:
-finalna izmena na procesiranju rezervisane robe u mp magacinu koji ima nadredjeni VP magacin (Drvo Lux)
----

Revision: 1819
Author: aca
Date: 14. jul 2017 09:31:03
Message:
Vudim.DLL prelaz na ClickSoft
----

Revision: 1818
Author: zoka
Date: 13. jul 2017 16:02:54
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1817
Author: aca
Date: 13. jul 2017 15:58:41
Message:
Vudim dll:
-promenjan nacin generisanja Licence


----

Revision: 1816
Author: aca
Date: 12. jul 2017 13:38:35
Message:

----

Revision: 1815
Author: aca
Date: 12. jul 2017 13:19:24
Message:
Komercijalno:
-nastavljen rad na ocitavanju (Metaling)
-izmenjen izvestaj vezan za novac i sada razlikuje referenta 0 - administrator od null referenta (Ambex)

AdminTools:
-i WO klijentu se pamti check za masovnu izmenu podataka

----

Revision: 1814
Author: aca
Date: 10. jul 2017 15:47:02
Message:
Komercijalno:
-ispravljen sistem pretvaranja proracuna u mp racune (Ceremonija)
-nastavljen rad na kartici objekta (Metaling)
-U OW uvedena analiza samo artikla prodatih u nekom periodu (AP Sporting)
-U VP kalk mogu se obeleziti stavke koje su promenile cenu (AP Sporting)
-uvedena nova opcija za generisanje kataloskog broja novog artikla (AP Sporting)
----

Revision: 1813
Author: aca
Date: 20. jun 2017 14:57:38
Message:
Komercijalno:
-imenjen import novih artikla u xml wizardu
-nastavljen rad za Ocitavanju

----

Revision: 1812
Author: aca
Date: 13. jun 2017 09:50:05
Message:
Komercijalno:
-izmenjen import 4 i 13 iz xml fajla: sada u prodajnu cenu ide prodajnacena iz xml fajla (Autika delovi)
-nastavljen rad na ocitavanju (Metaling)
----

Revision: 1811
Author: aca
Date: 5. jun 2017 16:22:36
Message:

----

Revision: 1810
Author: aca
Date: 5. jun 2017 16:22:14
Message:

----

Revision: 1809
Author: aca
Date: 5. jun 2017 16:21:12
Message:

----

Revision: 1808
Author: zoka
Date: 5. jun 2017 13:53:55
Message:

----

Revision: 1807
Author: aca
Date: 5. jun 2017 13:27:34
Message:
Komercijalno
-nastavljen rad na ocitavanju kalorimetara - zavrsen import iz xcl fajla
-na dokumentu povratnica VP dobavljacu dodata stampa: stampaj kao Fakturu (AgroArm)
-u tabelarnom pregledu dokumenta omogucen prikaz dodatnih podataka o toj vrsti dokumenta (Autoplaneta)
----

Revision: 1806
Author: aca
Date: 1. jun 2017 11:56:04
Message:
Komercijalno
-pocetak rada na obrcacunu ocitavanja daljinskih kalorimetara (Metaling)
----

Revision: 1805
Author: zoka
Date: 1. jun 2017 11:52:16
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska na opstim izvestajima - nije radilo grupisanje po partneru, pa po broju dokumenta
-dodat parametar na poklon bonove - pravo na bon ima samo ako nema rabata na racunu
-na obavestenju za kupca na fiskalnom racunu omoguceno stampanje broja dokumenta po kom je ostvareno pravo na poklon bon
----

Revision: 1804
Author: aca
Date: 1. jun 2017 11:06:04
Message:
Komercijalno:
-u praDokument uvedeni dodatni atributi dokumenta (kao u 165) (Autoplaneta)

----

Revision: 1803
Author: zoka
Date: 26. maj 2017 15:24:58
Message:
Komercijalno:
-generisanje trebovanja - poluproizvodi koji se koriste kao materijal u sastavnicu ulaze sa nabavnom cenom
-ispravljen prikaz trebovanja poluproizvoda na KEP knjizi i prikaz aut. nivelacija na takvim trebovanjima

----

Revision: 1802
Author: aca
Date: 26. maj 2017 15:21:24
Message:
Komercijalno:
-u dev.kalk, kalk. materijala i internnu vp kalk. dodata mogucnost upisa jedne pozicije u magacinu na sve artikle iz dokumenta. To je do sada radilo samo u popisu. (SG)
----

Revision: 1801
Author: aca
Date: 22. maj 2017 15:52:05
Message:

----

Revision: 1800
Author: aca
Date: 22. maj 2017 13:44:42
Message:
Komercijalno
-resen problem s prebacivanjem mp proracuna u avansni racun (nije postojalo polje KGID) (Drvo Lux)
----

Revision: 1799
Author: aca
Date: 22. maj 2017 13:28:30
Message:
Komercijalno:
-malo upeglan prenos iz kase u kasu (Ceremonija)
-rezen problem kod prenosa iz 32 u 15 a 32 rezervise robu (Drvo Lux Ledine)

----

Revision: 1798
Author: aca
Date: 18. maj 2017 11:07:31
Message:

----

Revision: 1797
Author: aca
Date: 17. maj 2017 14:13:49
Message:
Komercijalno
-prilikom import xml izvoda polje ED1 vise nije obavezno (Kes auto)
-prilikom prebacivanja iz 32 u 15 a magacin moze u minus destira se da li stavka sme da se snimi (Drvo lux Ledine)
----

Revision: 1796
Author: aca
Date: 17. maj 2017 10:51:49
Message:
Komercijalno:
-u sifarnik robe uvedene nove kolone rezervisano moje ekspoziture i raspolozivo moje ekspoziture (Drvo Lux Ledine)
----

Revision: 1795
Author: aca
Date: 12. maj 2017 12:02:24
Message:
Komercijalno:
-Dodavanje/izmena partnera na (pro)fakturu menja i datum roka ako kupac ima uslove za kasu (Nera)

----

Revision: 1794
Author: aca
Date: 11. maj 2017 10:54:31
Message:
Komercijalno:
-sitna izmena na izvestaju o utrosku materijala kod pbracuna razlike u ceni (izbijen pdv iz prodajne cene) (SG)
-resen problem sa dodavanjem stavki u narudzbenicu zbog polja KGID Lukena)
-resen problem sa fisklaizacijom velikog racuna a metalink ver > 8.1
----

Revision: 1793
Author: aca
Message:
Komercijalno:
-postojeci parametar za obaveznu fiskalizaciju kasa bloka sada se koristi i u mp racunu (Kes auto)
----

Revision: 1792
Author: aca
Date: 10. maj 2017 12:21:16
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa etiketa i iz izlaznih dokumenta (Lukena)
----

Revision: 1791
Author: aca
Date: 10. maj 2017 10:05:31
Message:
Komercijalno:
-dopuna izvestaja o utrosku materijala sa kolonama z, um3 (SG)
-zamana naziva materijala u izv o utrosku materijala (SG)

----

Revision: 1790
Author: aca
Date: 9. maj 2017 15:20:25
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa novih uslova za kase (Nera)
----

Revision: 1789
Author: aca
Date: 9. maj 2017 14:34:52
Message:
Plate
-omogucen excport poreske prijave u excel (Cool Air)

Komercijalno
-spisak dokumenata koji rezevisu robu sada vodi racuna da li magacin tog dokumenta utice na ukupno rezervisano ili ne (Drvo lux)

----

Revision: 1788
Author: aca
Date: 8. maj 2017 13:02:48
Message:

----

Revision: 1787
Author: aca
Date: 8. maj 2017 12:12:35
Message:

----

Revision: 1786
Author: aca
Date: 8. maj 2017 11:46:08
Message:
Komercijalno:
-Dodat prekidac: 'pretrazuj kako kucam' u sve tabelarne preglede. Omogucava pretrazivanje kako kucate tekst za pretragu. Ukljucuje se na Ctro+O. Isto se i iskljucuje. (Nera)

----

Revision: 1785
Author: zoka
Date: 5. maj 2017 11:32:16
Message:
Komercijalno
dodato polje u IZVOD POZNABROJ_OD
----

Revision: 1784
Author: aca
Date: 5. maj 2017 11:09:08
Message:
Komercijalno
-nastavljeni radovi na implementaciji novi kasa (NeraLek)
----

Revision: 1783
Author: aca
Date: 3. maj 2017 16:32:59
Message:

----

Revision: 1782
Author: aca
Date: 3. maj 2017 16:14:15
Message:
Komercijalno:
-novi sistem formiranja uslove za kase (Nera)
-novi parametar koji definise koji ce se sistem rada sa kasama koristiti
-dopunjen izvestaj o utrosku materijala (SG)

----

Revision: 1781
Author: aca
Date: 28. april 2017 15:14:47
Message:
Komercijalno:
-prva verzija izvestaja o utrosku materijala (SG)
----

Revision: 1780
Author: aca
Date: 28. april 2017 09:52:42
Message:
Komercijalno:
-u izvod dodate kolone SVRHA i ED1 (dodatni podaci) (Ambex)
----

Revision: 1779
Author: aca
Date: 26. april 2017 16:46:37
Message:
Komercijalno:
-u tabelu sa stavkama izvoda dodata jos jedna kolona: shvrha (Ambex)

----

Revision: 1776
Author: zoka
Date: 26. april 2017 10:30:05
Message:

----

Revision: 1775
Author: aca
Date: 26. april 2017 10:00:39
Message:
Komercijalno:
-resen problem sa porezom na izvoznoj fakturi kada se stampa u dinarima a ima stavki sa pdv-om. (TST)
----

Revision: 1774
Author: zoka
Date: 25. april 2017 11:46:05
Message:

----

Revision: 1773
Author: aca
Date: 25. april 2017 11:28:47
Message:
Komercijalno:
-Prilikom formiranja povratnog reversa moguce je unosti i negativne kolicine.
Revers sa - kolicinama je revers ka nama tj mi smo uzeli robu na revers (Top Level)


----

Revision: 1772
Author: aca
Date: 21. april 2017 15:19:08
Message:
Komercijalno
-Za poslovnog partnera se sada mogu vezati uslovi za kasu i na svakoj novoj fakturi on ce vuci te uslove (Nera leka)
----

Revision: 1771
Author: aca
Date: 21. april 2017 13:54:51
Message:
Komercijalno
-Sredjivanje uslova za kase tako da moze da postoji vise uslova (Nera lek)
-U radnom nalogu servisa (165) ako postoji dokument zaduzenja kao prebacivanje sa sifre na sifru sada je moguce da postoje i vise artikala sa plus kolicinom (Patrimons)
----

Revision: 1770
Author: aca
Date: 13. april 2017 16:06:34
Message:
Komercijalno:
-resen problem kod ponovnog povezivanja kalkulacije i primljenog racuna (nekad zna da zeza ali vise ne)
-sredjeno prerazivanje TD podataka iz 'Izbor robe u magacinu' (Vudim)

----

Revision: 1769
Author: aca
Date: 13. april 2017 10:24:43
Message:
Komercijalno:
-resen problem oko ugovora u izvoznoj fakturi (Ambex)
----

Revision: 1768
Author: aca
Date: 8. april 2017 09:21:46
Message:
Komercjalno:
-U wizard za import iz xml fajla dodata opcjia da se kod importa serija i rokova moze uzeti poslednja serija za artikle bez serije na ulazu (Nera lek)
-Reseno osvezavanje PP u MP povratnici kupca (Kes auto)
-U VP kalk dodata opcija da obelezi crvenim okvirom oko prodajne cene artikle kojima je prodajna cena <> nabavne cene (Nera lek)
-U izboru robe u magacin dodate opcije za pretrazivanje TD podataka ako ih ima (Vudim)
----

Revision: 1767
Author: aca
Date: 28. mart 2017 10:30:00
Message:

----

Revision: 1766
Author: aca
Date: 23. mart 2017 11:50:01
Message:
Komercijalno:
-XML Wizadr: omoguceno lakse povezivanje mojih i fakturisanih artikala kada se import vrsi po sifri dobavljaca (Beba PA)
-privilegija: moze da vidi dokumente tudje ekspoziture modifikovana tako da su moji dokumenti i dokumenti nastali u drugim ekspoziturama ali vezani za moj magacin (Patrimons)
-OW korigovano dodavanje iz jedne analize u drugu tako sto sada mogu da se dodaju i osnovni elementi jedne nalize u drugu (Bimida)
-Stanje po dodatnim atributima sada moze da se bira po kojoj dimenziji SG)
-U RNS dodata provera dupliranja ugradjenih delova (MR)
-Sredjena privilegija: moze da vidi nabavnu cenu (Mineral Pro i Ceremonija)
----

Revision: 1765
Author: aca
Date: 17. mart 2017 13:26:37
Message:
Komercijalno:
-Obavestenje u stanju partnera prilikom izbora istog na izlaznim dokumentima sada formarira iznose sa decimalnim simbolima i zarezom za hiljade.
----

Revision: 1764
Author: aca
Date: 16. mart 2017 12:57:06
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika prava: vidi tudje dokumenete
-ispravka na izracunavanju vrednosti lagera iz Roba->Vrednost lagera
-ispravljena Ulazna faktura za usluge: vise ne prijavljuje gresku kod definicije vidiljivih polja zbog privilegije: moze da vidi nabavnu cenu
----

Revision: 1763
Author: aca
Date: 9. mart 2017 09:38:42
Message:
Komercijalno:
-Uveden parametar za komision koji omogucava odjava i robe koja nema vlasnika vec se samo nalazi u komisionom magacinu (Ceremenija): kom_mag_1_vlasnik = 1 ili 0 (default)
-Izbaceno koriscenje TpdfFile clase iz celog programa i prikaz pdf fajlova prebacen na shell


Uporedni Izvestaj
-nova opcija poredjenja jednom magacina sa dva druga magacina
----

Revision: 1762
Author: zoka
Date: 9. mart 2017 09:35:43
Message:

----

Revision: 1761
Author: aca
Date: 7. mart 2017 10:22:04
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost unosa poslovnog partenra na sve dokumente skeniranjem njegove id kratice sa barkodom ili magnetnim zapisom (MR)
----

Revision: 1760
Author: aca
Date: 27. februar 2017 13:10:10
Message:
Plate:

-uveden obracun za 601 isti kao i za 301 (AA)
-uvdena opcija da se iznosi na el. poreskoj prijavi PPPPD ne zaokruzuju na 0 decimala vec da se uzimaju kako su i obracunati (AA)

----

Revision: 1759
Author: aca
Date: 27. februar 2017 11:17:59
Message:
Komercijalno
-sitna ispravka na nalozima za proizvodnju kod slozenih gp koji u sastavnici imaju delove koji takodje imaju sastavnicu... (Virtouz)
----

Revision: 1758
Author: aca
Date: 27. februar 2017 09:18:53
Message:

----

Revision: 1757
Author: aca
Date: 27. februar 2017 09:18:22
Message:
Komercijalno:
-u dokument pocetnog stanja i ostale dokumente uvedena opcija da se ne vide kolone vezane za nabavnu cenu ako korisnik nema prava da vidi nabavnu cenu (Mineral Pro)

----

Revision: 1756
Author: zoka
Date: 21. februar 2017 14:43:52
Message:
Komercijalno
-ispravljena stampa Izvozne fakture
----

Revision: 1755
Author: aca
Date: 21. februar 2017 14:42:11
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod prebacivanja 32 u 41 sa odredjenim iznosom (Tim Tresnja)
----

Revision: 1754
Author: zoka
Date: 13. februar 2017 16:05:11
Message:

----

Revision: 1753
Author: aca
Date: 13. februar 2017 15:49:15
Message:
Plate
-por.prij se formira i za 601


Komercijalno:
-Generisanje pro.kalk iz 992 sada vodi racuna ako se magacin gotovih proizvoda vodi po planskoj prodajnoj ceni (Virtouz)
-Novi parametar za stampu obavestenja o osvojenim bodovima na fiskalnom printru (Termodom)

----

Revision: 1752
Author: aca
Date: 9. februar 2017 14:37:11
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod odredjivanja da li je dupliran broj primljenog racuna kod ulaznih dokumenata i ulazne fakture za usluge (uzimani su u obzir i stornirani dokumenti) (Ambex)

----

Revision: 1751
Author: zoka
Date: 9. februar 2017 13:58:29
Message:
Komercijalno:
uveden prenos pocetnog stanja glavne knjige po mestima troska
----

Revision: 1750
Author: aca
Date: 9. februar 2017 13:55:11
Message:
Komercijalno
-uvedeni i komisioni magacini u prenos i prorac u racun (Ceremonija)
-sitna izmena na stampi kartice partnera: stavke izvoda i ugovora nemaju datum roka (Ferotehna)
-i mp proracun sada moze da prikaze searchrum za sve magacine sa izmenom (Ceremonija)
-resen problem kod vezivanja artikla za dobavljaca (komisioni artikal) kada se artikal dodaje (insert) (mnogi)
----

Revision: 1749
Author: aca
Date: 27. januar 2017 12:14:25
Message:
Komercijalno:
-na stampi kartice PP datum valute za izvode je null (Ferotehna, CTP)

----

Revision: 1748
Author: aca
Date: 27. januar 2017 11:44:57
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj po dodatnim atributima iz sifranika robe ima jos dve kolone sa naslovom StanjeM3 (SG)


----

Revision: 1747
Author: zoka
Date: 26. januar 2017 11:06:05
Message:
Komercijalno
-mogucnost stampanja specifikacije pdva na izvoznoj fakturi koja ima pdv
----

Revision: 1746
Author: aca
Date: 26. januar 2017 10:37:44
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod definisanja roka placanja po ugovoru kada se podaci o ugovoru uzimaju od nadredjenog partnera (Nera lek)
-malo bolje dokumentovana greska kod neuspesnog dodavanja stavke na trebovanje iz naloga za proizvodnju
-malo bolje dokumentovana greska 'odredjivanje sort broja nije uspelo'

----

Author: zoka
Date: 19. januar 2017 11:00:24
Message:
Komercijalno:
-izmene na aut. knjizenju povezivanja avansnih racuna
-na knjiznim odobrenjima i ulaynim fakturama dozvoljena izmena konta na dokumentima iz tudje ekspoziture
----

Revision: 1744
Author: aca
Date: 17. januar 2017 13:52:31
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika formiranja odjave (25 ne ulazi ako parametar nije stikliran)
----

Revision: 1743
Author: aca
Date: 16. januar 2017 15:23:17
Message:
Komercijalno:
-Odjava komisione robe: sad uzima cenu i iz pocetnog stanja
----

Revision: 1742
Author: zoka
Date: 13. januar 2017 13:43:06
Message:
Komercijalno poslovanje:
-ispravljena greska kod povezivanja avansa i konacnog racuna koji nemaju PDV-18-20
-yabranjeno povezivanje avansa bez PDVa sa konacnim racunom koji ima PDV i obrnuto
----

Revision: 1741
Author: aca
Date: 13. januar 2017 12:41:19
Message:
Komercijalno:
-ogranicenje po maksimalnom datumu za izmenu dokumenta se kod povratica, ko i primljenog avansa sad odnosi i na datum_pdv (Patrimons)
-Na stampi kartice ps imaju datum 01.01.tekuca godina (CTP)
-Resen problem sa brojem kopija u dijalogu za stampu (Ambex)
-Nacin uplate na stampi fakture i otpremnice sada ima ch umseto c (Ambex)
-Ispravljena greska kod zatvaranja avansa bez pdva sa primljenim racunom bez pdv-a (Beba PA)


----

Revision: 1740
Author: aca
Date: 11. januar 2017 13:42:03
Message:
Komercijalno:
-uveden novi tip fiskalnog printera: HCP P2-DS
-Na praDokumentu uvedena opcija da klik na stampac odmah daje dijalog za stampu

----

Revision: 1739
Author: zoka
Date: 11. januar 2017 13:39:00
Message:
AdminTools
-ispravljeno brisanje nerealizovanih virmana kod prenosa pocetnog stanja
----

Revision: 1738
Author: aca
Date: 3. januar 2017 12:18:03
Message:
Komercijalno:
-U dokumentu izvod se faktdobizv za vrdok = -10 cupa iz opisa uplate tj sloga pocetnog stanja primljenog racuna (samo za njega) (CTP)
----

Revision: 1737
Author: aca
Date: 30. decembar 2016 17:12:53
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska kod fiskalizacije u kasi preko dugmeta Fiskalizuj (Ris)

Plate
-U poreskoj prijavi sad se za samostalnu delatnost tj zaposlenog sa statusom 03 sifra menja iz 101 u 106 (sanja Tocak)

----

Revision: 1736
Author: zoka
Date: 29. decembar 2016 12:31:39
Message:

----

Revision: 1735
Author: aca
Date: 29. decembar 2016 12:03:01
Message:
Komercijalno:
-poceli radovi na definisanju nove opcije pripreme za fakturisanje u ekspediciji: sta ce ostati na stanju (ilnor)
-ispravljena greska kod importa artikala iz excel fajla: vise ne sklanja izbor proizvodjaca
-u Rastavnici (993) uvedena opcija za raspored vrednosti gotovih (polu)proizvoda po kolicini (Ambex)
-U radnom nalogu servisa (165) uvedena opcija za birsanje svih stavki pripremnog dokumenta i ugradjenih delova (Patrimons)
-Ispravljena greska na praDokument-u tj ikonize akcija koje se prikazju na tool baru vise nisu pogresne (Ceremonija)
-U zbiru dokumenta koji se pozivaju iz tabelarnog pregleda dokumenata uvedena opcija (dugme) koje sabira filtriranje dokumente (Ceremonija)

----

Revision: 1734
Author: zoka
Date: 14. decembar 2016 11:08:34
Message:
Komercijalno:
-uvedena privilegija: sme da proglasi dokument vazecim i sme da ga proglasi nevazecim
-izvestaj o secenju
-stampa analize iz order wizarda
----

Revision: 1733
Author: aca
Date: 14. decembar 2016 10:20:57
Message:
Komercijalno:
-uvedene privelegije: moze da proglasi dokument (ne) vazecim

----

Revision: 1732
Author: aca
Date: 12. decembar 2016 12:47:52
Message:
Komercijalno:
-U novi OW dodat spisak magacina koji uticu na raspolozivost i obr (Lukena)
-U excel ponudu dodat spisak magacina za stanje koje ide u ponudu (Tiki Vent)

----

Revision: 1731
Author: aca
Date: 8. decembar 2016 14:42:09
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar za zakljucavanje 15 nastalih iz 50 (Ris)
-uvedena stampa OW-a (nera lek)
-nastavak radova na online azuriranju magacina tudje robe
-Dokument zaduzenja koji se pravi iz 165 se formira na danasnji dan a ne na dan 165. (Patrimons)
-Za 15 uvedena opcija stornirnja mp racuna i formiranje 13 sa istim stavkama u magacinu koji je nadredjen magacinu mp racuna (Ris)
-ispravljena greska kod delimicnog unosa za placanje mp racuna kroz opciju kusur. Vise ne unosi ceo iznos racuna ako je evidentirana delimicna uplata.
----

Revision: 1730
Author: aca
Date: 5. decembar 2016 13:56:27
Message:

----

Revision: 1729
Author: aca
Date: 5. decembar 2016 13:54:34
Message:

----

Revision: 1728
Author: zoka
Date: 5. decembar 2016 13:52:24
Message:

----

Revision: 1727
Author: aca
Date: 5. decembar 2016 13:51:18
Message:
Komecijalno:
-Istorija secenja (SG) valjda je kraj
-Pocetak radova na razmeni podataka izmedju dve erp baze (Tiki i Lukena)

Revision: 1726
Author: aca
Date: 1. decembar 2016 09:41:11
Message:

----

Revision: 1725
Author: aca
Date: 29. novembar 2016 09:42:34
Message:
Komercijalno:
-U dokumentu Ugovor izbacena provera postojanja fajla sablona ugovora.
-Prodaja preko barkoda u MP racunu uskladjena sa parametrom za naziv artikla koji se vuce u racun i parametrom za definisanje cene za definisanog kupca (cena za kupca ili cena iz magacina) Beba Pa

----

Revision: 1724
Message:
Komercijalno:
-izmene na expediciji: izvestaji: naplata (dodat datum), naplata grupno i pojedinacno (uveden popust), koverte (nije stampao sve i nije uzimao popust), stampa po regionima (svaki region na posebnu stranu - novi izvestaj)(OT)
-Ekspedicjia : ako kupac nema cenu u cenovniku nudi mu se cena iz cvanicnog cenovnika (OT)
-Kontrola ulaza malo prosirene da mogu da se pozovu iz artikla, partnera (dobavljaca) i iz glavnog menija (Nera lek)
-OW novi sada moze da definise najboljeg dobavljaca u smislu cassa sconta (Nera)

----

Revision: 1723
Author: aca
Admin Tools:
-otklonjena greska kod upisa predugackog opisa u polje KUPAC u zaglavlju profakture
-ukinuta licenca

Komercijalno:
-opet izmenjen izvestaj o secenju bloka zbog 'totalne nenormalnosti u SG bazi
----

Revision: 1720
Author: zoka
Date: 8. novembar 2016 16:07:33
Message:
Komercijalno:
-Omoguceno formiranje naloga za proizvodnju na osnovu fakture i MP racuna
----
Message:
Komercijalno:
-Izmene na istoriji secenja (SG)
-Izmene na rasporedu troskova (SG)

----

Revision: 1718
Author: aca
Date: 2. novembar 2016 15:01:37
Message:
Komercijalno:
-deleimicno zavrsen izvestaj o seci blokova (SG)
-u RNS 165 omogucen prenos svih delova u dokument zaduzenja tipa prenos sa sifre na sifru i to sa - kolicinama
i fakturisanje na taj nacin dobijenog jednog 'novog proizvoda' (Patrimons)
----

Revision: 1717
Author: aca
Date: 1. novembar 2016 17:14:45
Message:

----

Revision: 1716
Author: aca
Date: 1. novembar 2016 09:36:36
Message:

----

Revision: 1715
Author: aca
Date: 1. novembar 2016 09:22:00
Message:
Komercijalno:
-Istorija secenja privedena kraju? (SG)
-izmenjen izvestaj: Spisak za razvoz (OT)
----

Revision: 1714
Author: aca
Komercijalno:
-izmena stampe Spisak za razvoz tj dodavanje broj kutija u isti (OT)
----

Revision: 1713
Author: aca
Date: 28. oktobar 2016 11:24:04
Message:
Komercijalno:
-izmenjen nacin sortiranja podataka u OW (Bimida)
-otklonjena greska kod formiranja excel ponude (Bimida)
----

Revision: 1712
Author: aca
Date: 27. oktobar 2016 16:18:02
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod opcije sumiranja vrednosti lagera po proizvodnjacima u sifarniku robe (Vrednost lagera) (Top Level)

----

Revision: 1711
Author: aca
Date: 27. oktobar 2016 10:26:56
Message:
Komercijalno:
-U MP kalk dodata kolona kolicina * nabavna_cena (Kes auto)
----

Revision: 1710
Author: aca
Date: 26. oktobar 2016 14:23:51
Message:
Komercijalno:
-Izmenjen izvestaj o naplati, grupnoj naplati i pojedinacnoj naplati vezani za ekspediciju (Ilnor)
----

Revision: 1709
Author: aca
Date: 25. oktobar 2016 12:06:05
Message:
Admin Tools:
-izmenjena procedura za test brojaca, referencijalnog integriteta, ...

Komercijalno:
-Uveden novi izvestaj (samo po artiklima) vezan za ekspediciju (Ilnor)
-U ekspediciju uveden popust za kupca u toj ekspediciji (Ilnor)
-U stampi mp kalk. uveden zbir kolicina * nabavnacena tj vrednost nabavaljene robe bez popusta (Kes auto)
-U mp racun i proracun uvedena kolona mp cena sa popustom (Home Depo)
-Excel ponuda moze da ima i kolonu Sifra PP (Tiki Vent)
-Vrednost lagera (iz sifarnika robe) sada moze da se vidi i na neki dan razlicit od danasnjeg (Top Level)
----

Revision: 1708
Author: aca
Date: 20. oktobar 2016 09:55:56
Message:

----

Revision: 1707
Author: zoka
Date: 20. oktobar 2016 09:54:26
Message:
Komercijalno:
-pre stampe knjiznog odobrenja se proverava da li su stavke snimljene i osvezava se dokument
----

Revision: 1706
Author: aca
Date: 20. oktobar 2016 09:52:16
Message:
Komercijalno:
-Dorada ekspedicije za HU (Ilnor)
-u OW omogucena funkcja obracuna podataka bez izmene narucenih kolicina i logovanje situacije kada se obracun prekine. (Bimida)
-U 4, 13 , 23 i 15 uvedena opcija unosenja dodatnog rabata (Home depo)


----

Revision: 1705
Author: zoka
Date: 14. oktobar 2016 14:43:38
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska kod izbora magacina na internoj otpremnici
----

Revision: 1704
Author: aca
Date: 12. oktobar 2016 14:00:46
Message:
Komercijalno:
-zavrsno peglanje Kase (RIS)
-u podatke o grupi uveden podataka da li se artikli iz ove grupe prodaju na kasi
-u Prebacivanje tj prebacivanje robe iz magacinu u magacin na osnovu racuna i povratnica izmenjena transakcija procedure za odredjivanje cena novih artikla i sada bi to trebalo da radi

----

Revision: 1702
Author: zoka
Date: 11. oktobar 2016 11:15:08
Message:
Komercijalno poslovanje
-periodicno fakturisanje radi za prethodni, tekuci i sledeci mesec
----

Revision: 1701
Author: aca
Date: 11. oktobar 2016 09:32:27
Message:
Komercijalno:
-nastavljeni radovi na Kasi (RIM)
-izmenjena procedura dodavanja stavki u 992 iz racuna: uvedena opcija za pojdiniacno dodavanje stavki sa razlicitom cenom i dimenzijama (RIM)
-na izlaznim dokumenmtima dodata opcija izbora pozicije u magacinu serije/rok-a i to samo onih kojih ima na stanju (Vetprom EI)
-u ostalim sifarnicima uvedena opcija prikaza kartice dokumenta jedne pozicije u magacinu serije/rok-a (Vetprom EI)


----

Revision: 1700
Author: aca
Date: 7. oktobar 2016 12:43:50
Message:
Komercijalno:
-pocetak radova na kasi: unos cene itd.. (Rim)
-u novi OW dodato novo poredjenje za dodavanje alternativnih artikala
-izmenjen nacin poziva izvestaja o serijskim brojevima iz robe i robeumagacinu (nije radio pre toga) (Vetprom EI)
-izmenjena logika prekidaca u Prebacivanju robe (Termodom)
-u unosu pozicija u magacinu serija/rokova uvedena logika kontrole unetih kolicina (Vetprom EI)
-Prilikom filtriranja serijskih brojeva sada radi broj slogova (vetprom EI)
-Promenjena logika kontrole raspolozivog stanja artikla kod prebacivanja robe iz 13 u 18 (termodom)
-Omoguceno otvaranje naloga na bazi i za korisnike tipa: kupac

----

Revision: 1699
Author: aca
Date: 28. septembar 2016 14:20:30
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o novcanim stavkama sada moze da se ogranici samo na promene u izabranoj ekspozituri. (Ceremonjia)
-masovno kloniranje artikla (sa parametrima): sredjeno kloniranje zamena. (Beba PA)
-u masovnu izmenu uslova za formiranje prodajne cene dodata opcija za kloniranje uslova na nivou proizvodjaca. (Lukena)
-u OW dodata opcija prikazivanja akcijskih artikala na isti nacin kako su prikazani i u ostalim tabelarnim pregledima. (Bimida)
-Ispravljena greska kod formiranja excel ponude sa slikama: sada se slike prikazuju. (Beba PA)


----

Revision: 1698
Author: aca
Date: 21. septembar 2016 10:23:29
Message:
Komercijalno:
-u importu dokumenta iz xml fajla po sifri dobavljaca omoguceno ponovno vezivanje artikla za vec vezanu sifru dobavljaca (prevezivanje)(Nera).
-pocetak radova na masovnom dodavanju uslova za formiranje prodajne cene na osnovu postojecih uslova vezanih za proizvodjjaca. (Lukena)
-u tabelarnom pregledu zaliha uvedena privilegija za gledanje nabavne cene (Yelnikom)
-omogucena izmena M4-K obrasca pre stampe (Patrimons)

----

Revision: 1697
Author: aca
Date: 5. septembar 2016 12:16:21
Message:
Komercijalno:
-u prebacivanju iz 32 u 15 omoguceno generisanje PP na mo racunima na osnovu refernta i za njega vezanog PP-a. (Pluton)
-kod masovnog kloniranja artikala prikazuje se info sa koracima i na kraju se osvezi pozadinska lista
tako da izmena podataka na kloniranom artiklu ne izazove njegov nestanak sa liste (Bimida)

----

Revision: 1696
Author: zoka
Date: 1. septembar 2016 14:37:20
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska oko prikaza na KEPU automatske nivelacije sa pazara
----

Revision: 1695
Author: aca
Date: 1. septembar 2016 12:59:39
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika provere racuna pre zakljucavanja po mogucnosti fiskalizacije (Termodom)
-otklonjena greska kod rucnog pretrazivanja registracija objekta servisa vezanog za fakturu (CTP)

----

Revision: 1694
Author: aca
Date: 26. avgust 2016 15:09:19
Message:
Komercijalno
-Dodate nove opcije u masovno kloniranje artikala (Bimida i Beba)
-Brisanje cele OW anlize vise ne traje 15-20min (Bimida)
----

Revision: 1693
Author: aca
Date: 25. avgust 2016 16:03:14
Message:
Komercijalno:
-u wizard za import iz xml fajla dodate opcije za import serija i rokova (Nera)
-u izlaznim dokumentima dodata opcija slanja xml dokumenta na ftp. Moraju se definisati dodatni podaci vezani za partnera i to ftp host, ftp user, ftp pass i ftp dir i tek onda radi (BGB)

----

Revision: 1692
Author: aca
Date: 24. avgust 2016 13:42:42
Message:
-izmenjena postojeca opcija u tabelarnom pregledu robe u magacinu i izboru robe u magacinu koja obelezava kucice sa stanjem artikla razlicitom bojom okvira (crveno) ako je stanje manje ili jednako od kriticne zalihe (mediport)

----

Revision: 1691
Author: aca
Date: 23. avgust 2016 15:12:54
Message:

----

Revision: 1690
Author: aca
Date: 23. avgust 2016 12:40:21
Message:
Komercijalno:
-omoguceno povezivanje fakture i objekta servisa CTP)
-u pivot izvestaju o prometu robe i usluga dodato novo polje: Vozilo (CTP)

AdminTools:
-ispravljena greska kod procedure za potvrdu kolicina web orders-a u slucaju kada web narudzbenica zavrsava kao predracuna i ne pretvara se u racun (Tiki)

----

Revision: 1689
Author: aca
Date: 23. avgust 2016 08:52:11
Message:
Komercijalno:
-uveden novi parametar: provera mp racuna pre zakljucavanja: da li moze da se fiskalizuje (Termodom)
----

Revision: 1688
Author: aca
Date: 22. avgust 2016 12:13:45
Message:
Komercojlno:
-uklonjena greska kod unosa artikala u mp racun preko bar koda ako artikal postoji po alternativnom kataloskom broju (Beba)
-uklonjena greska kod OW i dodavanja artikla za jednu izabranyu grupu (Beba)
----

Revision: 1687
Author: aca
Date: 19. avgust 2016 14:15:03
Message:
Komercijalno:
-izmenjen nacin generisanja registracije objekta servisa (MR)
----

Revision: 1686
Author: aca
Date: 19. avgust 2016 12:57:26
Message:
Komercijalno:
-u masovnom kloniranju radnih naloga servisa kloniraju se i objekti servisa (MR)
-Knjiga ulaznih racuna sada moze da se sortira i po datumu valute placanja sa kalk. (Kes auto)
----

Revision: 1685
Author: aca
Date: 18. avgust 2016 12:04:47
Message:
Komercijalno:
-omogucena dopuna spiska TD proizvodjaca (Tiki)
----

Revision: 1684
Author: aca
Date: 17. avgust 2016 13:21:30
Message:
Komercijalno:
-Opcija proveri zbir dokumenta sada proverava i uplaceno ako ga dokumnt ima
-u MP racunu ispravljena greska kod update sql koji je azurirao polja koja azurira trigger
----

Revision: 1683
Author: aca
Komercijalno:
-trigger na tabeli roba promenjen zbog datuma isporuke koji moze biti i datum valute nezakljcane dev.kalk. (Bimida)
-omoguceno kloniranje radnih naloga servisa u vise primeraka (MR)
-omogucen filter po pauzi na tabelarnom pregledu prijava i odjava na radni nalog servisa (MR)
-izmenjen nacin obracuna udela servisera u vrednosti pruzene usluge bez pdv-a sa izbijenim rabatom (MR)
-dodata opcija za osvezavanje liste radnih naloga servisa u evidenciji utrosenog vremena (MR)
-unapredjen sistem unosa TD podataka (Tiki)
-prenos RNS u racun -> racun uvek na danasnji dan (MR)
-prosiren export RNS u excel na engleskom (MR)
-iz tableranog pregleda RNS omogucena masovna izmena obelezenih RNS i masovno prebacivanje u dok. razduzenja
-pri prenosu profakture u fakturu ili mp racun uvek se nudi magacin profakture (SG)
----

Revision: 1682
Author: aca
Date: 15. jul 2016 09:05:19
Message:

----

Revision: 1681
Author: aca
Date: 15. jul 2016 09:04:08
Message:
Komercijalno:
-uvedena opcije unosa, izmene i brisanja podataka iz TD baze (Tiki, Lukena)
-posle evidencije uplata kroz unos kusura program sam azurira nacin placanja u zaglavlju dokumenta, ako za tim ima potrebe. Ako ima vise nacina placanja, prvi uneti azurira zaglavlje...
----

Revision: 1680
Author: zoka
Date: 15. jul 2016 08:39:43
Message:

----

Revision: 1679
Author: zoka
Date: 13. jul 2016 13:42:56
Message:
Komercijalno:
-stampa vise naloga za knjizenje sa datumom na novoj strani
-izvestaj za knjigovodstvo
----

Revision: 1678
Author: aca
Date: 13. jul 2016 13:41:50
Message:

----

Revision: 1677
Author: aca
Date: 5. jul 2016 13:34:17
Message:
Komercijalno
-ispravljena greska kod brisanja vise stavki u mp rcunu i predracunu (stornirao je stavke bez obzira na privilegije)

----

Revision: 1676
Author: aca
Date: 4. jul 2016 14:42:42
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod fiskalizacije sa obaveznim unosom analitike placanja (vise ne postavlja glupo pitanje) Kes auto
-U opste izvestaje (15-22) dodata opcija da se pored katbr, katbrpro i naziva artikla moze dodati i stanje artikla (na danasnji dan)
-u tabelaran predled dokumenata dodat novi filter: dokumenti koji imaju stavke sa kolicinom < 0 (Ceremonija)
----

Revision: 1675
Author: aca
Date: 3. jul 2016 11:57:40
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod pretrazivanja TD podataka u Izbor robe u magacinu (Hemtex)
-popravljeno ponasanje programa kada TD mysql baza nije dostupna

----

Revision: 1674
Author: aca
Date: 29. jun 2016 16:07:23
Message:
Admin Tools:
-web orders client: correct name funkcije primenjena i na tabeli roba_kat_br_old

Komercijalno:
-u sifarnik artikala dodata valuta referentne cene (Freotehna)
-uvedena privelegija za storniranje stake dokumenta (samo 15 i 32) (Ceremonija)
-uvedena opcija upozorenja na fakturi i profakturi ako je artikal prodat sa marzom nizom od minimalno definisane

----

Revision: 1673
Author: zoka
Date: 29. jun 2016 16:02:52
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj o marzi dopunjen - uvedeno grupisanje po dokumentu i racunanje marze u odnosu na fabricku cenu i poslednju deviznu nabavnu cenu
-uvedeno filtriranje po org.jedinici na kartici partnera

----

Revision: 1672
Author: aca
Date: 14. jun 2016 08:44:51
Message:
Komercijalno:
-uvedena zakonska forma fakture u slucaju 'prometa bez naknade' tj poklanjanja robe i/ili usluga (Mediport)
-za fiskalizaciju u CG (HomeDepo) uvedena procedura korekcije greske kod izracunavanja rabata u fiskalnom printeru GP550 i naseg programa.
----

Revision: 1670
Author: aca
Date: 13. jun 2016 10:14:54
Message:

----

Revision: 1669
Author: aca
Date: 13. jun 2016 10:02:43
Message:

----

Revision: 1668
Author: aca
Date: 13. jun 2016 10:01:25
Message:

----

Revision: 1667
Author: aca
Date: 13. jun 2016 09:29:26
Message:
Komercijalno:
-uveden novi izvestaj iz radnih naloga servisa: izvestaj za VP (Patrimons)
-u tabelarni pregled virmana uveden filter po broju dokumenta za koji je virman vezan (Patrimons)


----
Author: aca
Date: 9. jun 2016 15:46:53
Message:
Komercijalno
-Kroz proceduru sredi karticu prosirena mogucnost definisanja datuma pristizanja robe i kroz datum nevazece dev.kal. (Binida)
-u OW dodata opcija koja sprecava dodavanje stavki ako u analizi vec postoji artikal sa narucenom kolicinom a ima isti katbr ili katbrpro (Bimida)
-U dok. sastavnica izmenjena procedura koja menja cene u 992 posle generisanja trebovanja (TopLevel)
-KuK kao alat sada bolje radi sa kontrolama koje se nalaze u razlicitim edit modovima (Beba PA)
-U svim dokumentima (nasledjenim iz praDokumenta polje zvezdica prosireno na 6 karatera i za svaku vrstu dokumenta se moze definisati da li da program u polju zvezdica generise redni broj stavke
-Filtriranje 'Izbor robe u magacinu' po grupama sada vodi racuna o podredjenim grupama (Lukena)

----
Author: zoka
Date: 9. jun 2016 15:24:37
Message:
-SearchRUM - ispravljeno pronalazenej cene materijala u nalogu za proizvodnju
-bilansi - sabiranje AOPa koji ne pripadaju istoj vrsti bilansa
----

Revision: 1664
Author: aca
Date: 6. jun 2016 14:01:29

----

Revision: 1663
Author: zoka
Date: 6. jun 2016 11:33:05
Message:

----

Revision: 1662
Author: aca
Date: 6. jun 2016 10:40:10
Message:

----

Revision: 1661
Author: zoka
Date: 6. jun 2016 10:37:22
Message:

----

Revision: 1660
Author: zoka
Date: 6. jun 2016 10:33:53
Message:
-izvestaj otvorene stavke - pregled za Centrohem
-omoguceno da se izvestaji glavne knjige koriste kao specijalni
-novi izvestaj o seci za Sumadiju
-prenos pocetnog stanja robe - ispravljena greska kad roba nema proizvodjaca
----

Revision: 1659
Author: aca
Date: 6. jun 2016 10:27:01
Message:
Komercijalno:
-Izmenjena verzija procedure za obracun utroska, gotovih proizvoda i otpada za SG
-U opisu stavke uplate/isplate nastale iz izvoda dodat ID banke
-Import artikla iz excel fajla sada podrzava i excel sa kolonama grupa, podrgupa i proizvodjac
-U OW, sifarniku robe, prikazu robe u magacinu i starom OW izbor grupe firltrira i podredjene grupe izabrane.
-Ispravljenja greska u RNS i sada se prikazuje poruka o nedovoljnim pravima vezanim za izmenu dokumenta koji krzi datumsko ogranicenje.
-U sve ulazne kalkulacije dodata opcija za masovnu izmenu marzi po stavkama.
-U VP kalk dodate kolone za razlicite kalkulisane vrednosti (Home Depo CG)
-Ponovo izmenjena procedura za fomiranje lsite artikala za stampu naleprnica (Agrim).
-U svim ulaznim kalkulacijama uvedena opcija izmene magacina cak i ako dokument ima stavke.
-U tabelarnom pregledu dokumenata uvedena opcija za prebacivanje vise proracuna u jedan mp racun (istog) magacina (Ceremonija).
-U tabelarnom pregledu virmana spreceno gasenje programa kod stikliranja 'Verifikovan' check box-a u detaljima o virmanu.

Admin Tools:
-grupe koje imaju nadredjene grupe se ne salju u web orders

----

Revision: 1658
Author: aca
Date: 19. maj 2016 16:38:49
Message:
Komercijalno:
-Sredjeno pretrazivanje TD podatka
-u sifarniku robe filtriranje po grupama vodi racuna i o nadredjenoj grupi

----

Revision: 1657
Author: aca
Date: 16. maj 2016 16:43:32
Message:
Komercijalno:
-na stampi fakture (SG) izmenjen obracun stanja partnera da prikazuje stanje na dan fakture.
-ispravljena greska kod obracuna marze u istoriji prodaje artikla (Termodom)


----

Revision: 1656
Author: aca
Date: 16. maj 2016 15:32:46
Message:
Komercijalno:
-Implementirane izmene na cgi servisima Advante (Autiplaneta)
-Resen problem na stampi KKEP knjige sa pazarima i kepuu tri kolone = 1 (Dren)

----

Revision: 1655
Author: aca
Date: 10. maj 2016 15:30:33
Message:
Komercijalno:
-izmenjena procedura ovracuna utroska, gp i otpada sa podacima o nabavnoj i prodajnoj vrednosti po katbrpro i materijalu (SG)
-u radnom nalogu servisa dodata opcija za export dokumenta u xls fajl sa podacima o nalogu, vozilu, vlasniku i operacijama na engleskom.
-u opciji 'Definisi prodajne cene po novom kriterijumu' dodata opcija za preskakanje artikala koji pripadaju izabrnoj grupi (Vudim)
----

Revision: 1654
Author: aca
Date: 9. maj 2016 15:44:46
Message:
Komercijalno:
-u opste izvestaje po dokumentu za kalk.mat. dodata kolona placeni pdv.

----

Revision: 1653
Author: aca
Date: 6. maj 2016 16:30:04
Message:
Komercijalno
-ispravljene sitne greske kod evidencije radnih procesa 2 (dodatna operacija) (MR)
-dodata mogucnost izmene komentara radnog naloga kod evidencije radnih procesa 2 (MR)
-izvestaj o automatskim nivelacijama moze da se grupise po datumu dokumenta (Medprom)
-resen problem kod sumiranja % podoperacija (MR)
-izmenjeno sumiranje kod pivot izvestaja vezanog za evidenciju radnog vremena (MR)
-izmenjena logika kod unosa artikala preko barkod citaca u mp racun (Beba PA)
-zabranjeno prebacivanje stavki dokumenta vezanog za bilansni magacin u dokument vezan za vanbilansni magacin i obrnuto (Tiki fransize)
-resen problem kod dodavanja usluga na fakturu kada se stavke unose po dimenzijama a usluga se vodi u Kom
----

Revision: 1652
Author: aca
Date: 5. maj 2016 14:27:38
Message:
Komercijalno:
-prilikom definisanja nabavne cene isecenog proizvoda u 993 odmah se dodaje i cena po alt jm (SG)
-slanje st200 komande malo je optimizovano da krace traje i bolje dokumentuje gresku (lupo)
-Akcija: brzi unos preko barkoda u mp racunu sada radi i kad je u toolbar-u (BebaPA)

----

Revision: 1651
Author: aca
Date: 4. maj 2016 10:00:37
Message:
Komercijalno:
-u izvestaju vezanom za evidenciju utrosenog vremena servisera sumira se vrednost bez pdv-a
-u nalogu za secenje (993) uvedena evidencija utroska, gotovih proizvoda i otpada (SG)
-wizard za prebacivanje 165 u racune ima novu opciju za prenos usluga: cena u kurs na ran racuna
-u radnom nalogu servisa dodato polje vozilo.model (zbog stampi)
-procedura PosljaiST200Komandu sada ima deljaniji opis greske.
-ispravljena greska na F12 tj da prikazuj dva puta istu cenu sa pdv-om kada se pozove iz mp racuna
-export virmana u halcom ili fx sada vodi racuna o datumu realizacije

----

Revision: 1650
Author: aca
Date: 22. april 2016 15:48:22
Message:
Komercijalno:
-nova opcija brzog unosa preko barkod citaca u mp racunu
-omoguceno izracunavanje osnovice za pdv na dev.kalk. vezanoj za mag. repromaterijala
-knizna odobrenja/zaduzenja mogu biti i devizna

Revision: 1649
Author: zoka
Date: 22. april 2016 15:45:56
Message:
Komercijalno:
dodato polje RobaID na stampi deklaracija i etiketa
----

Revision: 1648
Author: zoka
Komercijalno:
Izvod
----

Revision: 1647
Author: aca
Date: 14. april 2016 15:43:15
Message:
Komercijalno:
-provera privilegije za prevazilazenje datumskog ogranicenja dodata na sva mesta gde se kontrolise MaDatumZaIzmenu

----

Revision: 1646
Author: zoka-pc
Date: 14. april 2016 12:49:34
Message:
Komercijalno:

Revision: 1645
Author: zoka-pc
Date: 14. april 2016 10:41:30
Message:

----

Revision: 1644
Author: aca
Date: 11. april 2016 10:54:51
Message:
Komercijano:
-pregled TD podataka je sada iz jedne mysql baze hostovane na web servreru

PrintMachine:
-oporavam Main forme
----

Revision: 1643
Author: aca
Date: 8. april 2016 09:14:55
Message:

----

Revision: 1642
Author: zoka-pc
Date: 7. april 2016 13:48:55
Message:
Komercijalno:
-prikaz na knjizi KPR deviznih kalkulacija iz carinskog magacina
----

Revision: 1641
Author: aca
Date: 7. april 2016 12:47:22
Message:
Komercijalno:
-najzad sredjen izvestaj po mestu troska (SG)
-izmenjen nacin rasporeda troskova proizvodnje (SG)
-otklonjena greska kod nadredjene Grupe
-omoguceno filtriranje artikla po stanju koji se dodaju u listu za stampu deklaracija
-sumiranje artikala, povsina, zapremina... na dokumentu dopunjeno sa povrsinom po katbrpro (SG)
-SREDNJENO limitiranje izmene dokumenta 'posle odredjenog datuma' u mesecu
----

Revision: 1640
Author: zoka-pc
Date: 6. april 2016 11:28:50
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska na KEPU knjizi
-baze prebacene na novi racunar Zoka
----

Revision: 1639
Author: zoka
Date: 5. april 2016 14:24:34
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1638
Author: aca
Date: 4. april 2016 09:07:54
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o mestu troska (SG) proradio?
----

Revision: 1637
Author: aca
Date: 31. mart 2016 09:00:59
Message:
Komercijalno
-opet izmene na izvestaju po mestu troska (SG) ali i dalje ne valja
----

Revision: 1636
Author: aca
Date: 30. mart 2016 16:31:23
Message:

----

Revision: 1635
Author: aca
Date: 30. mart 2016 08:21:57
Message:
Komercijalno:
-izmene na ivestaju vezanom za araspored stroskova proizvodnje po mestu troska
----

Revision: 1634
Author: aca
Date: 24. mart 2016 10:56:01
Message:

----

Revision: 1633
Author: aca
Date: 22. mart 2016 09:22:04
Message:

----

Revision: 1632
Author: aca
Date: 22. mart 2016 08:59:55
Message:
Komercijalno:
-Sitne izmene na xml importu izvoda vezano za partnera koji je pnb za sifru placanja 165
-Novi izvestaj (SG) vezan za troskove po mestu troska
-Ispravljena greska kod brisanja serija i rokova
----

Revision: 1631
Author: zoka
Date: 18. mart 2016 15:39:42
Message:
Komercijalno:
-parametar za deviznu klauzulu za partnera
----

Revision: 1630
Author: aca
Date: 16. mart 2016 09:31:31
Message:
----
Revision: 1629
Author: aca
Date: 15. mart 2016 08:38:02
Message:
Komercijalno:
-sitne dorada na importu izvoda iz excel fajla
----

Komercijalno:
-import iz excel-a sada ima i opciju 'Import povratnca' i 'Import uplata (izvod)' (Remedio i MP)
-ispravljena greska tj ponistavanje cena u OW (Bimida).
-U grupi artikla.usluge dodata nadredjena grupa (Lukena)

----

Revision: 1627
Author: zoka
Date: 11. mart 2016 13:40:29
Message:
Komercijalno:
-omoguceno podesavanje aut. knjizenja u zavisnosti od org.jedinice za koju je vezan dokument
----

Revision: 1626
Author: aca
Date: 11. mart 2016 13:21:51
Message:
Komercijalno:
-mala izmena na sortiranju izvestaja iz evidencije uplate (OT)
----

Revision: 1625
Author: aca
Date: 11. mart 2016 09:46:58
Message:
Admin Tools
-Implementirana opcija za azuriranje csv fajla za web space(Agrim)
----

Revision: 1624
Author: aca
Date: 10. mart 2016 12:02:56
Message:
Komercijalno:
-Zavrsene opcije vezane za otkup i prodaju sekundarnih sirovina

----

Revision: 1623
Author: aca
Date: 9. mart 2016 11:15:57
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika vezivanja lot-ova za pozicije u magacinu
----

Revision: 1622
Author: aca
Date: 7. mart 2016 12:03:06
Message:
Komercijalno:
-zavrsen otkup sekundarnih sirovina od fizickih lica i prodaja istih fizickim i pravnim licima.

----

Revision: 1621
Author: aca
Date: 4. mart 2016 13:28:24
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod dodavanja nove fakture u Tiki Ventu tj vezana za web narudzbenicu
----

Revision: 1620
Author: aca
Date: 4. mart 2016 11:38:41
Message:
Komercijalno:
-pocetak ovodjenja obracuna poreza pri otkupu sekundarnih sirovina od fizickih lica
-otklonjena greska na ucitavanju vp povratnice dobavljacu
-otklonjena greska pri F12 u sifarniku robe
----

Revision: 1618
Author: aca
Date: 1. mart 2016 09:35:27
Message:
Komercijalno:
-import iz naseg xml fajla sada je moguc i po PIN-u
-uveden novi parametar za fiskalizaciju: obavezan unos analitike placanja pre fiskalizacie (trigeruje se na F4 tj na pokusaj fiskalizacije)
-u stampi specifikacije serijskih brojeva i specifikacije lot-ova uvedene pozicije u magacinu

----

Revision: 1617
Author: zoka
Date: 19. februar 2016 16:17:39
Message:
Komercijalno:
-ispravke i dorade na bilansima
-ispravke na KPR (carinska faktura nevezana za dev.kalkulaciju)
----

Revision: 1616
Author: zoka
Date: 18. februar 2016 13:14:16
Message:

----

Revision: 1615
Author: aca
Date: 18. februar 2016 13:08:10

----

Revision: 1614
Author: aca
Date: 18. februar 2016 11:05:53
Message:
Komercijano:
- u formiranju liste artikala sa promenjenom cenom u stmpi etiketa dodata mogucnost filtriranja na artikle kojih ima na stanju
- na stampi 13 sa SG dodata opcija da se prikazuje ukupna alt.kol. stavke
- izmenjen obracun cene po alt.jm za usluge (SG)
- u detalje o usluzi dodata alt.jm

----


----

Revision: 1612
Author: aca
Date: 17. februar 2016 10:37:40
Message:

Revision: 1611
Author: aca
Date: 16. februar 2016 11:00:11
Message:
Komercijalno:
-usRep dodat magacin 403 (VT)

----

Revision: 1610
Author: aca
Date: 13. februar 2016 10:45:12
Message:

----

Revision: 1609
Message:
Komercijalno:
-u sve dokumente uvedena ukupna kolicina po alt.jm (SG)
-u web aplikaciji za narucivanje ispravljena logika kod dodavanja postojeceg artikla u profakturu (SG)
-izmenjeno zaokruzivanje cene bez pdv-a u fakturu i profakturi (na osnovu alt jm) (SG)
-omoguceno fakturisanje usluga po dimenzijama i ceni po alt jm (SG)
----

Revision: 1608
Author: aca
Date: 10. februar 2016 11:56:15
Message:
Komercijalno:
-import narudzbenica iz excel fajla sada pravi partnere tj kupce tipa pravno lice a ne fizicko lice muskog pola.
-u export dokumenta u xml fajl dodato polje pin iz robe

OS:
-ispravljena greska u IBMD

----

Revision: 1607
Author: aca
Date: 29. januar 2016 07:16:08
Message:
Komercijalno:
-isptravljena greska iz prethodne verzije sa osvezavanjem fakture kod storniranja

----

Revision: 1606
Author: aca
Date: 27. januar 2016 14:30:23
Message:
Komercijalno:
-import iz execel fajlova sada bolje radi kada u jednoj koloni ima i brojeva i stringova

Plate:
-uveden PPP-PO obrazac
----
Revision: 1605
Author: aca
Date: 26. januar 2016 15:08:42
Message:
Komercijalno:
-ispravljene sitna greska kod importa narudzbenica u excel formatu

----

Revision: 1604
Author: aca
Date: 25. januar 2016 13:24:31
Message:
Komercijalno:
-import iz excel-a moze da importuje narudzbenice (Mediprom)
-OW ima mogucnost da drgacijom pozadinom obelezi artikle koji se (ne)narucuju
-ispravljana greska kod dodavanja stavki u dev.kalk za SG

----

Revision: 1603
Author: zoka
Date: 22. januar 2016 14:45:06
Message:

----

Revision: 1602
Author: aca
Message:
Komercijalno
-sitne izmene na OW-u

----

Revision: 1601
Author: aca
Date: 21. januar 2016 15:16:08
Message:
Admin tools
-prilikom prenosa p.s. za dobavljaca po otv.stavkama u opis se upisuje i broj racuna dobavljaca

Komercijalno:
-sredjeno zaokruzivanje kod prebacivanja delimicno zatvorenih avansa iz jedne godine u drugu

----

Revision: 1600
Author: aca
Date: 19. januar 2016 11:09:10
Message:
Komercijalno:
-izmenjena kartica PP za opcije samo pocetna stanja i samo pocetna stanja i uplate vezane za njih
----

Revision: 1599
Author: zoka
Date: 18. januar 2016 15:39:47
Message:
Komercijalno:
- prikaz povratnica kupca na KIR yavisno do datuma PDV (iz ovog ili proslog perioda)
- na izvestajima glavne knjige moze da se bira vise vrsta naloga
- knjiga KEPU po novom (bez kolone uplaceno)
- moguce aut.knjizenje naloga sa nazivom banke u opisu
----

Revision: 1598
Author: aca
Date: 18. januar 2016 15:38:12
Message:
Komercijalno:
-ispravljena sitna greska kod importa stavki popisa iz txt fajla
----

Revision: 1597
Author: aca
Date: 18. januar 2016 10:11:57
Message:
Komercijalno:
-izmenjena stampa evidencije uplata
-izvod: omogucen unos izvoda iz naredne godine (parametar)
-u sifarniku robe omogucen uvid u cene za kupca i ako nije izabran magacin a isto primenjeno i na robaumagacinu i searchrum
jer je u frmVrsteCena dodat combo sa izborom magacina
----

Revision: 1595
Author: aca
Date: 12. januar 2016 15:04:17
Message:
Komercijalno:
-sredjena evidencija uplata da radi i sa pocetnim stanjima

Revision: 1592
Author: aca
Date: 11. januar 2016 09:18:43
Message:
Komercijalno:
-evidencija uplata i izvod sada rada i sa otvorenim stavkama tj nezatvorenim fakturama iz prethodne godine.
-sitna izmena na exportu u xml fajl izlaznih dokumenta
-ispravljena greska kod sumiranja kolicina jednog dokumenta
-u serijske brojeve uvedena istorija izmena
- u serije rokove uvedena istorija izmena
----

Revision: 1591
Author: aca
Date: 30. decembar 2015 09:32:53
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost logovanja izmena pozicija u magacinu serijskih brojeva i serije i rokove
-uvedena mogucnost evidencije pozicija u magacinu za serije i rokove

----

Revision: 1590
Author: aca
Date: 28. decembar 2015 10:15:52
Message:
Komercijalno:
-izmenjena stampa kartice iz evidencije uplata (Ilnor)
-uvedene pozicije u magacinu za serijske brojeve
-pocetak uvodjenja pozicija u magacinu za serije/rokove
-omoguceno prebacivanje pozicija u magacinu iz jednog u drugi magacain.

Plate:
-ispravljena greska oko sklanjanja filtera u Obracun-u.

----

Revision: 1589
Author: aca
Date: 24. decembar 2015 16:39:39
Message:
Komercijalno:
-u evidenciji radnog vremena uvedena mogucnost kacenja fajla za radni nalog (MR)
-u radni nalog srvisa uvedena mogucnost brzog kacenja odabranog fajla (MR)
-u radni nalog srvisa uvedena mogucnost izbora stampe
-u sve dokumente nasledjene iz praDokumeta uvedena mogucnost brzog kacenja odabranog fajla (MR)
-otklonjena greska kod prebacivanja robe na osnovu mp povratice kada se za cene interne mp otpremnice zadaju cene iz magacina (i nab i prod)
-u detalje o usluzi uveden naziv na engleskom (MR)
----

Revision: 1588
Author: aca
Date: 17. decembar 2015 09:23:16
Message:
Komercijalno:
-omoguceno masovno kategorisanje PP (MR)
-omoguceno masovno dodeljivanje pozicije u magacinu za neke dokumente (za sada samo popis) SG

----

Revision: 1587
Author: aca
Date: 14. decembar 2015 13:10:05
Message:
Komercijalno:
-Posle otvaranja novog artikla i njegovih kartica po magacinima dodaje se slog u tabelu roba_mag_ref_cena (Agrim) ako treba za taj magacin
-Omogucena nezavisna stampa polja vezanih za stanje, prethodno stanje, uplatu i vrednost fakture (SG)

----

Revision: 1586
Author: zoka
Date: 14. decembar 2015 11:52:37
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za zatvaranje primljenigh avansnih racuna kad je namena: gradjevina
----

Revision: 1585
Author: aca
Date: 11. decembar 2015 11:26:25
Message:
Komercijalno:
-prilikom formiranja dok. nivelacija iz ulaznog dokumenta za artikle sa definisanim nacinom formiranja prod. cene se tako formira cena (Agrim)
-ispravljena sitna greska kod dodavanja cene na nalog za proizvodnju (prodcena = 0, Centrohem)
-Omogucena malo slozenija stampa podataka o fakturi (SG)

----

Revision: 1584
Author: aca
Date: 10. decembar 2015 14:20:50
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za primljeni avansni racun za gradjevinu sa ugradnjom
----

Revision: 1583
Author: aca
Date: 10. decembar 2015 11:27:29
Message:
Komercijalno:
-na 992 i 993 uveden obracun prodajne cene po dimenzijama i ceni po alt.jm.
-na stampi fakture omoguceno stampanje prethodnog stanja pp, iznosa fakture i stanja na dan fakture

----

Revision: 1582
Author: aca
Date: 10. decembar 2015 09:15:47
Message:
Komercijalno:
-uveden novi parametar: prikazi stanje pp na fakturi
-izv. o prometu robe zadat po alt.jm artikla izbacuje i kolonu m3 za sve artikle bez obzira na alt.jm.

----

Revision: 1581
Author: zoka
Date: 10. decembar 2015 09:13:45
Message:

----

Revision: 1580
Author: zoka
Date: 1. decembar 2015 12:27:29
Message:

----

Revision: 1578
Author: aca
Date: 1. decembar 2015 12:19:40
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar za kontrolu dupliranja racuna dobavljaca i na nivou svih vrsta ulaznih dokumenta
-prilikom masovnog otvaranja kartica artikala iz magacina program proverava da li artikal treba dodati i u tabelu roba_mag_def_cena

----

Revision: 1577
Author: aca
Date: 24. novembar 2015 14:05:22
Message:
Komercijalno:
-izmenjena logika racunanja tezine tj zapremine za tezinu artikla po podgrupi (SG)


----

Revision: 1576
Author: zoka
Date: 24. novembar 2015 14:04:44
Message:

----

Revision: 1575
Author: aca
Date: 23. novembar 2015 16:31:44
Message:
Komercijalno:
Uvedena tezina artikala na osnovu dimenzija (zapremine) i tezine podgrupe kojoj pripadaju (SG).

----

Revision: 1574
Author: aca
Date: 23. novembar 2015 09:05:53
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost zabrane dupliranja pozicija u magacinu jednog artikla u jednom magacinu (SG)

----

Revision: 1573
Author: aca
Date: 20. novembar 2015 09:42:35
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod dodavanja artikala u pripremni dokument za Ctrl+M mod i izracunavanje cena za kupca
----

Revision: 1572
Author: aca
Date: 19. novembar 2015 15:01:10
Message:
Komercijalno:
-omoguceno prebacivanje dodatnih podataka za artikal sa jednog na drugi
-omoguceno ispravno prebacivanje 4 u 13 za slucaj kada se cene racunaju po dimenzijama i cenaopoajm

----

Revision: 1571
Author: zoka
Date: 17. novembar 2015 09:08:12
Message:

----

Revision: 1570
Author: aca
Date: 16. novembar 2015 09:27:05
Message:
Komercijalno:
-zavrsene izmene na ekspediciji koje se ticu HU

----

Revision: 1569
Author: aca
Date: 13. novembar 2015 13:39:38
Message:

----

Revision: 1568
Author: zoka
Date: 13. novembar 2015 13:36:34
Message:

----

Revision: 1567
Author: aca
Date: 13. novembar 2015 13:30:07
Message:
Komercijalno:
-ekspedicija dopunjena novim opcijama

----

Revision: 1566
Author: aca
Date: 12. novembar 2015 15:03:27
Message:
Komercijalno:
uveden novi sifarnih: dodatni podaci oznake
----

Revision: 1565
Date: 12. novembar 2015 15:02:46
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1564
Author: aca
Date: 9. novembar 2015 17:00:09
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova logika rada sa komentarima artikala u OW.
-uvdene dodatne opcije u dokument Pazar
-u MP i VP povratnicu kupca uvedena opcija dodavanja usluga
-u ulazne dokumente uvedena opcija (ispod masovne izmene dodatnih atributa artikla) za masovno dodeljivanje cene po alt jm.


----

Revision: 1563
Author: aca
Date: 6. novembar 2015 09:23:38
Message:
Komercijalno:
-ispravljene greska kod pretrazivanja TD podataka ako tekst koji trazimo ima vise (space)-ova


Revision: 1562
Author: aca
Date: 5. novembar 2015 10:26:31
Message:
Komercijalno:
-omoguceno kloniranje dokumenta 10 - primljeni racun
-ispravljana greska kod definisanje cene dodatnog atributa artikla ako je null

----

Revision: 1561
Author: zoka
Date: 5. novembar 2015 10:08:23
Message:
Komercijalno:
-ubacena nova namena robe zbog izmene Zkona o PDV za prodaju robe sa ugradnjom
-izmenjen pivot za otvorenim stavkama
----

Revision: 1560
Author: aca
Date: 3. novembar 2015 10:11:11
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar da li se kontrolise dupliranje broja fakture istog dobavljaca

----

Revision: 1559
Author: aca
Date: 28. oktobar 2015 11:50:28
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova privilegija: moze da poveze partenra sa kontom u izvodu
-otklonjena greska kod prebacivanja nefakturisanih otpremnica u mp racun kad se otpremnice pozovu iz otvorenog mp racuna (prebacivao je u fakturu)
----

Revision: 1558
Author: aca
Date: 23. oktobar 2015 15:11:59
Message:
Komercijalno poslovanje:
-u VP povratnicu kupca dodata mogucnost unosa nabavne cene po alt.jm
-u 993 omogucen unos cena po alt.jm
-prilikom fakturisanja cena po alt.jm se vuce prvo iz 993 a ako je tamo 0 onda iz cenovnika
-u kalkulaciji materijala dodata mogucnost unosa cena na osnovu nabavne cene po alt. jm.

-prilikom prebacivanja reversa u povreatni revers lista artikla moze da se sortira i pretrazuje
-na svim kalkulacijama i ulaznim fakturama za usluge zabranjeno dupliranje racuna istog dobavljaca
-pri prenosu iz profakture u fakturu sada se postuje ugovor kupca po pitanju roka placanja na fakturi

----

Revision: 1557
Author: aca
Date: 19. oktobar 2015 17:04:02
Message:
Admin Tools:
ispravljena sitna greska kod obrade web narudzbenice kod firmi koje imaju vise ekspozitura a vezano za automatsko dodavanje troskova isporuke.
----

Revision: 1556
Author: aca
Date: 16. oktobar 2015 14:34:44
Message:
Komercijalno:
Prilikom formiranja specifikacije cekova i zbirne specifikacije cekova program sada vodi racuna da u formiranju ucestvuju samo cekovi odredjene ekpoziture.
U centrali postoji parametar koji kaze da li se u centrali generisu sc za sve ekspoziture ili samo za centralu.

Prilikom dodavanja stavki na fakturu a unose se dimezije artikala program trazi cenu po alt.jm. u nalozima za secenje (992) i tu cenu upisuje u stavku fakture i profakture
----

Revision: 1555
Author: aca
Date: 15. oktobar 2015 08:49:55
Message:

----

Revision: 1554
Author: zoka
Date: 14. oktobar 2015 11:29:51
Message:

----

Revision: 1553
Author: aca
Date: 14. oktobar 2015 10:58:39
Message:
Komercijalno:
-izmenjen Srep GS
----

Revision: 1552
Author: aca
Date: 14. oktobar 2015 08:49:25
Message:
Admin tools:
-omogucena reciklaza kod web update-a za TD tabele
----

Revision: 1551
Author: aca
Date: 13. oktobar 2015 09:37:01
Message:
Plate:
-elektronska poreska prijava sada ima totale na dnu
----

Revision: 1550
Author: aca
Date: 13. oktobar 2015 09:31:17
Message:
Komercijalno:
-excel ponuda sada moze da sadrzi i naziv za stampu artikla
----

Revision: 1549
Author: zoka
Date: 12. oktobar 2015 09:54:24
Message:

----

Revision: 1548
Author: aca
Date: 12. oktobar 2015 09:52:05
Message:
Amin Tools:
-web orders sada moze da salje i podatke iz td baze na web
----

Revision: 1547
Author: aca
Date: 8. oktobar 2015 09:55:34
Message:
Komercijalno:
-kolicine na otpremnicama vise ne smetaju (rezervisane kolicine ugrozavaju..) pri dodavanju stavki na ulaznim dokumentima
-na deviznoj kalk. i kalk. materijala onoguceno definisanje ulaznih cena na osnovu dimenzija tj alternativne jm i nabavne cene po alternativnoj jedinici mere
-greska pri fiskalizaciji na fisctt zbog kolicine i cene na dve decimale sada brise kontrolni fajl vc.txt.

Admin Tools:
-pocetak radova na slanju TD podataka u web bazu
----

Revision: 1546
Author: aca
Date: 2. oktobar 2015 12:33:04
Message:
Komercijalno:
-u importu int.komentara iz excel fajla sada se upisuje naziv za stampu artikla a ako ga nema onda naziv

AdminTools:
-pocetak rada na prenosu FB TecDock podataka u web bazu
----

Revision: 1545
Author: zoka
Date: 1. oktobar 2015 11:38:51
Message:

----

Revision: 1544
Author: aca
Date: 29. septembar 2015 10:32:08
Message:

----

Revision: 1543
Author: zoka
Date: 8. septembar 2015 12:42:31
Message:
KOmercijalno:
- knjizenje dokumenta pazara
- dodato polje Rezervisano na izvestaj o stanju lagera po dodatim atributima
----

Revision: 1542
Author: aca
Date: 4. septembar 2015 17:42:00
Message:

----

Revision: 1541
Author: zoka
Date: 2. septembar 2015 13:36:01
Message:

----

Revision: 1540
Author: aca
Date: 2. septembar 2015 12:53:31
Message:
Komercijalno:
excel ponuda sad moze da sasdrzi vise proizvodjaca
----

Revision: 1539
Author: zoka
Date: 25. avgust 2015 09:44:18
Message:
Komercijalno poslovanje
----

Revision: 1538
Author: aca
Date: 25. avgust 2015 09:43:17
Message:

----

Revision: 1537
Author: aca
Date: 24. avgust 2015 12:12:29
Message:
Komercijalno poslovanje:
-u pri pozivu TD prozora sada se prikazuju svi artikli kojima je isti 'nadjenpreko' kao artikal sa kog je TD pozvan

Plate:
-sitne izmene u automatskom knjizenju (redosled formiranja stavki naloga)
----

Revision: 1536
Author: aca
Date: 3. avgust 2015 12:05:09
Message:
Komercijalno:
-nova opcija importa iz excel fajlova: izmena referentne cene u magacinu za zadati procenat
----

Revision: 1535
Author: aca
Date: 23. jul 2015 12:49:20
Message:
Komercijalno:
-izmenjen import komentara iz xls fajla

----

Revision: 1534
Author: aca
Date: 20. jul 2015 19:20:30
Message:
Komercijalno:
-Doradjen izvestaj o troskovima proizvodnje da dobro radi i za period od vise meseci

----

Revision: 1533
Message:
Komercijalno:
-ispravljena procedura importa artikala na osnovi CR liste
-dopunjen izvestaj o troskovima proizvodnje sa kolicinom i jm artikala koji cine potrosni materaijal

----

Revision: 1532
Author: aca
Date: 20. jul 2015 09:52:32
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod definisanja alternativne jedinice mere.

----

Revision: 1531
Author: zoka
Date: 20. jul 2015 09:30:29
Message:
Komercijalno:
-stampa pozicija na stampi VP kalkulacije
----

Revision: 1530
Author: aca
Date: 20. jul 2015 09:15:52
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska vezana za privilegiju 'Vidi dokumente tudje expoziture'
-import iz excel fajlova: dve nove opcije: import int. komentara i import artikala na osnovu uporedne liste artikala
-novi izvestaj vezan za troskove proizvodnje

----

Revision: 1529
Author: aca
Date: 16. jul 2015 13:57:57
Message:
Komercijalno:
-import iz Excel-a sada ima novu opciju: import artikala iz cross ref liste
-resen problem sa pogresnim sabiranjem totala fakture u slucaju izmene usluge 'naknada za prevoz' koja se automatski dodaje

----

Revision: 1528
Author: aca
Date: 3. jul 2015 14:24:02
Message:
Komercijalno:
-sitne izmena na rasporedu troskova proizvodnje
-izmena na pivot izvestaju vezana za troskove proizvodnje (trosak se mnozi sa kolicinom iz stavke)


Revision: 1527
Author: aca
Date: 30. jun 2015 15:37:56
Message:
Komerciojalno:
-za artikle uveden novi parametar: nas barkod koji se koristi u stampi deklaracija
-u Kontroli unetih kolicina uvedena stampa deklaracija.
-Dugme N za rasporedjivanja nerasporedjenih uplata u izvodu vezao je istom privilegijom kao i ostali u slucaju zakljucanog izvoda
----

Revision: 1526
Author: aca
Date: 29. jun 2015 15:16:58
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar koji vezuje trosak u procesu proizvodnje sa troskovima potrosnog materijala
----

Revision: 1525
Author: zoka
Date: 29. jun 2015 13:33:35
Message:
Komercijalno:
-
----

Revision: 1524
Author: aca
Date: 29. jun 2015 13:29:49
Message:
Komercijalno:
-raspored troskova proiozvodnje prosiren sa trebovanjima potrosnog materijala koja nisu vezana za nalog za proizvodnju (obradu)
----

Revision: 1523
Author: zoka
Date: 22. jun 2015 15:01:54
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1522
Author: aca
Date: 12. jun 2015 16:17:37
Message:
Komercijalno:
-Import artikal iz excel-a: moze se importovati i pin
-sRep izmenjen
-pocetak rada na ponovnom uvodjenu prodaje prostora
----

Revision: 1521
Author: zoka
Date: 8. jun 2015 13:52:28
Message:
----

Revision: 1520
Author: aca
Date: 5. jun 2015 13:48:10
Message:
Komercijalno:
-u sifarnik poslovnih partnera dodat filter po Okrugu
----

Revision: 1519
Author: aca
Date: 5. jun 2015 10:47:14
Message:
Komercijalno:
-iz prozora 'Izbor robe u magacinu' tj prilikom dodavanja stavki na dokument moguce je pozvati prozor sa slikom artikla
----

Revision: 1518
Author: aca
Date: 4. jun 2015 14:37:28
Message:
Komercijalno:
-za magacin uveden novi parametar: za dokumente iz tog magacina vaze akcijske cene.

----

Revision: 1517
Author: aca
Date: 3. jun 2015 12:28:22
Message:
Komercijalno:
-spreceno ponavljanja importa iz txt fajla u novi dokument. MOra prvo da se zatvori dijalog, pa se onda srede porezi...

----

Revision: 1516
Author: zoka
Date: 3. jun 2015 10:35:00
Message:
Komercijalno:
-prebacivanje iz profakture u ngativno zaduzenje
-jos neke ispravke oko racunanja cene po alt.jm
----

Revision: 1515
Author: aca
Date: 3. jun 2015 10:24:52
Message:
Komercijalno:
-101. izmena nacina obracuna cena za artikle koji se prodaju po dimenzijama

----

Revision: 1514
Author: aca
Date: 2. jun 2015 13:01:49
Message:
Komercijalno:
-test ziro racuna partnera izbacen u xml import wizardu ako se ne importuje izvod

----

Revision: 1513
Author: aca
Date: 29. maj 2015 16:44:37
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost dodavanja stavki u sve dokumente po sifri dobavljaca (2x click na kolicina)

----

Revision: 1512
Author: aca
Date: 27. maj 2015 14:47:20
Message:
Komercijalno:
-import iz excel fajlova prosiren na import poslonih partnera, tekucih rcuna proslovnih partnera kao i sifara dobavljaca
----

Revision: 1511
Author: aca
Date: 26. maj 2015 15:15:08
Message:
Komercijalno:
-Faktura: dodaja stavki zi: sada se pamti prethodni izbor za pravilo dodavanja stavki
-RNS: sada pokazuje sta se desava klada se stiklira neki status
-Podgrupe grupa su sada sortirane po nazivu
-Ponuda i predracun sada imaju istu opciju kao i 14,35 tj mogucnost da cene idu iz magacina bez obzira na partnera

----

Revision: 1510
Author: zoka
Date: 26. maj 2015 15:02:06
Message:
Komercijalno:
-uvodjenje cene po alt.jedinici u fakturu i nalog za proizvodnju
----

Revision: 1509
Author: aca
Date: 25. maj 2015 14:22:29
Message:

----

Revision: 1508
Author: aca
Date: 22. maj 2015 16:02:37
Message:
Komercijalno:
-sitne ispavke na exp (novac, izvestaji,...)
-izmenjena logika povezivanja racuna i ekspedicije (brdok||did)
-za 4 i 13 kada se unose dimenzije cena je readonly
-dopunjen izvestaj o evidenciji radnog vremena: procentom ucesca zaposlenog koji se definise na nivou operacija ana koje zaposleni moze da se prijavi u evidenciji radnih procesa


----

Revision: 1507
Author: zoka
Date: 19. maj 2015 09:12:42
Message:
Komercijalno:
-u tabelarni pregled o dokumentima dodat filter po linijama i za racune i proracune
Updater:
-dodata mogucnost otvaranja naloga na svim bazama
----

Revision: 1506
Komercijalno:
-iz exp.evid. ulata izbaceni stornirani dokumenti
-izmenjene procedure za dodavanje dokumenta i stavke preko web aplikacija
-Ctrl+Alt+P prosiren na exp.
-u procesu fiskalzacije sada bi trebalo da moze da naziv artikla bude samo katbr+naziv tj bez robaid na pocetku.

----

Revision: 1505
Author: aca
Date: 14. maj 2015 08:56:44

----

Revision: 1504
Author: aca
Date: 12. maj 2015 08:25:59
Message:
Komercijalno:
-u expediciji promenjen sistem generisanja racuna
-u wxl wizardu za import izvoda resen problem kada stavka izvoda nema tekuci racun
-izmenjen obracun ref.cena na osnovu auto.generisanja ref.cena stavki u magacinu koji ima automatsko definisanje ref.cena
----

Revision: 1503
Author: aca
Date: 11. maj 2015 13:11:45
Message:
Komercijalno:
-izmenjena procedura za automatsko generisanje ref.cena za magacine ciji artikli definisu ref.cenu u odnosu na neki drugi magacin

----

Revision: 1502
Author: aca
Date: 8. maj 2015 09:29:24
Message:
Komercijalno
-KuK: nova opcija koja ne prijavljuje gresku na dupliranu sifru
-mogucnost automatskog definisanja ref.cena po artiklu i magacinu u odnosu na referentni magacin
-ispravljena greska kod prikazivanja marze u istoriji nabavke artikla
-ispravljena greska u OW vezana za spisak magacina koji uticu na raspolozivost
-nova opcija za formiranje csv fajla

----

Revision: 1501
Author: aca
Date: 30. april 2015 12:12:34
Message:

----

Revision: 1500
Author: zoka
Date: 30. april 2015 12:12:10
Message:
Komercijalno:
-masovna stampa dokumenata postuje broj kopija
-masovno otvaranje kartica u magacinu vodi racuna o komisionoj robi
-provera internih prenosa ne proverava kolicina ako ima dupliranih stavki
----

Revision: 1499
Author: aca
Date: 30. april 2015 11:46:05
Message:

----

Revision: 1498
Author: aca
Date: 30. april 2015 09:36:54
Message:
Komercijalno:
-import iz txt fajla prosiren da moze da kreira i nove dokumente tj da cita ppid partnera

----

Revision: 1497
Author: zoka
Date: 28. april 2015 13:20:45
Message:
Komercijalno:
-parametar za prikazivanje uplate poslednjeg pazara na KEPU za MP
-kad se magacin dopunjuje, serije i rokovi se nude iz magacina dopune
-kod povezivanja povratnica za fakture, kad se prenose stavke, prenose se i serije/rokovi
-kod prebacivanja nekog dokumenta u internu otpremnicu, na otpremnici se sumiraju duple stavke
-na stampi deklaracija moze da se stampa naziv za stampu iz robe
----

Revision: 1496
Author: aca
Date: 27. april 2015 09:50:01
Message:
Komercijalno:
-Kontrola unetih kolicina sada postoji kao nezavistan alat
-za izmenu kataloskih brojeva u podacima o artiklu dodat short cut: Crtl + I
-import stavki dokumente iz txt fajla je doradjen da moze uvlaci bilo koji txt fajl

----

Revision: 1495
Author: aca
Date: 24. april 2015 12:07:11
Message:

----

Revision: 1494
Author: aca
Date: 24. april 2015 08:12:19
Message:
Komercijalno:
-za referentno stanje (kod prodaje) dodata opcija
-u Izbor robe u magacinu dodata opcija prikaza cena bez pdv-a
----

Revision: 1493
Author: aca
Date: 22. april 2015 23:06:07
Message:
Komercijalno:
-dodata nova opcija za referentno stanje magacina
-u prozoru 'Sta se dogadja' dodati novi prekidaci za aktivaciju
-tabela za TD povezivanje prosirena sa TD proizvodjacem
----

Revision: 1492
Author: aca
Date: 18. april 2015 20:25:20
Message:

----

Revision: 1491
Author: aca
Date: 18. april 2015 20:14:00
Message:
Komercijalno:
-dodatne izmene na ekspediciji vezane za stanje pp
----

Revision: 1490
Author: zoka
Date: 18. april 2015 14:08:26
Message:
Komercijalno:
-Stampa spiska za carinu (ekspedicije)
----

Revision: 1489
Author: aca
Date: 18. april 2015 13:09:49
Message:
Komercijalno:
-izmene i dopune stampe na ekspediciji
----

Revision: 1488
Author: aca
Date: 16. april 2015 13:00:53
Message:
Komercijalno:
-jos gresaka u pripremi za fakturisanje
----

Revision: 1487
Author: zoka
Date: 16. april 2015 08:57:49
Message:
Komercijalno:
-ispravka na generisanju knjzinog zaduzenja iz obracuna kamata + dodat izbor i pamcenje konta
-ispravka prikaza dev.kalkulacija druge valute u kartici partnera
----

Revision: 1486
Author: aca
Date: 16. april 2015 08:40:31
Message:
Komercijalno:
-ispravka sitne greske na ekspediciji
----

Revision: 1485
Author: aca
Date: 14. april 2015 09:32:09
Message:
Admin tools:
-sve slike se sada vode kao lower case fajlovi.

Komercijalno:
-isto sto i u Admin-u

----

Revision: 1484
Author: aca
Date: 9. april 2015 15:09:56
Message:

----

Revision: 1483
Author: aca
Date: 9. april 2015 09:02:05
Message:
Komercijalno:
Za Bimidu
----

Revision: 1482
Author: aca
Date: 6. april 2015 11:22:24
Message:
Komercijalno:
-uvodjenje nove tabele partner_proid u sinhronizaciju

----

Revision: 1481
Author: aca
Date: 6. april 2015 10:42:19
Message:
Komercijalno:
-finalne izmene na ekspediciji
----

Revision: 1480
Author: aca
Date: 2. april 2015 08:55:06
Message:
Komercijalno:
-sitne ispravke na prip.za d.k. i exp.

----

Revision: 1479
Author: aca
Date: 1. april 2015 23:16:21
Message:
Komercijalno:
-ispravljene greske na ekspediciji vezane za povezivanje nar. isp. i rasporeda za fakturisanje
----

Revision: 1478
Author: aca
Date: 1. april 2015 15:23:29
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska u ekspediciji kod provere da li je dev.kalk. zakljucana
----

Revision: 1477
Author: zoka
Date: 1. april 2015 10:23:45
Message:
Komercijalno:
-izmene na obracunu kamate (ne uzima se dan zaduzenja)
-nalozi za knjizenje - ne dozvoljava se datum koji nije iz tekuce godine
-stampa kartice partnera sa ekspedicije
----

Revision: 1476
Author: aca
Date: 31. mart 2015 22:13:11
Message:
Komercijalno:
U radnom nalogu servisa izmenjana procedura za 'zakacene fajlove' jer se popup sa zakacenim fajlovima nije ponasao kako treba.
----

Revision: 1475
Author: aca
Date: 31. mart 2015 08:54:30
Message:
Komercijalno:
-Izvod: kod izbora partnera sada se moze ukljuciti i prikaz dokumenta partnera
----

Revision: 1474
Author: aca
Date: 30. mart 2015 13:20:58
Message:
Komercijalno:
-Ekspedicija - evidencija uplata
----

Revision: 1473
Author: aca
Date: 28. mart 2015 11:18:50
Message:
Komercijalno:
-jos malo izmena na bilansima
----

Revision: 1472
Author: aca
Date: 28. mart 2015 10:49:35
Message:
Komercijalno:
-izmene na bilansima: Statisticki Izvestaj
----

Revision: 1471
Author: aca
Date: 27. mart 2015 14:20:32
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska koja se javljala na 'Novi dokument': Imate nesnimljenih izmena...
-nastvaljen rad na ekspediciji
-u nalogu za secenje izmenjena logika rada sa m2
-dodata jos dva tipa poslovnih partnera: maticno ili povezano pravno lice i ostalo povezano pravno lice

----

Revision: 1470
Author: aca
Date: 26. mart 2015 14:42:56
Message:
Komercijalno:
-ubrzavanje i sitne greske na expediciji
-izmenjena logika rada sa m1 jedinicom mere
-uvedena nova tabela za import podataka iz TD-a
-omogucena izmena sifara dobavljaca iz sifarnika robe
----

Revision: 1469
Author: aca
Date: 19. mart 2015 14:22:07
Message:
Admin Tools:
-nova verzja sa thttpcli za get i thttp za post!
----

Revision: 1468
Author: aca
Date: 19. mart 2015 11:57:05
Message:
Komercijalno:
-prikaz cena u F12 iz robe sada prikazuje cenu sa pdv-om
-nastavljen rad na ekspediciji
-izmenjen obracun kamata da moze i rucno da se unose zaduzenja i uplate

----

Revision: 1467
Author: zoka
Date: 14. mart 2015 17:28:55
Message:
Komercijalno:
-nastavak rada na ekspediciji
----
Revision: 1466
Author: aca
Date: 14. mart 2015 17:12:58
Message:
Komercijalno:
-ispravljene sitne greske vezane za kusur na Touch ekranu
-nastavaljen rad na ekspediciji

----

Revision: 1465
Author: zoka
Date: 14. mart 2015 10:59:07
Message:
Komercijalno:
-izvestaji za ekspedicije
----

Revision: 1464
Author: zoka
Date: 13. mart 2015 11:25:05
Message:
Komercijalno:
-stampe za ekspedicije
----

Revision: 1463
Author: aca
Date: 11. mart 2015 14:00:13
Message:
Komecijalno:
-nastavljen rad na ekspediciji
-resen bug kod zatvaranja externe narudzbenice

----

Revision: 1462
Author: aca
Date: 10. mart 2015 10:30:18
Message:

----

Revision: 1461
Author: zoka
Date: 10. mart 2015 10:24:09
Message:
Komercijalno:
-stampe za ekspediciju
----

Revision: 1460
Author: aca
Date: 10. mart 2015 09:58:26
Message:
Komercijalno:
-Nastavak rada na ekspediciji
-U TD se baza obavezno zatvara pa otvara
----
Komercijalno:
-nastavak rada na expediciji

----

Revision: 1458
Author: aca
Date: 5. mart 2015 10:15:58
Message:
Komercijalno:
-mogucnost vezivanja obelezenih artikala (multi select) za mesto u magacinu dodata na sve dokumente a ne samo ulazne.
-stampa deklaracija je moguca samo za obelezene artikle u dokumentu.
-filtriranje robe po dodatnim atributima je moguce i po kljucnoj reci naziva za stampu materijala

----

Revision: 1457
Author: zoka
Date: 4. mart 2015 14:57:01
Message:
Komercijalno:
-tabelarni pregled vrsta naloga
-stampa otpremnica sa ekspedicije
----

Revision: 1456
Author: aca
Date: 4. mart 2015 14:44:33
Message:
Komercijalno:
-nastavka rada na ekspediciji
-nastavka rada na teck dock-u

----

Revision: 1455
Author: zoka
Date: 3. mart 2015 12:59:58
Message:
Komercijalno:
-pregled izvoda
-ispravka obracuna kamata
----

Revision: 1454
Author: aca
Date: 3. mart 2015 12:56:36
Message:
Komercijalno:
-u praDVETabele uvdeno filtriranje po kljucnoj reci
-u ulaznu fakturu za usluge uvedena mogucnost unosa cene troska sa pdv-om

----

Revision: 1453
Author: aca
Date: 25. februar 2015 13:04:35
Message:
Komercijalno:
-nastavka rada na ekspediciji
----

Revision: 1452
Author: aca
Date: 23. februar 2015 14:06:05
Message:

----

Revision: 1451
Author: aca
Date: 23. februar 2015 14:00:49
Message:
Komercijalno:
izmenjena logika datumskog ogranicenja na zatvaranju avansa. Sada je po datumu primljenog racuna a ne avansa

----

Revision: 1450
Author: aca
Date: 20. februar 2015 08:56:26
Message:
Komercijalno:
-uvedeno pretrazivanje u praDETabela i praDEDveTabele
-ispravljena greska kod uslova za formiranje cene u mp racunu
-pretrazivanje artikala po dimenzijama izmenjeno za dimenziju z

----

Revision: 1449
Author: zoka
Date: 18. februar 2015 09:31:23
Message:
Komercijalno:
-Nove forme i trigeri za ekspedicije

----

Revision: 1448
Author: aca
Date: 18. februar 2015 09:16:45
Message:

----

Revision: 1447
Author: aca
Date: 18. februar 2015 09:02:49
Message:
Komercijalno:
-dodate zalihe u BO kupaca i dobavljaca.
-ispravljene greske na upitu u tudji lager
-u OW dodata period za definisanje najjefinijeg i najveceg dobavljaca
-dodate opcija kod pretrazivanja artikala: izbacivanje nezeljenih karaktera iz teksta koji se trazi
-u stampi naloga za proizvodnju dodata Faza
-u sastavnici artikla dodata opcija za kalkulisanje cene gotovog proizvoda
-specijalna stampa iz mp racuna prvo ide na pregled pa tek onda stampa
-na svim dokumentima je sada moguce izbaciti na tool bar i opcije koje se ne nalaze u podmeniju Akcije
-i za dokument mp racun dodata opcija kao i za otpremnicu: cene se racuna za partnera ili se uzima iz magacina

----
Revision: 1446
Author: aca
Date: 9. februar 2015 09:53:54
Message:
Komercijalno:
-u naslove svih relevantnih tabela dodata godina

----

Revision: 1445
Author: aca
Date: 9. februar 2015 09:30:48
Message:
Komercijalno:
-upit u tudji lager bi trebalo da je zavrsen
-u sve tabelarne preglede dodata godina u naslov prozora
-sastavnica je dobila faze kao i nalog za proizvodnju
-novi sifarnik: faze sastavnice tj grupe repormaterijala (sirovina)
-iz dokumenata koji rade po prosecnoj nabavnojj ceni tj kalk. mat. izbaceno crveno za katbr, katbrpro i naziv ako je prod.cena <> nab.cena

----

Revision: 1444
Author: aca
Date: 6. februar 2015 11:31:52
Message:

----

Revision: 1443
Author: aca
Date: 6. februar 2015 08:47:14
Message:

----

Revision: 1442
Author: aca
Date: 6. februar 2015 08:38:49
Message:
Komercijano:
-XML wizadr u slucaju importa u komisioni magacin sve nove artikle vezuje za dobavljaca
-uvedena mogucnost prenosa podataka iz TD u bazu
-poboljsan rad OW sa vise proizvodjaca istovremeno
-ako 'prebacivanje' racuan ne uspe zbog stanja u magacinu (ode u minus) izlazi obavestenje o tome
----

Revision: 1441
Author: aca
Date: 26. januar 2015 16:36:22
Message:
Revision: 1440
Author: aca
Date: 21. januar 2015 08:49:49
Message:
Koemrcijalno:
-OW ima napomenu
-kasa: dodata podrska za touch screen (ako je stikliran novi parametar)
-izvod: uvedena posebna privilegija koja i na zakljucanom izvodu omogucava raspored uplata i brisanje nerasporedjenih uplata
-u nalog za proizvodnju je sada moguce dodati i prodato kroz mp racune
-rad sa kusurom tj naplata iz kase ima podrsku za touch screen
- sifarnik usluga: ispravljena greska kod otvaranja tabele ako je podrazumevano sortiranje po grupama


----

Revision: 1439
Author: aca
Date: 16. januar 2015 09:57:17
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na touch interakciji sa kasom

Admin Tools
-izmena procedure otvaranja BO dobavljaca pri kreiranju nove baze

----

Revision: 1438
Author: aca
Date: 15. januar 2015 13:01:05
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod izmene stavki po materijalu i z dimenziji u 992 i 993
-u radne naloge servisa uveden status: Placen
-u tabelarnom pregledu radnih naloga uvedena nova kolona: status placen i filter po njoj
----

Revision: 1437
Author: aca
Date: 14. januar 2015 16:11:40
Message:
Admin Tools
-prilikom otvaranje nove baze brise se i tabela dokumet_usluga_rp

----

Revision: 1436
Author: aca
Date: 14. januar 2015 14:13:38
Message:
Komercijalno:
-imenjen import odjave u mp racun (iz xml fajla)

----

Revision: 1435
Author: zoka
Date: 13. januar 2015 16:49:36
Message:
Komercijalno:
-u poslovnim partnerima uveden podrazumevani magacin za vrstu dokumenta
----
Revision: 1434
Author: aca
Date: 13. januar 2015 16:47:15
Message:

----

Revision: 1433
Author: aca
Date: 12. januar 2015 17:13:32
Message:
Komercijalno:
-kloniranje naloga za proizvodnju klonira i tabelu matpro
-izvestaji iz servisa sada imaju mogucnost da kolicine iz usluga tretiraju kao trajanje

----

Revision: 1432
Author: aca
Date: 9. januar 2015 15:54:54
Message:
----

Revision: 1431
Author: zoka
Date: 9. januar 2015 15:54:33
Message:
Komercijalno:
-Planiranje
----

Revision: 1430
Author: aca
Date: 9. januar 2015 11:21:09
Message:
Komercijalno
-izvestaj o secenju sada radi 'optimizaciju' kada mesto troska ima 'jedan rez manje'
-u detalje o proizvodjacu dodata sifra proizvodjaca iy tek dock-a koja se bira iz tabele tih proizvodjaca

----

Revision: 1429
Author: zoka
Date: 30. decembar 2014 10:57:46
Message:

Revision: 1428
Author: aca
Date: 30. decembar 2014 10:54:11
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o prometu dodati troskovi proizvodnje

----

Revision: 1427
Author: aca
Date: 27. decembar 2014 11:41:35
Message:
Komercijano:
-omogucen export u xml interne MP kalkulacije
----

Revision: 1426
Author: aca
Date: 25. decembar 2014 10:38:30
Message:

----

Revision: 1425
Author: aca
Date: 25. decembar 2014 09:13:54
Message:
Komecijalno:
-za fiskalizaciju preko Comtrade ST200 i HCP kompatibilnih stampaca uvedena opcija za redno generisanje id-ova artikala koji se fiskalizuju.
----

Revision: 1424
Author: aca
Date: 23. decembar 2014 08:45:08
Message:
Komercijalno:
-nastvljen rad na mogucnosti da se rade upiti u vise baza dobavljaca: tender...
-u 'Zatvaranju avansa' uvedeno ogranicenje izmene po datumu

----

Revision: 1423
Author: zoka
Date: 22. decembar 2014 12:49:02
----

Revision: 1422
Author: aca
Date: 22. decembar 2014 12:45:43
Message:
Admin Tools:
-pocetak radova na izbacivanju indy http komponente

Komercijalno:
-evidencija trajanja radnih procesa dopunjena opcijom za izbor 'Ostale operacije' tj operacije koja nije definisana u slisku radnih operacija izabrane usluge
-dodat parametar koji kaze koi radni proces je 'ostali radni procesi'

----

Revision: 1421
Author: aca
Date: 17. decembar 2014 11:59:39
Message:
Admin tools
-i web shop deo prebacen na novu http komponentu

----

Revision: 1420
Author: aca
Date: 15. decembar 2014 09:29:40
Message:
Komercijano:
-izmenjen triger na istupl zbot izracunavanja stanja za ppid = 0
-u pivot izvestaj o prometu dodat dolazni/odlazni megacin
-u izv. stanja po dodatim atributima dodata originalna jed.mere iz artikla
-u mp. racunu omogucena izmena rzzo/pacijent dela

----

Revision: 1419
Author: aca
Date: 11. decembar 2014 11:43:20
Message:
Admin Tools
-web orders vise ne radi sa indi vec sa scp internet komponentama tj zaglavljivanje bi trebalo da prestane

----

Revision: 1418
Author: aca
Date: 11. decembar 2014 09:38:22
Message:
Komercijano:
-na svim dokumentima pre qryStav.disablecontrols dodato qryStav.AfterScroll := nil i onda stavke ne skroluju
-masovno dodavanja stavki u dokumente ubrzano nekoliko puta.
-u sifarnik mogucih vrednosti dodatnih atributa ubacena jos neka def_ polja koja se prepisuju na novi artikal tog dodatnog atributa (materijala)
-ako se novom artiklu definise materijal->onda se podaci o katbrpro, naziv, proid, grupaid itd vuju sa def_ polja materijala


----

Revision: 1417
Author: zoka
Date: 8. decembar 2014 10:17:36
Message:
Komercijalno:
-na [tampi etiketa i deklaracija moze da se stampa cena po alt.jedinici mere
----

Revision: 1416
Author: aca
Date: 8. decembar 2014 10:15:55
Message:
Komercijano:
-nova privilegija vezana za izvod: rasporedjivanje uplata/isplata na dokumente /V/I/M/D/
-novi parametar vezan za web orders: dozvoljena izmena wo profakture
----

Revision: 1415
Author: aca
Date: 5. decembar 2014 12:12:11
Message:
Admin Tools:
-podaci o aktivnosti web korisnika prosirena i na rezultate pretrage

Komercijalno:
-podaci o aktivnosti web korisnika prosirena i na rezultate pretrage
-excel cenovnik sada moze da ima i kolonu PIN
-ispravljena greska kod prebacivanja iz 33 u 19 kada je program vukao prodajnu cenu sa narudzbenica
-definisana nova vrsta korisnika programa: 2 - Kupca tj partner koji moze da vrsi dir. upit u bazu za stanje artikla ili formiranje profakture

Plate:
-greska kod ucitavanja procedura obracuna sad ima i objasnjenje


----

Revision: 1414
Author: aca
Date: 27. novembar 2014 13:29:54
Message:
Plate:
-izmenjen redosled prikazivanja datuma zaposljavanja (i otpustanja) zaposlenog
-izmenjena procedura za obracun staza: samo na vreme rada u firmi

OS:
-izmenjena procedura sredjivanja kartice kada se os nadje na proceni a nema je na stanju

Komercijalno:
-ako se koristi web orders moze se iz profakture poslati komanda za azuriranje isporucenog na web narudzbenici


----

Revision: 1413
Author: aca
Date: 25. novembar 2014 13:33:36
Message:
Komercijalno:
-dopunjene opcije za formiranje excel ponude iz sifarnika robe
-u stampi IOS-a za kupca saldo 0 se vidi kao 0.00

----

Revision: 1412
Author: aca
Date: 21. novembar 2014 14:50:13
Message:
Komecijalno:
-ispravljena greska kod prepisivanja alt.kat.brojeva sa jednog artikla na drugi
-u sifarnik robe dodat filter po dimenzijama artikala sa +- odstupanjem

----

Revision: 1411
Author: aca
Date: 21. novembar 2014 12:53:04
Message:
Admin tools:
-sitne izmene koje sprecavaju slanje podataka o aplikaciji ili alt.kataloskim brojevima za artikle koji nisu aktivni

Komercijlno:
-u upitu u tudji lager promenjena komponenta za http.get sa indi na isc
-u sastavnici i rastavnici sada je moguce videti i stanje artikala u gotovim propizvodima i repromaterijalu

----

Revision: 1410
Author: aca
Date: 20. novembar 2014 10:53:00
Message:
Komercijalno:
-upit u externi lager: promenjen vrdokin za profakture nastale kao posledica direktnog narucivanja sa lagera dobavljaca
-OW sada ima opciju master detalj prikaza podataka koji se analiziraju

Plate:
-virmani se sada mogu odstampayi i kao nalog za isplatu

----

Revision: 1409
Author: aca
Date: 18. novembar 2014 18:47:48
Message:
Komercijalno:
-izvesraj Lager sada moze da se filtrira po poziciji u magacinu
-kod unosa dimenzija 3 artikla odmah se menja i naziv artikla
----

Revision: 1408
Author: zoka
Date: 17. novembar 2014 15:06:25
Message:
Komercijalno:
-narasporedjene uplate moraju da imaju jedinstven broj u okviru partnera
-yatvaranje nerasporedjenih uplata u dokumentu Ugovor
----

Revision: 1407
Author: aca
Date: 17. novembar 2014 12:44:24
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska u opciji Import iz Excel fajla

----

Revision: 1406
Author: zoka
Date: 14. novembar 2014 12:23:34
Message:
Komercijalno:
-najnoviji plan nabavke, prodaje
-omogucen unos tezine ukupne kolicine artikla na stavci na deviznoj kalkulaciji iz carinskog magacina
-kad se dev.kalk prebacuje u Internu otpremnicu, prepisuje se podatak o tezini
-kad se Int.otpremnica prebacuje u Internu kalkulaciju, prepisuje se podatak o tezini
-stampa Prijema iz carinskog magacina, i prijema iz carinskog magacina u obicni magacin
-ispravljena greska kod izmene podataka o robi: 'Vec ima promet u bilansnom magacinu...'
----

Revision: 1405
Author: aca
Date: 14. novembar 2014 11:13:13
Message:

----

Revision: 1404
Author: aca
Date: 14. novembar 2014 11:11:22
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o prometu dodata mogucnost filtriranja trebovanja i pro.kalk. vezanih za dokument sastavnica ili dokument rastavnica
-uvedena kontrola brisanja radnih operacija usluge
-uveden parametar za prenos poslovnog partnera prilikom prebacivanja profakture u mp racun

----

Revision: 1403
Author: aca
Date: 12. novembar 2014 15:19:09
Message:
Komercijalno:
-malo je izmenjen sistem snimanja dokumenta kao pdf fajla
-u pivot izvestaj evidencije radnih procesa dodata i kolicina

----

Revision: 1402
Author: aca
Date: 10. novembar 2014 10:45:32
Message:
Komercijalno:
-u sve dokument euvedena opcija: Akcije->Zajednick akcije->Sacuvaj kao PDF fajl. Posle cuvanja fajl se moze i prikazati.
-prilikom prebacivanja objekata servisa sa jednog tipa na drugi sada se ta akcija odrazava i na aplikacije
-brisanje tipa objekta sada ispravno brise i moguce aplikacije tog tipa
-fiskalizacija povratnice mp kupca (MK) prilagodjena najnovijem metalinku za MK
-za serije artila uvedena mogucnost definisanja slike artikla
----

Revision: 1401
Author: zoka
Date: 6. novembar 2014 14:55:59
Message:
Komercijalno:
-
----

Revision: 1400
Author: aca
Date: 6. novembar 2014 14:38:29
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska kod fiskalizacije kroz Kasa za slucaj neobavezne fiskalizacije racuna sa partnerom
-profakture kao narudzbenice sa direktnog narucivanja sa lagera dobavljaca dobijajaju datum roka (isporuke) na osnovu parametara o dinamici isporuke dobavljaca
-profakture kao narudzbenice sa direktnog narucivanja sa lagera dobavljaca imaju razlicitu boju u tabelarnom pregledu u zavisnosti od nedelje u kojoj je datum roka (isporuke)
-novi import iz excela: import zemlje porekla artikla

----

Revision: 1399
Author: zoka
Date: 6. novembar 2014 14:35:50
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o mestu troska dodata i kolona: Uplaceno dobavljacu
-omoguceno formiranje naimenovanja sa devizne kalkulacije
----

Revision: 1398
Author: aca
Date: 5. novembar 2014 14:16:10
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod fiskalizacije na 'Kasi' u rezimu neobavezne fiskalizacije kad je zadat kupac
----

Revision: 1397
Date: 4. novembar 2014 12:21:13
Message:
Komecijalno:
----
Author: zoka
Date: 4. novembar 2014 12:19:32
Message:
Komercijalno:
-na pivot izvestaj o mestu troska dodate kolone: uplaceno i realizacija sa PDV
-export virmana u HALCOM i Fx po tekucem racunu
-masovno dodavanje stavki - omoguceno dodavanje sa izabrane pozicije u magacinu
----

Revision: 1395
Author: aca
Date: 3. novembar 2014 10:24:25
Message:
Plate:
-resen problem sa MFP.8 koje je radilo obrnuto od onog kako treba

----

Revision: 1394
Author: aca
Date: 3. novembar 2014 09:23:22
Message:
Komercijalno:
-resen problem sa nasim slovima u PPPPD poreskoj prijavi
-import iz excel fajla dodaje kW i za trocifrene snage motora
----

Revision: 1393
Author: aca
Date: 1. novembar 2014 00:39:01
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o istoriji secenja dodat materijal
-ispravljena greska kod masovnog dodavanja aplikacija jednog tipa
-u tipovima objekata omoguceno prebacivanje sa jedne aplikacije na drugu
-u tipovima objekata omoguceno brisanje dupliranih aplikacija artikala

Revision: 1392
Author: aca
Date: 31. oktobar 2014 15:38:26
Message:
Komercijano:
-azuriranje nadredjenog artikla (iz kog je nastao) se vise ne radi na generisanju pro.kalk. vec prilikom definisanja cene gotovih (polu)proizvoda ili rucno iz naloga za rastavljanje [993]
----

Revision: 1391
Author: aca
Date: 31. oktobar 2014 15:09:58
Message:
Komercijalno:
-nastavljen rad na istoriji secenja
-izmenjen prikaz ostalih napomena vezanih za radni nalog iz evidencije rednosg vremena
-u detaljima o artiklu dodata provera nasledjivanja artikala
-ispravljen bug kod prikazivanja podataka o partneru prilikom prodaje istom (imaugovor..)

----

Revision: 1390
Author: zoka
Date: 31. oktobar 2014 15:03:55
Message:
Komercijalno:
-Generisanje virmana po tekucim racunima
-definisanje nadredjenog artikla iz rastavnice
-informacija ya kupca kod MP racuna se ne prikazuje ako nema poruke
-na deklaraciji moze da se stampa i materijal
----

Revision: 1389
Author: aca
Date: 29. oktobar 2014 10:02:06
Message:
Komercijlno:
-nastvaljen rad na obavestenjima prema poslovnim partnerima sa dokumenta ako se dokument zakljuca ili radni nalog servisa dobije status: gotovo
----

Revision: 1388
Author: aca
Date: 28. oktobar 2014 10:58:18
Message:
Komercijano:
-omoguceno masovno dodavanje aplikacija izabranog modela i tipa
-iz naloga za prozivodnju omoguceno masovno menjanje podatak o artiklu na dokumentu na osnovu materijala i dimenzije z
-u detaljnim podacima o artiklu omoguceno masovno brisanje alternativnih kat.brojeva, zamenskih artikala i aplikacija

----

Revision: 1387
Author: aca
Date: 27. oktobar 2014 15:06:04
Message:

----

Revision: 1386
Author: zoka
Date: 23. oktobar 2014 14:10:34
Message:
Komercijalno:
-Dorade na bilansima
-na stampi deklaracija moze da se stampa naziv za stampu materijala
-Alternativna stampa MP racuna
-na izdatnici iz radnog naloga mogu da se stampaju pozicije u magacinu
----

Revision: 1385
Author: aca
Date: 23. oktobar 2014 13:52:54
Message:
Komercijalno:
-na svim dokumentima umesto kolona sa povrsinom i zapremnom prikazuje je altkol i altjm.
-u evidenciji radnog vremena radnih procesa uvedena mogucnost pauziranja rada na nekom rp.
-u prozoru za evidentiranje rad.proc. mogu se videti svi procesi na koje je korisnik prijavljen i sve napomene vezane za taj radni nalog
-order wizard i stari i novi sada vode racuna o opciji: ako je pala ispod kriticnih
-i ow i stari i novi dodata opcija narucivanja bas optimalne kolicine.
-u parametre fiskalizacije uvedena nova opcija: fisk. nije obavezna za dok.sa partnerom

----

Revision: 1384
Author: aca
Date: 16. oktobar 2014 14:00:03
Message:

----

Revision: 1383
Author: zoka
Date: 16. oktobar 2014 11:59:36
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa operacija na stampi ponuda, profaktura i proracuja koje su nastale iz radnog naloga
-omoguceno stampanje naziva materijala i dimenzija artikla na deklaracijama
-zabranjena izmena dobavljaca na robi koja je imala promet u bilansnom magacinu
-omogucena stampa KEPU sa PDV za komisione VP magacine
----

Revision: 1382
Author: aca
Date: 15. oktobar 2014 09:38:04
Message:

----
Revision: 1381
Author: aca
Date: 15. oktobar 2014 08:18:28
Message:

----

Revision: 1380
Author: aca
Date: 13. oktobar 2014 13:29:37
Message:
Komercijalno:
-u rns omoguceno masovno stikliranje, razstikliranje adnih operacija usluge
-trajenje radnih operacija sada moze da se preti u minutima ili satima
----

Revision: 1379
Author: aca
Date: 10. oktobar 2014 12:47:13
Message:

----

Revision: 1378
Author: zoka
Date: 10. oktobar 2014 12:42:45
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod vezivanja dokumenata u Ugovoru
-ispravljena greska na kartici partnera (duplo prikazivanje pocetnih stanja sa istim brojem)
-omogucena stampa radnih operacija na MP i VP racunu koji je nastao iz radnog naloga
----

Revision: 1377
Author: aca
Date: 10. oktobar 2014 11:38:29
Message:
Komecijalno:
-import teh.kar. iz excel fajla malo rugacije formatite text za dodavanje
-ev.radnih procesa nudi samo stikliranej procese
-pocetak rada na obavestavanju klijenata vezano za vrstu dokumenta
----

Revision: 1376
Author: aca
Date: 8. oktobar 2014 14:21:12
Message:
Komercijalno:
-pojednostavljen unos pozicija artikala u magacinu
----

Revision: 1375
Author: aca
Date: 7. oktobar 2014 16:06:24
Message:

----

Revision: 1374
Author: aca
Date: 7. oktobar 2014 15:53:03
Message:
Komercijalno:
-ispravljana greska u nalogu za proizvodnju
-drugi pokusaj sprecavanja 'glavljenja' ExtLager-a na nekim racunarima
----

Revision: 1373
Author: aca
Date: 7. oktobar 2014 13:22:20
Message:
Komercijalno:
-Izmenjena procedura za odredjivanje statusa web narudzbenice
----

Revision: 1372
Author: aca
Date: 7. oktobar 2014 10:44:45
Message:
Komercjalno:
-pokusaj resavanja problema sa upitom u extyerni lager
----

Revision: 1371
Author: zoka
Date: 7. oktobar 2014 10:28:19
Message:
-plan nabavke/prodaje
-ispravke na proizvodnji vezano za jm = 'm1'
-na izvestaju kr1 (komision) omoguceno stampanje cene sa pdv i bez pdv
Admin Tools:
-pocetno stanje partnera zbirno - bez duplih brojeva
----

Revision: 1370
Author: aca
Date: 7. oktobar 2014 10:25:29
Message:
Komercijanlo:
-i u ostale dokumente dodata mogucnost prikaza kolona sa povrsinom i zapreminom artikla
----

Revision: 1369
Message:
Komefcijalno:
-u sve Vp i opste dokumente dodata mogucnost da se pored naziva artikla prikazuje i njegova povrsina i zapremina ako se to izabere u Akcije->prikazi koloknu...
-u import iz excel fajla dodata mogucnost import aplikacija vozila, alternativnih kataloskih brojeva i tehnickih karakteristika (komentara) artikala
-u sifarnike dodat prikaz: Pozicije robe u magacinu koji izlistava i omogucava izmenu pozicija artikala po magacinima.

----

Revision: 1368
Message:
Komercijalno:
-omoguceno pretvaranje jednog ili vise radnih naloga servisa u jedan ili vise dokumenta razduzenja
-u dokument razduzenja VP dodata nova namena: izvoz robe
-u svim dokumentima dodata mogucnost sumiranje kolicina i uprosecivanje prodajnih cena za iste artikle
----

Revision: 1367
Author: zoka
Date: 1. oktobar 2014 14:08:39
Message:
Komercijalno:
-ispravka za proizvodnju (kad je jedinica mere 'm1'

----

Revision: 1366
Author: zoka
Date: 29. septembar 2014 09:46:15
Message:
Komercijalno:
-ispravljena cena u izvestaju o dodatnim atributima
-periodicno fakturisanje vodi racuna o mestima troska magacina
----

Revision: 1365
Author: aca
Date: 29. septembar 2014 08:53:40
Message:
Komercijalno:
-u sifraniku robe i izboru robe u magacin posle gasenja prozora unistava se i prozor za direktan upit stanja u tudji lager


Revision: 1364
Author: aca
Date: 26. septembar 2014 12:44:36
Message:
Komercijalno:
-import iz excela sada moze da se bira kljuc
--sitne izmene na upitima u tudji lager
----

Revision: 1363
Author: aca
Date: 25. septembar 2014 13:23:37
Message:
Admin Tools
-web shop: slanje cena i rabata web shop-u sada ide sa . kao decimalnim separatorom


----
Komercijano:
-sredjeno ponasalje detalja o partneru kada korisnik nema prava da menja web orders lozinku

----
Revision: 1356
Author: aca
Date: 22. septembar 2014 15:45:49
Message:

----

Revision: 1355
Author: zoka
Date: 22. septembar 2014 15:40:24
Message:
Komercijalno:
-praDEDveTabele
----

Revision: 1354
Author: aca
Date: 22. septembar 2014 10:57:13
Message:

----

Revision: 1353
Author: aca
Date: 22. septembar 2014 09:26:34
Message:
Komercijalno:
-Opcija sta se dogadja sada moze da 'iskace' ako je dogadjaj namenjen samo za korisnika programa
-import iz xml fajla: nova opcija za brze povezivanje sifre artikla sa sifrom dobavljaca
-profakture nastale direktnim narucivanjem sa lagera dobavljaca imaju drugaciju boju pozadine (svetlo zelenu)
-import iz excel fajla: nova opcija: import sifri dobavljaca
-stampa KR1 obrasca: izbor datuma koji se stampa za promene
-za partnere koje dobavljac isporucuje uvedene novo polje: direktan upit na lager
-izvozna profaktura: export u xml fajl sada sadrzi i devine cene
-u sifraniku robe i izboru robe u magacinu uvedena opcija direktnog upita u lager dobavljaca

----

Revision: 1352
Author: zoka
Date: 22. septembar 2014 09:15:13
Message:
Komercijalno:
-nova verzija plana nabavke, prodaje
-uslovi kontrole ulaza - ispravlje lookup
-Sta se desava - dodat poslovni partner
----

Revision: 1351
Author: zoka
Date: 16. septembar 2014 09:26:51
Message:

----

Revision: 1350
Author: aca
Date: 16. septembar 2014 08:35:41
Message:
Komercijalno:
-u BO i dokument narudzbenica dodat pregled zamenskih artikala

----

Revision: 1349
Author: aca
Date: 11. septembar 2014 16:12:19
Message:
Komercijalno:
-u uslugama uveden filter po aktivnim uslugama
-ispravke sitnih greski

----

Revision: 1348
Author: aca
Date: 9. septembar 2014 15:46:06
Message:

----

Revision: 1347
Author: aca
Date: 8. septembar 2014 09:57:50
Message:

----
Author: zoka
Date: 5. septembar 2014 11:05:32
Message:
Komercijalno:
-u tabelaran pregled dokumenata dodat i referent

----

Revision: 1345
Author: aca
Date: 5. septembar 2014 11:04:14
Message:
Komercijalno
-sitne izmene na planovima
-isprvljena greska kod povlacenja podataka sa poslednjeg definisanog artikla kod definisanja materijala artikla
----

Revision: 1344
Author: aca
Admin Tools
-web orders mogu da automatski dodaju stavku za naplatu prevoza web kupcu

----

Revision: 1343
Author: zoka
Date: 3. septembar 2014 09:05:22
Message:

----

Revision: 1342
Author: zoka
Date: 2. septembar 2014 16:59:22
Message:

----

Revision: 1341
Author: zoka
Date: 2. septembar 2014 15:59:54
Message:

----

Revision: 1340
Author: aca
Date: 2. septembar 2014 15:58:15
Message:
AdminTools
-u web orders klijentu dodato automatsko dodavanje stavke racuna za naplatu prevoza robe

----

Revision: 1339
Author: zoka
Date: 2. septembar 2014 15:57:02
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1338
Author: zoka
Date: 2. septembar 2014 13:00:12
Message:
Komercijalno:
-zabrana vracanja artikala povratnicom kupca u Komisioni magacin, ako je vec radjena odjava
-omoguceno definisanje cene prevoza za neke nacine isporuke robe kupcu
-pre fiskalizacije i zakljucavanja MP racuna i Fakture, proverava se da li treba dodati stavku za uslugu prevoza
-na izlaznim dokumentima omogucena stampa zapisnika o prijemu robe
-ispravljena greska kod prebacivanja profakture u MP racun
----

Revision: 1337
Author: aca
Date: 2. septembar 2014 12:53:49
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar za dokumente kojima je obavezno povezivanja sa nalogom za isporuku
-polje partner.web_korisnik prosireno na 30 karaktera
----

Revision: 1336
Author: aca
Date: 1. septembar 2014 12:33:43
Message:
Komercijalno:
-nalog za proizvodnju: mogucnost kloniranja podataka o dimenzijama po stavkama naloga
-kod definisanja prvog dodatnog atributa artikla program nudi unos sotalih podataka (grupa, prodgrupa, proizvodljac, katbrpro,...) sa poslednjeg unetog artikla koji ima taj dodatni atribut

----

Revision: 1335
Author: aca
Date: 26. avgust 2014 11:25:44
Message:
Komercijalno:
-Novi nacin prikazivanja web statistike aktivnosti web korisnika

AdminTools
-prilikom skidanja web statistike odmah se vrsi i njeno parsiranje kako bi prikaz istorije aktivnosti web korisnika bio brzi

----

Revision: 1334
Author: aca
Date: 25. avgust 2014 10:55:46
Message:
Admin Tools
-web orders sada radi kako treba i ako je tip prodaje Vudim + DWSE

----

Revision: 1333
Author: zoka
Date: 22. avgust 2014 13:14:28
Message:

----

Author: zoka
Date: 22. avgust 2014 13:13:48
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o mestu troska - dodato grupisanje po org.jedinici i uradjen pivot IzvestajBezPrometa.ddp

----

Revision: 1331
Author: aca
Date: 22. avgust 2014 13:12:31
Message:
Komercijalno
-ispravljena cena koja se prikazuje u zamenskim artiklima u izboru robe u magacinu i BO
-u sifarnim poslovnik partnera uveden novi uslov za filtriranje: ima ugovor

----

Revision: 1330
Author: aca
Date: 21. avgust 2014 10:03:20
Message:
Komercijalno
-za radni nalog servisa omoguceno povezivanje sa fajlovima svih tipova


----

Revision: 1329
Author: aca
Date: 20. avgust 2014 15:27:33
Message:
Komercijalno:
-U tabelanom pregledu dogadjaja moguce je jednom dogadjaju ili obelezenim dogadjajima menjati status
-Statusima radnog naloga servisa omoguceno dodavanje akcija (izmena drugih statusa, izmena statusa rns, generisanje dogadjaja,..) na stikliranje i razstikliranje
-U tabelarnom pregledu istorija nabavke/prodaje nekom aprtneru dodat rabat
-U izboru robe u magacin dodata opcija: prikazi istoriju nabavke.prodaje partnera sa dokumenata na koji se dodaje stavka

----

Revision: 1328
Author: zoka
Date: 20. avgust 2014 15:21:14
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1327
Author: aca
Date: 14. avgust 2014 13:33:38
Message:
Komercijalno:
-u BO kupca i dobavljaca dodata mogucnost gledanja zamenskih artikala
-artikal koji se fiskalizuje na FP550 u nzaivu sada moze imati i naziv iz stavke ili naziv za stampu iz artikla
-u izboru robe u magacinu moguce je videti zamenske artikle i dvosrukim klikom na zemenski artikal vrsi se pozicioniranja na zamenski artikal u gornjoj tabeli (radi eventualnog stavljanja na dokument)

----

Revision: 1326
Author: zoka
Date: 14. avgust 2014 12:19:21
Komercijalno:
-dodat naziv za stampu proizvodjaca (200 karaktera) i omoguceno stampanje tog naziva na deklaraciji
-dodat parametar koji kontrolise automatsko prepisivanje naziva za stampu robe ako se naziv promeni
-dodat parametar vezan za vrstu dokumenta: da li se u naziv stavke upisuje naziv ili naziv za stampu robe
----

Revision: 1325
Author: zoka
Date: 12. avgust 2014 14:59:28
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o mestu troska radi i za ulazne fakture za usluge sa vise mesta troska
----

Revision: 1324
Author: aca
Date: 12. avgust 2014 08:44:05
Message:
Komercijalno:
-u tabelarnom pregledu radnih naloga dodat filter: ima delove

----

Revision: 1322
Author: aca
Date: 11. avgust 2014 14:00:13
Message:
Admin Tools:
-izmenjen poziv servisa ProcessWarehouseItems za quantum web orders

Komercijalno:
-kod masovnog kloniranja artikala vise ne izlaze poruke vezane za povrsinu i alternativnu jedinicu mere
-za poslovne partnere uvdena mogucnost definisanja nacina placanja (odlozeno, avansno, ..)
-za poslovne partnere uvedena mogucnost definisanja obaveznih dokumenta (vezanih za nacin placanja) kao i njihovo arhiviranje
-kod prebacivanja stavki iz profakture u fakturu gde profaktura ima stavke iz vise magacina sad i faktura ima stavke iz vise magacina
-kod definisanja podataka o aplikaciji artikla sa Ctrl+N se moze obrisati vrednosts kombo boxa sa podacima

----

Revision: 1320
Author: zoka
Date: 6. avgust 2014 09:47:01
Message:
Komercijalno:
-U izvestaj o stanju partnera dodate i ukupne uplate/isplate
-periodicno fakturisanje - uvedeni statusi
-u MP racunu pre fiskalizacije se prikazuje info poruka (ako se radi sa poklon bonovima)
----

Revision: 1319
Author: aca
Date: 6. avgust 2014 09:40:10
Message:
Komercijalno:
-pretvaranje ponude u (pro)fakturu stavlja rok placanja iz ugovora kupca a ne iz ponude


----

Revision: 1318
Author: aca
Date: 6. avgust 2014 07:59:41
Message:
Admin tools:
-web orders sada moze da pravi vise racuna za vise ekspozitura i ako su sve u jednoj bazi

----

Revision: 1317
Author: aca
Date: 1. avgust 2014 15:09:53
Message:
Komercijalno
-u xml import wizardu dodata mogucnost apstrahovanja nezeljenih karaktera

----

Revision: 1316
Author: zoka
Date: 31. jul 2014 15:11:08
Message:
Komercijalno:
-Uplate avansnog racuna MP se nisu priazivale na KEPU knjizi. Ispravljeno
----

Revision: 1315
Author: aca
Date: 31. jul 2014 15:08:32
Message:
Komercijalno:
-u sifarniku robe dodata mogucnost prikaza sifre kojom je izabrani dobavljac obelezio nas artikal
-sredjen problem kod prebacivanja vracene robe preko povratnice u magacin neispravne robe (koji nije ni nadredjen niti ide u minus)
-kod prebacivanja pronude u profakturu za rok placanja se uzima uslov iz partnera a ne rok sa ponude (jer on i nije to vec adtum vazenja ponude)

----

Revision: 1314
Author: zoka
Date: 25. jul 2014 09:28:11
Message:

----

Revision: 1313
Author: aca
Date: 25. jul 2014 09:26:01
Message:
-u izvestaj o prometu dodata opcija za sumiranje kolicina naloga za proizvodnju i obradu po jedinici mere mesta troska

Admin Tools
-web orders: izbaceni neki specijalni karakteri za zameni html kodom

----

Revision: 1312
Author: aca
Date: 21. jul 2014 17:30:02
Message:
Komercijalno:
uvodjenje kontrola kada je vise ekspozitura u jednoj bazi na istom serveru (Hemtex)


Revision: 1310
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o prometu izmenjen po pitanju obracuna vrednosti za artikle kojima je vazna alternativna jedinica mere
-masovno dodavanje stavki na internu otpremnicu sa ciljem da se dopuni roba prodata u nekom magacinu dopunjeno sa opcijom da se prodate kolicine umanje za vracene kroz povratnice kupaca
-uveden parametar koji omogucava prebacivanje mp i vp racuna i povratnica vezanih za magacin podredjene ekpoziture

----

Revision: 1309
Author: zoka
Date: 9. jul 2014 11:40:38
Message:

----

Revision: 1308
Author: zoka
Date: 7. jul 2014 16:23:21
Message:
Komercijalno:
-omoguceno lakse pretrazivanje i unos novih mesta troska iz dokumenata
-omoguceno lakse pretrazivanje magacina iz dokumenata
-izmenjen export u XML PPPDV (dodata jose neka polja)
-povratnica dobavljacu iz komisionog magacina ne menja stanje dobavljaca
----

Revision: 1307
Author: aca
Date: 3. jul 2014 13:43:45
Message:
Plate:
-uvedena mogucnost kloniranj ajednog virmana

Komercijalno:
-import iz excel fajla: resen problem sa greskom
----

Revision: 1306
Author: zoka
Date: 3. jul 2014 13:04:12
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o stanju po dodatnim atributima - dodata vrednost pored stanja
----

Revision: 1305
Author: aca
Date: 16. jun 2014 13:17:41
Komercijalno:
-izvestaj o fazama proizvodnje (provera faza u 2 prolazu)
----

Revision: 1304
Author: zoka
Date: 16. jun 2014 13:16:05
Message:
Komercijalno:
-izmene na zivestaju o stanju po dodatnim atributima
-ispravljena greska kod knjizenja vise dokumenata jedne vrste knjizenja (broj naloga)
----

Revision: 1303
Author: zoka
Date: 13. jun 2014 10:01:27
Message:
Komercijalno:
-pivot izvestaj: proizvodnja za partnera
-na stampe deklaracija omogucena stampa stare cene ako se stampa sa nivelacije
----

Revision: 1302
Author: aca
Date: 13. jun 2014 09:19:13
Message:
Komercijalno:
-omoguceno kloniranje dokumenta: Nalog za nabavku
-imort iz excel fajla: import fabrickih cena moze da se ogranici samo na zadatog proizvodjaca, grupu ili podgrupu
-pre brisanje artikla proverava se da li je artikal koriscen za formiranje uslova za prodajnu cenu grupe ili jednog posl. part.
-Jedna proizvodna kalkulacija sada moze da se pretvori u vise internih otpremnica
----

Revision: 1301
Author: zoka
Date: 5. jun 2014 15:42:01
Message:
Komercijalno:
-omoguceno gasenje dijaggrama sa pivota
----

Revision: 1300
Author: zoka
Date: 5. jun 2014 15:38:28
Message:
Komercijalno:
-izvestaj (pivot) o stanju po dodatnim atributima
-ispravljena greska kod generisanja trebovanja ako nije definisan partner na nalogu za proizvodnju
----

Revision: 1299
Author: aca
Date: 5. jun 2014 15:36:16
Message:
Komercijalno:
-fiskalizacija preko fisCtt-a sada ima i komandu 8. znaci 1, 8 pa 2.
----

Revision: 1298
Author: aca
Date: 4. jun 2014 15:44:01
Message:

----

Revision: 1297
Author: zoka
Date: 4. jun 2014 12:47:34
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o prometu (pivot) dodate dimenzije
-ako dokument proizvodnje ima posl.partnera, trebovanja i kalkulacije koje od njega nastaju takodje imaju posl.partnera
----

Revision: 1296
Author: aca
Date: 4. jun 2014 12:42:57
-uvedene privilegije za extra data
-extra data: sada im se moze pristupiti iz menija sa akcijama
-iz sifarnika tipova vozila moguce je videti definisati podatke za aplikaciju
-pocetak uvodjenja privilegija u praDETabela
-uveden redosled za statuse dokumenata i pocetak rada na medjusobnom uslovljavanju statusa

----

Revision: 1295
Author: zoka
Date: 2. jun 2014 10:01:20
Message:

----

Revision: 1294
Author: zoka
Date: 30. maj 2014 12:55:36
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj o prometu (pivot) dodata mogucnost stampe pocetnog i krajnjeg stanja
-odjava komisione robe - vezana za magacin
----

Revision: 1293
Author: aca
Date: 30. maj 2014 12:37:06
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na importu fakture iz xml fajla (xml fajl je odjava komisione robe)
-pocetak rada na exportu int.vp.kalk u xml fajl (za potrebe import u vp kalk kod komisionara)
-resena greska kod dodavanja aplikacije vezane za artikal
-uvedena dupla kontrola prisutnosti materijala u repromaterijalu i gotovim (polu) proizvodima kod rasporeda cena po zapremini materijala

----

Revision: 1292
Author: zoka
Date: 28. maj 2014 12:25:15
Message:
Komercijalno:
-Omoguceno zakljucavanje i otkljucavanje vise naloga za knjizenje

----

Revision: 1291
Author: zoka
Date: 22. maj 2014 10:25:01
Message:
Komercijalno
-ispravke oko koriscenja komisionih magacina

----

Revision: 1290
Author: aca
Date: 19. maj 2014 13:57:27
Message:

----

Revision: 1289
Author: aca
Date: 19. maj 2014 12:38:32
Message:

----

Revision: 1288
Author: aca
Date: 17. maj 2014 14:13:47
Message:
AdminTools:
-web shop: ako obrada xls fajla za masovnu izmenu cene ne uspe ne brise se xls fajl sa lokalnog servera
-web_orders: prilikom slanja alternativnih kataloskih brojeva vodi e racuna da se nezeljeni karakteri izbace iz katbr i katbrold

----

Revision: 1287
Author: aca
Date: 16. maj 2014 09:23:58
Message:

----

Revision: 1286
Author: aca
Date: 15. maj 2014 12:31:12
Message:
AdminTools
-sitne izmene na web shop-u vezana ze brisanje magacina sa web shopa

----

Revision: 1285
Author: zoka
Date: 14. maj 2014 14:59:19
Message:
Komercijalno:
-omoguceno deaktiviranje magacina (iz neaktivnig magacina ne mogu se formirati dokumenti)
----

Revision: 1284
Author: aca
Date: 14. maj 2014 14:47:13
Message:
AdminTools:
-web shop: testiramo gresku posle upload webuser i ako je pukla zbog nedostatka sifre saljem i nju

Komercijalno:
-izvestaj o stanju partnera na dan pre danasnjeg napokon radi
-definisanje nabavne cene gotovih (polu) proizvoda u nalogu za rastavljanje po zapremnini sada zavisi od vrste materijala
----

Revision: 1283
Author: zoka
Date: 13. maj 2014 09:24:01
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1282
Author: aca
Date: 13. maj 2014 09:17:11
Message:
Komercijalno:
-u tabelaran pregled robe koje kupac kupuje ili dobavljac dobavlja dodata mogucnost pregleda dokumenta (ako je analiticki prikaz aktivan)
-u Pivot izvestaj o prometu robe dodata mogucnost sumiranja dimenzija iz stavki naloga za sastavljanje i naloga za rastavljanje
-u nalog za rastavljanje dodat broj obrada
-u Pivot izvestaj o prometu robe dodate jos dve dimenzija: vrsta (roba/usluge) i broj dokumenta a napravljena priprema i za uplaceno
-u svim dokumentima sada se moze videti i suma zapremina po dimenzijama (i po kataloskim brojevima proizvodjaca)

----

Revision: 1281
Author: aca
Date: 8. maj 2014 16:43:32
Message:
Komecijalno:
-kod rasporedna nabavne vrednosti u nalogu za rastavljanje uvedena konvencija da se zapremina gotovog (polu)proizvoda ne racuna na osnovu unetih dimenzija * kolicina vec samo kao zapremina iz podataka o artiklu.
----

Revision: 1280
Author: aca
Date: 8. maj 2014 15:02:01
Message:
Komercijalno:
-omogucena izmena izvestaja kojim se stampaju dodatni podaci (po grupi)
-resen problem sa prikazivanjem detalja o artiklu i materijalu u sastavnice/rastavnici
-posle analize zaliha u sastavnici dobija se prozor gde je moguce uskladiti potrebno sa raspolozivim za materijale kojih nema dovoljno
-kod unosa i obracuna cene artikla po dimenzijama, u fakturi drugom bojom je obelezena cena sa rabataom ako se prodajna cena ne slaze sa izracunatom
-na svim ulaznim dokumentima je moguce definisati dodatne atribute artikala na tom dokumentu

----

Revision: 1279
Author: aca
Date: 5. maj 2014 16:47:17
Message:
AdminTools:
-ispravljana greska u delu za punjenje fiskalne kase u CG (porez sa 17 prebacen na 19%)----

Revision: 1278
Author: zoka
Date: 5. maj 2014 09:48:39
Message:
Komercijalno:
-izmenjena duzina opisa konta (umesto 2 x 50 ubacen nziv od 120 znaka)
AdminTools:
-izmena kontnog plana 2014
----

Revision: 1277
Author: aca
Date: 5. maj 2014 09:46:35
Message:
Plate:
ukinuti indeksi koji onemogucavaju dve isplate iste vrste u istom datumu i dve el.por. prijave iste vrste u istom datumu

Komercijalno:
-u VP pov.kupca uvedena mogucnost unosa cena sa pdv-om
-u pivot izvestaj o prometu sada se umesto kolicina mogu vuci povrsina ili zapremina po dimenzijama artikla 1, 2 ili 3

----

Revision: 1276
Author: aca
Date: 2. maj 2014 11:08:15
Message:

----

Revision: 1275
Author: zoka
Date: 28. april 2014 10:22:49
Message:
Komercijalno:
-umesto dva opisa konta dodat jedan duzi
----
Author: aca
Date: 28. april 2014 10:18:42
Message:

----
Author: aca
Date: 28. april 2014 09:49:19
Message:

----

Revision: 1272
Author: aca
Date: 28. april 2014 09:41:09
Message:

----

Revision: 1271
Author: aca
Date: 28. april 2014 09:38:18
Message:

----

-Komercijalno
-uvedena mogucnost povezivanja malih slika sa artiklima i njihovo slanje na web tj u web orders
----

Revision: 1269
Author: zoka
Date: 25. april 2014 14:29:05
Message:

----

Revision: 1268
Author: zoka
Date: 25. april 2014 13:38:57
Message:
Komercijalno:
-izmene na pivot izvestaju o prometu
----

Revision: 1267
Author: zoka
Date: 25. april 2014 10:33:49
Message:
Komercijalno:
-parametrizovana poruka/obavestenje kupcu na fiskalnom stampacu
-na izvestaj o prometu pivot dodati dodatni atributi artikala
----

Revision: 1266
Author: aca
Date: 25. april 2014 10:31:26
Message:
Komercijalno:
-kloniranje artikla u vise primeraka sada klonira i njegove komentare, dodatne atribute i aplikacjie.
-iz radnog naloa servisa sada moze da se formira i poveze dokument zaduzenja kojim se stavljaju na stanje delovi koji su uzeti od klijenta (po tom radnom nalog) i koji ce biti zamenjeni (u garanciji ili van nje) i cija zamena nece biti fakturisana.

----

Revision: 1265
Author: aca
Date: 25. april 2014 09:17:39
Message:
AdminTools:
-izmenjen nacin uploada slika


Revision: 1264
Author: zoka
Date: 23. april 2014 14:31:06
Message:
Komercijalno:
-periodicno fakturisanje
-dodata jedinica mere na izvestaj o prometu pivot
-u izvestaj Lager lista dodato filtriranje po dodatnim atributima
Author: aca
Date: 23. april 2014 14:02:06
Message:
Admin Tools:
-dodat novi alat za masovan import i povezivanje slika artikala

Komercijalno:
-izracunavanje povrsine/zapremine artikla koji se prodaje po dimenzijama zaokruzeno na pet decimala
-otklonjena greska kod izracunavanja nabavne vrednosti stavki na nalogu za rastavljanje
-uvedena mogucnost definisanja rabata za korekciju nedovoljno dobro (samo tri decimale) zaokruzene kolicine za artikle koji se prodaje po dimenzijama.
-kod unosa stavki artikala i usluga u (pro) fakturu omogucen unos prodajnih cena sa pdv-om (slicno unosu fakturne cene kod ulaznih dokumenta tj kalkulacija).
----


----

Revision: 1261
Author: aca
Date: 22. april 2014 14:24:55
Message:

----

Revision: 1260
Author: aca
Date: 22. april 2014 14:20:55
Message:

----

Revision: 1259
Author: aca
Message:

----

Revision: 1258
Message:
Komercijalno:
-periodicno fakturisanje
----

Date: 22. april 2014 14:09:41
Message:

----

Revision: 1256
Author: aca
Date: 22. april 2014 14:08:32
Message:
Komercijalno:
-uvedena jos 4 parametra za aplikaciju artikla

----

Revision: 1255
Author: zoka
Date: 15. april 2014 12:35:26
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1254
Author: zoka
Message:
Komercijalno:
-
----

Revision: 1253
Author: aca
Date: 15. april 2014 12:32:35
Message:
Komercijalno
-u izvestaje o radu servisa dodata kolicina * cena kao vrednost pruzene usluge
----

Revision: 1252
Author: aca
Date: 15. april 2014 08:41:13
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1251
Author: zoka
Date: 14. april 2014 10:14:00
Message:
Komercijalno:
-stampa dodatnih podataka za dokumente

----

Revision: 1250
Author: aca
Date: 11. april 2014 13:54:46
Message:
Komercijalno:
-uvedena grupa za dodatne podatke objekata

----

Author: zoka
Date: 10. april 2014 12:18:37
Message:
Komercijalno:
-dorade i ispravke na bilansima
-omogucena stampa dokumenta odjave komisione robe kao MP kalkulacija
-ispravka stampe evidencije komisiona

Revision: 1248
Author: aca
Date: 10. april 2014 11:56:38
Message:
Komercijalno:
-u izvestaj bez prometa dodata opcija da ako se trazi roba bez prodaje u nekom periodu
a ista ima ulaz u tom periodu tj tek od tog prenutka pocinje da postoji onda takav artikla ne izadje na spisku...
----

Revision: 1247
Author: aca
Date: 10. april 2014 09:26:25
Message:
Komercijalno:
-Masovno kloiniranje artikla sada klonira i njegove dodatne atribute
-za poslovnog partnera se sada mogu vezati proizvodjaci (brendovi) koje radi
-OW sada moze da analizira samo proizvodjace koje dobavlja izabrani poslovni partner
-iz sifarnika artikla sada je moguce masovno menjati dodatne atribute prikazanim ili obelezenim artiklima
-mogucnost izmene redosleda tabova uvedena na svim detaljnim pregledima
-za dodatne atribute koji uticu na cenu dodata jos jedna dimenzija: 1.5

----

Revision: 1246
Author: aca
Date: 8. april 2014 09:30:54
Message:
Komercijalno:
-u dokument reklamacija uveden novi status: kupcu dato knjizno odobrenje
-u dokument sastavnica/rastavnica uvedena mogucnost dodavanja repromaterijala iz vise magacina i kada se dodaje rucno (a ne sami stavke iz sastavnice)
-u info o dokumentu ispravljena greska kod prikazivanja 'za uplatu' za mp racun
-u tabelarnom prikazu artikala i u prozoru za dodavanje stavki u dokument moguce je videti zamenske artikle

----

Revision: 1245
Author: zoka
Date: 7. april 2014 09:25:19
Message:
Komercijalno:
-dodaci i ispravke na dokumentima bilansa
-ispravka kod pretvaranja prijemnice u kalkulaciju materijala
----
-omogucen import stavki u fakturu iz dokumenta sastavnica/rastavnica
-dodat novi status za dokument Reklamacija: kupcu dato knjizno odobrenje
-u tabelarnom pregledu dok. Replamacija vidi se kolicina reklamiranih i kolicina resenih artikla
-u tabelarnom pregledu dok. Replamacija uveden filter: Sve reseno.
-omoguceno filtriranje parametara po kljucnoj reci
-cenovnik po vrednostima dodatnih atributa prosiren za jos cetiri vrednosti


----

Revision: 1243
Date: 2. april 2014 10:40:39
Message:
Komercijalno:
-izmene na izracunavanju finansijskih bilansa
----

Revision: 1242
Author: aca
Date: 1. april 2014 13:08:50
Message:
Komercijalno:
-u OW dodat filter po prodatim artiklima
-u mesta troska dodat novi parametar: kako se rasporedjuju troskovi proizvodnje
-u dokumente prizvodnje sastavnica i rastavnica dodata mogucnost unosa dimenzija (koje se koriste za obracun proporcionalnih troskova proizvodnje)
----

Revision: 1241
Author: zoka
Date: 27. mart 2014 13:53:04
Message:
Komercijalno:
-dodata dva nedostajuca polja u profakturu
----

Revision: 1240
Author: aca
Date: 27. mart 2014 10:59:21
Message:


Revision: 1239
Author: zoka
Date: 27. mart 2014 10:52:23
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1238
Author: aca
Date: 27. mart 2014 10:38:21
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost kloniranja stavke dokumenta
-iz proizvodnih dokumenata sastavnica ili rastavnica omoguceno masovno azuriranje dodatnog atrigura gotovih (polu) proizvoda


Revision: 1237
Author: zoka
-u nalogu za knjzenje stavke takodje mogu da budu vezane za vise mesta troska
-izvestaj KarticaOJ moze da radi sa vise mesta troska po stavkama
----

Revision: 1236
Author: aca
Date: 25. mart 2014 11:21:20
Message:

Revision: 1235
Author: aca
Date: 19. mart 2014 13:02:17
Message:

----

Revision: 1234
Revision: 1233
Author: aca
Date: 19. mart 2014 11:26:33
Message:
Komercijalno:
-u dokument nalog za proizvodnju - sastavnica uvedene dve sistemske namene: Sastavljanje i Obrada pa tako ovaj dokument moze da se koristi kao nalog za obradu

Author: zoka
Date: 19. mart 2014 10:48:18
Message:
Komercijalno:
-stampa dugovanja partnera na fakturi
----

Revision: 1231
Author: aca
Date: 19. mart 2014 10:37:58
Message:

----

Revision: 1230
Author: aca
Date: 18. mart 2014 15:05:07
Message:
Komercijalno:
-u fakturi i profakturi omogucen unos i obracun cena po dimenzijama (ako artikal iam vise od jedne dimenzije)

----

Revision: 1229
Author: zoka
Date: 18. mart 2014 12:02:01
Message:
Date: 18. mart 2014 11:37:08
Message:
Komercijalno:
-poboljsano pamcenje rasporeda kolona tabela
-dodate kolone x, y, z u sve izlazne dokumente
-ispravljeno pamcenje rasporeda tabova u detaljnom pregledu robe
-omogucen rad sa poklon bonovima u MP racunu
----
Message:

----

Revision: 1226
Author: aca
Date: 17. mart 2014 10:07:26
Message:
Komercijalno
-u dokument faktura i profaktura dodata mogucnost unosa dimenzija artikla

Revision: 1225
Author: aca
Date: 14. mart 2014 11:38:47
Message:
Komercijalno:
-Order Wizard sada moze da analizira samo artikle prodate u nekom prethodnom periodu
-U mp racunu resen problem sa gubljenjem oznake 'fiskalizovan' ako se nesto promeni neposredno posle fiskalizacije, recimo napomena.

----
Author: aca
Date: 13. mart 2014 11:16:20
Message:

----

Revision: 1222
Author: zoka
Date: 13. mart 2014 09:20:46
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod podataka o dokumentu - pogresno se racunala razlika u ceni kod fakture i MP racuna ako ima rabat
----

Revision: 1221
Author: aca
Date: 12. mart 2014 18:00:05
Message:
Plate:
-doradjena kontrola el. por. prijave
-u virmanima omogucena masovna izmena poziva na broj i modela odobrenja (zbog BOP-a)
-u nalogu za proizvodnju - sastavnica omogucen unos stavki iz naloga za proizvodnju - rastavnica
-u nalogu za proizvodnju - sastavnica omogucen unos stavki materijala istih kao i gotovih proizvoda: Obrada
-u podatke o artiklu dodat treci set dimenzija
----
-izmenjen triger na stavka.delete zbog dokumenta 993
-Nalog za proizvodnju - sastavnica sada moze da radi kao dokument: Nalog za obradu

----
Author: aca
Date: 6. mart 2014 17:47:49
Message:
Komercijalno:
-dokument izvod i ako je zakljucan moze da pokrene akociju: importuj iz xml fajla.
-na izvoznoj profakturi i fakturi omoguceno zaokruzivanje i dinarske i devizne cena
-masovno kloniranje artikala sada ima nove opcije
----

Revision: 1217
Author: aca
Date: 4. mart 2014 10:09:10
Message:
Plate:
-zavrsne izmene na elektronskoj poreskoj prijavi (sada se formiraju samo virmani za neto isplate, poostrena kontrola podatka pre slanja,...)

----

Revision: 1216
Author: aca
Date: 3. mart 2014 15:11:34
Message:
Komercijalno:
-resen problem kod prebacivanja datog avansnog racuna u fakturu. Vise se ne duplira porez!
----

Revision: 1215
Author: aca
Date: 3. mart 2014 13:47:49
Message:


Revision: 1214
Author: aca
Date: 2. mart 2014 14:46:25
Message:
Komercijalno:
-uvedeno pretrazivanje stavki po ljucnoj reci (za dok. sa puno stavki)
-uveden poseban sistem formiranja internog broja dok.: redni broj u okviru godine ali hronoloski (/01, /02, ...)

Plate
-uvedena kotrola podatak pre slanja elektronske prijave (za sada samo za klasu 10 i 20)

----

Revision: 1212
Author: zoka
Date: 25. februar 2014 13:27:16
Message:
Komercijalno
-omoguceno aut.knjizenje korekcija na primljenim racunima iz ulaznih faktura
-povratnica dobavljacu ne definise cenu

----

Revision: 1211
Author: aca
Plate:
-nastavljen rad na elektronskim poreskim prijavama

----

Komercijalno:
-omogucen unos serija i rokova za ulazne dokumente sa - kolicinom
-omoguceno obelezavanje svih slogova kod importa setupa aut.knjizenja
-aktiviran lookup za vrstu dokumenta na detaljnom pregledu novcane stavke

Admin Tools
-ispravljen prenos poc.stanja po otv.stavkama za povratnice vezane za racune iz prethodne godine
----
Revision: 1207
Author: aca
Date: 19. februar 2014 09:00:31
Message:

----
Revision: 1206
Author: aca
Date: 14. februar 2014 10:59:35
Message:
Komercijalno
-serijski brojevi sada mogu da se filtriraju po stanju
-u novom OW krit i opt zaliha se pamte u bazi na nivou analize
----

Revision: 1205
Author: aca
Date: 10. februar 2014 13:16:13
Message:
Admin Tools:
-stanje partnera koje se sanje na web (po roku) je sada ispravno

----

Revision: 1204
Author: zoka
Date: 10. februar 2014 10:04:15
Message:

Revision: 1203
Author: aca
Date: 10. februar 2014 10:03:17
Message:
-u profakturi uvedena kontrola da ako je nacin placanja kesom a korisnik hoce da je pretvori u fakturu ide dodatno pitanje za potvrdu te akcije
-u tabelarnom pregledu naloga za nabavku uveden i status naloga

----

Revision: 1202
Author: zoka
Date: 6. februar 2014 10:07:12
Message:
Komercijalno:
-stampani izvestaj o stanju partnera sad radi kao tabelarni (ispravno pokazuje stanja sa isteklim rokom)
-u tabelarni pregled o stanju partnera i tab.pregled o nacinu placanja dodato filtriranje po referentu
-u email sa izvoda dodato ime firme kojoj se salje i zatvoreni iznos uplate za svaki dokument
-u kalkulacijama za magacin koji se vodi po prosecnoj nabavnoj ceni onemoguceno formiranje prodajne cene
-ispravljena greska na kartici partnera (uplata dokumenta kome nije istekao rok)

Sinhronizacija:
-sada pamti i prikazuje i Tilda i omega aliase

Plate:
-elektronska poreska prijava: sada zna i elemente za pio osnivaca
-program sada ume da izracuna poziv na broj za opstinu----

Revision: 1200
Message:

----
Revision: 1199
Author: aca
Date: 31. januar 2014 10:14:54
Message:
Plate
-nastavljen rad na implementaciji elektronske poreske prijave pppd


----

Revision: 1198
Author: zoka
Date: 29. januar 2014 10:42:39
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska kod promene kategorije partnera i robe
-pri prebacivanju robe se proverava da li postoji kartica robe u magacinu u koji se prebacuje i ako ne postoji otvara karticu
-omoguceno stampanje broja fakture dobavljaca na povratnici dobavljacu koja je vezana za promljeni racun

Admin Tools
-ispravljen problem sa altnedeljiva posle prenosa poc.stanja
----

Revision: 1197
Author: aca
Date: 29. januar 2014 08:36:12
Komercijalno:
-provera sinhronizacije sada radi i za specijalan slucaj: samo upload sinhronizacija sa web bazom

Plate:
-el.por.prijava sada radi i sa prihodima od kapitala

----

Revision: 1196
Author: aca
Date: 28. januar 2014 15:24:36
Message:
Plate:
-izmenjen PPP obrazac da bruto bude umanjeno za poresko umanjenje
-u el.por. prijavu dodati OVP 101, 106, 204,206, 301
----

Revision: 1195
Author: aca
Date: 28. januar 2014 09:16:29
Message:
Plate:
-nastavljen rad na elektronskoj poreskoj prijavi

----

Revision: 1194
Author: aca
Date: 25. januar 2014 11:43:19
Message:
Komecijalno:
-omoguceno slanje email poruka svim kupcima koji imaju uplatu na aktivnom izvodu.
-omoguceno slanje email poruka svim duznicima sa isteklim rokom.

----

Revision: 1193
Author: zoka
Date: 23. januar 2014 12:39:52
Message:
Komercijalno:
-u prebacivanju robe dodata provera da li postoji otvorena kartica robe u magacinu i ako ne postoji, otvara se
----

Revision: 1192
Author: aca
Date: 23. januar 2014 12:38:08
Message:
-ispravljen bug kod prebacivanja profakture i fakturu (zbog zaokruzivanja)
-u OW dodat filter po zemlji porekla iz artikla
-i formiranje ponude dodat filter po zemlji porekla iz artikla


----

Revision: 1191
Author: zoka
Date: 21. januar 2014 10:32:02
Message:
Komercijalno:
-rad sa siframa placanja na izvodu Makedonija
-sinhronizacija serija i rokova - ispravke
AdminTools
-ispravka prenosa pocetnih stanja povratnica
----

Revision: 1190
Author: aca
Date: 21. januar 2014 08:46:08
Message:
Komercijalno:
-opsti export u excel sada ima opciju: formiraj xls fajl koji se zatim otvara sa programom koji je 'asociran' na xls fajlove
----

Revision: 1189
Author: zoka
Date: 15. januar 2014 13:02:02
Message:
Komercijalno:
-na stampu deklaracije dodata stampa zemlje porekla iz robe
----

Revision: 1188
Author: aca
Date: 15. januar 2014 12:37:46
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost zaokruzivanja cena i na izlaznim dokumentima iz VP magacina
-uveden novi parametar za radne naloge servisa: polazni status novog radnog naloga

----

Revision: 1187
Author: aca
Date: 14. januar 2014 10:06:13
Message:
Komercijalno:
uvedena mogucnost definisanja cene za uslugu na osnovu njenih parametara (brj cilindara, broj ventila, vrsta goriva, kubikaza,...)
----

Revision: 1186
Author: zoka
Date: 14. januar 2014 09:16:42
Message:
Komercijalno:
-Prijemni list trgovine na malo (MK)
----

Revision: 1185
Author: zoka
Date: 11. januar 2014 10:31:04
Message:
Komercijalno:
-ispravke na poc.stanju partnera
-ispravke na kartici poslovnog partnera - prikaz uplata

----

Revision: 1184
Author: aca
Date: 11. januar 2014 10:26:31
Message:
Sinhronizacija:
-dodata nova opcija: jednosmerna sinhronizacija sa web bazom

Komercijalno:
-definisani novi atributi vezani za objekat servisa

----

Revision: 1183
Author: zoka
Date: 27. decembar 2013 10:36:36
Message:
Plate:
-dodata nova polja na poreskoj prijavi
-pocetak elektronske poreske prijave
----

Revision: 1182
Author: aca
Date: 27. decembar 2013 09:54:51
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost potpisivanja reversa radnog naloga servisa

Plate:
-nastavljen rad na poreskoj prijavi
----

Revision: 1181
Author: zoka
Date: 26. decembar 2013 12:13:41
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa dodatnih podataka na reversu radnog naloga
-sifarnik opstina na podacima o firmi
----

Revision: 1180
Author: aca
Date: 26. decembar 2013 12:12:06
Message:
plate:
-nastavljen rad na PPPPD tj elektroskoj poreskoj prijavi

Komercijalno:
-u pivot izvestaj o prometu dodata nova dimenzija: godina koja se koristi za poredjenje podataka iz vide godina

----

Revision: 1179
Author: aca
Date: 25. decembar 2013 13:28:16
Message:
Komercijalno:
-izmenjen SRep za Vudim

Plate
-pocetak rada na PPPPD prijavi:
novi sifarnici za porsku prijavu
----

Revision: 1178
Author: aca
Date: 24. decembar 2013 15:19:05
Message:
Komercijalno:
-uvedeni dodatni podaci za dokument (samo za radni nalog servisa)
-u izracunavanju optimalnih i kriticnih zaliha moze sa zadati da je min.kol. posle obracuna = 1.

----

Revision: 1177
Author: zoka
Date: 24. decembar 2013 15:14:31
Message:


Revision: 1176
Author: zoka
Date: 24. decembar 2013 15:13:33
Message:
Komercijalno:
-omogucen rad sa izvodima i makedonskom siframa placanja

Revision: 1175
Author: zoka
Date: 24. decembar 2013 14:18:52
Message:
Komercijalno:
-elektronska prijava PDVa
-omoguceno stampanje naziva za stampu iz robe na nalogu za pakovanje
Plate:
-pocetak elektronske poreske prijave
----
Revision: 1174
Author: zoka
Date: 18. decembar 2013 10:57:30
Message:
Komercijalno:
-opsti izvestaji - MP racun, dodate dve kolone za RZZO
----

Revision: 1173
Author: aca
Date: 18. decembar 2013 10:56:35
Message:

----

Revision: 1172
Author: aca
Date: 16. decembar 2013 16:00:15
Message:

----

Revision: 1171
Author: zoka
Date: 16. decembar 2013 15:59:45
Message:
Komercijalno:
-elektronska poreska prijava
----

Revision: 1170
Author: zoka
Date: 16. decembar 2013 14:11:45
Message:
Komercijalno:
-elektronska PDV prijava - pocetak
-nivelacija za promenu tarife artikla
-ispravka izracunavanja iznosa fakture vezane za knjizno odobrenje
----

Revision: 1169
Author: aca
Date: 16. decembar 2013 14:11:38
Message:
Komercijalno:
-pri fiskalizaciji se u makedoniji 'racun br:' ispisuje na makedonskom

----

Revision: 1168
Author: aca
Date: 16. decembar 2013 11:00:30
Message:
Komercijalno:
-uveden novi sistem zaokruzivanja: do 0.50 na manji ceo broj a preko na veci ceo Broj
-uvedena mogucnost zaustavljanja fiskalizacije posle formiranja fajla koji se salje fp550 ako je parametri.fp550_test = 1
-u abc_nnn fajlu za fiskalizaciju dodate 0 za kolonu kolicina kod redova za nacine placanja jer se metalink za MK bunio sto stoji ' '!!!
----

Revision: 1167
Author: aca
Date: 11. decembar 2013 14:04:07
Message:

----

Komercijalno:
-IOS za partnera moze da se stampa samo zbirno
-ispravka na poreskoj prijavi - kolona 10 sa KPR ulazi u 006 na poreskoj prijavi
-ispravka izracunavanja Xrazlike na MP racunu
----

Revision: 1165
Author: aca
Date: 11. decembar 2013 10:07:52
Message:
Komercijalno:
-omoguceno potpisivanje radnog naloga servisa od strane klijenta
-omogucena fiskalizacija mp povratnice kupca (samo u makedoniji)

----

Revision: 1164
Author: zoka
Date: 5. decembar 2013 15:53:37
Message:
Komercijalno:
-ispravke na izvestaju za pordjenje stanja partnera u komercijalnom i glavnoj knjizi
-zabranjeno vezivanje nesnimljene povratnice za racun
-omoguceno knjizenje po dokumentu bez vrste dokumenta u broju naloga
----

Revision: 1163
Author: aca
Date: 5. decembar 2013 15:47:35
Message:
Komercijalno:
-profakture nastale iz dwse web narudzbenica mogu da se menjaju

----

Revision: 1162
Author: aca
Date: 4. decembar 2013 12:46:48
Message:
Komercijalno
-u tabelarnom pregledu artikala i dodavanju stavki na dokument sada se moze fitrirati i po nazivu za stampu artikla
----

Revision: 1161
Author: aca
Date: 2. decembar 2013 15:24:54
Message:

----

Revision: 1160
Author: aca
Date: 2. decembar 2013 11:55:03
Message:
Komercijano:
-Uvedena posebna grupa usluga tipa Akcize (slicno kao carine i pdv). U Srbiji se ne koristi ali ... nikad se ne zna.
-Uvedena mogucnost definisanja akciza na deviznim kalkulacijama


----

Revision: 1159
Author: zoka
Date: 2. decembar 2013 10:20:43
Message:
Komercijalno:
-devizna kalkulacija ima mogucnost rada sa akcizom
-dodata jos jedna grupa usluge vezana za akcize
----

Revision: 1158
Author: aca
Date: 29. novembar 2013 11:24:52
Message:

Revision: 1157
Author: aca
Date: 29. novembar 2013 11:16:06
Message:
Komercijalno:
-uvedena podrazumevana transportna linija za partnera
----

Revision: 1156
Message:

----

Revision: 1155
Author: zoka
Date: 25. novembar 2013 11:09:18
Message:
Komercijalno
-omoguceno knjizenje dokumenata internog transporta ako je datum otpremnice i kalkulacije razlicit
----

Revision: 1154
Author: aca
Date: 25. novembar 2013 11:07:10
Message:
Komercijalno:
-interna mp kalkulacija moze da ima datum veci ili jednak datumu povezane interne otpremnice

----

Revision: 1153
Author: aca
Date: 22. novembar 2013 15:39:04
Message:
Komercijalno
-u xml wizard za import xml fajlova dodata nova funcija za formatiranje podataka: FormatirajKaoCeoBroj.
----

Revision: 1152
Author: aca
Date: 22. novembar 2013 10:12:57
Message:
Admin Tools:
-pokusaj da se altnedeljiva azurira kako treba pri otvaranju pocetnih stanja i ponovnog izvlacenja pocetnih stanja

----

Revision: 1151
Author: zoka
Date: 21. novembar 2013 13:28:17
Message:
Komercijalno:
-stampa kompenzacije iz dokumenta ugovora
-izvestaj evidencija vremena pivot - ispravljena greska
-sortiranje i pretrazivanje makedonskih stringova
----

Revision: 1146
Author: aca
Date: 18. novembar 2013 15:30:35
----

Revision: 1145
Author: aca
Date: 18. novembar 2013 15:08:38
Message:
Komercijalno:
-za mp racune sa artiklima koji idu na recept zabranjena fiskalizacija ako je neki recept/pomagalo neobradjen
-ako u mp racunu postoji makar jedna stavka za recept onda je fiskalizacija tipa recept = true cak i ako nema stavke kojoj je refundacija razlicita od 100%
----

Revision: 1144
Author: aca
Date: 18. novembar 2013 12:06:35
Message:
Komercijalno
-izmenjena procedura odrediprodajnucenu. imala je gresku za ref.cena + pdv * kurs
-omoguceno da i izvozna profaktura rezervise robu na novom dokumentu
-narudzbenica sa siframa dobavljaca se sada formira kao xls dokument a otvara sa bilo kojim programom koji je podrazumevan za tu ekstenziju (ne mora excel)

----

Revision: 1143
Author: aca
Date: 15. novembar 2013 10:54:24
Message:

----

Revision: 1142
Author: aca
Date: 15. novembar 2013 10:51:49
Message:
Admin tools:
-alias nove baze sada dobija isti cust_id kao i baza od koje se krenulo

Komercijano:
-za servere za koje treba sertifikat za pristup sysdba moze da se prijavi na sve aliase ako je 'kod kuce'
-otklonjena greska kod definisanja izvestaja po magacinu za jednu vrstu dokumenta
-u podacima za korisnika programa dodat jos jedan atribut: ppid tj id partnera u sifarniku poslovnih partnera. Na taj nacin su povezani korisnik programa i poslovni partner

----

Revision: 1141
Author: aca
Date: 14. novembar 2013 07:07:58
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod procesiranja vrednosti koju vraca program za obradu recepata/pomagala: deli se sa kolicinom.
----

Revision: 1140
Author: zoka
Date: 13. novembar 2013 12:42:01
Message:
Komercijalno:
-komentari povecani na 2500 znakova
-podaci o firmi - drzava nije iz sifarnika vec se bira iz spiska od 5 predefinisanih drzava
-omoguceno ispisivanje broja slovima na makedonskom
----

Revision: 1139
Author: aca
Date: 13. novembar 2013 12:38:42
Message:
Komercijano:
-nastavljen rad na prijavljivanju zaposlenih na radne procese
-obradjena situacija kada se na mp racunu nalazi stavka recepta koji se 100% refundira
-omoguceno povezivanje zaposlenih i radnih operacija na koje moze da se prijavi

AdminTools
-WebOrders sada povecava broj gresaka ako je u pitanju 'profaktura vec postoji' kod automarket web shopa


----

Revision: 1138
Author: aca
Date: 7. novembar 2013 10:59:14
Message:
Komercijalno:
-u tabelarnom pregledu radnih procesa dodat filter po broju dokumenta

----

Revision: 1136
Author: aca
Date: 5. novembar 2013 12:51:07

Revision: 1133
Author: aca
Date: 28. oktobar 2013 13:41:25
Message:
Komercijalno:
za sve vrste dokumenata uvedena prvilegija: moze da vidi sve a ne samo danasnje dokumente
----

Revision: 1132
Author: aca
Komercijalno:
-uvedeno peto stanje radnog naloga 'na cekanju'
-u podrazumevane vrednosti zaposlenog dodata mogucnost automatskog pokretanja i gasenja fakture. Isto kao Kasa.
-poceli radovi na implementaciji mogucnosti da se vise radnih naloga servisa moze prebaciti u jedan racun.
----

Revision: 1131
Author: zoka
Date: 24. oktobar 2013 11:47:45
Message:

----

Revision: 1130
Author: aca
Date: 24. oktobar 2013 11:45:21
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska na stampi lagera: sad se stampaju i rezervisane kolicine
----

Revision: 1129
Author: aca
Date: 23. oktobar 2013 08:10:13
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova privilegija/ogranicenje za novcane stavke: moze da vidi samo novcane stavke koje je sam kreirao.
----

Revision: 1128
Author: aca
Date: 22. oktobar 2013 13:36:01
Message:
AdminTools:
-izmene vezane za Cust_id i alise
-Uvedena provera obaveznosti sertifikata na nekom serveru

Komercijano:
-ispravljena greska kod order wizadr-a kada se klonira analiza nisu se dodavali novi artikli koji su u medjuvremenu definisani
-Sitne izmene na delu vezanom za automatski Backup
-Uvedena provera obaveznosti sertifikata na nekom serveru

Print Machine----

Revision: 1127
Author: aca
Date: 17. oktobar 2013 14:04:01
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod ubacivanja/vadjenja depozita za metalink >= 8.1
----

Revision: 1126
Author: zoka
Date: 17. oktobar 2013 13:18:05
Message:
Komercijalno:
-popis pekare
----

Revision: 1125
Author: aca
Date: 17. oktobar 2013 13:15:54
Message:

----

Revision: 1124
Author: aca
Date: 17. oktobar 2013 08:10:21
Message:

----

Revision: 1120
Author: aca
Date: 15. oktobar 2013 15:28:55
Message:
Komercijalno:
-uradjena izolacija email poruka za korisnke koji koriste istu config bazu
AdminTools:
-uradjena izolacija email poruka za korisnke koji koriste istu config bazu

----

Revision: 1119
Author: aca
Date: 15. oktobar 2013 10:26:55
Message:
Admin Tools:
-pokrenut sa autologon parametrom sada moze da radi i sa tilda i omega aliasima

----

Revision: 1118

Revision: 1117
Author: aca
Date: 14. oktobar 2013 14:09:07
Message:
Komercijalno:
-za vrstu dokumenta promenjena logika polja p_tab. Sad moze imati vrednosti 0, 1 ili 2. 2 je novitet.

----

Revision: 1116
Author: aca
Date: 11. oktobar 2013 12:25:02
Message:
Komercijalno:
-nastavak rada na izolaciji izvetaja za vise firmi koje koriste istu config bazu
-izmenjen algoritam kriptovanja sertifikata

----

Revision: 1115
Author: zoka
Date: 11. oktobar 2013 12:21:19
Message:
Komercijalno:
-stampa etiketa - omogucena stampa komada po zelji iz robe u magacinu, nivelacije i ulaznih dokumenata
-rucni unos stavke nivelacije upisuje PDV i za VP magacin

----

Revision: 1114
Author: aca
Date: 9. oktobar 2013 10:37:12
Message:

----

Revision: 1113
Author: aca
Date: 9. oktobar 2013 09:51:38
Message:

----

Revision: 1112
Author: bane
Date: 9. oktobar 2013 09:25:29
Message:
Vudim.dll
-nova verzija 1.0.0.10
----

Revision: 1111
Author: aca
Date: 9. oktobar 2013 09:19:57
Message:
Sinhronizacija:
-resen problem sa gubitkom konekcije na bazi ibmastdata.fibdatabase

----

Revision: 1110
Author: aca
Date: 8. oktobar 2013 13:52:52
Message:
AdminTools:
-Punjenje fiskalne kase sada moze da bira id poreske stope
----

Revision: 1109
Author: aca
Date: 8. oktobar 2013 13:22:04
Message:
Sinhronizacija:
-ispravljena greska kada sinhronizacija generise novi linked za dokumete koji definisu cenu (1,2,21,...) i dodje do greske. Tada je sinhronizacija upisivala -999999999 kao linked novom dokumentu!!!
----

Revision: 1108
Author: aca
Date: 4. oktobar 2013 15:27:22
Message:
Komercijalno
-zavrsena izolacija na nivo aliasa i zaposlenih
-u podatke o grupi dodat cek: moze da se prodaje. Za sada radi samo kod generisanja prometa iz popisa
----

Revision: 1106
Author: zoka
Date: 4. oktobar 2013 10:32:06
Message:
Komercijalno:
-stampa odjave komisione robe - ispravljena greska u stampi
----

Revision: 1105
Author: aca
Date: 4. oktobar 2013 10:30:29
Message:
Komercijalno:
-Izmenjen SRep2
-Poceli radovi na izolaciji kod slucaja kada vise firmi radi sa istom config bazom (uvodjenje sertifikata)

----

Revision: 1104
Author: zoka
Date: 1. oktobar 2013 15:36:45
Message:
Komercijalno:
-ispravke kod vezivanja knjiznog odobrenja za fakturu
----

Revision: 1103
Author: aca
Date: 1. oktobar 2013 14:47:54
Message:
Komercijalno:
-na vise mesta u programu, pre povezivanja dokumenata, dodata provera da li je neki dokument zaista izabran iz tabelarnog pregleda.
----

Revision: 1102
Author: aca
Date: 1. oktobar 2013 09:54:45
Message:
Komercijalno:
-malo je izmenjeno uputstvo za komision tj vanbilansne magacine
-iz tabelarnog pregleda robe u magacinu moguce je videti Zalihe.ddp
-iz tabelarnog pregleda partnera moguce je kreirati sertifikat
-pre dodavanju u back-order-e kupaca program proverava i vec naruceno pa ponovo pita.

Vudim.dll
-ukinuto ogranicenje pri skidanju web licence da se licenca za broj korisnika upisuje samo kod firmi kojima je ekspid <> 0

----

Revision: 1101
Author: aca
Date: 26. septembar 2013 09:37:39
Message:
Komercijalno:
-pre dodavanje u back ordere kupaca program proverava vec narucenu kolicinu
----

Revision: 1100
Author: zoka
Date: 24. septembar 2013 16:08:43
Message:
Komercijalno:
-analiticki bilans - samo klasa 5 i 6
-izvestaj o prometu - omogucena stampa vrednost kolicina * nabavna ili prodajna cena u magacinu
----

Revision: 1099
Author: aca
Date: 24. septembar 2013 16:04:59
Komercijalno:
-Novi parametar vezan za korisnika programa; po pokretanju programa mu se prikazu znacajni datumi (ako ih ima)

----

Revision: 1098
Author: aca
Date: 23. septembar 2013 14:00:39
Message:
Komercijalno:
-OW ima novu opciju: dodaj nedostajuce (artikle) koja dodaje artikle koji nedostaju u analizi po grupi ili proizvodjacu. u zavisnosti cega ima manje u analizi: proizvodjaca ili grupa. u ostalim slucajevima ne ume to da uradi-> moraju se rucno dodavati nedostajuci artikli

----

Revision: 1097
Author: aca
Date: 23. septembar 2013 10:17:05
Message:
Komercijano:
-OW sada moze da klonira analize
-Tabelarni pregled robe u magacinu moze da prikaze i kolonu podgrupa.

PrintMachine:
-export izvestaja sa id-om > 9999 vise nije dozvoljen u fasciklu ..'Novi izvestaji'. Treba ih eksportovati u fasciklu 'Moji Izvestji'
----

Revision: 1096
Author: zoka
Date: 20. septembar 2013 14:44:03
Message:
Komercijalno:
-omoguceno automatsko dodavanje serija rokova na povracaj reversa priliko pretvaranja iz polaznog reversa
-omogucen naknadni upis serija rokova na povracaj reversa sa polaznog reversa
----

Revision: 1095
Author: aca
Date: 20. septembar 2013 11:46:05
Message:
Komercijalno:
-u dokumentu narudzbenica kolona stanje sada prikazuje trenutno stanje robe u svim magacinima svih ekspoziture tj ukupno stanje artikal u firmi
----

Revision: 1094
Author: aca
Date: 20. septembar 2013 11:28:00
Message:
Komercijalno:
-iz zaliha sada moze da se pozove kartica artikla

Sinhronizacija:
-u listu polja koja se ne azuriraju dodato i ROBAUMAGACINU.DEVNABCENA (jer je definise procedura sredikarticu)
----

Revision: 1093
Author: aca
Date: 18. septembar 2013 16:53:19
Message:

----

Revision: 1092
Author: zoka
Date: 18. septembar 2013 16:39:45
Message:
Komercijalno:
-ispravke na dokumentu popisa (generisanje prometa pekare)
----

Revision: 1091
Author: aca
Date: 18. septembar 2013 16:37:27
Message:
Komercijalno:
-Poboljsana provera internih prenosa sada prikazuje i iznose koji se ne slazu ili azuriraju.
-SRep 1 je izmenjem
----

Revision: 1090
Author: aca
Date: 17. septembar 2013 09:30:02
Message:
Komercijalno:
-Alat: import iz excel fajla ima novu opciju: imoport artikala po katbr
-SRep ima opciju da se iznosi prikazu bez deljenja sa 1000.
-Novi parametar: omogucava da pri ulasku u program dobijete obavestenje o postojanju znacajnih datuma i mogucnost njihovog pregleda.
----

Revision: 1089
Author: zoka
Date: 12. septembar 2013 12:33:53
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 1088
Author: aca
Date: 12. septembar 2013 12:31:05
Message:
Vudim dll:
-svakih 7 dana proverava da li ima nova web licenca za korisnika

Komercijano:
-pri ulasku u program (ako je tako setovano u parametrima->upozorenja) dobija se upozorenje da postoje znacajni datuma na danasnji dan i mogucnost njihovog prikaza.
----

Revision: 1087
Author: aca
Date: 12. septembar 2013 10:13:19
Message:

----

Revision: 1086
Author: bane
Date: 12. septembar 2013 09:57:59
Message:

----

Revision: 1085
Author: bane
Date: 12. septembar 2013 09:56:18
Message:

----

Revision: 1084
Author: zoka
Date: 12. septembar 2013 09:52:44
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1083
Author: aca
Date: 12. septembar 2013 09:48:22
Message:
Komercijalno:
-izmenjen sRep: prikaza u hiljadama
----

Revision: 1082
Author: aca
Date: 11. septembar 2013 16:55:00
Message:
Komercijalno:
-izmenjen upit na prikazu zaliha: sada se vide i artikli kojima je otvorena kartica u magacinu u kom nemaju promet (osim ako nije stiklirana opcija 'samo sa prometom')
-Opcija 'Popis pekare' je doradjen.
----

Revision: 1081
Author: zoka
Date: 10. septembar 2013 11:18:58
Message:
Komercijalno:
- nova polja EKSPID su nevidljiva u sifarnicima
----

Revision: 1080
Author: aca
Date: 10. septembar 2013 10:46:06
Message:
Komercijalno:
-def. parametri za korisnika programa prosireni sa mogucnoscu pokretanja prozora kasa odmah po ulasku u program i njegovim zatvaranjem po izlasku iz prozora: kasa.
-uvdena nova privilegija za dokument kasa: moze da vidi samo danasnje dokumente.
----

Revision: 1079
Author: zoka
Date: 9. septembar 2013 14:07:05
Message:
Komercijalno poslovanje:
-ispravke u izvestaju o neplacenim racunima
-ispravke u proveri sinhronizacije (tabele sa poljem EKSPID)

Baza:
-u nekim tabelama dodato polje EKSPID
----

Revision: 1078
Author: aca
Date: 9. septembar 2013 14:00:44
Message:
Komerijalno:
-za sledece podatke zabranjena izmena i brisanje ako pripadaju tudjoj ekspozituri:
Jed.mere, kusrna lista, org.jedinice, nalozi glavne knjige, mesto troska, kontni plan, okrug, mesto, grupa, proiyzvodjac, terifni
brojevi, vrste znacajnih datuma, prava korisnika programa.
-Ukinuta mogucnost Ctrl+M za usluge jer je izazivala greske.----

Revision: 1077
Author: aca
Date: 30. avgust 2013 17:15:07
Message:
Komercijalno:
-dokument kasa sada ima mogucnost izmene kolicine na tester F3. Naravno, ako je paramater 'izmena dozvoljena' = true

----

Revision: 1076
Author: zoka
Date: 30. avgust 2013 09:33:12
Message:
Komercijalno poslovanje:
-ispravljena greska na izvestaju o lageru
omoguceno aut.otvaranje novih serija u podredjenim magacinima
----

Revision: 1075
Author: aca
Date: 30. avgust 2013 09:27:16
Message:
Komercijalno:
-uveden SRep3
-u masovnoj izmeni cena iz tabelarnog pregleda uveden parametar za ukidanje rabata

----

Revision: 1074
Author: aca
Date: 28. avgust 2013 12:17:37
Message:
Print Machine
-export u txt fajl i import iz txt fajl-a sada ima informaciju o broj_kolona i broj_redova

----

Revision: 1073
Author: aca
Date: 27. avgust 2013 14:03:51
Message:

----

Revision: 1072
Author: zoka
Date: 27. avgust 2013 12:45:39
Message:
Komercijalno poslovanje:
-stampa serija i rokova na deklaracijama (ako nema datum pise 'nema rok trajanja')
-ispravke na sinhronizaciji
----

Revision: 1071
Author: zoka
Date: 26. avgust 2013 14:48:58
Message:
Komercijalno poslovanje:
-omogucena stampa komentara na deklaracijama
-raspored troskova proizvodnje
----

Revision: 1070
Author: aca
Date: 26. avgust 2013 14:47:24
Message:

----

Revision: 1069
Author: zoka
Date: 23. avgust 2013 09:24:15
Message:
Komercijalno:
-raspored troskova proizvodnje
----

Revision: 1068
Author: zoka
Date: 22. avgust 2013 11:30:47
Message:
Komercijalno poslovanje:
-raspored troskova po stavkama proizvodnje

PrintMachine:
-kloniranje izvestaja azurira i broj redova i kolona (vazno za stampu deklaracija)
----

Revision: 1067
Author: aca
Date: 22. avgust 2013 09:51:52
Message:
Komercijalno:
-izmenjen SRep1
----

Revision: 1066
Author: aca
Date: 22. avgust 2013 09:44:09
Message:
Komecijalno:
-izlazni dokumenti: faktura, profaktura, mp racun i predracun mogu da se exportuju u vuim xml fajl i odmah importuju.
-definisan sablon za import vudim xml fajl-a
-izmenjen SRep1
----

Revision: 1065
Author: zoka
Date: 15. avgust 2013 15:07:26
Message:
Komercijalno:
-ispravljen prikaz na KIR knjiznog odobrenja iz dve stavke nevezane za dokument
-omoguceno sredjivanje kolicina delova na radnom nalogu
----

Revision: 1064
Author: aca
Date: 15. avgust 2013 15:05:20
Message:
Admin Tools:
-ako se web ordes azuriraju direktnim pristupom mysql bazi sada se azurita i settings.last_update podatak posle svakog azuriranja.
-prilikom formiranje nove baze program u config.parametri upise id aktivnog alias u 'aktiv_alias_id'. ovaj parametar je obavezan za korisnike koji koriste dwse eb katalog tj nas soap server

Vudim.dll
-skidanje web licence pokusava sa protokolom 1.1 a ako ne uspe pokusava sa 1.0.

Komercijalno:
-import from excel fajl-a sada pokazuje koja akcija je izvedena na podacima (nista nije uradjeno, azurirano, dodato, obrisano)
-implementirana podrska za medicinska pomagala (slicno kao rad sa receptima)----

Revision: 1063
Author: aca
Date: 13. avgust 2013 15:46:35
Message:
Komercijalno:
-u SRep 2 neplaceni racuni se izlstavaju po valutama i nacinu placanja
-u dijalogu za prebacivanja radnog naloga servisa u racun ili predracun stavke usluga i ugradjenih delova su sortirane isto kao i u radnom nalogu.
----

Revision: 1062
Author: zoka
Date: 13. avgust 2013 13:55:18
Message:
Komercijalno:
-omogucen unos naziva za stampu za Usluge
-ispravljena greska kod stampe lager liste po alternativnim jedinicama mere
----

Revision: 1061
Author: aca
Date: 13. avgust 2013 13:52:33
Message:
Komercijalno:
-Uveden automatski unos povrsine i zapremine artikla kao i odnos osnovne i alternativne jedinice mere

Plate:
-novi OPJ obrazac
----

Revision: 1059
Author: aca
Date: 1. avgust 2013 08:38:59
Message:
Sinhronizacija:
-ispravljana greska kod brisanja sloga i t_pp ili t_ppgrupavpc i pokusaja da se podaci o pratneru posalju na web.

Komercijalno:
-istorija secenja dopunjana troskovima
-stampa 'malog racuna' moze da stampa i poruku o partneru
-u podatke o artiklu dodat oblik i poreklo tj iz kog artikla je nastao ili koji artikli su iz njega nastali.
-paramatar fp_rabat sada se odnosi na verziju Metalink-a: 0-Ver <=8.1, 1-Ver >8.1 sa iskazivanjem rabata (cg) i 2-Ver >8.1 bez iskazivanja rabata
-dok. treboanje i kalk.proizvoda sada ispravno prikazuju kada su vezani za dok. rastavnica
-u QRFunkcije dodata procedura lblPorukaOPartneruPrint (ako nekom zatreba da stampa na izlaznim dokumentima)


----

Revision: 1058
Author: aca
Date: 26. jul 2013 16:33:32
Message:
Komercijalno
-za artikal uvedena istorija 'rastavljanja'
-izmenjen izvestaj o prihodima i troskovima

----

Revision: 1057
Author: aca
Date: 25. jul 2013 10:27:21
Message:

----

Revision: 1056
Author: aca
Date: 25. jul 2013 08:56:32
Message:

----

Revision: 1055
Author: aca
Date: 25. jul 2013 08:30:07
Message:

----

Revision: 1054
Author: aca
Date: 25. jul 2013 08:28:50
Message:

----

Revision: 1053
Author: zoka
Date: 24. jul 2013 16:22:43
Message:

----

Revision: 1052
Author: aca
Date: 24. jul 2013 16:16:39
Message:
Komercijalno:
-Uvodjenje dokumenta Rastavnica...
-U izvestaj prihodi-rashodi uveden promet i uplace
-Za FP550 uvedena opcija fiskalizacije sa i bez rabata ako je metalink 8.1 ili veci
-U sifarnika artikala dodata mogucnost uvodjenja neogranicenog broja lookup atributa za artikle

----

Revision: 1051
Author: aca
Date: 19. jul 2013 16:51:05
Message:

----

Revision: 1050
Author: aca
Date: 19. jul 2013 15:02:13
Message:
Komercijalno:
-sitne ispravke na dokumentu kasa: ne moze dodavanje stavki po nazivu ako je dok. fiskal.
-nastavljen rad na izvestaju o prihodima i troskovima koji sada ima i promet i uplaceno
-u Opste izvestaje dodat filter 'samo RZZO' za firme koje koriste recepte
-u kartici robe interne otpremnice koje nisu prebacene u interne kalkulacije obelezene su masnim slovima
-za artikle definisana mogucnost dodavanja neogranicenog broja lookup atributa
-u sifarnike dodata mogucnost definisanja sifarnika dodatnih atributa artikala
----

Revision: 1048
Author: aca
Date: 16. jul 2013 13:27:00
Message:

----

Revision: 1047
Author: aca
Date: 16. jul 2013 13:24:51
Message:
Komercijalno:
-zavrsene dve opcije importa podataka iz excel fajlova: azuriranje fabrickih i azuriranje referentnih cena
-otklonjena greska pri fiskalizaciji dokumneta (nije umeo da prover da li iam dupliranih stavki sa razlicitim cenama)
-za ulazne dokumente 1, 2, 11, 18 i 26 dodata opcija da prikaze crveno stavke koje imaju nabavnu cenu > prodajne.
----

Revision: 1046
Author: zoka
Date: 15. jul 2013 16:40:21
Message:
Komercijalno:
-izvestaj prihod trosak - mesta troska se uzimaju iz magacina a ne iz dokumenta
----

Revision: 1045
Author: aca
Date: 15. jul 2013 08:56:34
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na importu podataka iz excel fajlova
-male izmene na getservername()

----

Revision: 1044
Author: zoka
Date: 12. jul 2013 15:55:19
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj bez prometa - dodata mogucnost stampe poslednjeg ulaza i izlaza
-Izvestaj o prihodima i troskovima - mesto troska zamenjeno sa organizacionom jedinicom
-MP i VP Povratnice kupca - ispravljena greska oko upozorenja kad stavka nema definisanu nabavnu cenu
-kontrola unetih kolicina - omogucena kontrola po alternativnim jed.mere i transportnim pakovanjima
-izbor posl.partnera - dodat prikaz kartice


----

Revision: 1042
Author: aca
Date: 12. jul 2013 15:50:26
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar koji ukljucuje/iskljucuje pitanje u izvodu vezano za povezivanje partnera i konta
-uveden parametar koji ukljucuje/iskljucuje pitanje u ulaznoj fakturi za usluge vezano za povezivanje partnera i konta

----

Revision: 1041
Author: aca
Date: 10. jul 2013 16:16:02
Message:
Komercijalno
-izvestaj o novcanim stavkama moze da se filtrira kao 'samo bez pocetnih stanja'
----

Revision: 1039
Author: aca
Date: 9. jul 2013 15:29:03
Message:
Koemrcijalno: izmenjen izvestaj o novcanim promenama
----

Revision: 1038
Author: zoka
Date: 7. jun 2013 14:28:51
Message:
Komercijalno:
-izvestaj koji poredi stanje partnera u kom. i g.g = dodata kolona razlike
-knjizno odobrenje - ispravka kod izracunavanja vrednosti dokumenta
----

Revision: 1037
Author: aca
Date: 7. jun 2013 14:25:53
Message:
Komercijalno:
-kod izmena paramatara magacina tipa 'Utice na...' sada se poziva funkcija koja sredi ukupna stanja u sifarniku artikala.
----

Revision: 1036
Author: zoka
Date: 4. jun 2013 10:07:47
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod stampanja datog avansnog racuna
-u izvestaj o prometu robe dodata nabavna vrednost
----

Revision: 1035
Author: aca
Date: 4. jun 2013 09:36:35
Message:
Komercijalno:
-sitna ispravna na SRep2 vezana za konverziju valuta

----

Revision: 1034
Author: aca
Date: 30. maj 2013 15:57:09
Message:
Komercijalno:
-U mp i vp povratnicama kupca nise nije dozvoljeno da nabavna cena ostane nula.
----

Revision: 1033
Author: aca
Date: 29. maj 2013 10:46:17
Message:
Komercijalno:
-iz sifarnika poslovnih partenra i iz kartice poslovnog partnera moze se pozvati tabelaran pregled pojavljivanja partnera na svim izvodima
-prodajna cena u dokumentu izlazni revers sada se uzima iz uslova za partnera na reversu
-izvestaju o prihodima i troskovima dodata opcija prihod: suma prodajnih vrednosti i trosak: suma nabavnih vrednosti

----

Revision: 1031
Author: zoka
Date: 23. maj 2013 14:33:11
Message:
Komercijalno:
-ispravke na izvestaju o prihodima i troskovima
-omoguceno sredjivanje kartica usluga tj. upis deviznih cena u njih
----

Revision: 1030
Author: aca
Date: 23. maj 2013 14:32:23
Message:
Komercijalno:
-uvedena procedura potvrde narucenih kolicina kod web order kupaca kojima se narudzbenica pretvara u profakturu a ne i u racun.

----

Revision: 1029
Author: zoka
Date: 22. maj 2013 15:04:56
Message:
Komercijalno:
-doradjen izvestaj o prihodima i troskovima

----

Revision: 1028
Author: aca
Date: 20. maj 2013 11:39:12
Message:
AdminTools:
web orders sada salje na web raspolozivo stanje tj stanje - rezervisano - stanje_po_servisu - stanje_po_otpremnicama
web orders prilikom formiranja racuna narucenu kolicinu poredi sa raspolozivim stanjem
----

Revision: 1027
Author: aca
Date: 20. maj 2013 10:01:38
Message:
AdminTools:
-web orders sada ispravno definise datum roka na racunima nastalim iz web narudzbenica koje su pristigle posle radnog vremena

----

Revision: 1026
Author: zoka
Date: 20. maj 2013 09:23:17
Message:
Komercijalno:
-novi izvestaj o prihodima i troskovima
----

Revision: 1025
Author: aca
Date: 20. maj 2013 09:20:13
Message:
Komercijalno:
-otklonjena greska na masovnom otvaranju kartica u magacinu.

AdminTools:
-web orders sada koriguje i id-ove grupa i proizvodjaca po pitanju specijalnih karaktera (%&*#...)

----

Revision: 1024
Author: aca
Date: 17. maj 2013 13:52:14
Message:
Sinhronizacija:
-promenjen sistem logovanja podatka koje sinhronizacija salje na WebEmails.ddp

Komercijalno:
-Ulazna faktura za usluge sada moze da vezuje mesto troska za stavke. Ta mesta troska se salju pivot izvestaju kroz Izvestaj o prometu robe.

AdminTools:
-id-ovi grupa i proizvodjaca se pre slanja na web koriguju po pitanju specijalnih karaktera (&, #, $,...)

----

Revision: 1023
Author: zoka
Date: 14. maj 2013 12:31:04
Message:
Komercijalno:
-ispravke na knjizi primljenih racuna i poreskoj prijavi (kolona 9 i 11a)
----

Revision: 1022
Author: aca
Date: 14. maj 2013 12:31:03
Message:

----

Revision: 1021
Author: zoka
Date: 10. maj 2013 12:36:04
Message:
Komercijalno:
-u KEPU knjizi za MP magacin isplate vezane za povratnice kupca se ne stampaju ako se uplate stampaju sa pazara
-na izvodu ispravljena greska kad uplata ne moze da se rasporedi na poslenji dokument u ponudjenom spisku dokumenata
----

Revision: 1020
Author: aca
Date: 10. maj 2013 12:33:11
Message:
Komercijalno:
-novi sablon za imort izvoda iz Halcom-a + konverzjia txt -> XML
-uveden parametar za stampu -malih racuna-: broj karaktera u redu

----

Revision: 1019
Author: aca
Date: 9. maj 2013 11:05:14
Message:
Komercijalno:
-sitna ispravka na SRep2
----

Revision: 1018
Author: zoka
Date: 9. maj 2013 11:03:49
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 1017
Author: aca
Date: 25. april 2013 09:06:12
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod direktne izmene na web-u podataka o partneru (vudim web orders if ppedit).

----

Revision: 1016
Author: zoka
Date: 25. april 2013 09:03:03
Message:
Komercijalno:
-uveden Naziv za stampu za robu (100 znakova) i omogucena stampa na fakturi profakturi...

----

Revision: 1015
Author: aca
Date: 24. april 2013 12:37:23
Message:
Admin tools:
-ispravljena greska kod masovnog slanja cena na am web shop
----

Revision: 1014
Author: aca
Date: 24. april 2013 11:03:05
Message:
Komercijalno:
-ispravka na stampi nalepnica sa setup-om
----

Revision: 1013
Author: aca
Date: 24. april 2013 10:50:26
Message:

----

Revision: 1012
Author: zoka
Date: 24. april 2013 10:49:20
Message:
Komercijalno:
-povezivanje realizacije cekova za pazar na izvodu
-za svaki izvestaj omogucen unos broj kolona i redova
----

Revision: 1011
Author: aca
Date: 24. april 2013 10:27:05
Message:
Komercijalno:
-XML import wizard moze da radi i sa fajlovima (racunima dobavljaca) bez naziva artikla.
-XML import wizard moze da importuje op PIN-u.
-Uveden setup stampe nalepnica ako se stampa na perforiranom papiru A4 formata. Setup omogucava izbor pozicija na kojima ce se nalepnice stampati (usteda papira).
----

Revision: 1010
Author: aca
Date: 23. april 2013 09:49:53
Message:
Komercijalno:
-u SRep 1 i 2 ukinuto sabiranje storniranih dokumenata
-Resen problem sa validacijom maksimalnih cekova

----

Revision: 1009
Author: aca
Date: 22. april 2013 13:42:42
Message:
Komercijalno:
-ispravljene sitne greske na generisanju specifikacije cekova
-SRep2 izmenjen

----

Revision: 1008
Author: zoka
Date: 22. april 2013 11:00:00
Message:
Komercijalno:
-izmene u podesavanju aut.knjizenja - knjizenje na poslovnog partnera cija sifra pise u polju OSNOVICA
----

Revision: 1007
Author: zoka
Date: 19. april 2013 16:00:42
Message:
Komercijalno:
-omoguceno povezivanja pazara-realizacije cekova
----

Revision: 1006
Author: aca
Date: 19. april 2013 15:58:23
Message:
Komercijalno:
-Srep2 izmenjen (opet)
-Pocetak izmena na setup-u stampe nalepnica na A4 papir
----

Revision: 1005
Author: zoka
Date: 18. april 2013 09:53:20
Message:
Komercijalno:
-ispravke na unosu cekova, generisanju specifikacije cekova
-doradjena stampa specifikacije cekova
-omoguceno vezivanje povratnice kupca za fakturu podredjenog partnera
----

Revision: 1004
Author: aca
Date: 18. april 2013 09:46:25
Message:
Komercijalno:
-podredjenim poslovnim partnerima vise ne moze da se unese dozvoljeni minus (uzimaju ga od nadredjenog partnera)

----

Revision: 1003
Author: zoka
Date: 16. april 2013 15:49:50
Message:
Komercijalno:
-ispravke na dokumentu Knjizno odobrenje - ne moze da se menja unet dokument
-ispravke na Knjizi Primljenih Racuna
----

Revision: 1002
Author: aca
Date: 16. april 2013 15:45:33
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova privilegija za korisnike programa: moze da vidi samo kartice partnera kojima je referent

----

Revision: 1001
Author: aca
Date: 10. april 2013 16:46:16
Message:
Komercijalno:
-dodata mogucnost filtriranja novcanih stavki po vremenu
-novi sRep2

----

Revision: 1000
Author: aca
Date: 10. april 2013 12:15:18
Message:
Komercijalno:
-uveden maksimalan dozvoljen minus kupca po isteklom roku. Za sada se koristi samo za web prodaju

Admin Tools:
-podaci o ukupnom dozvoljenom minusu i minusu sa isteklim rokom sada se salju na Web

----

Revision: 999
Author: zoka
Date: 9. april 2013 11:51:10
Message:
Komercijalno:
-Novi tabelarni pregled za poredjenje stanja partnera u komercijalnom i glavnoj knjizi
-Ispravljena Knjiga primljenih racuna, dodata kolona za osnovicu na koju je obracunat PDV koji se ne moze odbiti
-ispravljeno aut.knjizenje zatvaranja avansnih racuna (kad racun nije kompletno zatvoren avansom)
----

Revision: 998
Author: aca
Date: 9. april 2013 11:41:19
Message:
Komerijalno:
-back orderi dobavljaca sada mogu da se filtriraju po korisniku narucene robe
-kod tabelarnog pregleda ulaznih faktura za usluge sada se vidi konto troska
-automatizovano vezivanje konta troska i konta sa izvoda za partnera

----

Revision: 997
Author: zoka
Date: 5. april 2013 13:41:06
Message:

----

Revision: 996
Author: aca
Date: 5. april 2013 12:54:12
Message:
Komercijalno:
-kod prebacivanja radnog naloga servisa u racun sada se nudi datum zavrsetka radnog naloga (ako je unet) ili danasnji datum (ako nije unet).
-izmenjana logika poredjenja sa maksimalnim datumom za izmenu kod nekih dokumenata (generisanje nivelacija i pazara, formiranje dok. internog transporta, kloniranja dokumenata i wizarada za pretvaranje radnog naloga servisa u racun)

----

Revision: 995
Author: zoka
Date: 5. april 2013 12:27:44
Message:
Komercijalno:
-kamate - ispravljen obracuna kad ima vise uplata ili zaduzenja u istom danu
-izvestaji glavne knjige - kad je filtrirana vrsta naloga na izvestaju se to vidi u naslovu
-Knjiga primljenih racuna - ulazne fakture za usluge vezane za deviznu kalkulaciju koje ulaze u osnovicu za PDV - vise se ne prikazuju posebno na KPR
-ispravljena greska kod filtriranja tabelarnog pregleda dokumenata - vise ne uzimaju u obzir filteri koji se ne vide za izabranu vrstu dokumenta
-ispravljena greska na stampi kartice partnera - zbirovi duguje/potrazuje su bili obrnuto prikazani
----

Revision: 994
Author: aca
Date: 5. april 2013 12:20:07
Message:
Komercijalno:
-sitna izmena za SRep2
----

Revision: 993
Author: aca
Date: 3. april 2013 13:06:01
Message:
Komefcijalno:
-u okviru uslova za definisanje prodajne cene za partnara (kupca) moguce je definisati i fiksnu cenu (* kurs) za neki artikal (ili grupu/proizvodjaca). Na ovaj nacin se mogu formirati 'privatni cenovnici' koji se moze koristiti na web prodaju koja inace nema podrsku za formiranje cene preko posebnih cenovnika.
-kod masovnog dodavanje stavki iz vise profaktura u jednu fakturu u log se upisuje ukupna nabavne i ukupna prodajna vrednost stavki koje su prebacene u fakturu.


Admin Tools
-uvedena procedura za prelazak sa FB2.1 na FB2.5

----

Revision: 992
Author: aca
Date: 1. april 2013 10:21:24
Message:
Plate:
-ispravljena greska kod stampe OD obrasca za zaposlene sa nepotpunim radnim vremenom
----

Revision: 991
Author: aca
Date: 29. mart 2013 15:46:34
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na spajanju sa Tec Doc katalogom
----

Revision: 990
Author: aca
Date: 29. mart 2013 15:29:28
Message:
Komercijalno:
-Uvedena nova opcija: Sta je novo.
----

Revision: 989
Author: zoka
Date: 29. mart 2013 14:52:43
Message:
Komercijalno:
-omoguceno automatsko zatvaranje nesaldiranih naloga za knjizenje. Parametri za podesavanje se postavljaju u podacima za svaku vrstu naloga
-reversi - ispravljena greska kod evidencije vracanja sa reversa
-izvestaj o reversima - dodate kolone vrednosti robe na reversima i robe vracene sa reversa
----

Revision: 988
Author: aca
Date: 28. mart 2013 12:17:53
Message:
Komercijalno:
-uvedena opcija da se prilikom definisanja novog artikla kome program definise novi kataloski broj 2x klikom na kucicu kataloskog broja dobija prazan prostor za rucno definisanje kataloskog broja
----

Revision: 987
Author: aca
Date: 28. mart 2013 11:51:45
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova opcija za podrazumevani datum: datum se uzima od FireBird servera

----

Revision: 986
Author: aca
Date: 28. mart 2013 11:36:05
Message:
Komecijalno:
-uvedena nova vrsta zabrane objekata vezana za dan u mesecu posle koga vise nije moguce menjati dokumente iz prethodnog pdv perioda

----

Revision: 985
Author: aca
Date: 25. mart 2013 09:42:00
Message:
Komercijalno:
-generisanje primljenog racuna je sada moguce samo iz ulaznih dokumenata koji pripadaju bas mojoj ekspozituri. Na ovaj nacin se resava problem kada su i podredjene eksp. i centrala istovremeno generisale primljeni racun za isti ulazni dokument. Znaci, koja ekspozitura napravi ualzni dokument sam ona moze i da generise primljeni racun.

-uveden parametar u grupi zabrane koji definise da li se u centarli mogu generisati interne kalk. za magacine tudje eksp. Na taj nacin se moze resiti problem kada centrala generise int. kalk. za neku eskpozituru u 9h ujutru i sinhro im to stavi na stanje u 9.10h a roba fizicki stigne u ekspozituru u 17h, pri cemu su ceo dan kupcima davane pogresne informacije o raspolozivosti robe.

----

Revision: 984
Author: zoka
Date: 22. mart 2013 12:14:53
Message:
Komercijalno:
-kamate po novom zakonu
----

Revision: 983
Author: aca
Date: 22. mart 2013 12:14:23
Message:
Komercijalno:
-u unos kamatnih koeficijenata dodata kontrola datumskih perioda

----

Revision: 982
Author: zoka
Date: 22. mart 2013 09:55:36
Message:
Komercijalno:
-obracun kamata po novom zakonu
-ispravljeno knjizno odobrenje kad je vezano za dok. iz prethodne godine
----

Revision: 981
Author: aca
Date: 21. mart 2013 14:21:45
Message:
Admin Tools:
-web orders client sada upisuje napomenu web kupca i u predracun

Komercijalno:
-Crtl+M pretrazivanje sada pretrazuje i akternativne kataloske brojeve (ako je ta opcija stiklirana u robi i u izboru robe u magacinu)
-U tabelarnom pregledu dokumenata moguce je filtriranje dokumenata po ima/nema komentare

----

Revision: 980
Author: aca
Date: 20. mart 2013 15:06:00
Message:
Komercijalno:
-pocetak izmena na obracunu kamata po periodu a ne po mesecu

----

Revision: 979
Author: zoka
Date: 20. mart 2013 14:45:46
Message:

----

Revision: 978
Author: zoka
Date: 20. mart 2013 14:42:41
Message:
Komercijalno:
Komercijalno:
-Obracun kamata
-Kompenzacije - ispravke i dorade
-Otvorene stavke - ispravljen prikaz pocetnih stanja

----

Revision: 977
Author: zoka
Date: 19. mart 2013 12:19:36
Message:
Komercijalno:
-Obracun kamata - moze da ne obracunava kamatu na kamatu
- moze da ucita karticu pp iz komercijalnog
-Stampa kartice partnera - dodat opis kao kupac/dobavljac
----

Revision: 976
Author: aca
Date: 19. mart 2013 11:54:51
Message:
Komercijalno:
- u definiciju prava dodate ocije za zabranu svega.
- izmenjena stampa kartice partnera-> sada se vidi racun dobavljaca

----

Revision: 975
Author: aca
Date: 15. mart 2013 16:04:41
Message:

----

Revision: 974
Author: aca
Date: 15. mart 2013 15:55:42
Message:
Komercijalno
-izmenjena stampa kartice partnera

----

Revision: 973
Author: zoka
Date: 15. mart 2013 15:55:34
Message:
Komercijalno:
-KPR - prikaz ul.fakture koja ima PDV na uvoz a nije vezana za dev.kalkulaciju
----

Revision: 972
Author: aca
Date: 13. mart 2013 13:11:24
Message:
Komecijalno:
-u izvoznu fakturu dodat 'vlasnik robe' koja se izvozi.
-izmenjen srep 2
-uveden novi parametar za recepte: ppid koji se vuce na virmanse uplate (treba staviti rzzo ili slicnog partnera)

----

Revision: 971
Author: zoka
Date: 13. mart 2013 13:09:27
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena provera zbirova dokumenata i presabiranje
----

Revision: 970
Author: zoka
Date: 13. mart 2013 09:04:26
Message:
Komercijalno:
-omoguceno knjizenje vlasnika robe kod izvozne fakture (izvoz za tudj racun)
----

Revision: 969
Author: aca
Date: 11. mart 2013 16:38:38
Message:
Komercijalno:
-na izvoznoj fakturi se moze definisati vlasnik robe koja se izvozi. koristi se za usluzni izvoz
-prebacivanje iz ponude u radni nalog sada zavisi i od parametra da li se definise pripremni dokument ili ne
----

Revision: 968
Author: zoka
Date: 11. mart 2013 11:00:58
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 967
Author: aca
Date: 11. mart 2013 10:59:10
Message:
Komercijalno:
-nova verzija sada dozvoljava ulazak u program cak i ako je licenca istekla. Samo se ne mogu formirati novi dokumenti ni novi partner ni artikal.
-Zalihe sada prikazuju i % raspolozivosti iz prethodne godine

----

Revision: 966
Author: aca
Date: 6. mart 2013 09:10:18
Message:
Vudim.DLL:
-dodat protokol 1.0 za get komandu

----

Revision: 965
Author: zoka
Date: 5. mart 2013 12:55:17
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 964
Author: aca
Date: 5. mart 2013 11:53:42
Message:
Komercijalno:
-sitna ispravka vezana za recepte (katbr = jkl)

PrintMachine:
-kod klijenata se vise ne imporuju izvestaji ciji je id > 10000

----

Revision: 963
Author: aca
Date: 4. mart 2013 15:45:58
Message:

----

Revision: 961
Author: zoka
Date: 4. mart 2013 11:47:41
Message:
Komercijalno:
-izbaceno aut.zakljucavanje izvoda, a mp racuni se ne zakljucavaju ako nemaju kupca i nisu placeni
----

Revision: 960
Author: aca
Date: 4. mart 2013 11:45:26
Message:
Komercijalno:
-dodata opcija za otkazivanje obrade stavke mp racuna kroz recepte
----

Revision: 959
Author: aca
Date: 4. mart 2013 09:03:49
Message:
Komercijalno:
-uvedeno novo polje web_stat u tabeli partner: da li se loguje aktivnost korisnika na web-u.
-Izmenjen spec.rep 2
-ispravljene greske u stampi narudzbenice na nemackom i engleskom
-zavrsena opcija koja nudi poslednje uslove nabavke nekog artikla
-u tabelarnom pregledu dokumenata za dokument 10 uveden dodatni filter po vrsti dokumenta vezanim za primljeni racun.
-ispravljena grska kod pozivanja prozora za unos uplacenog i definisanje kusura u slucaju kada je vec nesto bilo uplaceno.


Admin Tools
-dopunjeni podaci o partneru koji se salju na web (web_stat).

----

Revision: 958
Author: zoka
Date: 28. februar 2013 09:30:20
Message:

----

Revision: 957
Author: aca
Date: 28. februar 2013 09:27:10
Message:
Komercijalno:
-uvedeno pamcenje i prikaz poslednjih uslova nabavke artikla (fakturna/devizna cena i rabat) na nivo magacina i dobavljaca
-uveden rad sa receprima u MP racunu

----

Revision: 956
Author: aca
Date: 26. februar 2013 08:34:46
Message:
Komercijalno:
-pocetak rada na pamcenju uslova nabavke (cena i rabat) artikla

----

Revision: 955
Author: zoka
Date: 18. februar 2013 14:48:32
Message:
Komercijalno:
-zakljucavanje vise dokumenata ne proverava vise vlasnistvo nad magacinom, nego broj dokumenta
----

Revision: 954
Author: aca
Date: 18. februar 2013 14:46:01
Message:
Komercijalno:
-uvedena opcija za automatsko zakljucavanje dokumenata starijih od x dana (parametar). A.zak. se vrsi prilikom pokretanja programa (samo jedan korisnik)

----

Revision: 953
Author: zoka
Date: 14. februar 2013 16:09:26
Message:
KOmercijalno:
-omogucena promena pozicije sa robe u magacinu
-ispravljena greska kod stampe KIR samo zakljucanih dokumenata
-izmenjena stampa poreske prijave od 01.01.2013
-za godine ranije od tekuce lager lista se stampa bez preracunavanja na poslednji dan godine

Sinhronizacija:
-omogucena sinhronizacija polja nivkol za stavku radnog naloga (kolicina na radnom nalogu)

----

Revision: 952
Author: aca
Date: 30. januar 2013 17:11:15
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar: da li se spakovan dokument odmah zakljucava
-uveden parametar: da je dozvoljeno masovno brisanje dok. 4,9 i 32
-storniranje = brisanje 32 ako je p_tab = 1 i pretvorena je u 13 ili 15 (isto kao profaktura)
-u SearchRUM uvedeno novo polje - raspolozivo moje ekspoziture i sva kolicinaska polja sa 0 stanjem se prikazuju kao blanko

----

Revision: 951
Author: zoka
Date: 30. januar 2013 17:10:09
Message:
Komercijalno:
-na aut,knjizenju dodata opcija da preknjizava bez pitanja
-ispravljena stampa narudzbenice u PDF (uvek je izlazila na nemackom)
-ispravljeno pamcenje sorta stavki radnog naloga
-za p.partnere uveden konto koji se njizi na troskovima i na izvodima
----

Revision: 950
Author: aca
Date: 30. januar 2013 09:15:25
Message:
Komercijalno:
-izmenjena procedura za sredjivanje sranja moje ekspoziture
-u proveri internih prenosa sada je sve odmah stiklirano da se vrse ispravke
-u dialogu za pustanje fiskalnih izvestaja dugme print se ugasi kad se pritisne. Da bi se aktiviralo treba promeniti izvestaj.
----

Revision: 949
Author: aca
Date: 29. januar 2013 08:48:26
Message:
Komercijalno:
-radni nalog servisa - dodata kolona 'katbrpro' u tabelu sa ugradjenim delovima

----

Revision: 948
Author: zoka
Date: 28. januar 2013 10:27:31
Message:
Komercojalno:
-omoguceno presabiranje pazara za 'moje' magacine
----

Revision: 947
Author: aca
Date: 28. januar 2013 10:09:00
Message:
Komercijalno:
-Ispeglane sitne greske na 165.
-Za usluge: omoguceno generisanje katbr = robaid za nove usluge
-Iz provere sinhronizacije izbacena neka polja: roba.stanje_moje_eksp, stavka.pt, ...
-U proveri zbirova dokumenata dodate informacije i koje se polje ne slaze i koliko
----

Revision: 946
Author: zoka
Date: 25. januar 2013 10:16:18
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa pozicija u magacinu na nalogu za pakovanje
-omogucena stampa 'slovima' na izvoznoj fakturi, profakturi i ponudi

----

Revision: 945
Author: aca
Date: 25. januar 2013 10:01:01
Message:
Komercijalno:
-doradjena provera sinhronizacije (stavka.pt i roba.stanje_mjoe_eksp se vise ne proveravaju)
-dok. popis tudjeg magacina napravljen u centrali moze da se pretvori u visak/manjak (u centrali)
-poceo rad na dobijanju stanja: raspolozivo moje ekspoziture...

Vudim.DLL
-uvedena mogucnost rucnog skidanja web Licence


----

Revision: 944
Author: aca
Date: 20. januar 2013 12:03:32
Message:
Komercijalno:
-sitne ispravke na detaljema novcane stavke: sada moze bilo koji datum ako je u pitanju pocetno stanje
-u filtriranju novacanih stavki: ako se stiklira 'samo pocetna stanja' datumski opseg vise nije bitan
----

Revision: 943
Author: aca
Date: 19. januar 2013 13:18:40
Message:
Komercijalno:
-Proveri, promeni cene za kupca
i Definisi cene po novom kriterijumu sada radi i za izvoznu (pro)fakturu
----

Revision: 942
Author: aca
Date: 19. januar 2013 11:44:56
Message:
Komercijalno:
-Uvedena nova opcjia za definiasnje cena u VP i MP kalk.: izjednaci prodajnu cenu sa cenom dobavljaca pre izbijnja rabata
-Kod dodavanja vise profaktura sa razlicitim partnerima u jednu fakturu povezivanje dokumenata se uvek radi bez obzira na uspeh operacije dodavanja stavki.
-Storniranje moze da bude i brisanje profakture ako joj je automatsko knjizenje = 1 i prebacena je u 13 ili 15

----

Revision: 941
Author: zoka
Date: 19. januar 2013 11:01:11
Message:
Komercijalno:
-ispravljen info o %ugradnje za dokumente 13, 14, 15
-na kalkulacijama zabranjeno zaokruzivanje cena ako se unosi marza
----

Revision: 940
Author: zoka
Date: 15. januar 2013 14:01:05
Message:
Komercijalno:
-omogucen prikaz iznosa knjiznih odobrenja u izboru faktura za vezivanje za knjizna odobrenja
-ispravljeno automatsko rasporedjivanje uplata na izvodu
AdminTools:
-ispravka prenosa pocetnih stanja serijskih brojeva
----

Revision: 939
Author: aca
Date: 15. januar 2013 13:36:17
Message:
Komercijalno:
-FisCTT sada podrzava i periodicni Izvestaj
-ugradjena podrska za Integra fiskalne kase

----

Revision: 938
Author: aca
Date: 10. januar 2013 13:53:13
Message:
Komercijalno:
Uklonjena prodaja prostora
----

Revision: 937
Author: aca
Date: 10. januar 2013 12:48:25
Message:
Komercijalno:
sada i 4 i 32 mogu da s dodaju u naloge za isporuku

----

Revision: 936
Author: zoka
Date: 10. januar 2013 11:39:37
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 935
Author: zoka
Date: 10. januar 2013 11:25:40
Message:
Komercijalno:
-omoguceno pakovanje proracuna
----

Revision: 934
Author: aca
Date: 10. januar 2013 10:26:00
Message:
Komercijalno:
Male izmene vezane za evidenciju vremena zaposlenih
----

Revision: 933
Author: zoka
Date: 10. januar 2013 10:23:50
Message:
Komercijalno
-izmena pocetnog stanja glavne knjige po otv.stavkama
-omoguceno pakovanje profakture
AdminTools
-ispravka prenosa pocetnog stanja apartnera po otv.stavkama

----

Revision: 932
Author: aca
Date: 27. decembar 2012 10:31:59
Message:
Komercijalno:
-uveden nov nacin evidencije radnih procesa: prvo dokument pa radna operacija
-uvedena nova def.opcija korisnika programa: cim se prijavi ide na opciju menija... a po izlasku iz nje se program gasi.

Plate:
-uveden novi izvestaj OS i OS1 kao i evidencija datumskog opsega za sate u podacima za obracun zaposlenog

----

Revision: 931
Author: zoka
Date: 27. decembar 2012 10:28:32
Message:
Komercijalno:
-omogucen unos cena sa PDV ili bez PDV u stavci usluga radnog naloga
----

Revision: 930
Author: zoka
Date: 20. decembar 2012 15:54:05
Message:
Komercijalno:

----

Revision: 929
Author: aca
Date: 18. decembar 2012 13:15:37
Message:
Komercijalno:
-uvedena nova privilegija: moze da menja naziv na stampu na svim dokumentima
----

Revision: 928
Author: aca
Date: 15. decembar 2012 10:08:50
Message:
Komercijalno:
-ispravka greske kod masovnog azuriranje statusa mesta

----

Revision: 927
Author: aca
Date: 14. decembar 2012 14:31:54
Message:
Komercijalno:
-uvedena automaska razmena podataka kod web prodaje prostora
-uvedena kontrola pustanja izvestaja wezanih za web prodaju prostora u zavisnosti od datuma poslednjeg download-a podataka.
----

Revision: 926
Author: zoka
Date: 14. decembar 2012 10:13:56
Message:
Komercijalno:
-u tabelarnom pregledu stanja partnera dodata i pocetna stanja
PrintMachine:
-omoguceno podesavanje izvestaja na cirilici
----

Revision: 925
Author: aca
Date: 14. decembar 2012 10:03:13
Message:
Komercijalno:
-ispravljene sitne greske kod prebacivanja iz 4->15, i zadavanja popusta kod izlaznih dokumenata
----

Revision: 924
Author: aca
Date: 5. decembar 2012 21:22:27
Message:

----

Revision: 923
Author: zoka
Date: 5. decembar 2012 15:02:26
Message:
Komercijalno:
-ispravke na pakovanju
-omogucena stampa alternativnih i transportnih kolicina na dokumentima
----

Revision: 922
Author: bane
Date: 5. decembar 2012 15:00:30
Message:
Updater:
-ume da pise po ualog.txt

----

Revision: 921
Author: aca
Date: 5. decembar 2012 14:08:00
Message:
Komercijalno:
-zavrsen 'auto backup'
----

Revision: 920
Author: bane
Date: 5. decembar 2012 13:56:28
Message:
AutoUpdater:
-nova verzija ume da pise sta radi u ualog.txt
FIBS:
-zavrsen deo vezan za 'automatski backup'

----

Revision: 919
Author: aca
Date: 3. decembar 2012 14:18:34
Message:
Komercijalno:
-sitna greska kod kloniranja: otklonjena
-specijalna opcija za dodavanja vise profaktura u jednu fakturu: shift + mouse click
-kad se prebacuje iz 4 u 15 skida se rezervacija sa 4
----

Revision: 918
Author: zoka
Date: 3. decembar 2012 12:52:23
Message:
Komercijalno:
-na kartici partnera dodat poseban datum isteklog roka i mogucnost prikaza samo pocetnih stanja
-provera zbira dokumenata sada proverava i knjiznaoz, povratnice i storno
AdminTools:
-ispravke na prenosu poc.sta partnera sa isteklim rokom
----

Revision: 917
Author: zoka
Date: 29. novembar 2012 13:51:14
Message:
Komercijalno:
-tabelarni izvestaj o stanju partnera moze da prikaze samo partnere moje ekspoziture
Admin Tools
-ispravke na otvaranju pocetnih stanja partnera po otv.stavkama
----

Revision: 916
Author: bane
Date: 29. novembar 2012 09:50:22
Message:
FIBS:
-komunicira sa komercijalnim i obavestava korisnike istog o problemima vezanim za backup/restore/mirror
----

Revision: 915
Author: aca
Date: 29. novembar 2012 09:40:12
Message:
Komercijalno:
-sredjen bug u OW vezan za zadavanje podgrupe grupe kod dodavanja podataka
-uveden automatizovan sistem backup-a baza podataka
----

Revision: 914
Author: aca
Date: 27. novembar 2012 13:52:34
Message:

----

Revision: 913
Author: zoka
Date: 27. novembar 2012 12:58:23
Message:
Komercijalno
-ispravljena dupla privilegija/zabrana za moze da vidi samo svoju ekspozituru i moze da fiskalizuje
----

Revision: 912
Author: zoka
Date: 27. novembar 2012 10:42:53
Message:
Komercijalno:
-ispravka kod vezivanja povratnica za racune iz ranije godine
-prikaz dokumenata samo moje ekspoziture - filter je po opsegu dokumenata a ne po magacinu
-uveden filter samo dokumenti moje ekspoziture u izvestajima
----

Revision: 911
Author: aca
Date: 27. novembar 2012 10:22:45
Message:
Komercijalno:
-ispravka na wizardu (prebacivanje iz dok u dok)
----

Revision: 910
Author: aca
Date: 22. novembar 2012 11:58:41
Message:
Komercijalno:
-uvedena privilegija: moze da vidi dokumente tudje ekspoziture /V/ i moze da vidi iste u karticama /M/

----

Revision: 909
Author: zoka
Date: 21. novembar 2012 10:30:07
Message:
Komercijalno:
-stampa specifikacije serijskih brojeva u mem polju
-ispravljena greska kod ukidanja zaposlenom pristupa programu
----

Revision: 908
Author: aca
Date: 21. novembar 2012 10:28:23
Message:
Sinhronizacija:
-dodati extra try blokovi i logovanje kako bi nasli gresku koja zaustavi automatsku sinhronizacinu.

----

Revision: 907
Author: aca
Date: 19. novembar 2012 13:42:29
Message:
Komercijalno:
-zatvaranje sitnog propusta kod privilegije 'moze da menja prodajnu cenu' kod kalkulacija

----

Revision: 906
Author: zoka
Date: 19. novembar 2012 13:41:14
Message:
Komercijalno:
-ispravlje prikaz stanja partnera u tab. pregledu (samo koji nemaju nadredjene)
----

Revision: 905
Author: aca
Date: 16. novembar 2012 09:52:49
Message:

----

Revision: 904
Author: aca
Date: 15. novembar 2012 10:27:46
Message:
Komercijalno:
-za prebacivanje iz 32 u 13 i 25 sve stavke moraju da budu prebacene ako se 32 'knjizi automatski'

----

Revision: 903
Author: aca
Date: 13. novembar 2012 13:48:36
Message:
Plate:
-mala izmena na privilegijama
----

Revision: 902
Author: zoka
Date: 13. novembar 2012 13:48:04
Message:
KOmercijalno:
-ispravka pakovanja - dok traje otvaranje tabela event je iskljucen
----

Revision: 901
Author: aca
Date: 13. novembar 2012 11:04:23
Message:
Komercijalno:
-sitne izmene na logici povezivanja 41 i 32 koji je pretvoren u 13 ili 15
-skidanje rezervacija sa 32 sada radi i kada se pretvori u 13 ili 25
----

Revision: 900
Author: aca
Date: 12. novembar 2012 11:47:33
Message:

----

Revision: 899
Author: zoka
Date: 12. novembar 2012 10:14:34
Message:
Komercijalno:
-stampa specifikacije serijskih brojeva sa praDokumenta
----

Revision: 898
Author: aca
Date: 8. novembar 2012 17:35:22
Message:
Komercijalno:
-sitne izmene vezane za raspored kolona kod DE tabele
----

Revision: 897
Author: aca
Date: 8. novembar 2012 11:39:54
Message:
Sinhronizacija:
-ispravljena mala greska kod sinhronizacije izmena na partneru koji je web korisnik
----

Revision: 896
Author: aca
Date: 7. novembar 2012 16:20:00
Message:
Komercijalno:
-sitne izmene vezane za proracun sa automatskim knjizenjem

----

Revision: 895
Author: zoka
Date: 7. novembar 2012 16:19:11
Message:
Komercijalno:
-ubrzavanje procedure za proveru popusta
----

Revision: 894
Author: aca
Date: 7. novembar 2012 10:08:26
Message:

----

Revision: 893
Author: zoka
Date: 7. novembar 2012 10:07:36
Message:
Komercijalno:
-dodatak izvestaju za pozoriste
----

Revision: 892
Author: aca
Date: 3. novembar 2012 11:15:46
Message:
Komercijalno:
-sitne ispravke na Lazy modu
-kod generisanja 41 iz 32 sada se uzima prava kasa za uplate
-kod otavaranja kartica robe sada se vidi u kom magacinu je vec otvorena

----

Revision: 891
Author: aca
Date: 2. novembar 2012 17:14:13
Message:
Komercijalno:
-mala izmena na Prebacivanju robe da int. otp. mp vuce porez sa povratnice
----

Revision: 890
Author: zoka
Date: 2. novembar 2012 17:12:23
Message:
Komercijalno:
-ispravljen izvestaj za pozoriste
----

Revision: 889
Author: aca
Date: 1. novembar 2012 16:25:26
Message:
Komercijalno:
-dopunjena statistika repertoara
-u proceduru za formiranje novog dokumenta dodat parametar za kontrolu privilegija
-smtp iz programa sada ume da koristi TLS
----

Revision: 888
Author: zoka
Date: 1. novembar 2012 16:04:35
Message:
Komercijalno:
-mogucnost stampe storno dokumenata sa slikom u pozadini za sve vrste dokumenta
----

Revision: 887
Author: aca
Date: 31. oktobar 2012 16:30:26
Message:
Komercijalno:
-OW: ispravljena greska vezana za 'samo sa prometom'
-32, omoguceno prebacivanje u 13 i 25

----

Revision: 886
Author: zoka
Date: 31. oktobar 2012 16:26:35
Message:
Komercijalno:
-izvestaji za pozoriste

----

Revision: 885
Author: aca
Date: 24. oktobar 2012 08:16:35
Message:
Komercijalno: sitne ispravke na web prodaji prostora
----

Revision: 884
Author: zoka
Date: 19. oktobar 2012 13:11:57
Message:
Komercijalno:
-ispravka povezivanja povratnica dobavljacu sa racunom i unosa stavki povratnice
----

Revision: 883
Author: aca
Date: 19. oktobar 2012 13:10:53
Message:

----

Revision: 882
Author: aca
Date: 18. oktobar 2012 13:46:42
Message:

----

Revision: 881
Author: aca
Date: 18. oktobar 2012 13:40:43
Message:
Komercijalno:
-otklonjena sitna greska sa e dugmetom u dokumentima (nema lokalnih dokumenata ali ima deok. ekspoziture pa se na kraju pojavi dok. pocetnog stanja)

Plate:
-uveden novi izvestaj PPP
----

Revision: 880
Author: zoka
Date: 18. oktobar 2012 13:39:05
Message:
Komercijalno:
-knjiga sanka

----

Revision: 879
Author: zoka
Date: 9. oktobar 2012 16:23:49
Message:
Komercijalno:
-ispravka povezivanja povratnica dobavljacu sa kalkulacijama
----

Revision: 878
Author: aca
Date: 9. oktobar 2012 15:09:45
Message:
Komercijalno:
-uradjen spec. rep. za GS
-u pradokument dodato vreme kreiranja (polje = sat_start)
----

Revision: 877
Author: aca
Date: 9. oktobar 2012 10:40:30
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod prebacivanja 165 u racun za firme koje imaju fiksne cene usluga
----

Revision: 876
Author: zoka
Date: 9. oktobar 2012 10:36:51
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska u generisanju pazara
-ispravljen greska u knjizi izdatih racuna za data knjizna odobrenja
AdminTools:
-ispravljena greska u importu kalkulacija iz XML fajla
----

Revision: 875
Author: zoka
Date: 8. oktobar 2012 13:31:16
Message:
Komercijalno:
-Ispravka prikaza knjiznih odobrenja u knjizi izlaznih racuna
-kod unosa partnera provera da li web korisnik ima unetu kompletnu adresu
Sinhronizacija:
-sortiranje slogova za sinhreonizaciju po redosledu unosa
----

Revision: 874
Author: aca
Date: 8. oktobar 2012 13:26:24
Message:
Sinhro:
-uvedena sinhronizacija tabele mesto isporuke za partnere nastale i izmenjene u podredjenim ekspoziturama
----

Revision: 873
Author: zoka
Date: 5. oktobar 2012 15:17:54
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za promenu PDVa - knjiga izdatih racuna
-ispravke vezane za ogranicenje rabata korisnicima - dokumenti popis, nivelacija i nalog za proizvodnju
----

Revision: 872
Author: zoka
Date: 4. oktobar 2012 12:26:46
Message:
Komercijalno:
-izbaceni kontrolnici uvoza i izvoza
----

Revision: 871
Author: zoka
Date: 4. oktobar 2012 12:19:15
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za promenu PDVa na knjizim odobrenjima, povratnicama kupaca i dobavljaca, kloniranju dokumenata, pretvaranju dokumenata jedan u drugi
----

Revision: 869
Author: bane
Date: 28. septembar 2012 11:48:52
Message:
FIBS: Promena imena klase glavne forme.
----

Revision: 868
Author: bane
Date: 26. septembar 2012 16:26:04
Message:
AutoUpdater: Prelazak sa FIB+ na IBDAC komponente.
----

Revision: 867
Author: bane
Date: 26. septembar 2012 16:21:52
Message:

----

Revision: 866
Author: bane
Date: 26. septembar 2012 16:21:33
Message:
AdminGuard: Pokretanje pracene aplikacije zajedno sa AdminGuard.
----

Revision: 865
Author: bane
Date: 26. septembar 2012 16:17:51
Message:
InfoServerMgr: Pokretanje servisa zajedno sa managerom.
InfoServer: Provera prilikom startovanja da li je firebird servis pokrenut.
----

Revision: 863
Author: zoka
Date: 25. septembar 2012 13:21:53
Message:
Komercijalno:
-dodaci na analizi zaliha za generisanje trebovanja iz radnog naloga - sastavnice
-nastavak rada na kontrolniku izvoza
-u masovno dodavanje stavki na dokument dodat filter po tarifi
-na dokumentima internog transporta implementirano ogranicenje 'moze da vidi nabavnu cenu'
-ispravljena opcija 'korekcije cene rabatom' kod pretvaranja proracuna u MP racun
-omoguceno stampanje serija i rokova na izvoznoj fakturi
----

Revision: 862
Author: aca
Date: 25. septembar 2012 13:16:00
Message:
Komercijalno: otklonjena sitna greska vezana za download podataka sa web-a za on-line prodaju karata.
----

Revision: 861
Author: aca
Date: 7. septembar 2012 17:17:29
Message:
Komercijalno:
-ubrzan rad repertora i grafickog prikaza rasporeda Mesta
-resen problem sa dok. koji nemaju smenu a morali bi (ponovno logovanje u vec pokrenut program nije inicijalizovalo mainform.user.smenaid. sad to radi
----

Revision: 860
Author: zoka
Date: 7. septembar 2012 12:20:32
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za MP racun - restoranski mod
-pocetak rada na kontrolniku uvoza i izvoza
----

Revision: 859
Author: aca
Date: 7. septembar 2012 11:44:49
Message:
Komercijalno:
-sitne izmene vezane za definisanje smena
-uvedena nova podrazumevana vrednost vezana za korisnika programa: podrazumevana kasa po vrsti dokumenta
----

Revision: 858
Author: zoka
Date: 4. septembar 2012 16:33:54
Message:
Komercijalno
-sipravljena greska kod izvestaja bez prometa, opcija samo roba sa ulazom/izlazom u zadatom periodu
----

Revision: 857
Author: aca
Date: 4. septembar 2012 16:33:10
Message:
Komercijalno: uvedena zabrana da dokument nema smenu (ako firma radi sa smenama)

----

Revision: 856
Author: aca
Date: 3. septembar 2012 16:44:53
Message:
Komercijalno:
- izmenjena procedura za odredjivanje smene-> Sada svakako vraca neku smenu (ako ima definisanih smena)
----

Revision: 855
Author: zoka
Date: 3. septembar 2012 16:44:23
Message:
Komercijalno:
-restoran mod
----

Revision: 854
Author: aca
Date: 31. avgust 2012 14:31:15
Message:

----

Revision: 853
Author: zoka
Date: 31. avgust 2012 14:26:09
Message:
Komercijalno:
-greska u prebacivanju proracuna u MP racun
----

Revision: 852
Author: aca
Date: 31. avgust 2012 14:02:40
Message:
Komercijalno: ispravka Stampe malog racuna
----

Revision: 851
Author: zoka
Date: 31. avgust 2012 14:01:04
Message:
Komercijalno:
-Lager lista grupisana po magacinu ima mogucnost stampanja samo zbirne vrednosti po magacinima
----

Revision: 850
Author: zoka
Date: 28. avgust 2012 14:08:13
Message:
Komercijalno:
-novi parametar za default prodajnu cenu kod pretvaranja 32 u 15
-lager lista - dugme 'Grupisati po magacinu' prebaceno pored comba za grupisanje
-stampa etiketa za nivelacije - dodata opcija 'samo roba sa prometom'
----

Revision: 849
Author: aca
Date: 10. avgust 2012 14:12:18
Message:
Plate:
ispravljena stampa OPJ obrasca
----

Revision: 848
Author: zoka
Date: 9. avgust 2012 09:24:19
Message:
KOmercijalno:
sortiranje stavki na dupli klik
----

Revision: 847
Author: aca
Date: 6. avgust 2012 10:14:02
Message:
Komercijalno:
-opsija korisnika programa: maksimalan rabat koji moze da da. sada radi
----

Revision: 846
Author: aca
Date: 2. avgust 2012 12:58:00
Message:

----

Revision: 845
Author: aca
Date: 2. avgust 2012 12:57:37
Message:

----

Revision: 844
Author: aca
Date: 2. avgust 2012 12:55:53
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska: nije se prikazivao dogadjaj 'dokument stampan' u istoriji IzmenaBroja.dcu
-Auto. obracun kriticnih i optimalnih zaliha sada moze da stavi i 0 za krit. ili opt. zalihu
-Izvestaj o krit i opt. zalihama ima i kolone opt. zaliha i stanje - opt. zaliha kao i mogucnost zadavanja 'prekomernih zaliha'
----

Revision: 843
Author: zoka
Date: 2. avgust 2012 12:14:13
Message:
Komercijalno:
-u povratnicama kupca VP i MP koje su vezane za racun, proverava se da li je vec ranije vracana roba vezana za taj racun
----

Revision: 842
Author: aca
Date: 6. jul 2012 12:21:43
Message:
Komercijalno:
- Za 8.1 MetaLINK podrzane komande DepositIn, DepositOut i ostale komande.
----

Revision: 841
Author: bane
Date: 5. jul 2012 15:28:48
Message:
AdminTools: Uzimanje tarife kod snimanja xml dokumenta u bazu. Sad uzima default tarfifu.
----

Revision: 840
Author: zoka
Date: 4. jul 2012 15:19:50
Message:
Komercijalno:
-automatsko knjizenje povratnica (kupaca i dobaljaca) vezanih za neku fakturu sa vrdok i brdok te fakture
-wizard za pretvaranje narudzbenica u internu otpremnicu nudi odgovarajucu vrstu dokumenta kad se izabere magacin
-dokument revers upisuje nabavne cene
-izvestaj o prometu - sada moze da se postavi specijalni izvestaj
----

Revision: 839
Author: bane
Date: 26. jun 2012 13:58:46
Message:
TennisManager: Prelazak na DXE2.
----

Revision: 838
Author: aca
Date: 18. jun 2012 09:30:19
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 837
Author: aca
Date: 15. jun 2012 17:14:02
Message:

----

Revision: 836
Author: aca
Date: 15. jun 2012 14:38:51
Message:
Admin Tools:
-nadam se ispravljena greska oko dodavanja napomene web kupca
----

Revision: 835
Author: zoka
Date: 15. jun 2012 12:15:40
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o placanju: dodata kolona vrsta ulaznog racuna
----

Revision: 834
Author: aca
Date: 14. jun 2012 14:24:46
Message:
Admin Tools:
-zavrsne izmene na novim web orders opcijama: meso isporuke, napomena, datum_isporuke...
----

Revision: 833
Author: bane
Date: 14. jun 2012 12:36:12
Message:
AdminTools: Snimanje loga kod XMLWizard-a.
----

Revision: 832
Author: aca
Date: 14. jun 2012 10:14:28
Message:

----

Revision: 831
Author: aca
Date: 14. jun 2012 08:59:46
Message:
Admin Tools:
-nastavka rada na web orders koji podrzava mesto isporuke, napomenu i datum isporuke za artikal
----

Revision: 830
Author: zoka
Date: 13. jun 2012 16:05:54
Message:
Komercijalno:
-ispravljeno knjizenje faktura za zavisne troskove
-na praDokument dodato dugme za privatni komentar
----

Revision: 828
Author: zoka
Date: 12. jun 2012 09:30:31
Message:
Komercijalno:
-stampa izvestaja prodate i vracene komisione robe
-pakovanje - upozorenje ako je dokument menjan od pocetka pripreme, kontrole, pakovanja
-stampa etiketa sa nivelacije nije prikazivala PIN
-ako je ulazni racun placen gotovinom, kod generisanja primljenog racuna se nudi gotovinska uplata, koja ide u kasu definisanu parametrom

----

Revision: 827
Author: aca
Date: 12. jun 2012 09:29:31
Message:
Komercijalno:
-sredjena logika narucenih kolicina
-uveden ocekivani datum isporuke u tabelu roba i izbor robe u magacinu
-doradjen novi OW

Admin Tools:
-pocetak uvodjenja mesta isporuke i napomene u web orders

Plate:
-izmena na obracunu menja i virmane na nebracunate
----

Revision: 826
Author: bane
Date: 6. jun 2012 14:55:43
Message:
AdminTools: XMLWizard - problem sa kljucevima u registriju koji nisu kreirani.
----

Revision: 825
Author: bane
Date: 6. jun 2012 11:25:12
Message:
Infoserver: prebacen na XE2. FIBPlus zamenjen sa IBDAC.
----

Revision: 824
Author: aca
Date: 5. jun 2012 18:02:01
Message:
Komercijalno:
-mali radovi na order wizardu (novom)
----

Revision: 822
Author: aca
Date: 4. jun 2012 09:48:45
Message:
Plate:
male izmene na kreditima

Komercijalno:
----

Revision: 821
Author: zoka
Date: 4. jun 2012 08:55:47
Message:
Komercijalno:
-nastavak rada na nalozima za placanje
-izvestaj o placanju objdinjene domace i devizne fakture
-ponovno vezivanje ul.fakture za primljeni racun - update-uje se datum valute
Plate:
-izvestaj po primaocima - za svaku banku redni brojevi zaposlenih idu od 1
----

Revision: 820
Author: bane
Date: 30. maj 2012 13:35:58
Message:
AdminTools: Ispravljen bug u XML importu VP kalk.
Novi sabloni importa.
----

Revision: 819
Author: zoka
Date: 25. maj 2012 14:20:11
Message:
Komercijalno:
-nalog za placanje
----

Revision: 818
Author: aca
Date: 23. maj 2012 16:39:02
Message:
Admin Tools:
-ispravljena sitna greska oko azuriranja stanja po magacinima u web shop-u!
----

Revision: 817
Author: aca
Date: 21. maj 2012 09:39:18
Message:

----

Revision: 816
Author: aca
Date: 21. maj 2012 09:01:13
Message:
Admin Tools:
-zavrseno masovno azuriranje web shop-a xml i xls fajlovima

Komercijalno:
-za grupe i/ili proizvodjace uvedena opcija 'uvek na stanju' za web orders
----

Revision: 815
Author: zoka
Date: 17. maj 2012 16:01:45
Message:

----

Revision: 814
Author: aca
Date: 17. maj 2012 16:00:43
Message:
Komercijalni i Admin Tools:
-u web shop uvedena mogucnost slanja xml fajlova za masovno azuriranje cena i zaliha po magacinima
----

Revision: 813
Author: aca
Date: 14. maj 2012 12:13:12
Message:
Plate:
-definisan podrazumevani tekuci racun isplate. on se koristi u virmanima.

Komercijalno:
-u podrazumevanim parametrima korisnika programa dodat parametar: maksimalan rabat. Ako je 0 ili nista onda se ne uzima u obzir.
-trebalo bi da proradi stampa X i Z izvestaja na metalink-u ver 8.1 za CG.

----

Revision: 812
Author: zoka
Date: 11. maj 2012 13:11:57
Message:
Komercijalno:
-Dokument kredit
----

Revision: 811
Author: aca
Date: 11. maj 2012 13:09:14
Message:

----

Revision: 810
Author: aca
Date: 10. maj 2012 08:49:30
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost formiranja profakture iz narudzbenice (za poznatog kuca) na osnovu isporucenih kolicina po zadatoj kalkulaciji
-uvedeno filtriranje stavki dokumenta narudzbenica sa uslovom naruceno <> isporuceno

Admin Tools:
-uveden Web shop magacin tj analitika kolicina po magacinima (zalihe) u AM web shop
----

Revision: 809
Author: zoka
Date: 10. maj 2012 08:47:12
Message:
Komercijalno:
-Dokument Kredit - povezivanje sa placanjem sa izvoda i izvestaj o (ne)placenim ulaznim racunima
----

Revision: 808
Author: zoka
Date: 7. maj 2012 14:18:31
Message:
Komercijalno:
-Nova vrsta dokumenta - [96] Kredit
----

Revision: 807
Author: aca
Date: 7. maj 2012 14:12:49
Message:
Komercijalno:
-u profakturi uveden novi mod dokumenta: dmWebShopOrder

AdminTools:
-u web shop AM uvedena podrska za dva nova servisa vezana za stanje robe po magacinu

----

Revision: 806
Author: aca
Date: 30. april 2012 16:36:53
Message:
Komercijalno:
-u alatima sada vidimo i SMS poruke
-formiranje 'tajnog izvestaja'


----

Revision: 805
Author: aca
Date: 24. april 2012 12:14:18
Message:
Komercijalno:
-u sve dokumente uvedena mogucnost prikazivanja i listanje samo dokumenata aktuelne ekspoziture.
-resen problem sa privilegijom vezanom za izmenu novcanih stavki koje nisu danasnje

Plate:
-zabranjeno brisanje zakljucanih isplata
----

Revision: 804
Author: zoka
Date: 20. april 2012 11:17:17
Message:
Plate:
-novi izvestaj: kartica kredita zaposlenog
Komercijalno:
-ispravka stampe deklaracija za Centrohem (dodatni podaci)
Sinhronizacija:
-sprecavanje deadlocka kada ne uspe resavanje referencijalnog integriteta
----

Revision: 803
Author: aca
Date: 19. april 2012 13:40:11
Message:
Print Machine:
-linked reportid sada moze da se menja kod korisnika
----

Revision: 802
Author: zoka
Date: 17. april 2012 12:34:34
Message:
Komercijalno:
-stampa najnovije deklaracije za Centrohem
----

Revision: 801
Author: zoka
Date: 12. april 2012 13:58:22
Message:
Komercijalno:
-ukinuto azuriranje polja u update stringu koje azurira triger
----

Revision: 800
Author: aca
Date: 12. april 2012 13:55:37
Message:
Komercijalno:
-zavrseno uvodjenje podrske za 8.1 verziju metalinka
----

Revision: 798
Author: aca
Date: 10. april 2012 13:44:04
Message:
Komercijalno:
-definisanje cena o novom kriterijumu radi malo drugacije kada se izabere
fabrcena +- % ili poslednja nabavana +- %
tj ne ide kroz OdrediProdajnuCenu (jer zaokruzuje rezultat na 2 decimale) vec direktno
----

Revision: 797
Author: aca
Date: 10. april 2012 12:28:21
Message:
Komercijalno:
-fiskalizacija sad podrzava 8.1 verziju metalinka tj moze da prikazuje rabate (ako set u CG moze se setovati u parametrima vezanim za fiskalizaciju)
-u praDokument dodata komanda za sredjivanje slogova posle importa iz txt fajla.

Sinhronizacija:
-cudna greska sa SourceExpID je prevazidhjena na jos cudniji nacin (pomeranjem deklaracije)
----

Revision: 796
Author: zoka
Date: 10. april 2012 11:11:28
Message:
Komercijalno:
-poruke o partneru uvek izracunavaju stanja na danasnji datum
-izracunavanje stanja iz prethodne godine kod bilansa uspeha
----

Revision: 794
Author: bane
Date: 6. april 2012 15:37:52
Message:
Upis verzije u bazu.
----

Revision: 793
Author: zoka
Date: 6. april 2012 11:41:14
Message:
Komercijalno:
-nova vrsta naloga za zakljucivanje godine
-izmene na bilansu stanja i uspeha
----

Revision: 791
Author: aca
Date: 6. april 2012 10:44:23
Message:
Komercijalno
-sitne ispravke na bilansu stanja i uspeh
-u kepu se uplate stampaju kao 'uplata pazara' ko je u pitanju uplata sa dok. 37
ili samo 'uplata' u svim ostalim slucajevima

----

Revision: 790
Author: zoka
Date: 3. april 2012 13:17:34
Message:
Komercijalno:
-dodatak za stampu etiketa Centrohem
-ispravka na izvestaju o prometu (kad se drugi put pozove izvestaj)
----

Revision: 789
Author: aca
Date: 3. april 2012 13:11:57
Message:
Komercijalno:
-male izmene na order wizardu novom
-kontrola unetih kolicina sada moze da se zakuca da je kolicina uvek 1 bez mogucnosti rucnog unosa (onda mora da se skenira svaki artikal)
-ako fiskalizacija na PosLinku ne uspe program obrise fajl iz bon fascikle

----

Revision: 788
Author: bane
Date: 2. april 2012 13:15:09
Message:

----

Revision: 787
Author: bane
Date: 2. april 2012 13:14:34
Message:
AutoUpdater: Problem kada se izabere direktna konekcija.
----

Revision: 786
Author: aca
Date: 29. mart 2012 15:20:37
Message:
Admin Tools:
-dodato ponasanje kod pravljenja nove baze za tebele prodaje prostora

Komercijalno:
-kad dokument popisa ne moze da napravi visak manjak sad prijavi koji artikal ide u minus
-u praDokument dodata opcija koja kontrolise prava stampe i na 'Izaberite dkoument'
----

Revision: 785
Author: zoka
Date: 29. mart 2012 15:15:28
Message:
Komercijalno:
-uveden parametar za zabranjeno dupliranje PINa
-plan nabavke, prodaje - procenti
----

Revision: 784
Author: aca
Date: 27. mart 2012 15:30:15
Message:
Komecijalno:
-resen problem garancijskih cena usluga u radnim nalozima

----

Revision: 783
Author: zoka
Date: 27. mart 2012 12:35:27
Message:
Komercijalno:
-nastavak novog plana nabavke, prodaje
----

Revision: 782
Author: zoka
Date: 26. mart 2012 11:52:11
Message:
Komercijalno:
-Izmene na dokumentu Ugovor
-novi plan nabavke, prodaje i naplate (pocetak)
----

Revision: 781
Author: aca
Date: 26. mart 2012 11:36:53
Message:
Komercijalno:
-Order wizard stari i novi imaju mogucnost dodavanja alternativnih artikla u analizu bez obzira na cenu
----

Revision: 780
Author: bane
Date: 23. mart 2012 11:51:34
Message:
AdminTools: XML import uporedjivanje prod.cena. Promena sablona za XML import.
----

Revision: 779
Author: zoka
Date: 20. mart 2012 13:48:43
Message:
Komercijalno:
-dodata nova vrsta ugovora: interne kompenzacije
-oporavljeno sortiranje stavki na dokumentima
----

Revision: 778
Author: aca
Date: 20. mart 2012 13:47:34
Message:
Komercijalno:
-izmene na OrderWizardu
AdminTools:
-ispravke na prenosu pocetnog stanja partnera
----

Revision: 777
Author: bane
Date: 19. mart 2012 16:47:06
Message:
AdminTools: Provera da li je kartica otvorena u magacinu kod XML importa.
----

Revision: 776
Author: aca
Date: 19. mart 2012 11:35:30
Message:

----

Revision: 775
Author: zoka
Date: 19. mart 2012 11:17:30
Message:
Komercijalno
-izpravke na kartici partnera
----

Revision: 774
Author: aca
Date: 19. mart 2012 11:13:44
Message:

----

Revision: 773
Author: aca
Date: 16. mart 2012 11:51:51
Message:
Komercijalno:

- uvedene akcijske cene tj mogucnost da cena ratikla ne zavisi od kupca vec je ista za sve
- uvedeno usporavanje za cekanje odgovora kod PosLinka
----

Revision: 772
Author: aca
Date: 13. mart 2012 18:25:21
Message:
Komercijano:
-izmenjena procedura za obracun prodajnih cene
-uvedene dve nove vrste prodajne cene koje mogu da se koriste samo kod akciznih cena
-uvenedna mogucnost formiranja cene na nivo artikla: akcijska cena: tada cena ne zavisi od kupca vec se definise na nivo artikla

AdminTools:
-nova polja iz robe vezana za akciznu cenu se salju web orders-u

----

Revision: 771
Author: zoka
Date: 13. mart 2012 15:57:01
Message:
Komercijalno:
-izvestaj o prometu - pivot -dodat procenat obrta
-u sifarnik rove dodat filter: ima rok trajanja

----

Revision: 770
Author: bane
Date: 13. mart 2012 11:23:18
Message:
Vudim Dll: ukljucen FastMM.
----

Revision: 769
Author: zoka
Date: 12. mart 2012 14:42:49
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod prebacivanja radnog naloga u racune
-ispravljena greska kod prikaza pozicija na dokumentima za sve magacine
-ispravljeno izracunavanje stanja na dan u kartici partnera
----

Revision: 768
Author: aca
Date: 12. mart 2012 14:39:57
Message:
Komerijalno:
-mala izmena na logici azuriranja isporucenog
----

Revision: 767
Author: aca
Date: 9. mart 2012 14:55:30
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska Range check kod snimanja radnog naloga
-ispravljeno zatvaranje kartice vozila u radnom nalogu
----

Revision: 766
Author: aca
Date: 9. mart 2012 11:07:52
Message:
KOmercijalno
----

Revision: 765
Author: zoka
Date: 8. mart 2012 13:20:46
Message:
Komercijalno:
-Dodat parametar vezan za usluge da li zavise od norma sata ili je cena fiksna po jm
----

Revision: 764
Author: bane
Date: 1. mart 2012 15:09:57
Message:

----

Revision: 763
Author: bane
Date: 1. mart 2012 13:14:51
Message:
Komercijalno: Dodat manifest
----

Revision: 762
Author: zoka
Date: 1. mart 2012 10:18:16
Message:

----

Revision: 761
Author: aca
Date: 1. mart 2012 10:16:46
Message:
Komercijalno:
-oldPen i oldBrush sad su Integer a ne Word jer je kod Ace pucalo...
----

Revision: 760
Author: aca
Date: 29. februar 2012 13:20:16
Message:
Komercijalno:
- uvedena podrska za novi tip fiskalnog printera: PosLink kompatibilni

Plate:
- proradili uslovi
----

Revision: 759
Author: bane
Date: 27. februar 2012 17:09:08
Message:
AdminGuard: Izmena kad pracena aplikacija nije ponovo startovana.
----

Revision: 758
Author: aca
Date: 22. februar 2012 13:23:32
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska u mp racunu vezana za ocx komponentu Sharp kase.

OS:
zabranjeno dupliranje stavki u dokumentima osnovnih sredstava

AdminTools:
web orders sada ima timer koji diskonektuje aHTTP komponentu na tajmaut.

----

Revision: 757
Author: zoka
Date: 22. februar 2012 13:19:57
Message:
Komercijalno:
-pocetni datumi kod izvestaja o aut.nivelacijama i KEPU knjige
----

Revision: 756
Author: zoka
Date: 21. februar 2012 13:35:23
Message:
Komercijalno:
-Ispravljena greska kod stikliranja statusa dokumenata
----

Revision: 755
Author: aca
Date: 21. februar 2012 13:08:29
Message:
Komercijalno:
Nastavljeni radovi na order wizardu po pitanju generisanja narudzbenica
U stari order wizard dodata opcija za broj karaktera katbr ili katbrpro koji se porede prilikom dodavnja artikala sa boljom cenom

Plate:
izmenjen nacin brojanja zaposlenih u zbirnim izvestajima

----

Revision: 754
Author: zoka
Date: 21. februar 2012 12:56:03
Message:
Komercijalno:
-Promet analitike - analitika po magacinu, omoguceno grupisanje po mesecu, datumu,...
-KEPU - poredjenje sa glavnom knjigom, radi ako je analitika konta po magacinu
-Izvestaj o prometu - ispravljen za ulaznu fakturu za usluge
----

Revision: 753
Author: bane
Date: 13. februar 2012 15:40:45
Message:
Komercijalno: Dodata Web statistika.
----

Revision: 752
Author: bane
Date: 6. februar 2012 15:01:38
Message:
AdminTools: Dugme za web statistiku posle automat.akcije se nije bilo enabled.
----

Revision: 751
Author: aca
Date: 31. januar 2012 16:23:55
Message:
Plate:
-uveden pregled vezan za staz zaposlenog u detaljima o zaposlenom
-uveden novi izvestaj vezan za radna mesta
-resen problem sa ubacivanjem saradnika u listu za isplatu autorskih honorara
----

Revision: 750
Author: zoka
Date: 30. januar 2012 11:26:48
Message:
OS: ne moze se uneti osnovno stredstvo sa null kolicinom
----

Revision: 749
Author: aca
Date: 27. januar 2012 10:04:04
Message:
Komercijalno:
-zabranjeno prebacivanje naloga za nabavku u vise int. otpremnica. Postavi pitanje prvo.
-omoguceno kloniranje int. vp. otpremnica. Sada mogu da se kloniraju i stornirani dok.
-email client - trebalo bi da moze da radi i dodatnu autorizaciju ako to server zahteva
-prava po magacinu za vrstu dokumenta malo doterana

Plate
-novi izvestaj: platni spisak (moze i kumupativno)

----

Revision: 748
Author: zoka
Date: 18. januar 2012 14:16:51
Message:
Osnovna sredstva - dugme na filteru OS se pali kad se promeni lokacija
Komercijalno - omoguceno sortiranje po stavkama MP povratnice dobavljacu i sastavnice
----

Revision: 747
Author: aca
Date: 18. januar 2012 14:13:27
Message:

----

Revision: 746
Author: aca
Date: 16. januar 2012 13:40:14
Message:
Komercijalno:
otklonjena greska kod dodavanje stavke na 165 (zbog rokova placanja)

Plate:
u virmane dodati na teret broj modela i na teret poziv na broj
----

Revision: 744
Author: zoka
Date: 16. januar 2012 10:57:47
Message:
Osnovna sredstva
-uvedeno filtriranje lokacija i odgovornih lica
----

Revision: 743
Author: aca
Date: 16. januar 2012 08:39:14
Message:
OS:
u podatke o osnovnom sredstvu dodati: lokacija i odgovorno lice.

----

Revision: 742
Author: aca
Date: 12. januar 2012 11:30:25
Message:
Komercijano:
kloniranje u drugu bazu sada radi i za narudzbenice
KEPU knjiga: sada se upisuje linked i u okviru dana se dokumenti sortiraju po njemu
DefCene sada ume i da dodaje uplate (ako ih nema a ne menjaju se cene)
VrDokEd: uvedeno automatsko dodavanje kombinacaija zaposleni/magacin u zalistak: prava po magacinima

----

Revision: 741
Author: zoka
Date: 12. januar 2012 08:35:16
Message:
Komercijalno:
-setup za stampu nalepnica
----

Revision: 740
Author: bane
Date: 5. januar 2012 14:04:57
Message:
AdminTools: PocStaNew - prijavljivanje sa NO_TRIGG korisnikom zbog ALTNEDELJIVA
----

Revision: 739
Author: zoka
Date: 5. januar 2012 14:03:12
Message:
AdminTools
-ispravka u prenosu poc.stanja partnera po otvorenim stavkama
Komercijalno poslovanje
----

Revision: 738
Author: aca
Date: 31. decembar 2011 11:42:35
Message:
Admin Tools
-ponovno izvlacenje pocetnih stanja magacina je imalo gresku: u update sql-u se devnabcena pojavljivala 2x.
----

Revision: 737
Author: bane
Date: 28. decembar 2011 12:49:20
Message:
AdminTools: Izmene na NovaBaza.dfm
----

Revision: 736
Author: aca
Date: 27. decembar 2011 15:19:34
Message:

----

Revision: 735
Author: bane
Date: 23. decembar 2011 15:45:08
Message:
Izmena na proceduri kopiranja fajla (stari nacin).
----

Revision: 734
Author: aca
Date: 21. decembar 2011 14:28:45
Message:
Komercijalno:
-malo je ubrzan graficki prikaz prodatih mesta
----

Revision: 733
Author: bane
Date: 21. decembar 2011 12:09:06
Message:
AdminTools: Problem kod uporedjivanja stringova kod XML importa (ne treba da bude case sensitive)
----

Revision: 732
Author: aca
Date: 21. decembar 2011 10:37:56
Message:
Komercijalno:
-uvedeno zaokruzivanje cena na internim mp kalkulacijama nastalim u magacinskom prenosu na osnovu parametra magacina
-uvedena mogucnost sinhronizacije pri radu kroz mstsc remote consolom kao \\tsclient\c


----

Revision: 731
Author: zoka
Date: 21. decembar 2011 10:36:06
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 730
Author: zoka
Date: 20. decembar 2011 08:57:42
Message:
Komercijalno:
-omoguceno sortiranje stavki dokumenta popisa
-dozvoljena izmena sifre placanja na dokumentu Ugovor

----

Revision: 729
Author: aca
Date: 19. decembar 2011 09:46:43
Message:
Komercijalno
----

Revision: 728
Author: aca
Date: 15. decembar 2011 14:17:46
Message:
Komercijalno:
-malo je doradjen novi Order Wizard. Sadm ume da 'objasni' kolicinu koju predlaze za narucivanje!
----

Revision: 727
Author: aca
Date: 15. decembar 2011 10:24:12
Message:
Komercijalno:
-nastavljen rad na email pozivnici za prevozioca
----

Revision: 726
Author: zoka
Date: 15. decembar 2011 10:13:08
Message:
Komercijalno:
-stampanje tovarnog lista
----

Revision: 725
Author: zoka
Date: 14. decembar 2011 09:45:59
Message:
Komercijalno:
-uveden sifarnik referenci
-filter i grupisanje po referencama u izvestaju o prometu i opstim izvestajima
-otvorene stavke sa saldom 0
----

Revision: 724
Author: aca
Date: 14. decembar 2011 09:40:42
Message:
Komercijalno:
-nastavljen rad na tovarnoj listi za dayli
----

Revision: 723
Author: aca
Date: 12. decembar 2011 13:00:57
Message:
Komercijlno:
dodat filter po proizvodjacima u back order-e kupaca
nastavljen rad na slanju elektronske pozivnice prevoznicima

----

Revision: 722
Author: zoka
Date: 12. decembar 2011 13:00:01
Message:
KOmercijalno
-nova forma izbor popisa
----

Revision: 721
Author: zoka
Date: 12. decembar 2011 11:39:45
Message:
Komercijalno:
-uveden sifarnik prevoznika
-uveden limit za prevoz za partnere i prevoznike
-izvestaj o stavkama kojih ima na stanju a nema na popisu - uveden filter po proizvodjacu i brojevima dokumenata
-opsti izvestaj za MP racune, uveden filter fiskalizovani/nefiskalizovani
----

Revision: 720
Author: bane
Date: 7. decembar 2011 15:11:54
Message:
Izmene na Info serveru.
----

Revision: 719
Author: zoka
Date: 6. decembar 2011 13:39:38
Message:
Komercijalno:
-popravljena provera pre unosa dokumenta u nalog za isporuku da li je vec unet

----

Revision: 718
Author: aca
Date: 6. decembar 2011 13:37:40
Message:
Komercijalno:
-pocetak implementacije elektronske razmene podataka sa prevoziocima (Dayli)

AdminTools:
-WebShop sade ume da se snadje kada nema partnera sa isteklim ugovorom

----

Revision: 717
Author: zoka
Date: 5. decembar 2011 16:09:26
Message:
Komercijalno:
-uvedena mogucnost odredjivanja limita za prevoz robe partnerima
-u linije za isporuku uveden parametar 'radi subotom'
----

Revision: 715
Author: zoka
Date: 1. decembar 2011 11:07:43
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 714
Author: bane
Date: 1. decembar 2011 10:47:43
Message:
AutoUpdater: Problem sa stopiranjem InfoServera.
----

Revision: 713
Author: bane
Date: 1. decembar 2011 10:45:54
Message:
Timeout prilikom preimenovanja fajla.
----

Revision: 712
Author: aca
Date: 1. decembar 2011 10:22:18
Message:
AdminTools:
-ispravljena sitna greska vezana za magacin stavke mp racuna nastalog iz web narudzbenice
-za am web shop dodat parametar koji definise za sta su vezani rabati (partner/artili)

----

Revision: 711
Author: aca
Date: 30. novembar 2011 16:42:47
Message:
Komercijalno:
-uveedena nova privilegija: moze da fiskalizuje
----

Revision: 710
Author: zoka
Date: 30. novembar 2011 16:34:42
Message:
Komercijalno:
-dodata funkcija koja posle stampe azurira odgovarajuci status dokumenta
-ispravljena funkcija za broj slogova
----

Revision: 709
Author: aca
Date: 29. novembar 2011 15:54:52
Message:

----

Revision: 708
Author: zoka
Date: 29. novembar 2011 10:08:03
Message:
Komercijalno:
-ispravljena stampa fakture (kurs = 0)
----

Revision: 707
Author: aca
Date: 29. novembar 2011 10:07:28
Message:
Komercijalno:
Zakljucavanje posle fiskalizacije vise ne kontrolise privilegiju zakljucavanja!
----

Revision: 706
Author: bane
Date: 28. novembar 2011 16:02:22
Message:
Nova XML transformacija.
----

Revision: 705
Author: zoka
Date: 28. novembar 2011 14:46:29
Message:
Komercijalno:
-omogucena stampa vise dokumenata vrste 13, 15, 25 iz naloga za isporuku
-na pakovanju dodat filter: samo nezakljucani nalozi za isporuku
-na stampi naloga za isporuku se ne stampaju dokumenti cije je pakovanje otkazano
----

Revision: 704
Author: aca
Date: 28. novembar 2011 12:51:37
Message:

----

Revision: 703
Author: aca
Date: 28. novembar 2011 08:52:43
Message:
Admin Tools:
-web orders sad ima parametre vezane za prebacivanje narudzbenica pristiglih posle nekog vremena a trece lice vozi robu.
----

Revision: 702
Author: aca
Date: 26. novembar 2011 11:12:58
Message:
Komercijalno:
-masovna izmena cena na mp racunima sada se preskace za racune koji se pakuju a nisu spakovani i odstampani
-u nalogu za isporuku uvedena spakovana_vrednost koja se azurira kada se dok. obelezei da je spakovan
-uvedene nova privilegija: moze da stampa dok. koji nije danasnji.

----

Revision: 701
Author: zoka
Date: 25. novembar 2011 16:55:46
Message:
Komercijalno:
-u pakovanje dodat komentar
-omoguceno pamcenje stampaca za svaki izvestaj (zavisno od parametra vezanog za racunar)
AdminTools
-otvaranje nove baze: azuriranje ALTNEDELJIVA prebaceno pre vracanja trigera
----

Revision: 700
Author: zoka
Date: 22. novembar 2011 15:58:33
Message:
Komercijalno:
-pakovanje: trajanja u detaljnom pregledu su u formi hh:mm
----

Revision: 699
Author: zoka
Date: 21. novembar 2011 16:10:52
Message:
Komercijalno:
-pakovanje: kontrola pocinje cim se udje u Kontrolu untetih podataka
-isporuka: statusi se ne pojavljuju posle stampe
-ispravljeno prikazivanje popusta na dokumentu
-dodata mogucnost stampe naloga za pakovanje iz MP racuna
----

Revision: 698
Author: aca
Date: 18. novembar 2011 19:02:13
Message:
Komercijalno:
-nova procedura ProveriIsporuku

AdminTools
-ispravljena greska da petkom posle 14h pravi racune za sutradan
----

Revision: 697
Author: zoka
Date: 18. novembar 2011 07:43:46
Message:
Komercijalno:
-u Pakovanje dodato ukupno vreme pakovanja jedenog dokumenta
- uvedene privilegije za rad sa sifarnikom linija i dokumentom nalog za isporuku

----

Revision: 696
Author: aca
Date: 18. novembar 2011 07:41:14
Message:
Komercijalno:
-i nasa slova se salju na web 212

Vudim.dll
-samo ako je izmenjena licenca ili kkljuc za broj istovremenih konekcija korisnik dobija poruku

----

Revision: 695
Author: bane
Date: 17. novembar 2011 13:39:59
Message:
Automatska obrada web statistike.
----

Revision: 694
Author: zoka
Date: 17. novembar 2011 09:58:25
Message:
Komercijalno
-nalog za nabavku moze da se pretvori u int otpremnicu

----

Revision: 693
Author: bane
Date: 16. novembar 2011 15:15:12
Message:
Izmena kopiranja programa.
----

Revision: 692
Author: bane
Date: 16. novembar 2011 11:41:04
Message:
Ispravljena greska kod kopiranja nove verzije Vudim.dll
----

Revision: 691
Author: bane
Date: 15. novembar 2011 16:19:14
Message:
Procedure za web statistiku
----

Revision: 690
Author: aca
Date: 14. novembar 2011 22:04:14
Message:
AdminTools:
-web orders sada pravi racune 'sutradan' subotom posle 14.00h.
-slogovi u web_sesions sada imaju i woid tako da brisanje vise ne bi trebalo da promasi neke log fajlove.
----

Revision: 689
Author: aca
Date: 14. novembar 2011 14:07:58
Message:
Vudim dll:
-ispravljena greska kod skidanja web Licence

Admin Tools:
-web orders - ispravljene sitne greske

Komercijalno:
-ispravljena greska koju je prijavio centrohem vezana za email client-a
-ispravljena greska koju je prijavila autika vezana za definisanje cena na dev.kalk. a na osnovu ref.cene
----

Revision: 688
Author: zoka
Date: 14. novembar 2011 14:05:16
Message:
Komercijalno:
-na Dokumentima i tab.pregledu dokumenata dodat prozor za Naloge za isporuku
----

Revision: 687
Author: zoka
Date: 11. novembar 2011 09:39:28
Message:
Komercijalno:
-plan naplate - omoguceno izracunavanje
-razne izmene na tab.pregledu za pakovanje
----

Revision: 686
Author: aca
Date: 9. novembar 2011 08:40:20
Message:

----

Revision: 685
Author: zoka
Date: 8. novembar 2011 13:27:57
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj o stanju partnera: dodati zbirovi na sve vrednosti
-ispravljena greska zbog izmene tipa polja OPSTINAID u partneru u nekoliko dokumenata
-u pakovanju dodat status: Otkazano za pakovanje
-u sifarnik linja dodat parametar da li moze biti vise takvih linija dnevno
-u ostale sifarnike dodat sifarnik opstina
----

Revision: 684
Author: aca
Date: 8. novembar 2011 13:20:33
Message:
Komercijalno:
- u dokument isporuke uveden status za ceo nalog i posebno za svaki dokument kao stavku.
- u interne otpremnice dodat nacin isporuke

----

Revision: 683
Author: aca
Date: 7. novembar 2011 09:57:55
Message:

----

Revision: 682
Author: zoka
Date: 7. novembar 2011 09:53:28
Message:
Komercijalno:
-dodato polje PIN u sve dokumente (po defaultu nevidljivo)
-knjiga KIR KPR i prijava poreza mogu da se filtriraju po ekspozituri
-u plan nabavke i prodaje dodat i plan naplate
-ispravljeno prikazivanje povratnica kupca i dobavljaca u izvestaju o prometu
-u podatke o partneru dodata opstina

----

Revision: 681
Author: aca
Date: 7. novembar 2011 09:30:30
Message:
Komercijalno:

U narudzbenici se sada pamti izabrana cena za stavke
----

Revision: 680
Author: aca
Date: 4. novembar 2011 13:28:38
Message:
Komercijalno:
-poslovni partneri imaju sada poseban zalistak sa podacima za web shop korisnike
-email client sada radi?

AdminTools:
-sitne dorade vezane za izmenjene servise web shop-a

----

Revision: 679
Author: zoka
Date: 31. oktobar 2011 09:21:52
Message:
Plate:
-ZConnection prebacen u praIBMastData
-preimenovan unit iz plata IzborIzvestaja u IzborIzvestajaPlate
----

Revision: 678
Author: zoka
Date: 26. oktobar 2011 11:00:17
Message:
Komercijalno:
-ispravljea greska kod sortiranja stavki dokumenata po neispravnom polju
-kartica robe sada moze da pamti raspored i sirinu kolona
----

Revision: 677
Author: aca
Date: 26. oktobar 2011 10:45:23
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska da postojeci partner koji postaje web kupac ne dobije ekspoziture za isporuku (ako se isporuka vrsi sa vise mesta)
-u naruzdbenicu i nalog za nabavku dodata mogucnost izbora cene za stavke koje se dodaju (fabricka, prodajana, nabavna)
----

Revision: 676
Author: zoka
Date: 25. oktobar 2011 13:20:07
Message:
Komercijalno:
-dodaci i ispravke na modulu za pakovanje

----

Revision: 675
Author: aca
Date: 25. oktobar 2011 13:18:44
Message:

----

Revision: 674
Author: aca
Date: 25. oktobar 2011 09:49:24
Message:
Admin Tools:
-web orders malo drugacije obelezava predracune koji se pretvaraju u vise racuna i to uspe i drugacije ako sve ne uspe
----

Revision: 673
Author: aca
Date: 25. oktobar 2011 09:13:34
Message:
Admin Tools:
-web orders sada moze da salje i podatke o tabelama:
partner_we_exp_orders i eksp_stanje tj da azurira stanje po ekspozituti
-web orders sada prikazuje vrdok, brdok i naziv partnera sa narudzbenice

Komercijalno:
korisnik programa ima novi zalistak: web

----

Revision: 672
Author: aca
Date: 24. oktobar 2011 16:51:55
Message:
Komercijalno:
-Uvedeno logovanje izmene redosleda ekspozitura za isporuku web kupcima i privilegija za izmenu.
-Uveden parametar: optimisticno otvaranje baza koji kaze da li da se baza udaljene ekspoziture uvek otvara za dodavanje stavke racun acak i ako je na prethodnoj stavci predracuna 'pukla'
-Kod kopiranja uslova za formiranje prod cene sad ase postavlja i pitanje za brisanje postojecih uslova
-Uveden paramatar magacina: utice na ref.cenu i sada se samo ti magacini prikazuju vezano za refeentne cene.
----

Revision: 671
Author: zoka
Date: 24. oktobar 2011 16:47:44
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod dokumenata 7, 23 i 992 (PIN)
-ispravljena greska kod osvezavanja stavki iz sastavnice na nalogu za proizvodnju
-ispravljena greska kod povezivanja povratnice kupca za racun
Sinhronizacija:
-ispravljena greska vezana za slanje dokumenata na web
----

Revision: 670
Author: zoka
Date: 24. oktobar 2011 09:29:49
Message:
Komercijalno
----

Revision: 669
Author: aca
Date: 22. oktobar 2011 20:21:06
Message:
Admin Tools:
omogucen rad web ordersa sa vise ekpozitira za isporuku istovremeno.
----

Revision: 668
Author: aca
Date: 22. oktobar 2011 13:46:59
Message:
Komercijalno:
Rad sa iznajmljivanjem prostora skoro zavrsen
----

Revision: 667
Author: zoka
Date: 22. oktobar 2011 13:44:55
Message:
Zoka:
izmena redosleda ekspozitura za isporuku web kupcu sada zavisi od toga da li ekspozitura vlasnik partnera
Stanja nadredjenih partnera sa stanjima podrdjenih se sada mogu videti iz tabelarnog pregleda stanja partnera

----

Revision: 666
Author: zoka
Date: 21. oktobar 2011 13:31:43
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod stampanja bar coda na datom avansnom racunu
-ispravljena greska kod Optimizacije lagera kad se izabere roba sa jednog dokumenta
-povecana sirina popup menija kod dodavanja serijskih brojeva na dokument
-na zalihe dodat filter 'bez magacina sa stanjem 0'
-ispravljena greska kod pamcenja filtera - cek box sa stanjem grayed
----

Revision: 665
Author: zoka
Date: 19. oktobar 2011 09:17:40
Message:
Komercijalno:
-izbacen prozor za prijavu korisnika na pakovanje

----

Revision: 664
Author: zoka
Date: 19. oktobar 2011 09:01:51
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska na dokumentima, 4, 27 i 32 zbog polja PIN
----

Revision: 662
Author: aca
Date: 18. oktobar 2011 14:50:14
Message:
Komercijalno:
nastavljen rad na iznajmljivanju prostora

AdminTools
Nastavljen rad na novom web orders klijentu koji radi sa vise ekspozitura

----

Revision: 661
Author: zoka
Date: 18. oktobar 2011 09:17:24
Message:
Komercijalno:
-Na dokumentima 13, 14, 25 i 41 mogu da se stampaju barcodovi stavki
-izvestaj o automatskim nivelacijama moze da se grupise po tarifi
-izvestaj o otvorenim stavkama moze da preskace partnere kojima je stanje 0
-ispravljena greska kod unosa stavki dokumenta Ugovor - preuzimanje duga
-provera internih prenosa moze da se pusta za samo jedan Dokument
-stavke dokument Isporuka prosirene sa jos polja
-pocetak alata za pakovanje
----

Revision: 660
Author: bane
Date: 17. oktobar 2011 10:34:04
Message:
Ispravljena greska sa datumom.
----

Revision: 658
Author: bane
Date: 10. oktobar 2011 11:47:20
Message:
MagicPass: Izmena na logovanju
----

Revision: 657
Author: zoka
Date: 27. septembar 2011 08:55:35
Message:
Komercijalno:
-tabelarni izvestaj bez prometa
----

Revision: 656
Author: aca
Date: 26. septembar 2011 14:21:01
Message:

----

Revision: 655
Author: aca
Date: 26. septembar 2011 11:42:20
Message:
Komercijalno:
Procedura sredi_ostala_stanja sada sredjuje i stanje po servisu i moze se pozvati iz sifarnika robe
Pocetak organizacije transporta: da dok. moze da se doda u listu za transport, prioriteti za pakovanje,...
Omogucen direktan pristup web podacima robe i partnera za vudim trade web orders.

Sinhronizacija:
sada se greska pri sredjivanju kartice robe i stanja partnera loguje detaljno.
----

Revision: 654
Author: zoka
Date: 26. septembar 2011 11:30:51
Message:
Komercijalno:
-izvestaj bez prometa kao tabela
-ispravljene greske u optimizaciji lagera
-ispravljena greska u filtriranju magacina izboru robe u magacinu
----

Revision: 653
Author: bane
Date: 19. septembar 2011 15:08:35
Message:
Izmene na importu dokumenata.
Novi sabloni.
----

Revision: 652
Author: zoka
Date: 19. septembar 2011 09:04:42
Message:
Komercijalno:
-dodata mogucnost stampe iznosa rabata po stavci na fakturi i MP racunu
-na radnom nalogu omogucen upis cene usluge i racunanje norma sata na osnovu nje
----

Revision: 651
Author: aca
Date: 17. septembar 2011 12:36:46
Message:
Komercijalno:
Svi dokumenti sada mogu da se dodaju ili generisu ako u setup-u sinhronizacije pise Azurira = Moze
Zabranjena izmena fabricke i poslednje nabavne cene za artikli tudje ekspoziture


----

Revision: 650
Author: aca
Date: 14. septembar 2011 18:04:28
Message:
Prebacivanje AdminTools na Indy10
----

Revision: 649
Author: bane
Date: 14. septembar 2011 17:07:13
Message:

----

Revision: 647
Author: bane
Date: 14. septembar 2011 16:24:56
Message:
Priprema podataka za infoserver
----

Revision: 646
Author: bane
Date: 14. septembar 2011 16:14:01
Message:
Izbacen FB server kao Dependency
----

Revision: 645
Author: zoka
Date: 14. septembar 2011 15:08:15
Message:
Komercijalno:
-zatvorena baza
----

Revision: 644
Author: aca
Date: 14. septembar 2011 15:01:57
Message:
Sinhronizacija:
sitne izmene na statistici

Komercijalno:
uveden novi tip web prodaje: prodaja prostora i uskladjeni podaci web korisnika sa tom novom opcijom.
Dokument isporuka je zavrsen
Mala dorada na uslovima za filtriranje prilikom masovne izmene uslova za cene kupaca

----

Revision: 643
Author: zoka
Date: 14. septembar 2011 14:58:15
Message:
Komercijalno:
-prebacivanje robe - koriste se samo magacini moje ekspoziture
-promena magacina na prijemnici - ShowInfo pokazuje progres
----

Revision: 642
Author: bane
Date: 13. septembar 2011 13:41:05
Message:

----

Revision: 641
Author: bane
Date: 12. septembar 2011 17:38:15
Message:
InfoServer projekat
----

Revision: 640
Author: bane
Date: 12. septembar 2011 17:37:58
Message:
(+) Izmene na EmailClient i smtp zbog Indy10.
(+) Lozinka.pas izmene zbog Infoservera
----

Revision: 639
Author: aca
Date: 10. septembar 2011 10:02:14
Message:
Sinhronizaxcija:
Sredjeno pamcenje parametara
Malo 'popravljene' transakcije tj vise ne bi trebalo da izbacuje poruku: Transaction not active


----

Revision: 638
Author: zoka
Date: 9. septembar 2011 13:08:23
Message:
Komercijalno:
- stampa nalepnica za pakete iz dokumenta Isporuka
----

Revision: 637
Author: aca
Date: 9. septembar 2011 09:30:29
Message:
Komercijalno:
U dokument isporuke robe dodata opcija generisanja paketa i stampe etiketa za pakete.
[25] sada moze da vazi/ne vazi
----

Revision: 636
Author: zoka
Date: 9. septembar 2011 09:29:08
Message:

----

Revision: 635
Author: aca
Date: 7. septembar 2011 11:46:31
Message:
Komercijalno:
Inetrne otpremnice mogu da postanu nevazece!!! To ne vazi za dokumente internog transporta (dopune virtuelnih magacina)

----

Revision: 634
Author: zoka
Date: 7. septembar 2011 11:45:34
Message:
Komercijalno:
-ispravka zaokruzivanja prodajnih cena u dokumentima - nedostajao je naslov kontrole
----

Revision: 633
Author: aca
Date: 6. septembar 2011 13:38:00
Message:
Komercijalno:
u pregled zaliha dodata kolona prodato i izmenjeni uslovi za filtriranje
u tabelu roba dodato stanje moje espoziture
formiranje nivelacija iz drugih dok. koji menjaju cenu sada radi i za magacin gotovih proizvoda
otklonjena greska da posle zakljucavanja program ponovo vrati cene za kupca
u Izbor robe u magacinu dodata kolona Ukupno stanje (inicijalno se ne vidi)
Dodata nova opcija za referentno stanje vrste dokumenta: -3 ukupno stanje moje ekspoziture
resen problem sa Akcije->Zajednicke akcije->Zaokruzi cena na...

----

Revision: 632
Author: zoka
Date: 6. septembar 2011 13:31:57
Message:
Komercijalno:
-pocetak optimizacije lagera
-na Prijemnici postoji mogucnost izmene magacina kad postoje stavke
-knjizenje: opsi knjizenja moze da ima parametre i
----

Revision: 631
Author: aca
Date: 2. septembar 2011 10:12:51
Message:
Komercijalno:
uvedena nova osobina magacina: nadredjeni magacin. Koristi se za 'virtualne' magacine koji idu u minus kad se kroz njih prodaje a dopunjavaju se iz nadredjenog magacina.
----

Revision: 630
Author: aca
Date: 1. septembar 2011 09:28:50
Message:
Komercijalno:
U sifarniku robe, robi u magacinu i izboru robe iz magacina dodata opcija da se obeleze artikli kojima je stanje manje ili jednako od kriticne zalihe (ako je kriticna zaliha <> 0)
----

Revision: 629
Author: zoka
Date: 1. septembar 2011 09:26:19
Message:
Komercijalno:
-ispravljena greska kod formiranja MP racuna iz planera
-ispravljena greska kod menjanja statusa eventa planera
-u stampu naloga za pakovanje dodata kolona magacin
-ispravljeno gasenje kartice servisa iz sifarnika objekata servisa
-ispravljena greska kod vezivanja trebovanja za radni nalog
----

Revision: 628
Author: aca
Date: 26. avgust 2011 14:03:15
Message:

----

Revision: 627
Author: aca
Date: 26. avgust 2011 14:02:45
Message:
Komercijalno:
doradjen order wizard
zapocet rad na optimizaciji vrednosti lagera u vise magacina

----

Revision: 626
Author: aca
Date: 24. avgust 2011 15:52:12
Message:

----

Revision: 625
Author: aca
Date: 24. avgust 2011 15:49:29
Message:

----

Revision: 624
Author: aca
Date: 24. avgust 2011 15:44:31
Message:
Komercijalno:
iz sifarnika robe sad mogu da se dodaju stavke i u internu vp otpremnicu
----

Revision: 623
Author: zoka
Date: 19. avgust 2011 13:16:19
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj bez prometa moze da prikazuje podatke o poslednjem ulazu robe
-Kod u vezi stampe deklaracija prebacen na jedno mesto za dokumente, robu u robu u magacinu

----

Revision: 622
Author: aca
Date: 19. avgust 2011 13:09:33
Message:
Komercijalno:
Omoguceno prebacivanje dev.kalk. u izvoznu profakturu
resen bug sa masovnim dodavanjem stavki u izvoznu profakturu i fakturu (nije se azurirala devizna prodajna cena)
Omoguceno prebacivanje vp.kalk. u profakturu
Uveden repertoar

----

Revision: 621
Author: aca
Date: 11. avgust 2011 09:08:39
Message:
Admin Tools:
sitne ali bitne izmene na transakcijama web orders-a

----

Revision: 619
Author: aca
Date: 10. avgust 2011 13:43:00
Message:
Koemrcijalno:
[13] i [15] sada mogu da online azuriraju stanje na Auto market web shop-u ako su vezane za predracun nastao iz web narudzbenice.

AdminTools:
Nastavka rada na integraciji sa Auto market web shop-om.


----

Revision: 617
Author: zoka
Date: 10. avgust 2011 13:39:15
Message:
Komercijalno:
-U tabelarnom izvestaju o placanju i za placene dokumente se prikazuje broj dana kasnjenja
-Radni nalog moze da se pretvara u ponudu sa stavkama
-tabelarnim pregledima su vracene ikone na padajucem meniju
----

Revision: 616
Author: aca
Date: 5. avgust 2011 14:00:28
Message:
Komercijalno:
malo je doterana procedura prebacivanja iz [4] u [15] ali ni sada nije savrsena.
Pocetak: u [13] i [15] dodata opcija on line azuriranja stanja profakture na auto martket web shop-u.
----

Revision: 615
Author: zoka
Date: 5. avgust 2011 13:56:48
Message:
Komercijalno:
-doradjena istorija izmena za partnera (vrsta cenovnika i web status)
-izbor dokumenta za nalog za knjzenje moze da se ssortira po iznosu
----

Revision: 614
Author: zoka
Date: 4. avgust 2011 13:30:58
Message:
Komercijalno:
-omogucen unos pozicija u magacinu iz dokumenta
-presabiranje primljenog racuna koji ima povezane fakture iz prethodne godine vise ne pravi probleme
----

Revision: 613
Author: aca
Date: 3. avgust 2011 12:42:49
Message:
Komercijalno poslovanje:
zabranjeno prebacivanje radnog naloga servisa u postojeci zakljucani mp racun ili fakturu.
Reseni sitni problemi vezani za email client
Prilikom formiranja ponude cene sada mogu da se dele i moze sa... i ako klijent u imenu ima " to vise nije problem.

----

Revision: 612
Author: zoka
Date: 3. avgust 2011 12:32:23
Message:
Komercijalno:
-resen problem stampe izlaznih dokumenata kad stavke ne odgovaraju iznosu dokumenta
-izvestaj o prometu robe - pamti se polje po kome se racuna procenat ucesca
-izvestaj o prometu robe - dozvoljeno grupisanje po podgrupi na prvom nivou, ako je izabrana jedna grupa
-istorija izmene radnog naloga - ispravljeno logovanje promene statusa servisa
-ispravljena greska kod kloniranja dokumenata
----

Revision: 611
Author: aca
Date: 25. jul 2011 15:50:10
Message:

----

Revision: 610
Author: aca
Date: 25. jul 2011 15:07:54
Message:
Admin Tools:
posle skidanja AM web narudzbenice ona dobije status 8 - obrada u toku.

----

Revision: 609
Author: zoka
Date: 25. jul 2011 14:51:32
Message:

----

Revision: 608
Author: zoka
Date: 25. jul 2011 14:48:11
Message:
Komercijalno: generisanje plana nabavke/prodaje za celu godinu
----

Revision: 607
Author: zoka
Date: 25. jul 2011 14:46:47
Message:
Komercijalno: nova vrsta dokumenta Ugovor
----

Revision: 606
Author: zoka
Date: 25. jul 2011 14:19:22
Message:
Komercijalno:
-stampa etiketa (deklaracija) iz Access baze
-kloniranje dokumenta moze da se radi u neki drugi magacin
-prebacivanje profakture u fakturu moze da se radi u neki drugi magacin
----

Revision: 604
Author: zoka
Date: 30. maj 2011 14:21:00
Message:
Komercijalno:
-Ispravka u formiranju informacije za kupca na MP racunu
-Omoguceno sortiranje po nazivu ili id-u u izborima magacina
-U pivot izvestajima omoguceno grupisanje integer polja sa intervalom
----

Revision: 603
Author: aca
Date: 30. maj 2011 13:16:44
Message:
Komercijano:
Formiranje ponude sada ume da odredi prodajnu cenu i kada arikal ima nevazece dokumente koji definisu cenu.
----

Revision: 602
Author: aca
Date: 26. maj 2011 10:47:06
Message:
Komercijalno: Kamatni koeficijenti sada mogu da imaju 5 decimala
Tabelarni pregledi sada pamte stanje prekidaca: Uvek gore!

Plate:
Ponovno knjizenje iste isplate vise ne prijavljuje gresku.

----

Revision: 601
Author: zoka
Date: 25. maj 2011 10:35:39
Message:
Komercijalno:
-U izvestaj o prometu (pivot) dodata grupa korisnika
-u izvestaj o stanju partnera (tabelarni) dodat referent partnera
-u tabelarni pregled placanja (i ostale dx tabele) dodata mogucnost grupisanja datuma po mesecu i godini
-zabranjeno brisanje partnera za kog su vezani tekuci racuni firme
-izmenjena procedura koja racuna neplacena pocetna stanja partnera

----

Revision: 600
Author: aca
Date: 19. maj 2011 09:34:27
Message:
Plate:
uveden obracun za 'penzioneri u radnom odnosu'
----

Revision: 599
Author: aca
Date: 18. maj 2011 13:25:15
Message:
Komercijalno:
malo je doradjena statistika partnera
Dodat novi parametar za web prodaju: web_kolicine
otklonjena sitna greska prilikom dodavanja novi stavki u dok. mp. razduzenje kad nije za sopstvene potrebe: vise ne nudi zaposlenog
----

Revision: 598
Author: zoka
Date: 18. maj 2011 13:22:36
Message:
Komercijalno:
-u kloniranju nivelacija moze da se bira smena
-ispravke u generisanju prometa iz popisa (u zaduzenje se ne dodaju stavke sa 0 kolicinama)
----

Revision: 597
Author: aca
Date: 16. maj 2011 09:07:59
Message:
Plate:
u setup auto. knjizenja uvedena mogucnost brisanja stavki.

----

Revision: 596
Author: zoka
Date: 13. maj 2011 13:26:37
Message:

----

Revision: 595
Author: zoka
Date: 13. maj 2011 13:12:59
Message:
Komercijalno:
-odradjena sinhronizacija novih tabela za popuste
-u sastavnici gotovog proizvoda ispravljeno snimanje kolone 'Glavna sirovina'
-zabranjena izmena MP racuna koji je nastao iz popisa
-dodata kolona 'smena' u tabelarni pregled dokumenata i u karticu robe
-ispravke u generisanju prometa iz dokumenta popisa
----

Revision: 594
Author: aca
Date: 13. maj 2011 11:54:00
Message:
Komercijalno:

u sve dokumente uveden mod brzog unosa: BU u toolbar-u stavki.
Unapredjena statistika partnera
Dopunjene zabrane vezane za privilegiju: roba: moze da vidi stanje.
Poruka o nedovoljnim pravima sada ima i id privilegije koja je blokirala akciju.
----

Revision: 593
Author: aca
Date: 11. maj 2011 10:44:52
Message:
Komercijalno:
Mala izmena u logici obavestavanja o kupcu kada duguje po isteklom roku: dozoljeni minus = 0 znaci da nema dozvoljeni minus!!!!!!!!! to je konvencije koja je usvojena
----

Revision: 592
Author: zoka
Date: 11. maj 2011 10:43:11
Message:
Komercijalno:
-ispravke vezane za rad sa kumulativnim popustima
----

Revision: 591
Author: zoka
Date: 10. maj 2011 13:29:04
Message:
Baza: - novi trigeri za POPPOP i DOK_POPUST
----

Revision: 590
Author: aca
Date: 10. maj 2011 13:25:33
Message:
Komercijalno:
zavrsena immplementacija privilegije: moze da vidi stanje robe!
----

Revision: 589
Author: aca
Date: 10. maj 2011 12:44:19
Message:
Komercijalno:
uvedena privilegija: moze da menja parametre programa (sve zalistke)

----

Revision: 588
Author: aca
Date: 10. maj 2011 11:10:45
Message:
Komercijalno:
uvedna privilegija: moze da menja datum roka placanja za dokumente koji imaju rok placanja
uvedena privilegjia: moze da vidi stanje artikla: u celom programu
sredjeno ponasanje privilegije: moze da menja partnera na dok. sa stavkama...
sredjeno ponasanje privilegije: moze da izadaje nov dok. partneru koji duguje a upozorenje je
'stanje sa isteklim rokom (ako duguje)'

----

Revision: 587
Author: zoka
Date: 10. maj 2011 11:04:53
Message:
Komercijalno:
-ispravljen unos parametra za stampu obavestenja na fiskalnom isecku
-kod unosa i brisanja stavki racuna osvezava se kumulativni popust
-prijemnica moze da se prebacuje u deviznu kalkulaciju ukoliko je valuta EUR (za klijente iz Crne Gore)
-omoguceno masovno dodavanje stavki u narudzbenicu koje su u nekom periodu prodate iz tog magacina
-omoguceno prebacivanje iz narudzbenice u internu otpremnicu iz nekog drugog magacina
-ispravljeno osvezavanje prilikom unosa novog tarifnog broja i konta
-informacija za kupca na fiskalnom isecku prosirena na 400 znakova
----

Revision: 586
Author: aca
Date: 5. maj 2011 10:46:57
Message:
Komercijalno:
obavestenje o kumulativnom prometu za mp racun bez kupca se vise ne stampa!
----

Revision: 585
Author: zoka
Date: 5. maj 2011 10:45:39
Message:

----

Revision: 584
Author: bane
Date: 4. maj 2011 17:25:02
Message:
AutoUpdater: Dodata podrska za InfoServer.
----

Revision: 583
Author: zoka
Date: 4. maj 2011 16:41:19
Message:
Komercijalno:
-Izvestaj rekapitulacije - ispravljena greska - kad se izabere vrsta dokumenta pojavljuju se statusi
-Svi izvestaji - povezan padajuci meni za datume
-iz tabelarnog pregleda dokumenata moze da se pozove kartica partnera
-istorija prodaje/nabavke - ispravljena greska kada je nabavnacena = 0
----

Revision: 582
Author: aca
Date: 4. maj 2011 16:22:15
Message:
Komercijalno:
male dorade na kumulativnim popustima vezanim za NIKAD POPUST grupe artikala.


Plate:
sada imaju novi padajuci meni Alati->Administracija izvestaja

----

Revision: 581
Author: aca
Date: 29. april 2011 16:42:14
Message:
Komercijalno:
iz parametara programa uklonjeni vrednosni popusti po nacinu placanja
Kumulativni i vrednosni popusti sredjeni kad su u pitanju zakljucani dok. ili fisk. dok. ili kada korisnik nema prava izmene prodajne cene i/ili rabata

----

Revision: 580
Author: zoka
Date: 29. april 2011 16:39:28
Message:
Osnovna sredstva: nova verzija zbog Vudim.dll
----

Revision: 579
Author: aca
Date: 28. april 2011 15:55:21
Message:
Plate:
sada i obicni korisnici (a ne samo sysdba) mogu da menjaju procedure obracuna (zarade/bolovanje preko 30 dana/porodiljsko/..)


----

Revision: 578
Author: aca
Date: 28. april 2011 12:00:11
Message:
Komercijalno:
prosirena procedura PP_Stat.txt
----

Revision: 577
Author: zoka
Date: 28. april 2011 11:56:54
Message:
Komercijalno:
-omoguceno kloniranje dokumenta popisa (kolicina = 0)
-generisanje prometa pekare iz popisa - dodata provera glavnih proizvoda koji imaju istu sirovinu
Baza: ispravljene procedure koje vracaju stanje/cenu tako da po defaultu daju 0 stanje/cenu ako nema stanja/cene

----

Revision: 576
Author: bane
Date: 27. april 2011 17:46:48
Message:
FIBS: Formatiranje datum u logu
----

Revision: 575
Author: bane
Date: 26. april 2011 14:37:55
Message:
AutoUpdater: Formatiranje naziva log fajla. Preimenovanje .exe u .old
----

Revision: 574
Author: zoka
Date: 26. april 2011 14:11:28
Message:
Komercijalno: Mogu da se stampaju stornirani dokumenti sa slikom u pozadini koja moze da se bira
PrintMachine: Kontrole izvestaja mogu da se automatski proglase transparentnim ili ne.
----

Revision: 573
Author: aca
Date: 26. april 2011 12:17:48
Message:
Komercijalno:
u planer dodata nova privilegija: moze da menja/brise tudj dogadjaj
Generisanje prometa iz popisa pekare sada pravi dok. zaduzenja sa linked iz vrstadok.

----

Revision: 572
Author: aca
Date: 20. april 2011 12:03:40
Message:
Komercijalno:
uvodjenje procedure odredicenuusluge()...
----

Revision: 571
Author: aca
Date: 19. april 2011 13:22:57
Message:

----

Revision: 570
Author: aca
Date: 19. april 2011 13:17:37
Message:

----

Revision: 569
Author: zoka
Date: 19. april 2011 12:22:28
Message:
Komercijalno:
-uvedeni popusti po kumulativnom prometu
-popusti po vrednosti dokumenta, kao i po kumulativnom prometu vaze za sve izlazne dokumente
-mogucnost stampe teksta o popustu na fiskalnom isecku
----

Revision: 568
Author: aca
Date: 19. april 2011 12:16:46
Message:

----

Revision: 567
Author: aca
Date: 19. april 2011 12:16:13
Message:
Komercijalno:
gesena mala greska u izvodu kad se uneseni iznod duguje ili potrazuje obrise skroz a isti taj unese u potrezuje ili duguje.

Sinhronizacija:
pokusaj da se jedan program koristi za sinhronizaciju dve baze...
Uvedeno brisanje iz tabele robaumagacinu kad dodje do greske prilikom brisanje iz tabele roba

Plate:
Resen problem commit-a kod izmena procedura obracuna

----

Revision: 566
Author: aca
Date: 19. april 2011 09:28:10
Message:
Komercijalno: fp: uvodjenje mogucnosti slanja teksta na fp 550
----

Revision: 564
Author: aca
Date: 4. april 2011 09:49:10
Message:
Komercijalno:
mp racun ne azurira polje placen pa unos broja fiskalnog isecka ne obelezi racun da nije fiskalizovan
----

Revision: 563
Author: bane
Date: 30. mart 2011 13:47:34
Message:
Nova verzija ???
----

Revision: 562
Author: aca
Date: 29. mart 2011 15:07:39
Message:
Admin Tools:
web orders: pol korisnika se vise ne uzima od nadredjenog???

----

Revision: 561
Author: aca
Date: 29. mart 2011 09:27:05
Message:

----

Revision: 560
Author: zoka
Date: 29. mart 2011 09:21:33
Message:
Komercijalno: verzija
----

Revision: 559
Author: zoka
Date: 29. mart 2011 09:20:03
Message:
Vudim.dll - ispravke da bi radio na Win 2003
Komercijalno - ispravke deklaracija funkcija iz Vudim.dll
----

Revision: 558
Author: aca
Date: 25. mart 2011 14:41:46
Message:
Komercijalno: kloniranje sa logom iz tabelarnog pregleda - vise dokumenata (pocetak)
----

Revision: 557
Author: zoka
Date: 25. mart 2011 13:26:26
Message:
Komercijalno: Kloniranje sa logom
----

Revision: 556
Author: aca
Date: 24. mart 2011 15:17:40
Message:
Vudil.dll
otklonjena mala greska kod ordejivanja dozvoljenog broja licenci...

----

Revision: 555
Author: zoka
Date: 24. mart 2011 13:45:21
Message:
Komercijalno:
opsti izvestaj za 17 - MP razduzenje ima mogucnost grupisanja po zaposlenom iz stavke
----

Revision: 554
Author: aca
Date: 24. mart 2011 12:12:35
Message:
Komercijalno:
sada i ulazni dokumenti (osim devizne i proizvodne) imaju > th dugme za masovnu primenu rabata na sve stavke.

----

Revision: 553
Author: aca
Date: 24. mart 2011 11:55:21
Message:
AdminTools:
Web orders klijent kada primi narudzbenicu od fizickog lica odmah racuna kurs2.

Vudim.dll
ova verzija ume da skida xxx.lic fajl sa web za automatsko produzenje Licence

Licence.exe
povecana funkcionalnost

----

Revision: 552
Author: aca
Date: 22. mart 2011 13:16:26
Message:
Admin tools
sada se na web salje i pol korisnika
----

Revision: 551
Author: zoka
Date: 22. mart 2011 12:42:35
Message:
Komercijalno:
-promet pivot za izlazne dokumente sabira i 'bruto bez PDV' tj. vrednost bez PDV i bez rabata
-prebacivanje iz VP i MP zaduzenja u internu otpremnicu (samo pozitivne stavke)
-ispravljena greska kod prebacivanja iz ulaznih dokumenata u int.otpremnicu - vise se ne prepisuje rabat
-ispravljena greska kod rucnog unosa u nivelaciju MP magacina - sad dobro povlaci nivelisanu kolicinu
----

Revision: 550
Author: aca
Date: 21. mart 2011 15:54:32
Message:
AdminTools: Slanje parametara na web (kurs2, kurs3)
----

Revision: 549
Author: bane
Date: 16. mart 2011 16:46:35
Message:
AutoUpdater: Pokretanje programa pod admin pravom
----

Revision: 548
Author: bane
Date: 14. mart 2011 17:00:50
Message:

----

Revision: 547
Author: bane
Date: 14. mart 2011 16:47:02
Message:
Izmena logoa
----

Revision: 546
Author: aca
Date: 14. mart 2011 15:56:22
Message:

----

Revision: 545
Author: aca
Date: 14. mart 2011 13:58:50
Message:
Plate:

za INSZ i INSZM izvestaje dodata opcija oduzimanja akontacije
----

Revision: 544
Author: zoka
Date: 14. mart 2011 13:04:59
Message:
Komercijalno: dodati extra podaci na partnerima
ispravka na stampi radnog naloga (delovi sa rabatom)
----

Revision: 543
Author: aca
Date: 14. mart 2011 13:00:43
Message:

----

Revision: 541
Author: bane
Date: 8. mart 2011 16:34:12
Message:
Izmenjena ikonica na FIBSSM
----

Revision: 540
Author: bane
Date: 4. mart 2011 16:50:43
Message:
(+) u info dodat i stari datum verzije sa koje se apdejtuje
----

Revision: 539
Author: bane
Date: 4. mart 2011 14:09:56
Message:
(+) slanje poruka kad ne uspe backup i kopiranje backup-a
----

Revision: 538
Author: aca
Date: 4. mart 2011 13:05:56
Message:
Plate:
novi izvestaj INSZ-M

Komercijano:
dodat kurs3 i tri nova nacina formiranje prodajne cene za kupca/grupu kupaca

----

Revision: 537
Author: aca
Date: 2. mart 2011 10:13:32
Message:
Komercijalno:
ispravljene greska kod stampe KEPU knjige mp magacina za dok zaduzenja...

----

Revision: 536
Author: zoka
Date: 2. mart 2011 08:42:34
Message:

----

Revision: 535
Author: aca
Date: 1. mart 2011 16:36:24
Message:
Komercijalno:
u dokumente vp i mp zaduzenja dodata opcija: dodaj stavke s rastavnice ako je uneta kolicina negativna.
----

Revision: 534
Author: aca
Date: 1. mart 2011 12:53:06
Message:
Komercijalno:
Uvedena tri nova nacina obracuna prodajne cene.
Pored ref. cena uveena i kolona ref.cena * kurs2.

----

Revision: 533
Author: aca
Date: 28. februar 2011 11:03:58
Message:
Komercijalno:
Dokument reklamacija sada azurira stanje neresenih reklamacija u magacinu (i zbirno) ako je tako flegovan magacin.
U robi i robiumagacinu dodate kolone reversi i reklamacije
U dokument povratnica kupca sada moze da se dodaje serija/rok biranjem iz postojecih serija i rokova

----

Revision: 531
Author: bane
Date: 21. februar 2011 17:26:09
Message:
(+) u info dodata stara verzija sa koje se apdejtuje
----

Revision: 530
Author: aca
Date: 21. februar 2011 15:36:52
Message:

----

Revision: 529
Author: aca
Date: 21. februar 2011 14:28:45
Message:
Komercijalno:
Svim izlaznim dokumentima dodata nova zajednocka akcija:
Prikazi uslove za formiranje prodajne cene partnera.

----

Revision: 528
Author: zoka
Date: 21. februar 2011 14:11:08
Message:
Komercijalno: Novi izvestaj na planeru (dnevni raspored po resursu)
izvestaj o prometu i zbri dokumenata imaju filtriranje po smeni
----

Revision: 527
Author: zoka
Date: 21. februar 2011 08:58:41
Message:
Komercijalno: u praIzvestaj dodato filtriranje/grupisanje po smeni i nameni dokumenate
radi u Opstim izvestajima
kloniranje radnog naloga (bez stavka_stavka!)
----

Revision: 526
Author: aca
Date: 19. februar 2011 13:24:38
Message:
Komercijalno:
sredjene greskice vezane za rad sa specifikacijama cekova.

OS:
omogucen export izvestaja o stanju osnovnih sredstava u excel.

----

Revision: 524
Author: bane
Date: 16. februar 2011 17:15:47
Message:
Greska u editoru (nvb autocomplete)
(+) Dodat editor i u ponovnom izvrsavanju trig i proc.
----

Revision: 523
Author: aca
Date: 16. februar 2011 12:13:03
Message:
Admin tools:
nova baza i ponovno pocetno stanje sada vuku porez_iz kako treba a ne uvek 0, sto kasnije napravi sranje na kepu (sa/bez pdv-a).
----

Revision: 522
Author: zoka
Date: 15. februar 2011 12:48:12
Message:
Komercijalno: uvodjenje smena u dokumente
----

Revision: 521
Author: aca
Date: 15. februar 2011 12:32:59
Message:

----

Revision: 520
Author: zoka
Date: 14. februar 2011 15:30:11
Message:

----

Revision: 519
Author: zoka
Date: 14. februar 2011 15:04:22
Message:

----

Revision: 518
Author: aca
Date: 14. februar 2011 13:38:52
Message:
Komercijalno:
omoguceno formiranje reklamacije iz dokumenta povratnica kupca.
omoguceno kloniranje svih objekata (roba, partner, ...)


----

Revision: 517
Author: aca
Date: 14. februar 2011 11:31:55
Message:

----

Revision: 516
Author: aca
Date: 14. februar 2011 11:30:32
Message:

----

Revision: 515
Author: aca
Date: 14. februar 2011 11:24:10
Message:

----

Revision: 514
Author: aca
Date: 14. februar 2011 11:22:25
Message:

----

Revision: 513
Author: aca
Date: 14. februar 2011 10:32:04
Message:

----

Revision: 512
Author: aca
Date: 14. februar 2011 10:28:38
Message:
Komercijalno:
Uveden novi dokument: Reklamacija. Stara reklamacija izbacena
Resen problem sa linked poljem kod prebacivanja iz [4] u [15]

Osnovna sredstva:
sredjivanje kartica vise ne pomera stavke i jos neke kozmeticke izmene.

----

Revision: 511
Author: zoka
Date: 2. februar 2011 10:22:13
Message:
Komercijalno: filter po statusima u tab.pregledu planera
----

Revision: 510
Author: aca
Date: 2. februar 2011 09:53:20
Message:
Komercijalno:
uvedena privilegija za kloniranje i kloniranje u novu bazu.
----

Revision: 509
Author: aca
Date: 1. februar 2011 13:03:01
Message:
Admin Tools:
novi parametar za web orders: def_magacin tj koji magacin se prikazuje prvi kupcu koji moze da kupuje iz vise magacina...


----

Revision: 508
Author: zoka
Date: 1. februar 2011 13:00:39
Message:
Komercijalno: ispravka u vracanju reversa
ispravka u prebacivanju iz prijemnice u kalkulaciju
pozicije mogu da se brisu i iz robe
----

Revision: 507
Author: aca
Date: 1. februar 2011 12:33:37
Message:
Komercijalno:
prebacivanje iz 165 u 13, 15 sada nudi racunanje cena usluga ako se cene racunaju po norma satima
----

Revision: 506
Author: zoka
Date: 31. januar 2011 13:08:23
Message:
Komercijalno: poruke o partneru se ispisuju i kada je dozvoljeniminus = 0
----

Revision: 505
Author: aca
Date: 31. januar 2011 13:06:00
Message:
Komercijalno:
u planer termina sada se mogu povuci svi radni nalozi. Pre toga se moraju povezati grupe usluga (grupe) i resorsi planera...

Plate:
U virmane je dodata nova grupa: analitika po kategoriji osuguranja (za autorske honorare)


----

Revision: 504
Author: aca
Date: 28. januar 2011 16:28:27
Message:
Print Machine:
kloniranje izvestaja sada pravi i nove sql upite za klonirani izvestaj.
Nadji i zameni u podacima o izvestaju sada radi i kada snimis podatke.
----

Revision: 503
Author: bane
Date: 27. januar 2011 15:00:06
Message:

----

Revision: 502
Author: bane
Date: 27. januar 2011 14:57:33
Message:
FIBS: Ime restore fajla.
----

Revision: 501
Author: aca
Date: 27. januar 2011 13:49:58
Message:

----

Revision: 500
Author: zoka
Date: 27. januar 2011 12:35:58
Message:
Komercijalno: popis pekare
dodat PIN u stampu etiketa
prenos u radni nalog (zabranjeno prebacivanje u isti magacin)
----

Revision: 499
Author: aca
Date: 26. januar 2011 14:13:02
Message:
PrintMachine:
kloniranje izvestaja kad nismo kod kuce daje brojeve preko 10000.


----

Revision: 498
Author: zoka
Date: 25. januar 2011 16:03:53
Message:
Komercijalno: pretvaranje popisa pekare u zaduzenje/mp racun
----

Revision: 497
Author: zoka
Date: 25. januar 2011 09:30:16
Message:

----

Revision: 496
Author: zoka
Date: 25. januar 2011 09:27:41
Message:
Komercijalno: rastavnica
----

Revision: 495
Author: aca
Date: 24. januar 2011 13:05:09
Message:
Komercijalno:
redosled stavki u inernim prenosima je char(2) pa kada radni nalog ima vise od 100 stavki za ugradnju puca. Reseno.

----

Revision: 494
Author: zoka
Date: 24. januar 2011 11:20:51
Message:

----

Revision: 493
Author: aca
Date: 24. januar 2011 09:07:11
Message:
Admin Tools: znak & je pogresno slat na web. Ispravljeno.

Komercijalno: otpremnice sada mogu da s prebace u mp racun ili fakturu bez obzira iz kog su magacina napravljene (mp ili vp magacin)


----

Revision: 492
Author: zoka
Date: 18. januar 2011 09:09:44
Message:
Komercijalno: izmene ponasanja povratnice dobavljacu
AdminTools: eksport podataka za agencijua Camastra
----

Revision: 491
Author: aca
Date: 12. januar 2011 12:11:42
Message:
Komercijalno:
oveden novi paramatar koji kontrolise zabranu dupliranja kombinacije katbr+katbrpro u sifarniku robe.
----

Revision: 490
Author: zoka
Date: 12. januar 2011 09:59:39
Message:
AdminTools: dodatak za eksport podataka za agenciju Camastra
----

Revision: 489
Author: aca
Date: 11. januar 2011 16:19:48
Message:
Komercijalno:
Ako se dokumentu [32] mp proracun stiklira 'Automatsko knjizenje' ovaj dokument pocinje da zaduzuje kupca???!!! u kartici, na stanju partnera i na izvestaju o neplacenim dokumentima ako je stikliran [32].

----

Revision: 488
Author: zoka
Date: 11. januar 2011 15:42:28
Message:
Komercijalno: kloniranje dokumenta u drugu bazu nije presabiralo novi dokument

----

Revision: 487
Author: zoka
Date: 4. januar 2011 15:40:36
Message:
Komercijalno: Ispravka unosa serijskog broja u pocetno stanje
novo polje u SearchRUM - aplikacija tj polje KOMENTAR iz ROBE
kod dodavanja robe ako se ostavi prazan naziv, upisuje se naziv od grupe
----

Revision: 486
Author: aca
Date: 31. decembar 2010 12:14:57
Message:
Admin Tools:

sitne dorade pretrazivanja i slanja kataloskih brojeva na web bez odredjenih karaktera
----

Revision: 485
Author: aca
Date: 30. decembar 2010 14:13:06
Message:

----

Revision: 484
Author: aca
Date: 30. decembar 2010 10:10:47
Message:

----

Revision: 483
Author: aca
Date: 28. decembar 2010 16:07:01
Message:

----

Revision: 482
Author: aca
Date: 27. decembar 2010 18:47:47
Message:
AdminTools:
ispravljena greska kod slanja srch_params ka web serveru

Komercijalno:
isplravljena greska prilikom prebacivanja iz dokumenta u dokument a bilo je usluga na polaznom dokumentu. U tom slucaju kada se izabere formiranje prodajne cene za kupca program u odredisnom dokumentu stavi cenu usluge 0.
Uvedena i opcija u wizardu za prebacivanje iz dokumenta u dokument da ako korisnik nema prava da menja prodajnu cene na odredisnom dokumentu onda ne moze ni da menja parametre za definisanje nabavne i prodajne cene
----

Revision: 481
Author: aca
Date: 27. decembar 2010 15:15:27
Message:

----

Revision: 480
Author: bane
Date: 27. decembar 2010 15:00:10
Message:
AdminTools: NovaBaza -> sredjeno azuriranje FIBS taskova.
----

Revision: 479
Author: aca
Date: 25. decembar 2010 15:22:22
Message:
Admin Tools:
sada svi parametri web orders-a mogu da se kontrolisu iz lokala
Dodata nova opcija za prelazak sa verzije FB-a 1.5x na 2.1x.

----

Revision: 478
Author: aca
Date: 24. decembar 2010 16:16:17
Message:
Komercijalno:
otklonjena greska neslaganja pivot i stampanog izvestaja o prometu robe
----

Revision: 477
Author: zoka
Date: 24. decembar 2010 15:01:05
Message:
Komercijalno: ispravka izbora dokumenata na izvodu
ispravka povezivanja povratnica i racuna iz prethodne godine (roba iz prosle godine koje vise nema u ovoj godini)
ispravka knjizenja ulaznih faktura (KPR_DOK)
----

Revision: 476
Author: bane
Date: 24. decembar 2010 14:57:11
Message:
AdminTools: Import from txt, lista koriscenih sablona moze da se brise
----

Revision: 475
Author: aca
Date: 23. decembar 2010 13:43:19
Message:
Komercijalno:
i u dokument prijemnica mogu da se importuju stavke iz xml/xls fajla.
----

Revision: 474
Author: zoka
Date: 22. decembar 2010 15:39:14
Message:
Komercijalno: ispravka filtriranja u Robi i Robi u magacinu
na stampi prijemnice se vide pozicije u magacinu
----

Revision: 473
Author: aca
Date: 22. decembar 2010 15:35:12
Message:
Komercijalno:
order wizard sada obavestava klijenta o gresci ako iz 10 pokusaja ne uspe da doda stavku na dokument narudzbenica ili nalog za nabavku
----

Revision: 472
Author: zoka
Date: 22. decembar 2010 10:58:44
Message:
Komercijalno: nova verzija
----

Revision: 471
Author: aca
Date: 22. decembar 2010 10:44:41
Message:
AdminTools:

web orders client ima dva nova parametra tj liste nezeljenih znakova u kataloskom broju i kataloskom broju proizvodjaca. Primer: ne zelim da mi kataloski brojevi na web sadrze znak . , (tacka, razmak i zarez) jer korisnici ne znaju tacnu pozicijku ovih karaktera. Ako ih navedete u listi kataloski brojevi na web bazi ih nece imati, bize zamenjeni sa ''. Primer 123 454 789 postaje 123456789 ili 12.345 postaje 12345.
----

Revision: 470
Author: aca
Date: 21. decembar 2010 14:33:30
Message:

----

Revision: 469
Author: aca
Date: 21. decembar 2010 14:33:14
Message:

----

Revision: 468
Author: zoka
Date: 21. decembar 2010 13:51:03
Message:
Komercijalno: Roba.dfm
----

Revision: 467
Author: aca
Date: 21. decembar 2010 13:50:01
Message:
Komercijalno:
uveden Kurs2 tj kurs za placanja gotovinom
u OW dodata opcija da upozorava korisnikia na svaku gresku prilikom dodavanja stavki u narudzbenicu ili nalog za nabavku
Razdvojena privilegija 'moze da menja tudj dokument' od privilegija vezanih za placanje dokumenta
U Zalihe dodata mogucnost pregleda prodatih kolicina iz prethodne (ili neke druge) godine

----

Revision: 466
Author: zoka
Date: 20. decembar 2010 13:30:26
Message:
Komercijalno: u Robi i Robi u magacinu combo za proizvodjaca je CheckCombo
----

Revision: 465
Author: aca
Date: 17. decembar 2010 13:12:03
Message:

----

Revision: 464
Author: zoka
Date: 17. decembar 2010 13:06:53
Message:
Komercijalno: pregled dokumenta iz backordera (nije se pozicionirao na pravu stavku)
ispravljeno knjizenje troskova na ulaznim racunima (sudaranje sa kpr_dok iz prosle godine)
----

Revision: 463
Author: aca
Date: 15. decembar 2010 16:00:57
Message:
Komercijalno:
Uvedene privilegije vezane za glavnu knjigu (rad sa nalozima, izvestaji, pregledi, prenos pocetnog stanja,...)
U tabelarnim pregledima sada se pamti polozaj prozora Ctrl+N, ref cena, .... i ostalih 'floating' prozora

Uporedni pregled izvestaja:
dodata mogucnost fitriranja po artiklu
----

Revision: 462
Author: zoka
Date: 15. decembar 2010 15:57:56
Message:
AdminTools - nova verzija
----

Revision: 461
Author: zoka
Date: 15. decembar 2010 13:25:17
Message:
Komercijalno: novi parametar vezan za revers zaposlenog (da li mora da ima radni nalog)
----

Revision: 460
Author: bane
Date: 14. decembar 2010 15:34:21
Message:

----

Revision: 459
Author: bane
Date: 14. decembar 2010 15:14:12
Message:

----

Revision: 458
Author: zoka
Date: 14. decembar 2010 14:05:18
Message:
AdminTools: ponovno izvlacenje pocetnog stanja robe (proverava da li ima suvisno unetih stavki)
----

Revision: 457
Author: aca
Date: 13. decembar 2010 16:51:44
Message:
Komercijalno:
Resen problem sa pozicioniranjem prozora sa statusima dokumenta, referentnim cenama, fabrickim cenama, pozicijama u magacinu, ... Sad se pojavljuju tamo gde si ih i ostavio.
----

Revision: 456
Author: zoka
Date: 13. decembar 2010 13:35:09
Message:
AdminTools: ispravke prenosa pocetnog stanja partnera
Komercijalno: resenje problema sa podesavanjem kolona (za sada samo u SearchRUM)
----

Revision: 455
Author: aca
Date: 13. decembar 2010 13:21:33
Message:
Komercijalno
Otklonjena greska kod automatskog preknjizavanja svih neproknjizenih dokumenata
Otklonjena greska kod procedure SmeDaSnimiStavku... koju je Aca zeznuo

----

Revision: 454
Author: zoka
Date: 10. decembar 2010 09:23:34
Message:
Komercijalno: zatvaranje avansa avansima (tj povracajima avansa)
----

Revision: 453
Author: aca
Date: 10. decembar 2010 09:21:51
Message:
Komercijalno:
Sitne ispravke na formiranju istorije izmena.
U formi koja prikazuje artikel koji nedostaju ili nisu mogli da se obrade u masovnoj obradi (dodaj vise stavki, prebacivanje iz dok. u dok. ...) sada ima i kolonu koliko nedostaje (kolicina).
U sifarniku robe i izboru robe u magacinu dodat nov nacin pretrazivanja Ctrl+M koji filtrira artikle po istom kataloskom broju ili kataloskom broju proizvodjaca

----

Revision: 452
Author: zoka
Date: 8. decembar 2010 16:00:34
Message:
Baza: Izmenjena procedura PRESABERIPRIMLJENIRACUN
Komercijalno: uvedeno definisanje fabricke cene sa prijemnice
ispravljeno definisanje popusta po nacinu placanja na MP racunu
ispravljeno formiranje ponude (Excel) za MP magacin
----

Revision: 451
Author: zoka
Date: 3. decembar 2010 16:51:20
Message:
Komercijalno: tabelarni pregled placanja - dorade
----

Revision: 450
Author: aca
Date: 3. decembar 2010 16:10:42
Message:

----

Revision: 449
Author: aca
Date: 3. decembar 2010 16:08:38
Message:

----

Revision: 448
Author: aca
Date: 3. decembar 2010 15:57:24
Message:

----

Revision: 447
Author: aca
Date: 3. decembar 2010 15:54:56
Message:

----

Revision: 446
Author: zoka
Date: 3. decembar 2010 15:35:43
Message:
Komercijalno: dodaci na tabelarnom pregledu placanja
----

Revision: 445
Author: aca
Date: 3. decembar 2010 15:34:43
Message:
Komercijalno:

uvedena mogucnost unakrsnog filtriranja artikala sa istim kataloskim brojem ili istim kataloskim brojem proizvodjaca u sifarniku robe i prilikom dodavanje artikala na dokument.

----

Revision: 444
Author: zoka
Date: 2. decembar 2010 15:48:18
Message:
Komercijalno: ispravke greske kod exporta za poreski organ
dorade na izvestaju o placanju - tabelarni pregled
dodaci za popuste po iznosu na MP racunu (mogu da se vezuju za magacine i da se nevidi rabat)
----

Revision: 443
Author: zoka
Date: 29. novembar 2010 16:00:56
Message:
Komercijalno: novi izvestaj o placanju
----

Revision: 442
Author: aca
Date: 29. novembar 2010 15:57:31
Message:

----

Revision: 441
Author: aca
Date: 27. novembar 2010 16:58:51
Message:
AdminTools:
sredjena greska prilikom pokusaja tumacenja istorije izmena kada je menjana nabavna cena sa porezom.

Komercijalno:
Ispravljena greska u stampi kepu knjige vezana za isplate vezane za povretnice kupaca.
Prilikom izmene detalja o proizvodjacu i da li se njegovi artikli salju na web program ispisuje
upozorenje o velikoj kolicini podataka koja ce se slati na web.

----

Revision: 440
Author: aca
Date: 24. novembar 2010 14:14:40
Message:

----

Revision: 439
Author: zoka
Date: 24. novembar 2010 14:13:01
Message:
Komercijalno: dodato polje u tabeli DOKUMENT - STORNO koje sadrzi vrednost stronirajucih dokumenata vezanih za taj dokument
----

Revision: 438
Author: aca
Date: 22. novembar 2010 14:30:34
Message:
Komercijalno:
otklonjena greska sa racunanjem cene bez pdv-a u ponudi
----

Revision: 437
Author: zoka
Date: 22. novembar 2010 14:30:26
Message:
Komercijalno: dodato polje aplikacija (KOMENTAR) u RobaEdit
----

Revision: 436
Author: zoka
Date: 19. novembar 2010 14:25:24
Message:
Baze: izmene uputstva za updater
----

Revision: 435
Author: aca
Date: 19. novembar 2010 14:23:39
Message:
Admin Tools i Plate:
ponovo radi podesavanje dugmica toolbar-a glavnog menija

----

Revision: 434
Author: aca
Date: 19. novembar 2010 09:19:53
Message:
Komercijalno:
Podrazumevani podaci za korisnika programa sada ponovo rade

----

Revision: 432
Author: aca
Date: 18. novembar 2010 09:33:46
Message:
AdminTools:
web orders sada ume da loguje izmenu web statusa partnera u lokalnoj bazi...

Komercijalno:
Faktura vezana za avansni racun vise ne moze da se menja

----

Revision: 431
Author: aca
Date: 17. novembar 2010 14:01:20
Message:
Komercijalno:

sada se datum mp racuna koji ide na fiskalizaciju proverava poslednji pa ne moze da se desi da se promeni datum racuna a posle ispadne da je racun iz tudje ekspoziture

----

Revision: 429
Author: aca
Date: 17. novembar 2010 12:47:22
Message:

----

Revision: 428
Author: zoka
Date: 17. novembar 2010 12:33:55
Message:

----

Revision: 427
Author: aca
Date: 17. novembar 2010 12:32:16
Message:
Admin Tools:
Web orders client sada ume da salje i alternativne kataloske brojeve (bez pin-ova)
----

Revision: 426
Author: aca
Date: 16. novembar 2010 16:36:13
Message:
Admin Tools
Web order client sada moze da salje i alternativne kataloske brojeve na web

----

Revision: 425
Author: zoka
Date: 16. novembar 2010 13:36:16
Message:
Osnovna sredstva: grupe - sortiranje i otvaranje poreskih. am.grupa
unos o.s. - pozicioniranje na naziv kad se inv.broj generise automatski
----

Revision: 424
Author: aca
Date: 16. novembar 2010 12:24:49
Message:
Admin Tools
ispravljena greska prilikom promene web statusa neaktivnih klijenata

Komercijalno:
Uvedena statistika poslovnog partnera u detaljima o partneru, kartici partnera i na svakom dokumentu koji ima partnere.
U sifarniku robe se prilikom prikazivanja cena sada dobro prikazuju cena sa i bez prdv-a bez obzira na vrstu magacina iz kog se prikazuju cene.
Isto je sa prozorom za izbor cena

----

Revision: 423
Author: zoka
Date: 15. novembar 2010 14:35:30
Message:
Osnovna sredstva: Osnovna sredstva mogu da se vezuju za grupe i podgrupe
Grupa OS je vezana za poresku amortizacionu grupu
Baza: nova procedura PP_stat
----

Revision: 422
Author: zoka
Date: 9. novembar 2010 15:38:05
Message:
Komercijalno i AdminTools - nove verzije
----

Revision: 421
Author: zoka
Date: 9. novembar 2010 13:38:36
Message:
Osnovna sredstva: filter za osnovna sredstva
----

Revision: 420
Author: aca
Date: 9. novembar 2010 13:35:09
Message:
Komercijalno:
Ponuda koja se formira iz sifarnika robe moze da formira excel fajl i na racunarima koji nemaju instaliran excel.
U ostale sifarnike dodat sifarnik email listi (svaki partner moze da pripada jednoj ili vise email listi). Uvedeno filtriranje partnera po pripadnosti email listi.
Otklonjena greska da kada Vudim.dll nije dostupan program nastavlja sa radom. To sada moze samo SYSDBA

----

Revision: 419
Author: zoka
Date: 9. novembar 2010 11:50:15
Message:
Komercijalno: na stampi prijemnice sa ulaznih dokumenata se vidi i pozicija u maacinu za stavke
Osnovna sredstva: dodata grupa i podgrupa osnovnog sredstva
sve stampe i izvestaji umaju filtriranje i grupisanje po grupama i podgrupama
omoguceno automatsko formiranje inventarskog broja zavisno od parametra
----

Revision: 417
Author: zoka
Date: 5. novembar 2010 14:44:13
Message:
Komercijalno: ako je dozvoljeni minus za partnera = 0, ne proverava se
----

Revision: 416
Author: aca
Date: 5. novembar 2010 14:41:35
Message:
Komercijalno:
poceo rad na novom order wizardu baziranom na Quantum DBGrid komponenti
----

Revision: 415
Author: zoka
Date: 4. novembar 2010 15:25:35
Message:
Osnovna sredstva: Dodat sifarnik org.jedinica i mesta troska
----

Revision: 414
Author: aca
Date: 3. novembar 2010 12:43:03
Message:
AdminTools:
dodata opcija u web orders za automatsku obradu: svakog dana se menjaju statusi web korisnika koji su neaktivni x dana
----

Revision: 413
Author: aca
Date: 3. novembar 2010 11:13:53
Message:
Komercijalno:
partnerima web korisnicima dodata nova opcija: posle X dana neaktivnosti promeni status na X.
u karticu artikla i zalihe nekog artikla dodati statisticki podaci o % obrta i % raspolozivosti

----

Revision: 412
Author: zoka
Date: 2. novembar 2010 12:58:05
Message:
Komercijalno: pri unosu nove roba vrednost polja ALTNEDELJIVA je 0 podrazumevano.
prebacivanje iz radnog naloga u racun - ako se dodaje u novi racun, datum je danasnji
u istoriji izmena se prikazuju poruke (ALL_MESSAGE)
ispravljeno logovanje prebacivanja u racun iz RN (pocetak, broj, kraj)
----

Revision: 411
Author: aca
Date: 29. oktobar 2010 11:16:55
Message:
Komercijalno:
Malo doradjen OW po pitanju rada sa vec postojecim narudzbenicama
----

Revision: 410
Author: zoka
Date: 29. oktobar 2010 11:08:21
Message:
Komercijalno: ispravljena greska kod unosa stavki delova radnog naloga i prebacivanja usluga sa RN na racun

----

Revision: 409
Author: aca
Date: 29. oktobar 2010 09:12:20
Message:
Komercijalno: DETabela - dodavanje funkcija i doterivanje
----

Revision: 408
Author: zoka
Date: 28. oktobar 2010 14:11:32
Message:
Komercijalno: izvestaj o prometu robe moze da stampa alternativnu jedinicu mere
ispravljena stampa kartice vozila kad se kartica poziva iz radnog naloga
Baza: sva roba mora da ima alternativnu jedinicu mere, po defaultu istu kao osnovnu jedincu mere
----

Revision: 407
Author: aca
Date: 27. oktobar 2010 09:59:40
Message:

----

Revision: 406
Author: aca
Date: 27. oktobar 2010 09:58:10
Message:
AdminTools:
izmenjena procedura slanja podataka na web: vise se ne salju artikli iz robe i robeumagacinu ako im grupa ili proizvodjac to ne dozvoljavaju

Komercijalno:
izmenjena kartica partnera: sad ima i polje poziv na broj iz izvoda (u novcanim stavkama)
RNS: kada se formira iz termina referent je korisnik programa u tom trenutku
Dok. pocetno stanje: dodata procedura za sumiranje kolicina istih artikala (koja ce najverovatnije biti izbacena)


----

Revision: 405
Author: zoka
Date: 27. oktobar 2010 09:46:56
Message:
Komercijalno: ispravka izbora stampe
----

Revision: 404
Author: zoka
Date: 27. oktobar 2010 09:45:43
Message:
Komercijalno: tabelarna stanja partnera

----

Revision: 403
Author: zoka
Date: 21. oktobar 2010 12:07:40
Message:

----

Revision: 402
Author: aca
Date: 21. oktobar 2010 12:05:08
Message:
Komercijalno:
malo je izmenjena procedura formiranja ponude po pitanju racunanja cena za izabranog kupca i formata cene
----

Revision: 401
Author: aca
Date: 20. oktobar 2010 12:29:29
Message:
Komercijalno:
U sve dokumente koji imaju partnera dodata zajednicka akcija: Posalji dokument kao PDF fajl e-postom.

----

Revision: 400
Author: zoka
Date: 20. oktobar 2010 12:26:18
Message:
Komercijalno: Interni partneri na dokumentima su sa zelenim, bold italik fontom
dodatna filtriranja u tab.pregledu planera
----

Revision: 399
Author: zoka
Date: 19. oktobar 2010 11:38:33
Message:
Komercijalno - grupisanje po vrsti poslovnog partnera u opstim izvestajima i izvestaju o prometu
Novi ugovori
----

Revision: 398
Author: bane
Date: 18. oktobar 2010 15:58:44
Message:
WTerm: Resen problem sa iscrtavanjem naziva klijenta
----

Revision: 397
Author: zoka
Date: 18. oktobar 2010 12:57:30
Message:
Komercijalno: uveden filter po vrstama partnera (pol) u tabelarnim pregledima dokumenata
i u praIzvestaju (odradjeno u izvestajima o partneru, i opstim izvestajima)
----

Revision: 396
Author: aca
Date: 18. oktobar 2010 12:52:28
Message:
Komercijalno:
uvedena mogucnost slanja emial poruka (sa zakacenim fajlovima, dokumentima, ...) iz programa Komercijalno.
Ispravljena greska da nisu mogle da se dodaju stavke u dokument [33] - Narudzbenica
Kartica partnera moze direktno da se posalje postom...
----

Revision: 395
Author: zoka
Date: 14. oktobar 2010 14:11:19
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 394
Author: aca
Date: 13. oktobar 2010 16:58:35
Message:

----

Revision: 393
Author: aca
Date: 13. oktobar 2010 16:43:51
Message:

----

Revision: 392
Author: aca
Date: 13. oktobar 2010 16:27:27
Message:
Komercijalno:
uveden email clinet!
----

Revision: 391
Author: zoka
Date: 13. oktobar 2010 16:22:49
Message:
Komercijalno: uveden INTERNI poslovni partner
zabrana fiskalizacije racuna od internog partnera
tabelarni pregled planera
----

Revision: 390
Author: bane
Date: 13. oktobar 2010 13:51:44
Message:
WTerm: Promenjen naziv kolone.
----

Revision: 389
Author: zoka
Date: 12. oktobar 2010 12:48:12
Message:
Komercijalno: Vrednost u valuti na stampi MP racuna
pamcenje opisa na stavci naloga za knjizenje
----

Revision: 388
Author: zoka
Date: 7. oktobar 2010 10:25:41
Message:
Komercijalno: na praIzvestaj dodata mogucnost stampe naziva ili naziva za stampu partnera
ispravljena provera internih prenosa za prenose nastale od povratnica
stampa garancije sa radnog naloga
drugaciji naslov za Cenu dobavljaca na MPKalk kod ne-PDV obveznika
----

Revision: 387
Author: aca
Date: 7. oktobar 2010 10:12:53
Message:

----

Revision: 386
Author: aca
Date: 7. oktobar 2010 10:12:14
Message:

----

Revision: 385
Author: aca
Date: 7. oktobar 2010 09:52:26
Message:
Komercijalno:
uvedena mogucnost masovnog menjenja uslova za formiranje prodajne cene
U pivot izvestajima dodate opcije za podesavanja 'pita' izvestaja
----

Revision: 384
Author: aca
Date: 30. septembar 2010 13:34:49
Message:
Komercijalno poslovanje:
dodata mogucnost definisanja koliko puta odredjeni korisnik moze istovemeno da se zakaci na zadatu bazu podataka. Opcija je vezana za podrazumevane vrednosti korisnika programa.
----

Revision: 383
Author: aca
Date: 30. septembar 2010 13:27:21
Message:
Koemrcijalno poslovanje:
u sve dokumente i tabelarne preglede uvedena zajdnicka akcija->vrati podesavanje kolona na podrazumevano. Trebalo bi da se koristi kad se 'zaglupe' kolone
----

Revision: 382
Author: zoka
Date: 30. septembar 2010 11:36:55
Message:
Komercijalno: default namena dokumenta kad se formira RN iz planera
predlog ugovora za Vetprom Hemikalije
----

Revision: 381
Author: bane
Date: 29. septembar 2010 14:20:46
Message:
WTerm: prikazuje se REFID umesto ZAPID
----

Revision: 379
Author: zoka
Date: 28. septembar 2010 09:29:06
Message:
Komercijalno: ispravljena i doterana kartica servisa
----

Revision: 378
Author: bane
Date: 27. septembar 2010 14:09:42
Message:
AutoUpdater: Problem sa dokumentima kad je tabeli MODUL polje KORISTI_SE 0.
----

Revision: 377
Author: zoka
Date: 24. septembar 2010 16:30:10
Message:
Komercijalno: u KEPU se ne prikazuju nefiskalizovani MP racuni (zavisno od parametra U_PAZAR)
ispravke na PivotPlanNP
PlanNP moze da ima i razliku u ceni
ispravke na kartici servisa (prikaz za vise godina)
----

Revision: 376
Author: aca
Date: 24. septembar 2010 15:56:46
Message:

----

Revision: 375
Author: bane
Date: 23. septembar 2010 13:58:18
Message:
WTerm: Finalna verzija 1.0.0.0
----

Revision: 373
Author: aca
Date: 21. septembar 2010 12:25:15
Message:
Komercijalno:
termin planera sada ima statuse
----

Revision: 372
Author: zoka
Date: 21. septembar 2010 12:24:03
Message:
Komercijalno: ispravka kartice servisa
stampa referenta sa int.kalkulacije na int.otpremnici
----

Revision: 371
Author: bane
Date: 17. septembar 2010 16:21:22
Message:
TennisManager: Zabrana menjanja eventa kad je korisnik termina obrisan.
----

Revision: 370
Author: aca
Date: 17. septembar 2010 12:43:38
Message:
Komercjialno:
Planer: uvodjenje mogucnosti izmene statusa bez ulaska u detajle o terminu
----

Revision: 369
Author: zoka
Date: 16. septembar 2010 16:54:17
Message:
Baza: izmenjen triger Stavka_stavka
----

Revision: 368
Author: zoka
Date: 16. septembar 2010 16:25:28
Message:
Komercijalno: .res dodat PivotPlanNP
----

Revision: 366
Author: zoka
Date: 16. septembar 2010 16:14:03
Message:
Komercijalno: ispravka odredjivanja cena na radnom nalogu i prebacivanja u racun
----

Revision: 365
Author: aca
Date: 16. septembar 2010 16:12:44
Message:
Komercijalno:

uvedeni novi parametar podrazumevanih vrednosti za korisnika programa:
1. broj dozvoljenih konekcija na ovu bazu
2. podrazumevani partner za planer sa predefinisanim dogadjajima
uvedena nova privilegija: moze da zatvori rns bez izmene datuma i vremena ztvaranja
pilikom rasporedjivanja realno utrosenog radnog vremena po operacijima radnog naloga nije obavezan raspored na sve operacije pre izlaska iz ove opcije.
u termin uvedeni statusi (sa povezanog dokumenta ako je u pitanju radni nalog)
u termin uvedeno uporedno pracenje vremena pocetak i kraja termina sa vremenom pocetka i kraja povezanog radnog naloga
----

Revision: 364
Author: zoka
Date: 16. septembar 2010 11:06:31
Message:
Komercijalno: ispravljen SQL kod pivota za radni nalog po uslugama
Baza: triger STAVKA_STAVKA izmenjen
----

Revision: 363
Author: zoka
Date: 14. septembar 2010 15:46:06
Message:
Komercijalno: pivot za plan nabavke i prodaje
ispravke u planeru
ispravke u prenosu iz pripreme na radni Nalog
ispravke u kartici servisa
----

Revision: 362
Author: bane
Date: 9. septembar 2010 18:13:53
Message:
WTerm: Prikaz na drugom monitoru. Podesavanje izgleda.
----

Revision: 361
Author: bane
Date: 8. septembar 2010 19:56:59
Message:
Novi projekat: WTerm
----

Revision: 360
Author: zoka
Date: 8. septembar 2010 15:02:30
Message:
Komercijalno: plan nabavke prodaje - pocetno filtriranje i kloniranje planova
----

Revision: 359
Author: zoka
Date: 6. septembar 2010 10:30:25
Message:
Izmene na bazi: Uputstvo za izmenu izvestaja kao INCLUDE
----

Revision: 358
Author: aca
Date: 6. septembar 2010 09:54:43
Message:
Komercijalno:
Uveden novi parametar za kontrolu unetih kolicina koji omogucava da se rucno unose kolicine.
Uvedena mogucnost definisanja privilegija za svaki planer pojedinacno

----

Revision: 357
Author: zoka
Date: 6. septembar 2010 09:48:41
Message:
Komercijalno: Planer - panel za prikaz slobodnog i zauzetog vremena
----

Revision: 355
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 16:14:12
Message:

----

Revision: 354
Author: aca
Date: 2. septembar 2010 16:13:10
Message:

----

Revision: 353
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 15:35:44
Message:
Komercijalno: ispravke na planu nabavke prodaje
----

Revision: 352
Author: aca
Date: 2. septembar 2010 15:34:58
Message:
Komercijalno:
uskladjen rad sa statusima na svim dokumentima
u dogadjaj planera uvedeni statusi
u planeru uvedeni predefinisani dogadjaji
statusima obradjen jos jedan dogadja: izmena menja zaposlenog na statusu (da/ne)


Admin Tools:
priveden kraju rad na sprezi sa Auto Market web prodajom
----

Revision: 351
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 14:34:59
Message:
Komercijalno: promet pivot
----

Revision: 350
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 14:31:40
Message:
Komercijalno: Planer, CtrlTabela
----

Revision: 348
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 10:19:59
Message:
Admin Tools: ispravke na istoriji izmena
----

Revision: 347
Author: zoka
Date: 2. septembar 2010 09:57:30
Message:
AdminTools: ispravke u istoriji izmena
----

Revision: 346
Author: zoka
Date: 31. avgust 2010 09:00:26
Message:
Komercijalno: novi plan nabavke / prodaje
radni nalog - polje za sortiranje stavki servisa i delova
broj kopija za stampu u izvestajima
----

Revision: 345
Author: aca
Date: 30. avgust 2010 14:19:11
Message:
Admin Tools:
Aca dodao nove sheme za parsiranje xml fajla Auto market narudzbenice
----

Revision: 343
Author: zoka
Date: 23. avgust 2010 11:28:18
Message:
Komercijalno: u praPivot dodata grafika/dijagrami
novo - plan nabavke/prodaje
----

Revision: 342
Author: aca
Date: 23. avgust 2010 11:22:29
Message:
Admin Tools:
pocetak uvodjenja podrske za Auto Market web prodaju

Komercijalno poslovanje:
uvedena nova opcija dokumenta mp racun: izmena partnera na zakljucanom i/ili fiskalizovanom racunu. Naravno, potrebna je privilegija da bi se tako nesto uradilo.

----

Revision: 341
Author: bane
Date: 6. avgust 2010 18:55:59
Message:
Help: Izgled forme sa dokumentima.
----

Revision: 340
Author: zoka
Date: 6. avgust 2010 10:33:08
Message:
Komercijalno: VrDokEdit osvezavanje Namena kad se prelazi sa jedne na drugu vrstu dokumenta
ispravljena greska kod izbora stampe dokumenta
----

Revision: 339
Author: bane
Date: 5. avgust 2010 14:40:54
Message:
Help: Radne verzije slika
----

Revision: 338
Author: bane
Date: 5. avgust 2010 14:38:32
Message:
Help: Tabelarni_pregled - dodatak.
----

Revision: 337
Author: aca
Date: 3. avgust 2010 15:24:37
Message:
Komercijalno:

Dokument izvod sada dobija jucerasnji datum kada pravis novi dokument.
Novi poslovni partner definisan iz detalja o artiklu je izazivao gresku. Vise ne.
Provera sinhronizacija prvo proveri da li si zadao period koji proveravas pa tek onda ide dalje...
Iz objekta servisa se sada mogu videti detaljni podaci o vlasniku.
Pregled i izmena rtf fajlova je skroz izmenjena. Mogu se dodavati i check box-ovi koji se na select stikliraju/razstikliraju.

Plate:
sifarnik opstina sada moze da se azurira i dodaje.

----

Revision: 336
Author: bane
Date: 2. avgust 2010 14:35:53
Message:
Help: Napredno pretrazivanje.
----

Revision: 334
Author: aca
Date: 26. jul 2010 10:06:25
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska koja je dozvoljavala da se jedan revers pretvori u vise povratnih reversa
u tabelarnom pregledu (ne)zatvorenih avansa sada mogu da se vide (i menjaju) iznosi osnovica i pdv-a racuna vezanih za avanse. Ovo je zgodno za ispravljanje neslaganja od 1 pare ili slicno ali i za situaciju: 30% ovog racuna zatvori avansom (sto do sada nije moglo). Ova opcija moze da bude i vrlo opasna ako se koristi nepazljivo jer nema nikakve kontrole unetih podataka
----

Revision: 333
Author: bane
Date: 23. jul 2010 16:49:50
Message:
Help: Podeavanje_izgleda.
----

Revision: 332
Author: bane
Date: 22. jul 2010 17:35:25
Message:
FIBS: Izmene na slanju poruka.
----

Revision: 331
Author: bane
Date: 22. jul 2010 13:36:06
Message:
Help: Stanja i statusi dokumenata.
----

Revision: 330
Author: bane
Date: 21. jul 2010 11:38:55
Message:
AdminTools: WebOrders, curenje memorije - konacno sad radi.
----

Revision: 329
Author: bane
Date: 20. jul 2010 15:09:42
Message:
Help: Podeavanje izgleda.
----

Revision: 328
Author: bane
Date: 20. jul 2010 12:57:47
Message:
AdminTools: Greska u WebOrdersu kad je broj linija prelazio 5000 - nije delio fajlove.
----

Revision: 327
Author: aca
Date: 19. jul 2010 16:16:38
Message:
Komercijalno:
komponenta koja prikazuje rtf fajlove (frmTxtView) je izmenjena i sad mnogo bolje radi.

AdminTools:
komponenta koja prikazuje rtf fajlove (frmTxtView) je izmenjena i sad mnogo bolje radi.
----

Revision: 326
Author: bane
Date: 19. jul 2010 14:27:18
Message:
AdminTools: Curenje memorije u WebOrdersu
----

Revision: 325
Author: bane
Date: 14. jul 2010 17:50:06
Message:
Help: Filtriranje_i_pretraga.htm
----

Revision: 324
Author: zoka
Date: 8. jul 2010 16:12:52
Message:
Komercijalno: Izvestaj bez prometa - dodato od dana do dana
ispravljena greska u stampanju lagera / lagera na dan
eksport MP kalkulacija / povratnica za knjig. agenciju Auto Svet Vlade
----

Revision: 323
Author: bane
Date: 1. jul 2010 17:13:16
Message:
Help: Unos licence.
----

Revision: 322
Author: zoka
Date: 29. jun 2010 11:13:11
Message:
Komercijalno: verzija 65
----

Revision: 321
Author: bane
Date: 24. jun 2010 17:33:01
Message:
Help: Prijava
----

Revision: 320
Author: zoka
Date: 24. jun 2010 16:08:51
Message:
Komercijalno: ispravljeno sortiranje backordera dobavljaca (kad se iz kupaca predje u dobavljace)
----

Revision: 319
Author: bane
Date: 24. jun 2010 15:50:54
Message:
Nova poglavlja u helpu
----

Revision: 318
Author: bane
Date: 23. jun 2010 17:02:26
Message:
Dodat projekat za komercijalno help
----

Revision: 317
Author: bane
Date: 23. jun 2010 16:57:40
Message:

----

Revision: 316
Author: bane
Date: 23. jun 2010 16:56:46
Message:
Brisanje starih helpova iz SVN-a
----

Revision: 314
Author: bane
Date: 21. jun 2010 14:27:47
Message:
AutoUpdater: Sada nastavlja sa update-om nakon odlozenog starta, a AutoUpdater je bio restartovan.
----

Revision: 313
Author: zoka
Date: 17. jun 2010 12:17:50
Message:
Komercojalno: avansni racun prebacen iz prethodne godine ne moze da se menja cak i kad nije zakljucan
Komentar na dokumentu ima minimalno ogranicenje velicine
----

Revision: 312
Author: zoka
Date: 14. jun 2010 11:14:01
Message:
Komercijalno: manje popravke u vezi komisiona
----

Revision: 311
Author: aca
Date: 14. jun 2010 11:12:25
Message:
Finansijsko poslovanje:
omoguceno dodavanje vise naloga u listu za sinhronizaciju

Komercijalno:
posebni cenovnici sada mogu da se sortiraju i reaguju na privilegije
Task manager je malo dordjen
Kartica servisa nekog objekta moze da prikaze naloge iz vise godina
Izmenjana logika dodavanja seriskih brojeva na ulazne dokumente
U setup a.k. omoguceno vezivanje lookup-a za magacine i vrste naloga

----

Revision: 310
Author: zoka
Date: 9. jun 2010 14:56:11
Message:
Komercijalno:
----

Revision: 309
Author: aca
Date: 9. jun 2010 09:34:38
Message:
Admin Tools:
dodavanje poruka u web_msgs malo je prosireno jer ima novih polja.

Komercijalno:
nastavljen rad na task menadzeru...
u vobjekte servisa dodati datumi garancija vazi do i produzena garancija vazi do

----

Revision: 308
Author: bane
Date: 7. jun 2010 15:47:14
Message:
Updater: Malo ubrzanja kod ponovnog izvrsavanja trig/proc.
----

Revision: 307
Author: bane
Date: 7. jun 2010 15:46:20
Message:
AutoUpdater: Izmene zbog upisa u WEB_MSGS
----

Revision: 305
Author: aca
Date: 7. jun 2010 15:34:50
Message:

----

Revision: 304
Author: aca
Date: 7. jun 2010 11:17:44
Message:

----

Revision: 303
Author: aca
Date: 7. jun 2010 11:15:39
Message:

----

Revision: 302
Author: aca
Date: 7. jun 2010 11:13:30
Message:

----

Revision: 301
Author: bane
Date: 4. jun 2010 19:08:55
Message:
Dokumenti: Nova verzija cenovnika i pravilnika.
----

Revision: 300
Author: aca
Date: 4. jun 2010 18:15:28
Message:
Komercijalno: uveden task manager (sta se dogadja)
----

Revision: 294
Author: zoka
Date: 1. jun 2010 09:46:05
Message:
Komercijalno: kloniranje dokumenta na vise partnera (po kategoriji)
dati avansni racun - moze da se upise cena bez poreza

----

Revision: 293
Author: zoka
Date: 28. maj 2010 15:25:38
Message:

----

Revision: 291
Author: bane
Date: 27. maj 2010 13:13:42
Message:
Updater: Podrka za /*Include: f-ju.
----

Revision: 287
Author: bane
Date: 26. maj 2010 12:34:35
Message:
Nova verzija uputstva za CipherLab.
----

Revision: 286
Author: zoka
Date: 24. maj 2010 12:02:23
Message:
AdminTools: qryVrstaNal u IBMastData preimenovan u VN
----

Revision: 285
Author: zoka
Date: 24. maj 2010 10:30:48
Message:
AdminTools: u IBMastData qryVrstaDok preimenovan na VrstaDok da bi IstIzm radila i u Komercijalnom
----

Revision: 284
Author: aca
Date: 24. maj 2010 10:02:20
Message:
Komercijalno:
uvedeni novi parametri u Kasu: obavezna uplata svakog racuna i sa kojim karakterima pocinje barkod sa vaeg
Ispravljene sitne greske u situaciji kada se komentri prikazuju u zaglavlju nekog dokumenta (nije radilo).
Novi OW: nastavljen rad: mozda je i gotovo, treba test.

----

Revision: 283
Author: zoka
Date: 24. maj 2010 09:59:48
Message:
Komercijalno: izbor stampe u svim izvestajima nasledjenim od praIzvestaja
----

Revision: 282
Author: zoka
Date: 19. maj 2010 14:00:31
Message:
Komercijalno: ispravlje izvestaj o robi bez prometa
izmenjene procedure SrediKarticu i Stanje_Dok_Datuma
----

Revision: 281
Author: aca
Date: 19. maj 2010 09:23:35
Message:
Komercijalno:
Kasa je malo zategnuta da bude otporna na gresku: 'racun mora biti placen' i izmenjan triger na istupl da reaguje i na update i delete
Planer: dodata opcija da kada za dogadjaj vezujes ponudu odmah te pita da upise partnera i vozilo.
Novi order wizard: pocetak


----

Revision: 280
Author: zoka
Date: 18. maj 2010 08:50:09
Message:
Komercijalno: filtriranje objekata/vozila po vlasniku
prikaz iz tab.pregleda posl.partnera objekata kojima je vlasnik
----

Revision: 279
Author: bane
Date: 14. maj 2010 18:47:41
Message:
AdminTools: Automatsko generisanje artikla uzimalo pogresnu TarifuID
----

Revision: 278
Author: zoka
Date: 14. maj 2010 16:28:27
Message:
Komercijalno: prebacivanje ponude u radni nalog
----

Revision: 277
Author: aca
Date: 14. maj 2010 10:26:28
Message:
Komercijalno:
Order wizard sada moze da pravi vise narudzbenica iz jedne analize
----

Revision: 276
Author: zoka
Date: 12. maj 2010 09:17:22
Message:
Komercijalno: pretvaranje ponude u radni nalog
----

Revision: 275
Author: zoka
Date: 11. maj 2010 10:40:50
Message:
Komercijalno: dugme placen na dokumentu ima tri stanja: placene, neplacen, vise placen
----

Revision: 274
Author: aca
Date: 11. maj 2010 09:42:50
Message:
Komercijalno:
uvedeno logovanje fabricke cene, devnabcene za robu i devizne (refeentne) cene za robu u magacinu ali kroz robu.
Unapredjenje dok. dopuna.
Uvedena mogucnost dodavanja novog artikla iz SearchRUM-a.
Svi dokumenti: sada mogu da prikazu prozore sa komentarom i internim komentarom na zaglavlju.

----

Revision: 273
Author: zoka
Date: 10. maj 2010 09:50:59
Message:
Komercijalno: povezivanje povratnica na racune sada proverava i prethodno povezane povratnice, knjizna odobrenja i avansne racune vezane za izabrani racun
----

Revision: 272
Author: zoka
Date: 6. maj 2010 12:33:20
Message:
Komercijalno: export cust_report tabele u ostale baze
----

Revision: 271
Author: aca
Date: 6. maj 2010 12:20:41
Message:
Print Machine:
sada moze da klonira izvestaje i moze da exportuje sve/moje ili vudim izvestaje.

Komercijalno: nastavljeno dodavanje RoolBack na except kod poAutoStart i poAutoCommit transakcija (stigli do Zap)
----

Revision: 270
Author: aca
Date: 5. maj 2010 16:13:41
Message:
Komercijalno: Izvestaj KUPU (najzad) radi kako treba
----

Revision: 269
Author: zoka
Date: 5. maj 2010 15:57:02
Message:
Komercijalno: mogucnost biranja druge stampe za svaki postojeci izvestaj
----

Revision: 268
Author: aca
Date: 4. maj 2010 13:35:28
Message:
Print Machine: sada je moguce (kroz report data - F3) zameniti charset svim komponentama jednog izvestaja.
----

Revision: 267
Author: aca
Date: 4. maj 2010 12:01:52
Message:
Komercijalno:
KEPU - sada stampa i zbir uplata kad su izabrane i roba i usluge da se stampaju
Dev.kalk. - vise ne prijavljuje gresku '...nije definisan podrazumevani magacin' kad jeste.
Izvestaji 311 i 411 sada daju iste vrednosti za iste ulazne parametre
Prebacivanje i dok. u dok. - listu magacina (ako se visi) za novi dok. vise ne cine samo mp magacini.

----

Revision: 266
Author: aca
Date: 4. maj 2010 09:49:25
Message:
Komercijalno:
Blagajna: nova stavka naloga blagajne ima i vrednost za vrstu.
KuK: prilikom uvlacenja externog fajla program ume da prepozna i kataloski broj kojim se povezuje artikal sa novim/izmenjenim barkod-om
OtpWizard: prilikom prebacivanja iz otpremnica u 13 ili 15 program nije znao vrstu magacina novog dokumenta. Reseno
RUM: postoji kolona PIN i opcija menija za pravljenje loopuk fajla za punjenje barkod citaca.
SearchRUM: kada se dodaje stavka usluge program podrazumevano preskace kolicinu i odmah prelazi na cenu. Ovo moze da se promeni prekidacem u akcijama prozora za dodavanje stavki (SearchRUM).
Prebacivanje u Excel: tabela sa kolonama koje se eksportuju u eksel sada ume da se presortira na izmenu redosleda kolone.
Prijavljivanje u program: ako baza nije dostupna izlazi malo opsirnija poruka o gresci.
RoolBack: I faza ubacivanja RolBack procedure na exception kada transakcija ima autostart i autocommit parametre i nije eksplicitno pokrenuta. Na exception je transakcija ostajala nezatvorena!!!

Print Machine:
zabranjena izmena izvestaja sa reportid <10000 (osim u Vudim-u). Korisnici mogu ovakve izvestaje da eksportuju i importuju ali ne pod brojem u rezervisanom opsegu (1-99999)
----

Revision: 265
Author: bane
Date: 29. april 2010 14:59:50
Message:
FIBS: Dodato slanje poruke kad ne uspe restore baze.
----

Revision: 264
Author: bane
Date: 29. april 2010 13:29:03
Message:
AutoUpdater: Greska kod pokretanja Updatera kad dokumenta nisu na podrazumevanoj lokaciji
----

Revision: 263
Author: zoka
Date: 27. april 2010 11:22:24
Message:
Komercijalno: povezani eventi za RefreshLookup
verzija 51
----

Revision: 262
Author: zoka
Date: 27. april 2010 10:37:49
Message:

----

Revision: 261
Author: aca
Date: 27. april 2010 10:34:08
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska oko osvezavanja liste partnera kada neko na mrezi doda novog.
KUK: ako se unosi iz ekspternog fajla sada se kontrolisu i alternativni kataloski i pin kodovi

----

Revision: 260
Author: zoka
Date: 26. april 2010 11:32:09
Message:
Komercijalno: verzija 50
----

Revision: 259
Author: aca
Date: 26. april 2010 11:20:35
Message:
Komercijalno:
kada se uplata sa izvoda veze za dok. [10] primljeni racun dobavljaca program sam azurira virman da je realizovan i sa kolikim iznosom je realizovan (ako takava virman postoji)
----

Revision: 258
Author: zoka
Date: 26. april 2010 11:18:32
Message:
Komercijalno: ispravljeno automatsko rasporedjivanja izvoda
dodato rasporedjivanje po specijalnom pozivu na broj
----

Revision: 257
Author: aca
Date: 23. april 2010 16:22:47
Message:

----

Revision: 256
Author: aca
Date: 23. april 2010 15:45:52
Message:
Komercijalo:
zavrsene izmene i poboljsanja u radu sa pravima korisnika
Pocetak ispravki rada sa virmanima
U tabelarni pregled zaliha dodate kolone rezervisano i raspolozivo

----

Revision: 255
Author: zoka
Date: 23. april 2010 15:41:30
Message:
AdminTools: logovanje izmena na vrsti dokumenta
----

Revision: 252
Author: zoka
Date: 21. april 2010 09:55:26
Message:

----

Revision: 251
Author: aca
Date: 20. april 2010 12:59:55
Message:
Komecijalno:
promenjeni nazivi svih prava kako bi rad sa njima bio laksi za korisnike. Sada je lakse zakljuciti sta treba da se stiklira...

Web orders:
ispravljena greska: program upisuje 13 u vrdokout dokumenta 4 nastalog iz web narudzbenice ako se 4 ne prebacuje odmah u 13.

----

Revision: 249
Author: aca
Date: 16. april 2010 18:13:17
Message:
Komercijalno:
pocetak sredjivanja prava u smislu lakseg snalazenja korisnika

Sinhronizacija:
sredjivanje sinhronizacije da reaguje samo na nase greske a ne na rec greska u bilo kom tekstu
----

Revision: 248
Author: zoka
Date: 16. april 2010 12:12:44
Message:
Komercijalno: ispravka u Kasi
----

Revision: 247
Author: aca
Date: 15. april 2010 13:59:12
Message:
Admin Tools:
web orders sada ne stavlja vrdokout = 13 za profakture nastale iz web narudzbenice za klijente kojima se konverzija dokumenata zavrsava sa predracunom.
Uvedena dva nova parametra za web prodaju:
def_valuta (u kojoj veluti mogu da se prikazuju cene na web-u)
broj_stavki_nardzbenice_bez_scroll_bara (posle koliko stavki narudzbenice se pojavljuje scroll bar u web orders-ima a prozor sa nerucenim stavkama prestaje da raste

Komercijalno:
proradilo obavestavanje u opciji: STa se desava ako je korisnik stiklirao da mu taj prozor iskace svaki put kada se nesto desi
----

Revision: 246
Author: zoka
Date: 15. april 2010 10:45:24
Message:
Komercijalno: ispravka prenosa iz [26] u [25]
novi parametri za web orders (wo_def_val i wo_brstav_ns)
stampa MP racuna na nefiskalizovani stampac
----

Revision: 245
Author: bane
Date: 14. april 2010 15:05:51
Message:
AutoUpdater: Problem sa splash screen-om.
----

Revision: 244
Author: bane
Date: 13. april 2010 14:22:37
Message:
AdminTools: Greska kod prebacivanja txt u XML.
----

Revision: 243
Author: bane
Date: 12. april 2010 16:20:59
Message:
AutoUpdater: Splash screen.
----

Revision: 242
Author: aca
Date: 12. april 2010 11:58:39
Message:
Komercijalno:
malo doterano prebacivanje uslova za pradajnu cenu sa jednog partnera (grupe partnera) na drugog
ukinuta provera formata kolicine stavke koja ide na fiskalizaciju ako je firma u Crnoj Gori

----

Revision: 241
Author: zoka
Date: 12. april 2010 11:56:33
Message:
Komercijalno: Zaokruzivanje pri prebacivanju profakture u MP racun
Stampa ispravne valute na knjiznom odobrenju, primljenom racunu, kompenzaciji,...
Fromat stanja u zalihama
----

Revision: 240
Author: bane
Date: 7. april 2010 15:44:52
Message:
AdminTools: Nije radilo prebacivanje iz Txt u XML.
----

Revision: 239
Author: zoka
Date: 7. april 2010 11:29:04
Message:
Komercijalno:
resen problem sa stampom knjige izlaznih racuna i dokumentima razduzenja koja nisu imala namenu
Omogucem prenos if profakture u mp racun sa sve dok. internog transporta koji se automatski formiraju (ako ima roba, naravno)

AdminTools:
sredjen tabelarni pregled svih izmena na izabranoj bazi a i filterisanje tih podataka sada radi

----

Revision: 238
Author: aca
Date: 31. mart 2010 15:39:52
Message:
Komercijalno:
ispravljena greska na trigeru za ugradjene delove radnog naloga servisa

AdminTools:
'Specijalno' punjenje fiskalne kase bi sada trebalo da radi
----

Revision: 237
Author: zoka
Date: 31. mart 2010 15:35:26
Message:

----

Revision: 236
Author: bane
Date: 31. mart 2010 14:39:13
Message:
AutoUpdater: Nemam pojma sta je menjano.
----

Revision: 235
Author: bane
Date: 31. mart 2010 14:38:00
Message:
Updater: Progres bar kod kopiranja baza.
----

Revision: 234
Author: zoka
Date: 31. mart 2010 11:53:09
Message:
Komercijalno: NapraviFIBDokument kad unosi novi proracun ili profakturu, vodi racuna o parametru za reyervaciju robe
----

Revision: 233
Author: aca
Date: 31. mart 2010 11:51:44
Message:
Komercijalno:
malo sredjeno placanje na Kasi
sredjeno brisanje vc.txt fajl kad se pojavi greska kod ST200
U Kasi zabranjen izlaz iz frmKusur dok se ne unese dovoljnio novca

----

Revision: 232
Author: bane
Date: 30. mart 2010 15:05:02
Message:
AutoUpdater: Putanja do Logs foldera u PrintMachine.
----

Revision: 231
Author: zoka
Date: 30. mart 2010 13:24:18
Message:
Komercijalno: razvezao se i DataSet za platne kartice u IstUpl
----

Revision: 230
Author: aca
Date: 30. mart 2010 12:32:56
Message:
Admin Tools:
web orders sada umeju da azuriraju i nacine isporuke u web bazi

----

Revision: 229
Author: bane
Date: 30. mart 2010 11:51:10
Message:
AutoUpdater: Manje izmene na izgledu; Prikazivanje logova Updater-a i PrintMachine.
----

Revision: 228
Author: aca
Date: 30. mart 2010 09:14:06
Message:
Admin Tools:
'specijano' punjenje fiskalne kase moze da zada naziv usluge i njenu cenu u fajlu za punjenje kase.

----

Revision: 227
Author: zoka
Date: 30. mart 2010 09:09:24
Message:
Komercijalno: nove konstante za izmenu magacina dodate u VCConsts
----

Revision: 226
Author: zoka
Date: 29. mart 2010 22:56:26
Message:
Admin Tools:
'specijalan' deo za punjenje fiskalne kase malo doradjen
----

Revision: 225
Author: zoka
Date: 29. mart 2010 22:22:13
Message:
Print Machine:
sada log multi importa cuva u posebnoj fascikli.
----

Revision: 224
Author: zoka
Date: 29. mart 2010 15:38:13
Message:
Komercijalno: ispravka vezivanja avansnih i konacnih racuna
na frmIstupl se razvezano DataSet za nacin uplate
format prikazivanja stanja u tab.pregledu robe
----

Revision: 223
Author: bane
Date: 29. mart 2010 15:03:38
Message:
Updater: Smestanje logova u poseban folder.
----

Revision: 222
Author: zoka
Date: 25. mart 2010 14:07:58
Message:
AdminTools: nastavak rada na istoriji izmena
----

Revision: 221
Author: aca
Date: 25. mart 2010 14:04:03
Message:
Sinhronizacija:
sada ume da se izcupa iz gesaka prilikom sredjivanja kartica robe i partnera
U Tray-u ikona sada menja boju i prikazuje poruku u zavisnosti od statusa sinhrinizacija
Program ne moze da se zatvori ako je sinhronizacija u toku.

Komercijalno:
I [12] sada vuce popust iz zaglavlja
----

Revision: 220
Author: aca
Date: 24. mart 2010 15:29:24
Message:
Komercijalno:
dodato jos par kolona u vezi stanja u tabelaan pregled backorder-a kupaca i dobavljaca
Uvedena privilegija za pretavranje 41 u 13 ili 15
Deklaracije sa transpornim pakovanjem mogu da se stampaju i iz robe i iz robeumagacinu
Kada se rucno dodaje 37 za magacin tudje ekspoziture program trazi potvrdu da se to i zeli.
U 1, 2, 11 sada vuce rabat iz zaglavlja
----

Revision: 219
Author: zoka
Date: 24. mart 2010 14:15:14
Message:
AdminTools: Istorija izmena
Komercijalno: dokument izvod - izbor partnera po tekucem racunu
----

Revision: 218
Author: bane
Date: 23. mart 2010 15:40:26
Message:
Updater: Izmene na logovanju.
----

Revision: 217
Author: aca
Date: 23. mart 2010 12:32:48
Message:
Komercijalno:
KuK sada ume da prepozna dulpirane PIN kodove kod artikala i da se buni, nudi stampu liste dupliranih, ...
----

Revision: 216
Author: zoka
Date: 23. mart 2010 12:29:48
Message:

----

Revision: 215
Author: aca
Date: 19. mart 2010 19:17:39
Message:
Sinhronizacija:
Izmena tray ikone i poruke u zavisnosti od stanja (auto)sinhronizacije
Komercijalno:
uvedena mogucnost stampe transportnog pakovanja na deklaracijama


----

Revision: 214
Author: zoka
Date: 18. mart 2010 15:08:09
Message:
Komercijalno: Nove privilegije za novcane stavke na danasnji dan i opste izvestaje za 32
Sinhronizacija: Pamcenje velicine prozora i ispravka minimizacije
----

Revision: 213
Author: aca
Date: 18. mart 2010 12:23:02
Message:
Komercijalno:
sitne izmene vezane za KUK

Sinhronizacija:
kozmeticke izmene

----

Revision: 212
Author: zoka
Date: 17. mart 2010 10:09:22
Message:
Komercijalno: Sortiranje stavki dokumenata
----

Revision: 210
Author: aca
Date: 11. mart 2010 15:42:05
Message:
Komercijalno:
sitne ispravka na KuK
----

Revision: 209
Author: aca
Date: 10. mart 2010 10:01:26
Message:
Komercijalno:
doradjeno ponasanje kontrole unetih kolicina kada je stiklirana opcija za unos samo po 1 komada.

----

Revision: 208
Author: zoka
Date: 9. mart 2010 16:38:43
Message:
Komercijalno: VP kalkulacija ne prijavljuje gresku kad postoji dokument sa pogresnim magacinom
----

Revision: 207
Author: aca
Date: 9. mart 2010 16:37:07
Message:
Print Maschine:
Ispeglani sitni problemi sa Multi importom

Komercijalno:
Sada iz sifarnika robe mogu da se definiseu referentne cene

Sinhronizacija:
U naslovu glavnog prozora pise koja je ekpozitura u pitanju


----

Revision: 206
Author: zoka
Date: 9. mart 2010 12:57:47
Message:
Komercijalno: KEPU knjiga - ucesce robe/usluge u uplatama i ispravka Knjige KPR
----

Revision: 205
Author: zoka
Date: 9. mart 2010 09:36:50
Message:
SInhronizacija: ume da nastavi sa aut.sinhronizacijom kad pukne lokalna baza
----

Revision: 204
Author: zoka
Date: 8. mart 2010 13:01:18
Message:
Komercijalno: uveden export/import registara
----

Revision: 203
Author: aca
Date: 8. mart 2010 12:49:32
Message:
Komercijalno:
resena greska oko prebacivanja [165] u novi i/ili postojeci [13, 15, 4, 32]
Pre fiskalizacije dodata kontrola formata kolicina za FP 550
----

Revision: 202
Author: zoka
Date: 5. mart 2010 15:07:46
Message:
Komercijalno: export podataka za poreski organ (nije zavrseno), ispravka knjizenja blagajne, izmena namene dokumenta u radnom nalogu

----

Revision: 201
Author: aca
Date: 3. mart 2010 15:25:48
Message:
Komercijalno: export registara - pocetak
----

Revision: 200
Author: zoka
Date: 2. mart 2010 16:12:08
Message:
Komercijalno: Ispis glavne knjige za poreski organ, sortiranje stavki izvoda i njiznog odobrenja
----

Revision: 199
Author: bane
Date: 1. mart 2010 12:54:39
Message:
Updater: Ubrzanje snimanja skripta.
----

Revision: 198
Author: aca
Date: 26. februar 2010 12:44:18
Message:
Sinhronizacija:
program najzad ume da se pokrene i na novom racunaru. Problem je bio sto kad 1 x pokrenes sinhronizaciju on pokusaca da otvori lokalnu firma bazu radi kontrole licence. Kako baza nije setovana tako i vezijaok brati false i dovidjenja...

Komercijalno: dopuna kontrole untih kolicina sa proverom alternativnih kodova
----

Revision: 196
Author: bane
Date: 25. februar 2010 14:17:33
Message:
Updater: Ponovno izvrsavanje trigera i proc. je malo ubrzano.
----

Revision: 195
Author: bane
Date: 25. februar 2010 13:31:12
Message:
AutoUpdater: Info o novim verzijama.
----

Revision: 194
Author: zoka
Date: 25. februar 2010 10:20:30
Message:
Komercijalno: novi build
----

Revision: 193
Author: aca
Date: 25. februar 2010 10:19:18
Message:
Komercijalno:
export u excel sada ima dve poruke: kod formitanja excel tabele i kod njenog snimanja
praDokumentPP: Posle klika na placeno x ili stikl disabed dugmeta je prva komanda. Pokusaj da se spreci visetruko generisanje podataka u IstUpl
----

Revision: 192
Author: zoka
Date: 24. februar 2010 15:41:01
Message:
Komercijalno: vezivanje 32 za vise avansnih racuna
----

Revision: 191
Author: aca
Date: 24. februar 2010 15:39:55
Message:
SMS server i SMSKP (kontrolni program):
sitna poboljsanja po pitanju kontrole pristupa com portu i bazi pre slanja SMS-a i pokretanja

Komercijalno:
sitne ispravke na kontrola unetih kolicina (kozmeticke izmene)
Formiranje ponude sada odbrojava stavke kako treba

----

Revision: 190
Author: zoka
Date: 24. februar 2010 10:48:30
Message:
Dokumenti: izmena procedure PRESABERIDOKUMENT i trigera na OSKart
Osnovna sredstva: OS sa kolicinom > 1
Komercijalno: ispravljena Stampa naloga za blagajnu
----

Revision: 189
Author: bane
Date: 22. februar 2010 16:44:05
Message:

----

Revision: 188
Author: bane
Date: 22. februar 2010 16:42:27
Message:
AdminTools: Jos izmena u vezi FIBS taskova.
----

Revision: 187
Author: bane
Date: 22. februar 2010 16:38:05
Message:
AdminTools: Dodavanje nove baze nakon otvaranja pocetnog stanja u FIBS taskove.
----

Revision: 186
Author: bane
Date: 22. februar 2010 16:35:56
Message:

----

Revision: 185
Author: bane
Date: 22. februar 2010 16:35:44
Message:

----

Revision: 184
Author: zoka
Date: 22. februar 2010 14:20:37
Message:
AdminTools: Punjenje fiskalne kase
----

Revision: 183
Author: bane
Date: 19. februar 2010 17:41:38
Message:
Updater
----

Revision: 182
Author: bane
Date: 19. februar 2010 17:41:07
Message:

----

Revision: 181
Author: bane
Date: 19. februar 2010 17:40:51
Message:

----

Revision: 180
Author: bane
Date: 19. februar 2010 17:39:54
Message:
Sinhronizacija: Izbacen autoupdate; dodata provera nove verzije po build-u.
----

Revision: 179
Author: zoka
Date: 19. februar 2010 16:51:37
Message:

----

Revision: 178
Author: aca
Date: 19. februar 2010 16:34:38
Message:
AdminTools:
punjenje fiskalne kase (drugi put)
----

Revision: 177
Author: aca
Date: 19. februar 2010 16:14:13
Message:
Admin Tools:
ponovo radi VCEmail client
dodat novi alat: formira fajl za punjenje neke fiskalne kase (Alati->Ostali alata->...)

Komercijalno:
u radnom nalogu se vidi kada je poslat SMS vlasniku...
----

Revision: 176
Author: zoka
Date: 19. februar 2010 16:01:32
Message:
Komercijalno: ispravka KEPU knjige za MP kad je razduzenje pazar
----

Revision: 175
Author: bane
Date: 19. februar 2010 15:21:23
Message:
MagicPass: Resen problem sa nepravilnim datumom iz uredjaja.
----

Revision: 174
Author: zoka
Date: 18. februar 2010 12:48:19
Message:
Komercijalno: izmene u stampi KEPU knjige po nabavnoj ceni
----

Revision: 173
Author: zoka
Date: 17. februar 2010 18:58:53
Message:
Osnovna sredstva: Jos malo ispravki u vezi rashoda i dodatnog ulaganja
----

Revision: 172
Author: bane
Date: 17. februar 2010 17:10:27
Message:
FIBS: Dodat vremenski period u kom se baze kopiraju.
----

Revision: 171
Author: zoka
Date: 17. februar 2010 12:58:45
Message:
Osnovna sredstva: Ispravka unosa stavki na dokumente
----

Revision: 170
Author: bane
Date: 17. februar 2010 12:52:06
Message:
AdminTools: Administracija aliasa (izbor baze); dodato Firebird tip baze
----

Revision: 169
Author: bane
Date: 16. februar 2010 13:41:53
Message:
Komercijalno: Izmena naziva labele
----

Revision: 168
Author: bane
Date: 16. februar 2010 13:41:18
Message:

----

Revision: 167
Author: bane
Date: 16. februar 2010 13:41:05
Message:
AdminTools: POREZ_IZ kod importovanja iz XML-a
----

Revision: 166
Author: zoka
Date: 16. februar 2010 13:03:51
Message:
Komercijalno: Ispravke u vezi radnog naloga
----

Revision: 165
Author: aca
Date: 15. februar 2010 15:31:12
Message:
Isto kao prosli put
----

Revision: 164
Author: aca
Date: 15. februar 2010 15:26:27
Message:
Uzimanje novih verzija:
sitna ispravka greske da kada ne treba preuzimanje nove verzije program prijavi da
najnovija verzija nije dostupna
----

Revision: 163
Author: aca
Date: 15. februar 2010 14:24:23
Message:
Komercijalno:
premestena procedura StartPrintMachine u praMain
----

Revision: 162
Author: zoka
Date: 15. februar 2010 14:19:40
Message:
Komercijalno: novi build
----

Revision: 161
Author: aca
Date: 15. februar 2010 14:18:49
Message:
Komercijalno:
novi planer za servise automobila
partner sada ima i pol (ako je fizicko lice)

----

Revision: 160
Author: zoka
Date: 15. februar 2010 13:20:05
Message:
Komercijalno: novi parametri za stampu KIR i KPR
----

Revision: 159
Author: aca
Date: 15. februar 2010 09:55:06
Message:
Komercijalno: sitne greske na dokumentu at avansni racun
Print Machine: nastavak izmene logike exporta i multi importa

----

Revision: 158
Author: zoka
Date: 15. februar 2010 09:48:39
Message:
Komercijalno: Planer
----

Revision: 157
Author: bane
Date: 12. februar 2010 17:25:28
Message:
AdminTools: Greska na XML importu faktura (POREZ_IZ).
----

Revision: 155
Author: bane
Date: 12. februar 2010 15:42:00
Message:
KopiranjeZaInstal: Automatsko generisanje update.txt fajla
----

Revision: 154
Author: bane
Date: 12. februar 2010 15:41:05
Message:
AutoUpdater: Jos logovanja.
----

Revision: 153
Author: bane
Date: 11. februar 2010 17:05:22
Message:
NonDBFunkcije: Menjana f-ja GetFileTime.
----

Revision: 152
Author: bane
Date: 11. februar 2010 13:17:59
Message:
Svi moduli: Auto restart posle preuzimanja nove verzije.
----

Revision: 151
Author: bane
Date: 11. februar 2010 13:16:51
Message:
AutoUpdater: Drugacije logovanje u fajl
----

Revision: 150
Author: zoka
Date: 10. februar 2010 14:01:46
Message:
Komercijalno: Datum roka placanja kod prebacivanja iz profakture u fakturu i stampa uplate fakture sa rabatom na KEPU knjizi
----

Revision: 149
Author: zoka
Date: 9. februar 2010 15:07:02
Message:
Komercijalno: KEPU usluge za MP i zabrana brisanja grupa i proizvodjaca ako se koristu u PPGRUPAVPC
----

Revision: 148
Author: zoka
Date: 9. februar 2010 13:30:05
Message:
Komercijalno: poruka 'Cena ne sme biti manja od 0' sada ispisuje koja cena ja < 0
----

Revision: 147
Author: aca
Date: 9. februar 2010 12:40:48
Message:
Komercijalno:
Zabranjeno dodavanje statusa na dokument koji je u insert modu
Obezbedjen rollback transakcije ako dodavanje/brisanje istorije uplata ne uspe
----

Revision: 146
Author: zoka
Date: 9. februar 2010 11:24:16
Message:
Komercijalno: Nova verzija 4.0.0.9
----

Revision: 145
Author: zoka
Date: 9. februar 2010 10:47:40
Message:
Komercijalno: ispravka KEPU za usluge i KPR za racune iz prosle godine sa PDVom u ovoj godini
----

Revision: 144
Author: aca
Date: 9. februar 2010 09:10:09
Message:
Komercijalno:
pocetak ispravljanja gereske da se usluge ne stampaju na KUPU knjizi (imaju vrednost 0)
Print Machine:
Izmena logike masovnog importa po datumu izvestaja a ne po datumu fajla u koji je eksportovan

----

Revision: 143
Author: bane
Date: 8. februar 2010 16:28:30
Message:
AutoUpdate: Sad ume da radi i sa FIBS-om
----

Revision: 142
Author: aca
Date: 8. februar 2010 11:39:22
Message:
Komercijalno:
dodata nevidljiva opcija koja se pokrece na Ctrl+Alt+W u sifarniku robe koja presortira robaid
u tabeli roba od 1, 2, .. pa na dalje. Sortiranje se odnosi i na robu i na usluge.
Izmenjen triger novi na tabeli dokument tako da prilikom dodavanja statusa dokumenata
kojima je add_on_new = 1 vodi racuna o defapid i defvalue.

----

Revision: 141
Author: zoka
Date: 8. februar 2010 11:17:40
Message:
Komercijalno: Dokument nivelacija i izvestaj o aut.nivelacijama mogu da se stampaju sa PDVom
----

Revision: 140
Author: zoka
Date: 8. februar 2010 10:07:56
Message:
Komercijalno: Ispravka importa stavki iz TXT fajla
----

Revision: 139
Author: zoka
Date: 8. februar 2010 09:50:02
Message:

----

Revision: 138
Author: bane
Date: 5. februar 2010 18:34:03
Message:
AdminTools: Bug u frmPovezivanje.
----

Revision: 137
Author: zoka
Date: 5. februar 2010 17:11:09
Message:
Komercijalno: ispravka KnjigeKPR, izmena datuma serija rokova, generisanje 992 iz fakture
----

Revision: 136
Author: zoka
Date: 4. februar 2010 14:04:48
Message:
Komercijalno: novi build
----

Revision: 135
Author: zoka
Date: 4. februar 2010 13:17:36
Message:
Komercijalno: izmena na stampama dokumenata u vezi odgovornog lica
----

Revision: 134
Author: aca
Date: 4. februar 2010 13:15:12
Message:
Komercijalno:
Dodavanje stavki u 13 iz vise vise 4 reseno.
Ako Vudim.dll ne stoji na c:\windows\system32\ program te pita gde stoji i od tada stalno opredi taj fajl sa verzijom na serveru.

Vudim.dll:
Ispravka rada ako se pomeri datum na racunaru u nazad vise ne moze da se udje u Program

----

Revision: 133
Author: bane
Date: 4. februar 2010 12:11:51
Message:
KopiranjeZaInstal: Kopiranje kada nisu navedeni startup parametri.
----

Revision: 132
Author: bane
Date: 4. februar 2010 12:10:46
Message:
AutoUpdater: Jos jedan metod provera rada interneta kad PING nije moguc.
----

Revision: 131
Author: zoka
Date: 3. februar 2010 16:08:09
Message:
Komercijalno: Ispravljena stampa odsecnice i cekiranje dokumenta da je placen - dugme je nedostupno dok se ne zavrsi unos uplate
----

Revision: 130
Author: bane
Date: 3. februar 2010 14:38:59
Message:
AutoUpdate: Promenjen ListView
----

Revision: 129
Author: bane
Date: 3. februar 2010 14:28:34
Message:
Updater: Izmene vezane za DefaultDate
----

Revision: 128
Author: zoka
Date: 3. februar 2010 12:22:01
Message:
Komercijalno: izmena ID postojeceg zaposlenog
----

Revision: 126
Author: aca
Date: 2. februar 2010 17:42:04
Message:
Vudim.dll:
Zabranjen ulazak u program ako je datum poslednjeg pokretanja programa manji od danasnjeg
----

Revision: 125
Author: zoka
Date: 2. februar 2010 16:33:28
Message:
PrintMachine: Build
----

Revision: 124
Author: aca
Date: 2. februar 2010 16:32:11
Message:
Print Machine:
sitna izmena na multi import u vezi minimizacije
----

Revision: 122
Author: zoka
Date: 2. februar 2010 15:59:10
Message:
Izvestaji: stampa odgovornog lica na nekim dokumentima
----

Revision: 121
Author: bane
Date: 2. februar 2010 14:06:26
Message:
AutoUpdater:
----

Revision: 120
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:59:59
Message:

----

Revision: 119
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:58:52
Message:
AutoUpdater: 7z podrska.
----

Revision: 118
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:45:33
Message:
PrintMachine: Pomeranje verzije build-a
----

Revision: 117
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:39:41
Message:
Komercijalno: Pomeranje build-a
----

Revision: 116
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:13:45
Message:
Vudim Dll: Dodato verziranje.
----

Revision: 115
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:13:20
Message:
Updater: AutoIzvrsavanjeTrigProc.
----

Revision: 114
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:12:45
Message:
FIBS: Izmena na konfiguracionim fajlovima
----

Revision: 113
Author: bane
Date: 2. februar 2010 13:12:23
Message:
AutoUpdater: Izmena na IPC porukama
----

Revision: 112
Author: aca
Date: 2. februar 2010 13:08:26
Message:
Print Machine:
U multiimportu malo bolje radi prekid import.

----

Revision: 111
Author: zoka
Date: 2. februar 2010 13:06:55
Message:

----

Revision: 110
Author: aca
Date: 2. februar 2010 12:33:00
Message:
Komercijalno:
Dodata nova funcionalnost statusa dokumenta: dodaje se uvek na novi Dokument

Print Machine:
Dodata progres bar kod multi import-a
----

Revision: 109
Author: bane
Date: 1. februar 2010 15:11:24
Message:

----

Revision: 108
Author: bane
Date: 1. februar 2010 15:10:05
Message:
Updater: Dodavanje ProcMsgs.inc
----

Revision: 107
Author: aca
Date: 1. februar 2010 14:08:25
Message:
Komercijalno: dodavanje stampe licnih podataka o referentu i odgovornom licu na sve dokumente
dodavanje statusa vezanih za odgovorno lice na dokumente sa partnerom
Plate: izmena PPP obrasca
----

Revision: 105
Author: bane
Date: 1. februar 2010 13:11:37
Message:
FIBSSM: Izmene na FIBS service manageru
----

Revision: 104
Author: bane
Date: 29. januar 2010 16:46:34
Message:
Autoupdater: Izmene u logovanju.
----

Revision: 103
Author: bane
Date: 29. januar 2010 15:28:17
Message:
AdminTools: InsertFIBRowwT opet.
----

Revision: 102
Author: bane
Date: 29. januar 2010 15:08:35
Message:
AdminTools: Izmene na InsertFIBRowwT f-ji
----

Revision: 101
Author: bane
Date: 29. januar 2010 14:07:38
Message:
Updater: Izmene vezane za autostart parametar.
----

Revision: 100
Author: bane
Date: 29. januar 2010 13:44:13
Message:
Autoupdater: Ako ima nova verzija Autoupdatera, azurira prvo sebe.
----

Revision: 99
Author: bane
Date: 28. januar 2010 15:40:37
Message:
Autoupdater: Nova verzija.
----

Revision: 98
Author: bane
Date: 27. januar 2010 15:56:37
Message:
Updater: Blokiranje pristupa bazi dok traje update.
----

Revision: 97
Author: zoka
Date: 26. januar 2010 20:24:23
Message:
Komercijalno: stampa kalkulacija sa PDVom
----

Revision: 96
Author: zoka
Date: 25. januar 2010 10:16:46
Message:
Plate: dorada PPP i M4 obrasca: korisnik moze da bira i vrste zarada koje sabira
----

Revision: 95
Author: bane
Date: 22. januar 2010 13:57:59
Message:
AdminTools: Izmene na pocetnom stanju; f-ja NisuMMagaciniUSQL vise ne koristi IN u SQL-u.
----

Revision: 94
Author: aca
Date: 22. januar 2010 12:45:48
Message:
Komercijalno: resena greska kada se artikal dodaje u narudzbenicu iz sifarnika robe
----

Revision: 93
Author: zoka
Date: 21. januar 2010 15:36:06
Message:
Komercijalno: prebacivanje robe
----

Revision: 92
Author: bane
Date: 21. januar 2010 15:34:47
Message:
AdminTools: Izmene na otvaranju i prevlacenju pocetnog stanja.
----

Revision: 91
Author: aca
Date: 21. januar 2010 10:52:46
Message:
Komercijalno: ispravljeno snimanje i ucitavanje parametara za program ELSA i ispravljena greska vezana za dodavanje usluga u radni nalog (jedan red je bio visak)
----

Revision: 90
Author: zoka
Date: 21. januar 2010 10:25:01
Message:
Komercijalno: Unos sifarnika i BrojFIBSlogova
----

Revision: 89
Author: zoka
Date: 20. januar 2010 16:52:01
Message:

----

Revision: 88
Author: aca
Date: 20. januar 2010 13:42:42
Message:
Komercijalno: ispravljena greska kod 165: uvek je nudio prebacivanje u novi racun
Komercijalno: U proveru sinhronizacije dodata mogucnost da se ne proveravaju serijski brojevi, podstavke i serije/rokovi
----

Revision: 87
Author: aca
Date: 20. januar 2010 10:12:36
Message:
Komwercijalno: resen problem sa prikazivanjem detalja o partneru koji prima uplatu na izvodu ali njegova kartica i dalje ne radi
----

Revision: 86
Author: zoka
Date: 20. januar 2010 10:10:48
Message:

----

Revision: 85
Author: zoka
Date: 20. januar 2010 08:59:11
Message:
Komercijalno: frmIzborDok - ispravka greske
----

Revision: 83
Author: aca
Date: 19. januar 2010 17:21:20
Message:
Plate: ispravka greski na kreditima zaposlenih i virmanima
----

Revision: 82
Author: zoka
Date: 19. januar 2010 17:17:52
Message:
Komercijalno: Uvodjenje KEPU sa PDV - faza 1
----

Revision: 81
Author: bane
Date: 19. januar 2010 13:35:03
Message:
FIBS: Dodat projekat FIBS managera
----

Revision: 80
Author: aca
Date: 15. januar 2010 16:28:28
Message:
Komercijalno: ispravke sitnih gresaka vezanih za
1) nalog za proizvodnju nije radilo stavke iz sastavnice ni prebacivanje u trebovanje i kalk.
2) serije i rokovi: nista nije radilo
3) izbor dokumenata prikaz...

----

Revision: 78
Author: bane
Date: 14. januar 2010 15:17:46
Message:
FIBS: Promenjena ikonica.
----

Revision: 77
Author: bane
Date: 14. januar 2010 14:57:24
Message:
FIBS: Dodatno kloniranje taskova i opciono restore baze radi testa.
----

Revision: 76
Author: zoka
Date: 12. januar 2010 11:50:38
Message:

----

Revision: 75
Author: zoka
Date: 11. januar 2010 09:22:00
Message:

----

Revision: 74
Author: aca
Date: 8. januar 2010 18:14:48
Message:
Print Machine: sada radi import izvestaja kada izabres vise txt fajlova...
----

Revision: 73
Author: aca
Date: 8. januar 2010 17:59:51
Message:
Komercijalno: stampa: nema na popisu al ima na stanju sada radi
----

Revision: 72
Author: aca
Date: 8. januar 2010 16:40:30
Message:
Komercijalno: Bit mape Plus i Minus vise nisu potrebne za Komercijalno.exe
----

Revision: 71
Author: zoka
Date: 8. januar 2010 16:19:20
Message:
Ispravke importa iz TXTa
----

Revision: 70
Author: zoka
Date: 6. januar 2010 15:48:00
Message:
Vezivanje avansnog racuna za proracun
----

Revision: 69
Author: zoka
Date: 6. januar 2010 13:04:31
Message:
Kasa za IstUpl se uzima iz magacina dokumenta,
Izvestaj za proracune vezane za avans
----

Revision: 68
Author: zoka
Date: 5. januar 2010 18:37:19
Message:
Ispravke izvlacenja pocetnog stanja
----

Revision: 67
Author: zoka
Date: 5. januar 2010 16:48:45
Message:
Bagovi i dopune za DrvoLux 05.01
----

Revision: 66
Author: bane
Date: 4. januar 2010 14:54:58
Message:
AdminTools: Filtriranje loga pocetnog stanja.
----

Revision: 65
Author: zoka
Date: 4. januar 2010 13:27:14
Message:

----

Revision: 64
Author: aca
Date: 31. decembar 2009 09:18:56
Message:
Izmene na izvodu i knjiznom odobrenju
----

Revision: 63
Author: aca
Date: 30. decembar 2009 17:52:55
Message:
Komercijalno: kada dodajem uslugu iz programa ELSA onda vodim racuna o duzini naziva usluge, zabranio sam izmenu kolicine pomocu prozora na ... kad je dokument u read only modu i jos neke sitne kozmeticke ispravke na radnom nalogu

----

Revision: 62
Author: zoka
Date: 30. decembar 2009 16:41:41
Message:
Otvaranje pocetnog stanja upisuje u stavku polja koja ne smeju da budu 0.
----

Revision: 61
Author: bane
Date: 30. decembar 2009 15:21:57
Message:
AdminTools: Otvaranje poc.stanja - Brisanje tabela.
----

Revision: 60
Author: zoka
Date: 30. decembar 2009 15:13:27
Message:
Prosiren pivot za evidenciju radnog vremena
----

Revision: 59
Author: bane
Date: 29. decembar 2009 15:57:30
Message:

----

Revision: 58
Author: bane
Date: 29. decembar 2009 15:56:30
Message:
AdminTools: Izmene na otvaranju pocetnog stanja; Provera generatora, ispravljene greske...
----

Revision: 57
Author: aca
Date: 29. decembar 2009 15:52:54
Message:
Komercijalno: Jos malo sminke na radnom nalogu po pitanju radnih procesa vezanih za radne operacije
Vudim.dll: sada i licenciranje radi bez obzira na regionalno podesavanje
----

Revision: 56
Author: zoka
Date: 28. decembar 2009 15:41:56
Message:
Povezivanje usluga sa radnim procesima
----

Revision: 55
Author: bane
Date: 28. decembar 2009 14:17:14
Message:
AutoUpdate: Izmene na auto updateru
----

Revision: 54
Author: zoka
Date: 28. decembar 2009 11:24:20
Message:

----

Revision: 53
Author: aca
Date: 28. decembar 2009 11:21:58
Message:

----

Revision: 52
Author: zoka
Date: 28. decembar 2009 11:04:45
Message:
Nema razvezivanja dokumenta popisa (osim na x)
----

Revision: 51
Author: aca
Date: 28. decembar 2009 11:02:54
Message:

----

Revision: 50
Author: aca
Date: 28. decembar 2009 09:50:44
Message:
Komercijalno: ispravljena greska na rasporedjivanju servisera i radnih operacija po radnom nalogu (read only transakcija je trebalo da radi update)
----

Revision: 49
Author: zoka
Date: 26. decembar 2009 14:30:10
Message:
Sortiranje kolona u dokumentima sa CanClick
----

Revision: 48
Author: zoka
Date: 26. decembar 2009 10:15:14
Message:
ELSA ispravke
----

Revision: 47
Author: aca
Date: 25. decembar 2009 18:53:38
Message:

----

Revision: 46
Author: bane
Date: 25. decembar 2009 18:27:41
Message:

----

Revision: 45
Author: bane
Date: 25. decembar 2009 18:25:51
Message:
AutoUpdate: Ping u zasebnoj niti.
----

Revision: 43
Author: zoka
Date: 25. decembar 2009 10:21:30
Message:
Trigeri STAVKA i ISTUPL vezano za generatore
Stampa dokumenata 15 i 32 da prikazuju odvojeno usluge i robu
Ispravke na prenosu pocetnog stanja vezano za generatore
----

Revision: 42
Author: zoka
Date: 24. decembar 2009 16:08:32
Message:

----

Revision: 41
Author: zoka
Date: 24. decembar 2009 15:42:50
Message:
Ispravka na dokumentu Pocetno stanje
----

Revision: 40
Author: zoka
Date: 24. decembar 2009 13:40:41
Message:
ISTUPLID sa generatorom
----

Revision: 39
Author: zoka
Date: 24. decembar 2009 10:23:17
Message:

----

Revision: 38
Author: aca
Date: 24. decembar 2009 10:16:25
Message:

----

Revision: 37
Author: aca
Date: 24. decembar 2009 10:12:38
Message:
Komercijalno: ispravljena greska da se program zaglupi kada ne moze da pristupi serveru na kom je config baza
----

Revision: 36
Author: zoka
Date: 24. decembar 2009 09:44:54
Message:

----

Revision: 35
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 17:34:50
Message:
Updater: Prava verzija Updater-a
----

Revision: 34
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 16:35:01
Message:

----

Revision: 33
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 16:32:07
Message:
PrintMachine: Import iz ProjectPDV
----

Revision: 31
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 13:05:18
Message:
KopiranjeZaInstal: Izmene na logovanju
----

Revision: 30
Author: zoka
Date: 23. decembar 2009 13:00:04
Message:
Komercijalno: prebacivanje ponude iz MP magacina u proracun i MP racun
----

Revision: 29
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 12:50:01
Message:
FIBS: Setovani parametri projekta
----

Revision: 28
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 11:55:31
Message:

----

Revision: 27
Author: bane
Date: 23. decembar 2009 11:55:21
Message:

----

Revision: 26
Author: aca
Date: 23. decembar 2009 10:16:30
Message:

----

Revision: 25
Author: zoka
Date: 23. decembar 2009 09:10:41
Message:

----

Revision: 24
Author: bane
Date: 22. decembar 2009 17:17:07
Message:
KopiranjeZaInstal: Kopirali su se i "skriveni" folderi. Dodato logovanje.
----

Revision: 23
Author: zoka
Date: 22. decembar 2009 15:42:53
Message:
Komercijalno: Prenos sa robe na robu
----

Revision: 22
Author: aca
Date: 22. decembar 2009 11:18:53
Message:
Sinhonizacija: nista nisam menjao
----

Revision: 21
Author: aca
Date: 22. decembar 2009 11:17:14
Message:
Komercijalno: Sitne izmene na frmIstUpl da moze da se vidi dok. izvod
----

Revision: 20
Author: aca
Date: 22. decembar 2009 11:15:27
Message:
Sinhronizacija: provera da li radi kada se ne vidi host Zoka
----

Revision: 19
Author: aca
Date: 22. decembar 2009 09:46:27
Message:
Komercijalno: sitne ispravke na prikazivanju PDF fajla
----

Revision: 18
Author: zoka
Date: 21. decembar 2009 16:21:49
Message:
PDF na praDocumentu
----

Revision: 17
Author: aca
Date: 21. decembar 2009 16:00:30
Message:
Komercijalno: smtp slanje poste nije radilo
----


ukupno linija sa tekstom: 12833