Poštovani korisnici,

projekat eFaktura posle više od godinu dana razvoja i skoro godinu dana aktivnog produkcijskog rešenja koje koristite, ulazi u drugu fazu sa jednom velikom novinom - prijem dokumenata iz tekućeg dana.

eFaktura

Nema više pitanja: "Gde su mi današnje ulazne fakture?"

Državni protokol SEF-a podržava dva načina prijema dokumenata:
a) jednostavniji protokol za prijem dokumenata (samo jučerašnji dokumenti);
b) kompleksniji protokol za prijem dokumenata iz tekućeg dana.

Upravo je protokol b dugo iščekivana opcija kod naših klijenata, koja vam daje mogućnost da bez kašnjenja vidite sve prispele dokumente iz tekućeg dana koje vam šalju vaši poslovni partneri.

Better notifications

Zašto ranije niste mogli da vidite dokumenta iz tekućeg dana?

Protokol za instant prijem dokumenata zahteva poseban 24h Online notifikacioni Server, na koji će se od strane SEF-a slivati sve najave o pristiglim fakturama i dokumentima za vašu firmu, putem kojih imate naknadnu mogućnost preuzimanja tih pristiglih dokumenata.

Gorepomenuto novo rešenje u našem softveru je automatizovano, i jednostavnim klikom na opciju "Primi nove dokumente" stićiće vam svi do tog trenutka poslati dokumenti od vaših poslovnih partnera.

Wi-Fi improvements

Tipovi održavanja sistema eFaktura

Zbog konstantnih izmena u protokolu SEF-a za prijem i slanje eFaktura, uslovljenih državnim sistemom na portalu eFaktura, primorani smo da uvedemo mesečno održavanje za eFakture u našem ERP rešenju.

Mesečno održavanje podrazumeva:
Besplatno ažuriranje na novu verziju;
- Pristup notifikacionom eF serveru za prijem dokumenata iz tekućeg dana;
- Automatizovani import pristiglih dokumenata;
- Prioritet kod ažuriranja na novu kompatibilnu verziju.

123

eF1

Prijem današnjih dokumenata

Održavanje tipa eF1

Osmišljeno je za korisnike iz maloprodajnog sektora koji imaju potrebu za prijemom novih dokumenata:


1. Korisnik ima mogućnost prijema današnjih dokumenata (bez mogućeg slanja);

2. Automatizovani import pristiglih dokumenata;

3. Besplatno spuštanje nove verzije zbog kompatibilnosti sa protokolom za prijem i slanje dokumenata koje uslovljava država svojim konstantnim izmenama na protokolima eFaktura.

* Prioritet kod ažuriranja na novu kopatibilnu verziju!

123

eF2

Slanje i prijem današnjih dokumenata

Održavanje tipa eF2

Osmišljeno je za korisnike iz veleprodajnog i maloprodajnog sektora koji imaju potrebu slanja i prijema novih dokumenata:


1. Korisnik ima mogućnost slanja i prijema današnjih dokumenata;

2. Automatizovani import pristiglih dokumenata;

3. Besplatno spuštanje nove verzije zbog kompatibilnosti sa protokolom za prijem i slanje dokumenata koje uslovljava država svojim konstantnim izmenama na protokolima eFaktura.

* Prioritet kod ažuriranja na novu kopatibilnu verziju!

123

eF2exp

Dodatak za ekspoziture

Održavanje tipa eF2exp

Dodatak održavanju eF2 osmišljeno za ekspoziture matične firme:

1. Korisnik ima mogućnost slanja i prijema današnjih dokumenata;

2. Automatizovani import pristiglih dokumenata;

3. Besplatno spuštanje nove verzije zbog kompatibilnosti sa protokolom za prijem i slanje dokumenata koje uslovljava država svojim konstantnim izmenama na  protokolima eFaktura.

* Prioritet kod ažuriranja na novu kopatibilnu verziju!

Silver icon

eF1

€5

Samo za prijem današnjih dokumenata

MP
Gold icon

eF2

€15

Za slanje i prijem današnjih dokumenata

VP i MP
Platinum icon

eF2exp

€5

Dodatak eF2 održavanju za ekspoziture

Ekspozitura
123

eF

Slanje i prijem dokumenata iz predhodnog dana

Beplatan sistem eFaktura bez održavanja.

1. Korisnici koji nisu na nekom od navedenih održavanja imaju mogućnost prijema samo dokumenata iz predhodnog dana (nisu povezani na eF notifikacioni server) i slanje dokumenata.

2. Imaju pravo na novu verziju zbog kompatibilnosti sa protokolom za prijem i slanje dokumenata koje uslovljava država svojim konstantnim izmenama na protokolu eFaktura.

Svako spuštanje nove verzije naplaćuje se

po trenutno važećem cenovniku (u ovom trenutku 22 eur)

* Prioritet kod spušanja novih verzija imaju korisnici koji su na održavanju.