FQA

Najčešće postavljana pitanja
Lista najčešće postavljanih pitanja:
 1. Fiskalni uređaji
 2. Hardverski i softverski zahtevi
 3. Sinhronizacija
 4. Slanje SMS poruka - HCP Hit 55
 5. Komunikacija sa eksternim Web i ERP rešenjima
 6. Terenska prodaja
 7. Loyalty kartice
 8. Podešavanje izgleda štampi

 1. Fiskalni uređaji

  Modul za maloprodaju koji je sastavni deo Komercijalnog poslovanja ima podršku za veći broj fiskalnih uređaja koje se koriste na tržištu sa protokolima MetaLINK, FisCTT Comtrade JAVA i HCP FisCTT preko kojih se fiskalizacija radi direktno na sam uređaju bez potrebe da se razvija šifarnik artikala u samom fiskalnom uređaju. U nastavku je lista podržanih fiskalnih uređaja sledećih firmi: Galeb, Int Raster, Comtrade, HCP, Geneko, Shollex, VG Group, Distanca, Accent, Galeb Srpska, Duna Vardaec Makedonija.

    Uvek postoji mogućnost dopune liste u zavisnosti od potreba kijenata i tržišta. Obavezno nas kontaktirajte radi provere kompatibilnost vašeg fiskalnog uređaja sa našim softverom, kao i radi konsultacije koji štampač je najbolja opcija za Vas ukoliko plairate kupovinu novog uređaja.

    Metalink protokol
  SRB - Srbija
  Galeb
  • AG FP-550
  • AJ GP-550
  • AK GP-350
  • AI GP-100

  Int Raster
  • FP-600
  • FP-550+

  Geneko
  • ZI FP-200

  Shollex
  • LK TM-260F

  CG - Crna Gora
  VG Group
  • FP-550
  • VG FP-700
  • VG FP-1000

  Distanca
  • ITI-FP2

  MKD - Makedonija
  Accent
  • AC PF-700

  RSR - Republika Srpska
  Galeb Srpska
  • KA FP-550+

    HCP FisCTT protokol
  • P2-DS
  • Secunda
  • Integra

    Comtrade FisCTT protokol
  • ST-200
  • ST-400

    Sharp
  • ER-A457S

    PostLink
  • Kompatibilni fiskalni štampač

 2. Hardverski i softverski zahtevi

  Na početku želimo da istaknemo da ne postoji posebna hardverska ili softverska zahtevnost. Naša rešenja su bazirana na Open Source platformi i dodatna licenciranja osim osnovnih ulaganja u PC platformu nisu potrebna.

  Koji su hardverski zahtevi?

  Zavisi od obima posla, količine podataka sa kojim raspolažete i broja klijent računara. Iskustvo nam govori da potrebe većine klijenata mogu da se zadovolje sa osnovnim PC konfiguracijama. Sa našim ogromnim iskustvom, uvek Vam stojimo na raspolaganju da Vas posavetujemo oko nabavke nove PC opreme.

  Koji su softverski zahtevi?

  Naša rešenja su optimizovana za rad u lokalnom mrežnom i Cloud okruženju bazirana na Windows operativnim sistemima. Rad u lokalnom mrežnom okruženju zahteva server i opciono klijent infrastrukturu, dok Cloud rešenje zahteva server i opciono klijent (stanica na koju se povezuju i rade lokalni računari) koji se nalaze na udaljenom mestu i mrežu klijent računara u lokalu.

  Podržani operativni sistemi

    Komercijalno poslovanje i svi njegovi win32 moduli

  • Windows XP
  • Windows Vista
  • Windows 8
  • Windows 10
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • ili više...

    Web Platforma (Web Orders)

  • Linux
  • MySQL
  • PHP 5.5 ili više...

 3. Sinhronizacija

  Modul za dvosmeru razmenu podataka između centrale i svih dostupnih ekspozitura.

  Šta je potrebno za uspostavljanje sinhronizacije?

  Osim samog modula za sinhronizaciju podataka, potrebna je i fizička veza između centrale i svih ekspozitura.

    Pod fizičkom vezom smatra se LAN/WiFi ili Internet mreža.

  Koja brzina Interneta je potrebna?

  Sve zavisi od broja ekspozitura i količine podataka koji se razmenjuju. Ali možemo da kažemo da je za pet ekspozitura dovoljan osnovni internet protok od 10/1 Mb.

  Koliko često se radi razmena podataka?

  To zavisi od potreba klijenata, ali je standardno vreme razmene podataka na svakih pet minuta. Naravno vreme možete i sami podešavati i svesti ga praktično na nultu vrednost što će izazvati konstantnu razmenu podataka bez pauza.

  Šta se dešava u slučaju nestanka interneta ili struje u centrali ili ekspozituri?

  Svi ne sinhronizovani podaci će biti razmenjeni po uspostavljanju veze, isto važi i za nestanak električne energije. Dok je veza u prekidu, sve ostale ekspoziture normalno funkcionišu samo se trenutno ne razmenjuju podaci.


 4. Slanje SMS poruka - HCP Hit 55 (RS232/USB)

  Podržani GPRS modem za slanje SMS poruka iz modula 'SMS Servis' je HCP-ov SMS Hit 55 model. Zahteva klasičnu sim karticu preko koje se prosleđuju poruke iz aplikacije.

  Koliko košta slanje poruke?

  To zavisi od tarifnog sistema mobilnog operatera čiju SIM karticu koristite.


 5. Komunikacija sa eksternim Web i ERP rešenjima

  ...

  ...


 6. Terenska prodaja

  Preko našeg Web rešenja komercijalistima na terenu se omogućava direktan pristup lageru sa informacijama o stanju robe i partnera. Narudžbenice i fakture glase na samomg kupca.

  Koja platforma se koristi za prodaju na terenu?

  Terenska prodaja se obavlja preko Web aplikacije 'Web Orders' koja se pokreće preko Web Browser-a na tabletu, mobilnom telefonu, laptop-u ili sličnim kompatibilnom uređaju.


 7. Loyalty kartice

  ..

  ?

  .


 8. Podešavanje izgleda štampi

  Alat 'Print Machine' koji dolazi uz osnovni paket programa, omogućava Vam da na jednostavan način dodatno po vašim željama podešavate štampe.

    Uz program dolaze osnovne štampe koje ispunjavaju sve zakonske i radne forme.

  Dali je moguće da nam vi podesite štampe po našim željama?

  Da, i to je čest slučaj da klijenti od nas traže dodatna uređivanja štampi, np. podešavanje izgleda štampe fakture po dizajnu koji nam je klijent dostavio.